admin.php 37 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
<?php
/**
 * Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
 * Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
 *
 * This program is free software: you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 *
 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
 * GNU General Public License for more details.
 *
 * You should have received a copy of the GNU General Public License
 * along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
 *
 * @package    mahara
 * @subpackage lang/cs.utf8
 * @license    http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
22
23
 * @author     David Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
 * @copyright  (C) 2009 onwards David Mudrak http://mudrak.name
24
25
26
27
28
 *
 */

defined('INTERNAL') || die();

29
$string['Add'] = 'Přidat';
30
$string['Admins'] = 'Správci';
31
32
$string['Everyone'] = 'Všichni';
$string['Field'] = 'Pole';
33
$string['Institution'] = 'Instituce';
34
$string['Lockedfields'] = 'Zamknutá pole';
35
36
37
38
39
$string['Maximum'] = 'Maximum';
$string['Members'] = 'Členové';
$string['Non-members'] = 'Nečlenové';
$string['Plugin'] = 'Modul';
$string['Query'] = 'Dotaz';
40
$string['Register'] = 'Registrovat';
41
$string['Staff'] = 'Zaměstnanci';
42
$string['Value'] = 'Hodnota';
43
44
45
46
47
48
49
$string['about'] = 'O těchto stránkách';
$string['accountexpiry'] = 'Účet vyprší';
$string['accountexpirydescription'] = 'Datum, kdy bude účet automaticky zakázán';
$string['accountsettings'] = 'Nastavení účtu';
$string['addinstitution'] = 'Přidat instituci';
$string['addmembers'] = 'Přidat členy';
$string['addnewmembers'] = 'Přidat nové členy';
50
$string['addnewmembersdescription'] = 'Přidat nový popis členství';
51
52
53
$string['adduser'] = 'Přidat uživatele';
$string['adduserdescription'] = 'Vytvořit nového uživatele';
$string['adduserpagedescription'] = '<p>Zde můžete přidat nové uživatele systému. Novým uživatelům je automaticky zaslán informační e-mail obsahující jejich uživatelské jméno a heslo. Při prvním přihlášení budou vyzváni ke změně hesla.</p>';
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
$string['addusertoinstitution'] = 'Přidat uživatele do instituce';
$string['adminauthorities'] = 'Správa autorit';
$string['adminfilespagedescription'] = 'Zde můžete nahrát soubory, které se mají zobrazovat v %snabídce Odkazy a zdroje%s. Soubory v domovském adresáři (home) budou moci být přidány do nabídky pro přihlášené uživatele. Soubory ve veřejném adresáři (public) budou moci být přidány do nabídky pro všechny návštěvníky stránek.';
$string['adminhome'] = 'Správa';
$string['admininstitutions'] = 'Správa institucí';
$string['administration'] = 'Správa';
$string['adminnoauthpluginforinstitution'] = 'Zvolte autentizační modul pro tuto instituci.';
$string['adminnotifications'] = 'Upozornění pro správce';
$string['adminnotificationsdescription'] = 'Přehled toho, jak jsou správci informování o událostech v systému';
$string['adminpublicdirdescription'] = 'Soubory dostupné pro nepřihlášené uživatele';
David Mudrak's avatar
David Mudrak committed
64
$string['adminpublicdirname'] = 'pub';
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
$string['adminsonly'] = 'Pouze správci';
$string['adminusers'] = 'Správci';
$string['adminusersdescription'] = 'Přiřadit práva správce';
$string['adminuserspagedescription'] = '<p>Zde určujete, kteří uživatelé budou správci vašich stránek. Stávající správci jsou uvedeni vpravo, uživatelé k dispozici jsou vlevo.</p><p>Systém musí mít alespoň jednoho správce.</p>';
$string['adminusersupdated'] = 'Seznam správců uložen';
