strings.xml 12.4 KB
Newer Older
Alan McNatty's avatar
Alan McNatty committed
1
2
3
4
5
6
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resources>
  <string name="app_name">MaharaDroid</string>
  
  <string name="artefacts_banner_text">Odprto-kodni e-listovniki</string>
  <string name="artefacts_banner_text2">[mah-har-rah;glagol]: razmišljati, razmišljanje, misel</string>
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
  <string name="artefacts_help">&lt;p&gt;Hvala, da uporabljate MaharaDroid!&lt;/p&gt; 
    &lt;p&gt;Če želite začeto, se dotaknite gumba Start, nato Nastavitve ter
    vnesite vaše Mahara uporabniško ime in nastavite začetni žeton. Hkrati obiščite spletišče Mahara (Nastavitve), nastavite isto vrednost žetona in kliknite Posodobi. 
    V aplikaciji MaharaDroid se dotaknite gumba Nazaj, da se bo začel poizkus overjanja.
    &lt;/p&gt;
    &lt;p&gt;
    Ko boste uspešno overjeni, odprite meni za pisanje objav v dnevik in za nalaganje datotek.
    Ko fotografirate, snemate video ali zvok, poiščite možnost za \'deljenje'\ teh datotek z aplikacijo MaharaDroid.
    &lt;/p&gt;
  </string>
  <string name="start_but">Start</string>
  <string name="artefacts_no_saved_artefacts">Trenutno ni shranjenih izdelkov.</string>
Alan McNatty's avatar
Alan McNatty committed
19
20

  <string name="options_menu_prefs">Nastavitve</string>
21
22
23
24
  <string name="options_menu_account">Račun &amp; Sinhronizacija</string>
  <string name="options_menu_camera">Fotoaparat</string>
  <string name="options_menu_gallery">Galerija</string>
  <string name="options_menu_compose">Zapiši</string>
Alan McNatty's avatar
Alan McNatty committed
25
26
  <string name="options_menu_deleteall">Izbriši vse</string>
  <string name="options_menu_uploadall">Naloži vse</string>
27
  <string name="options_menu_viewsaved">Shranjeno za nalaganje</string>
Alan McNatty's avatar
Alan McNatty committed
28
29
30
31
32

  <string name="context_menu_upload">Nalaganje</string>
  <string name="context_menu_view">Ogled</string>
  <string name="context_menu_delete">Brisanje</string>

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
  <!-- Authentication Details -->
  <string name="prefcat_authentication">Podrobnosti overjanja z Maharo</string>

  <string name="pref_auth_username_key">upload.username</string>
  <string name="pref_auth_username_title">Uporabniško ime</string>
  <string name="pref_auth_username_summary">Vpišite Mahara uporabniško ime</string>   

  <string name="pref_auth_token_key">upload.token</string>
  <string name="pref_auth_token_title">Žeton</string>
  <string name="pref_auth_token_summary">Vpišite žeton za nalaganje na Maharo</string>   

  <!-- Connection Details -->
  <string name="prefcat_connection">Podrobnosti povezave z Maharo</string>

  <string name="pref_base_url_key">upload.base_uri</string>
  <string name="pref_base_url_title">Osnovni URI Mahare</string>
  <string name="pref_base_url_summary">Vpišite osnovni URL Mahare za pošiljanje datotek in sinhronizacijo</string>
  <string name="pref_base_url_default">http://mahara.example.com</string>
  
Alan McNatty's avatar
Alan McNatty committed
52
53
54
  <string name="pref_upload_url_key">upload.uri</string>
  <string name="pref_upload_url_title">URI za nalaganje</string>
  <string name="pref_upload_url_summary">Vpišite URL za pošiljanje datotek na Maharo</string>
55
  <string name="pref_upload_url_default">/api/mobile/upload.php</string>
Alan McNatty's avatar
Alan McNatty committed
56

57
58
59
60
  <string name="pref_sync_url_key">sync.uri</string>
  <string name="pref_sync_url_title">URI za sinhronizacijo</string>
  <string name="pref_sync_url_summary">Vpišite URL za sinhronizacijo z Maharo</string>
  <string name="pref_sync_url_default">/api/mobile/sync.php</string>
Alan McNatty's avatar
Alan McNatty committed
61
62

  <string name="pref_upload_connection_key">upload.connection</string>
63
64
  <string name="pref_upload_connection_title">Vrsta povezave</string>
  <string name="pref_upload_connection_summary">Omeji nalaganje izdelkov na naslednje vrste povezav (privzeto so uporabljene nastavitve telefona):</string>   
Alan McNatty's avatar
Alan McNatty committed
65
66
  <string-array name="pref_upload_connection_entry">
    <item>Privzeto</item>
67
68
    <item>Samo Wi-Fi</item>
    <item>Samo mobilne</item>
Alan McNatty's avatar
Alan McNatty committed
69
70
71
72
73
74
75
  </string-array>
  <string-array name="pref_upload_connection_entryValues">
    <item></item>
    <item>wifi</item>
    <item>mobile</item>
  </string-array>