$string['agreelicense'] = 'Souhlasím';
$string['allowpublicprofiles'] = 'Povolit veřejné profily';
$string['allowpublicprofilesdescription'] = 'Pokud je povoleno, uživatelé mohou svůj profilový pohled nastavit jako dostupný veřejnosti, tj. nepřihlášeným návštěvníkům.';
$string['allowpublicviews'] = 'Povolit veřejné pohledy';
$string['allowpublicviewsdescription'] = 'Zda se má uživatelům povolit vytvářet pohledy, které budou dostupné i nepřihlášeným uživatelům.';
$string['authenticatedby'] = 'Autentizace pomocí';
$string['authenticatedbydescription'] = 'Jak je uživatel autentizován vůči Mahaře';
$string['authplugin'] = 'Autentizační modul';
$string['badmenuitemtype'] = 'Neznámý typ položky';
$string['becomeadminagain'] = 'Přepnout se zpět na: %s';
$string['changeinstitution'] = 'Změnit instituci';
$string['component'] = 'Komponenta nebo zásuvný modul';
$string['configextensions'] = 'Správa rozšíření';
$string['configsite'] = 'Nastavení stránek';
$string['configureauthplugin'] = 'Pře přidáním nových uživatelů musíte nastavit autentizační moduly';
$string['configusers'] = 'Správa uživatelů';
$string['confirm'] = 'potvrdit';
$string['confirmdeletemenuitem'] = 'Skutečně si přejete odstranit tuto položku?';
$string['confirmdeleteuser'] = 'Jste si jisti, že chcete odstranit tohoto uživatele?';
$string['confirmdeleteusers'] = 'Jste si jistí, že chcete odstranit vybrané uživatele?';
$string['confirmremoveuserfrominstitution'] = 'Opravdu chcete zobrazenému uživateli odebrat příslušnost k této instituci?';
$string['continue'] = 'Pokračovat';
$string['copyright'] = 'Copyright &copy; 2006 a dále - Catalyst IT Ltd';
$string['coredata'] = 'jádro';
$string['coredatasuccess'] = 'Jádro úspěšně nainstalováno';
$string['createuser'] = 'Vytvořit uživatele';
$string['csvfile'] = 'Soubor CSV';
$string['csvfiledescription'] = 'Soubor obsahující nové uživatele';
$string['currentadmins'] = 'Stávající správci';
$string['currentmembers'] = 'Stávající členové';
$string['currentstaff'] = 'Stávající zaměstnanci';
$string['databasenotutf8'] = 'Vaše databáze nepoužívá kódování UTF-8. UTF-8 je doporučovaným kódováním pro Maharu.';
$string['datathatwillbesent'] = 'Data k odeslání';
$string['declinerequests'] = 'Zamítnout požadavky';
$string['defaultaccountinactiveexpire'] = 'Výchozí povolená doba nečinnosti';
$string['defaultaccountinactiveexpiredescription'] = 'Po jak dlouhou dobu zůstane účet aktivní i přesto, že se uživatel nepřihlásí';
$string['defaultaccountinactivewarn'] = 'Kdy zaslat varování o hrozícím vypršení účtu';
$string['defaultaccountinactivewarndescription'] = 'Jak dlouho předtím, než je účet deaktivován nebo vyprší, se má uživatelům zaslat varování';
$string['defaultaccountlifetime'] = 'Výchozí doba platnosti účtu';
$string['defaultaccountlifetimedescription'] = 'Je-li toto nastaveno, vyprší po této době platnost uživatelských účtů. Doba se měří od doby vytvoření účtu';
$string['defaultmembershipperiod'] = 'Výchozí doba platnosti příslušenství k instituci';
$string['defaultmembershipperioddescription'] = 'Po jak dlouhou dobu zůstávají noví členové svázáni s přiřazenou institucí';
$string['deletefailed'] = 'Odstranění položky selhalo';
$string['deleteinstitution'] = 'Odstranit instituci';
$string['deleteinstitutionconfirm'] = 'Opravdu si přejete odstranit tuto instituci';
$string['deleteuser'] = 'Odstranit uživatele';
$string['deleteusernote'] = 'Pozor, tuto operaci <strong>nelze vrátit zpět</strong>.';
$string['deleteusers'] = 'Odstranit uživatele';
$string['deletingmenuitem'] = 'Odstraňování položky';
$string['discardpageedits'] = 'Zahodit změny provedené na této stránce?';
$string['editadmins'] = 'Upravit správce';