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
  <!-- Defaults -->
  <string name="prefcat_defaults">Nastavitve aplikacije</string>
  
  <string name="prefcat_defaults_post">Nastavitve pošiljanja</string>
  
  <string name="pref_upload_journal_default_key">upload.journal.default</string>
  <string name="pref_upload_journal_default_title">Objavljanje v privzetem dnevniku</string>
  <string name="pref_upload_journal_default_summary">Obkljukajte, če želite izbrati privzeti dnevnik za vnose</string>
  <string name="pref_upload_journal_key">upload.journal</string>
  <string name="pref_upload_journal_title">Privzeti dnevnik</string>
  <string name="pref_upload_journal_summary">Izberite privzeti dnevnik za vnose.
    										Opomba: nič ne bo prikazano do prve sinhronizacije.</string>
    
  <string name="pref_upload_folder_default_key">upload.folder.default</string>
  <string name="pref_upload_folder_default_title">Nalaganje v privzeto mapo</string>
  <string name="pref_upload_folder_default_summary">Obkljukajte, če želite izbrati privzeto mapo za nalaganje datotek</string>
Alan McNatty's avatar
Alan McNatty committed
92
93
  <string name="pref_upload_folder_key">upload.folder</string>
  <string name="pref_upload_folder_title">Mapa za nalaganje</string>
94
95
96
97
98
99
  <string name="pref_upload_folder_summary">Izberite privzeto mapo za nalaganje datotek. 
    									Opomba: nič ne bo prikazano do prve sinhronizacije.</string>
    
  <string name="pref_upload_tags_default_key">upload.tags.default</string>
  <string name="pref_upload_tags_default_title">Privzete oznake</string>
  <string name="pref_upload_tags_default_summary">Obkljukajte, če želite izbrati privzete oznake vsem naloženim datotekam/dnevnikom</string>
Alan McNatty's avatar
Alan McNatty committed
100
  <string name="pref_upload_tags_key">upload.tags</string>
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
  <string name="pref_upload_tags_title">Oznake</string>
  <string name="pref_upload_tags_summary">Izberite privzete oznake vsem naloženim datotekam/dnevnikom.
    									Opomba: nič ne bo prikazano do prve sinhronizacije.</string>

  <string name="prefcat_defaults_notification">Nastavitve obveščanja</string>
  
  <string name="pref_sync_notification_feedback_key">feedback</string>
	<string name="pref_sync_notification_feedback_summary">Prejemanje obvestil o prejetih odzivih</string>
	<string name="pref_sync_notification_feedback_title">Odziv</string>
  	<string name="pref_sync_notification_newpost_key">newpost</string>
	<string name="pref_sync_notification_newpost_summary">Prejemanje obvestil o novih vnosih</string>
	<string name="pref_sync_notification_newpost_title">Novi vnosi</string>		  	
  	<string name="pref_sync_notification_maharamessage_key">maharamessage</string>
	<string name="pref_sync_notification_maharamessage_summary">Prejemanje obvestil o sporočilih Mahare</string>
	<string name="pref_sync_notification_maharamessage_title">Sporočila Mahare</string>
  	<string name="pref_sync_notification_usermessage_key">usermessages</string>
	<string name="pref_sync_notification_usermessage_summary">Prejemanje obvestil o uporabniških sporočilih</string>
	<string name="pref_sync_notification_usermessage_title">Uporabniška sporočila</string>
Alan McNatty's avatar
Alan McNatty committed
119

120
121
122
123
  <!-- Notification defaults -->
  <string name="pref_sync_notification_key">sync.notification</string>
  <string name="pref_sync_notification_title">Omogoči sinhronizacijo obvestil</string>
  <string name="pref_sync_notification_summary">Obvesti me, če med sinhronizacijo najdeš nova sporočila.</string>
Alan McNatty's avatar
Alan McNatty committed
124

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
  <string name="prefcat_advanced">Napredne nastavitve</string>
  
  <string name="pref_sync_periodic_key">sync.periodic</string>
  <string name="pref_sync_periodic_title">Periodična sinhronizacija</string>
  <string name="pref_sync_periodic_summary">Vnesite čas v minutah, da vsilite periodično sinhronizacijo (0 ali prazno pomeni brez)</string>
  
  <string name="pref_sync_time_key">sync.time</string>
  <string name="pref_sync_time_title">Čas zadnje sinhronizacije</string>
  <string name="pref_sync_time_summary">Čas, v sekundah, od zadnje sinhrinizacije, prejet od strežnika.</string>
  
Alan McNatty's avatar
Alan McNatty committed
135
136
137
138
139
  <string name="pref_menu_reset">Ponastavi</string>
  <string name="pref_menu_about">Vizitka</string>
  <string name="pref_menu_scan">Preišči</string>
  