$string['editmembers'] = 'Upravit členy';
$string['editmenus'] = 'Upravit odkazy a zdroje';
$string['editsitepages'] = 'Upravit titulní stránky';
$string['editsitepagesdescription'] = 'Úprava obsahu statických stránek zobrazovaných např. na titulní stránce';
$string['editsitepagespagedescription'] = 'Zde můžete upravit obsah některých statických stránek, jako např. titulní stránku (samostatně pro přihlášené i nepřihlášené uživatel) a stránky odkazované v zápatí.';
$string['editstaff'] = 'Upravit zaměstnance';
$string['emailusersaboutnewaccount'] = 'Zaslat uživatelům informaceme o jejich účtu?';
$string['emailusersaboutnewaccountdescription'] = 'Zda se má uživatelům zaslat e-mail s informacemi o jejich novém novém účtu';
$string['embeddedcontent'] = 'Vložený obsah';
$string['embeddedcontentdescription'] = 'Pokud chcete, aby vaši uživatelé mohli vkládat do svých profilů video a další obsah z jiných webů, nastavte, kterým stránkám důvěřujete.';
$string['enablenetworking'] = 'Povolit síťové služby';
$string['enablenetworkingdescription'] = 'Povolit vašemu serveru Mahara komunikovat se servery Moodle a dalšími podporovanými aplikacemi';
$string['errors'] = 'Chyby';
$string['errorwhilesuspending'] = 'Chyba při pokusu o suspendování';
$string['exportingnotsupportedyet'] = 'Export profilů uživatelů není zatím podporován';
$string['exportuserprofiles'] = 'Exportovat uživatelské profily';
$string['externallink'] = 'Externí odkaz';
$string['filequota'] = 'Limit místa na disku (MB)';
$string['filequotadescription'] = 'Celkový úložný prostor pro soubory uživatelů';
$string['filtersinstalled'] = 'Filtry nainstalovány';
$string['forcepasswordchange'] = 'Vnutit změnu hesla při příštím přihlášení';
$string['forcepasswordchangedescription'] = 'Uživatel bude po příštím přihlášení  přesměrován na stránku pro změnu hesla.';
$string['forceuserstochangepassword'] = 'Vnutit změnu hesla?';
$string['forceuserstochangepassworddescription'] = 'Zda má být od uživatelů vyžadována změna jejich hesla při prvním přihlášení.';
$string['fromversion'] = 'Z verze';
$string['home'] = 'Domovská stránka';
$string['htmlfilters'] = 'HTML filtry';
$string['htmlfiltersdescription'] = 'Povolit nové filtry pro HTML Purifier';
$string['information'] = 'Informace';
$string['install'] = 'Instalovat';
$string['installation'] = 'Instalace';
$string['installed'] = 'Instalováno';
$string['installsuccess'] = 'Úspěšně nainstalovaná verze';
$string['institutionaddedsuccessfully'] = 'Instituce byla úspěšně přidána. Nastavte nyní autentizační modul pro tuto instituci.';
$string['institutionaddedsuccessfully2'] = 'Instituce úspěšně přidána';
$string['institutionadmin'] = 'Správce instituce';
$string['institutionadmindescription'] = 'Je-li zaškrtnuto, může uživatel spravovat všechny uživatele v této instituci';
$string['institutionadministration'] = 'Správa instituce';
$string['institutionadministrator'] = 'Správce instituce';
$string['institutionadmins'] = 'Správci instituce';
$string['institutionadminsdescription'] = 'Přiřadit práva správce instituce';
$string['institutionadminuserspagedescription'] = 'Zde si můžete vybrat, kteří uživatelé jsou správci této instituce. Stávající správci jsou uvedeni vpravo, uživatelé k dispozici jsou nalevo.';
$string['institutionauth'] = 'Zástupci instituce';
$string['institutiondeletedsuccessfully'] = 'Instituce úspěšně odstraněna';
$string['institutiondetails'] = 'Podrobnosti o instituci';
$string['institutiondisplayname'] = 'Zobrazovaný název instituce';
$string['institutionfiles'] = 'Soubory instituce';
$string['institutionfilesdescription'] = 'Správa souborů pro použití v pohledech instituce';
$string['institutionmembers'] = 'Členové instituce';
$string['institutionmembersdescription'] = 'Přiřadit uživatele k instituci';
$string['institutionmemberspagedescription'] = 'Na této stránce jsou uvedeni uživatelé, kteří požádali o příslušnost k vaší instituci. Můžete jim tuto příslušnost udělit. Rovněž můžete příslušnost k vaší instituci stávajícím členům odebrat nebo některé uživatele k příslušnosti k vaší instituci vyzvat.';
$string['institutionname'] = 'Název instituce';
$string['institutionnamealreadytaken'] = 'Takový název je již používyný';
$string['institutions'] = 'Instituce';
$string['institutionsdescription'] = 'Instalace a správa institucí';
$string['institutionsettings'] = 'Nastavení institucí';
$string['institutionsettingsdescription'] = 'Zde můžete měnit nastavení týkající se členství tohoto uživatele v institucích definovaných ve vašem systému';
$string['institutionstaff'] = 'Zaměstananci instituce';
$string['institutionstaffdescription'] = 'Přiděli uživatelům oprávnění na úrovni zaměstnanců';
$string['institutionstaffuserspagedescription'] = 'Zde určujete, kdo z uživatelů je zaměstnancem (typicky učitelem) ve vaší instituci. Stávající zaměstnanci jsou vpravo, uživatelé k dispozici jsou vlevo.';
$string['institutionstudentiddescription'] = 'Volitelný identifikátor této instituce. Uživatelé nemohou toto pole měnit.';
$string['institutionupdatedsuccessfully'] = 'Instituce úspěšně upravena';
$string['institutionuserserrortoomanyinvites'] = 'Pozvánky NEBYLY rozeslány. Počet stávajících členů dohromady s počtem rozeslaných pozvánek nemůže překročit maximální počet členů této instituce. Máte možnost pozvat méně uživatelů, odebrat příslušnost některým stávajícím členům nebo požádat správce o navýšení limitu počtu uživatelů v této instituci.';
$string['institutionuserserrortoomanyusers'] = 'Nebylo možno přidat uživatele z důvodu nastaveného limitu pro příslušnou instituci. Musíte buď přidat méně uživatelů, odstranit některé stávající uživatele, nebo požádat správce serveru o navýšení limitu počtu uživatelů.';
$string['institutionusersinstructionsmembers'] = 'Seznam vlevo obsahuje všechny uživatele příslušející k této instituci. Můžete použít vyhledávací pole k nalezení konkrétních uživatelů. Chcete-li nějaké uživatele odstranit, nejprve je přesuňte do seznamu vpravo tím, že je označíte a stisknete šipku směřující doprava. Označení uživatelé budou přesunuti do pravého seznamu. Stisknutím tlačítka "Odstranit uživatele" zrušíte příslušnost všech uživatelů z pravého seznamu k této instituci. Příslušnost uživatelů z levého seznamu zůstane nezměněna.';
$string['institutionusersinstructionsnonmembers'] = 'Seznam vlevo obsahuje všechny uživatele, kteří nejsou členy vaší instituce. Můžete použít vyhledávací pole k nalezení konkrétních uživatelů. Chcete-li vyzvat některé uživatele ke členství ve vaší instituci, nejprve je přesuňte do seznamu vpravo tím, že je označíte a stisknete šipku směřující doprava. Stisknutím tlačítka "Pozvat uživatele" zašlete výzvu všem uživatelům v pravém seznamu, aby se stali členy vaší instituce. Uživatelé budou muset tuto pozvánku sami přijmout, aby se stali členy vaší instituce.';
$string['institutionusersinstructionsrequesters'] = 'Seznam vlevo obsahuje všechny uživatele, kteří požádali o příslušnosti k vaší instituci. Můžete použít vyhledávací pole k nalezení konkrétních uživatelů. Pokud chcete jejich žádost přijmout nebo odmítnout, nejprve je přesuňte do seznamu vpravo tím, že je označíte a stisknete šipku směřující doprava. Stisknutím tlačítka "Přidat členy" se uživatelé v pravém seznamu stanou členy vaší instituce. Stisknutím tlačítka "Zamítnout žádosti" se odstraní požadavky uživatelů v pravém seznamu na členství ve vaší instituci.';