  <string name="btnok">V redu</string>
140
  <string name="btnedit">Uredi</string>
Alan McNatty's avatar
Alan McNatty committed
141
142
143
  <string name="btnupload">Naloži</string>
  <string name="btnsave">Shrani</string>
  <string name="btndelete">Izbriši</string>
144
  <string name="btnsendlabel">Pošlji</string>->
Alan McNatty's avatar
Alan McNatty committed
145
146
147
148
  <string name="btncancellabel">Prekliči</string>
  
  <string name="lbluploadoptions">Nastavitve nalaganja</string>
 
149
150
151
  <string name="artifact_retrieve_error">Napaka pri pridobivanju podrobnosti</string>
  <string name="artifactsettings">Nastavitve pošiljanja</string>
  <string name="transferprogress">Napredek prenosa</string>
Alan McNatty's avatar
Alan McNatty committed
152
153
154
155
156
  <string name="uploadstarting">Nalaganje se začenja</string>
  <string name="uploadfinished">Nalaganje je končano</string>
  <string name="uploadfailed">Nalaganje neuspešno</string>
  <string name="savefailed">Shranjevanje neuspešno</string>
  <string name="uploadsaved">Naloženo in shranjeno</string>
157
158
159
160
  <string name="uploadnotavailable">Oprostite, toda naložite lahko le datoteke.</string>
  <string name="capturefailed">Prišlo je do težav z zajemanjem slike.</string>
  <string name="uploadingartifact">Nalaganje &#8230;</string>
  <string name="uploading">Nalaganje</string>
Alan McNatty's avatar
Alan McNatty committed
161
  <string name="uploadnoconnection">Oprosite, trenutno za nalaganje nimate nobene delujoče podatkovne povezave.</string>
162
  <string name="uploadincomplete">Oprostite, za vnos v dnevnik morate vnesti naslov in vsebino.</string>
Alan McNatty's avatar
Alan McNatty committed
163
164
  <string name="filetransfers">Prenosi datotek</string>
  
165
166
167
168
169
170
171
172
173
  <string name="upload_journal_label">Dnevnik:</string>
  <string name="upload_journal_prompt">Naloži datoteke ali vnose v dnevnik</string>
  <string name="upload_journal_default">Naloži datoteke</string>
  <string name="upload_is_draft_label"></string>
  <string name="upload_is_draft_text">Obkljukajte, če je to osnutek vnosa. Osnutka ne vidi nihče razen vas.</string>
  <string name="upload_allow_comments_label"></string>
  <string name="upload_allow_comments_text">Obkljukajte, če želite omogočiti komentiranje tega vnosa.</string>
  <string name="upload_tags_prompt">Dodaj obstoječo oznako</string>
  <string name="upload_confirm_label"></string>
Alan McNatty's avatar
Alan McNatty committed
174
175
176
  <string name="upload_confirm_text">Datoteka, ki jo nameravam naložiti, je moja oz. imam pisno
								dovoljenje za njeno reprodukcijo in/ali distribucijo. Moja uporaba te datoteke
								ne krši nobenega izmed lokalnih zakonov o avtorskih in sorodnih pravicah.
177
178
179
180
								Ta datoteka se drži tudi Pravil in pogojev spletišča.</string>
  <string name="upload_title_label">Naslov:</string>
  <string name="upload_file_description_label">Opis:</string>
  <string name="upload_journal_description_label">Vnos:</string>
Alan McNatty's avatar
Alan McNatty committed
181
  <string name="upload_tags_label">Oznake:</string>
182
183
  <string name="upload_time_label">Nazadnje:</string>
  <string name="upload_files_label">Datoteka:</string>
Alan McNatty's avatar
Alan McNatty committed
184
185
186
187
188
189
 
  <string name="load_config_download_error">Oprostite, prišlo je do napake pri nalaganju nastavitvene datoteke.</string>
  <string name="load_config_error">Oprostite, prišlo je do napake pri izvajanju nastavitvene datoteke.</string>
  <string name="load_config_success">Nastavitvena datoteka uspešno naložena.</string>
  <string name="scan_not_available">Oprostite, za to morate namestiti ZXing Barcode Scanner.</string>

190
191
192
193
194
195
196
197
  <string name="login_authenticating">Overjanje &#8230;</string>
  <string name="only_one_account">Trenutno lahko hkrati uporabljate največ en račun.</string>

  <string name="auth_result_no_connection">Napačen naslov strežnika ali številka vrat</string>
  <string name="auth_result_success">Overjanje uspešno!</string>
  <string name="auth_result_fail_short">Overjanje neuspešno</string>
  <string name="auth_result_fail_long">Overjanje neuspešno, preverite povezavo in uporabniški žeton.</string>

Alan McNatty's avatar
Alan McNatty committed
198
199
200
201
202
203
204
205
  <!-- About page -->
  <string name="about_title">MaharaDroid vizitka</string>
  <string name="about_top_section_title">MaharaDroid</string>  
  <string name="about_sponsors_section_title">Sponzorji</string>
  <string name="about_code_contributors_section_title">Komponente tretjih strank</string>
  <string name="about_licenses_section_title">Licence</string>
  <string name="about_version_label">Različica</string>
  <string name="about_license_label">Licenca</string>
206
</resources>