$string['institutionusersmembers'] = 'Uživatelé, kteří již jsou členy instituce';
$string['institutionusersnonmembers'] = 'Uživatelé, kteří nepožádali o členství v instituci';
$string['institutionusersrequesters'] = 'Uživatelé, kteří požádali o členství v instituci';
$string['institutionusersupdated_addUserAsMember'] = 'Uživatelé byli přidáni';
$string['institutionusersupdated_declineRequestFromUser'] = 'Žádosti byly zamítnuty';
$string['institutionusersupdated_inviteUser'] = 'Pozvánky byly rozeslány';
$string['institutionusersupdated_removeMembers'] = 'Členství uživatelů bylo zrušeno';
$string['institutionviews'] = 'Pohledy instituce';
$string['institutionviewsdescription'] = 'Vytvoření a správa pohledů a jejich šablon pro vaši instituci';
$string['invitationsent'] = 'Pozvánka odeslána';
$string['invitedby'] = 'Pozvánku zaslal';
$string['inviteusers'] = 'Pozvat uživatele';
$string['inviteuserstojoin'] = 'Přizvat uživatele do vaší instituce';
$string['jsrequiredforupgrade'] = 'Pro instalace a upgrade je nutné povolit Javascript';
$string['langchoosereport'] = 'Vyberte typ přehledu:';
$string['langmissingstrings'] = 'Chybějící řetězce';
$string['langreports'] = 'Přehledy';
$string['language'] = 'Jazyk';
$string['languagetranslation'] = 'Překlad řetězců';
$string['linkedto'] = 'Odkazuje na';
$string['linksandresourcesmenu'] = 'Nabídka odkazů a zdrojů';
$string['linksandresourcesmenudescription'] = 'Správa odkazů a souborů v nabídce "Odkazy a zdroje"';
$string['linksandresourcesmenupagedescription'] = 'Nabídka "Odkazy a zdroje" se zobrazuje všem uživatelům na většině stránek. Můžete do ní přidat odkazy na jiné webové stránky nebo na soubory nahrané do sekce %sSoubory stránek%s';
$string['loadingmenuitems'] = 'Nahrávám položky';
$string['loadmenuitemsfailed'] = 'Nahrávání položek selhalo';
$string['loadsitepagefailed'] = 'Nahrávání stránky selhalo';
$string['loggedinmenu'] = 'Odkazy a zdroje pro nepřihlášené uživatele';
$string['loggedouthome'] = 'Titulní stránka pro nepřihlášené uživatele';
$string['loggedoutmenu'] = 'Veřejné odkazy a zdroje';
$string['loginasdenied'] = 'Pokus o přihlášení se jako jiný uživatel bez dostatečného oprávnění.';
$string['loginasoverridepasswordchange'] = 'Protože se právě vydáváte za jiného uživatele, můžete se %spřihlásit%s bez nutnosti změny hesla.';
$string['loginasrestorenodata'] = 'Nebyla nalezena žádná data uživatelů k obnově';
$string['loginastwice'] = 'Pokus o přihlášení se jako jiný uživatel, i když už byl jako jiný uživatel přihlášen';
$string['loginasuser'] = 'Přihlásit se jako %s';
$string['manageinstitutions'] = 'Správa institucí';
$string['maxuseraccounts'] = 'Maximum povolených uživatelských účtů';
$string['maxuseraccountsdescription'] = 'Limit počtu uživatelů, kteří budou moci příslušet k této instituci. Necháte-li prázdné, nebude počet omezen.';
$string['membershipexpiry'] = 'Členství vyprší dne';
$string['membershipexpirydescription'] = 'Datum, kdy bude uživateli automaticky odebráno členství v této instituci';
$string['menuitemdeleted'] = 'Položka odstraněna';
$string['menuitemsaved'] = 'Položka uložena';
$string['menuitemsloaded'] = 'Položka nahrána';
$string['name'] = 'Jméno';
$string['networking'] = 'Síťové služby';
$string['networkingdescription'] = 'Konfigurace síťových služeb, které Mahara poskytuje nebo využívá';
$string['networkingdisabled'] = 'Podpora síťových služeb byla zakázána';
$string['networkingenabled'] = 'Podpora síťových služeb byla povolena';
$string['networkingextensionsmissing'] = 'Bohužel, nelze nastavit podporu síťových služeb, protože ve vašem PHP chybí některé z nutných rozšíření:';
$string['networkingpagedescription'] = 'Síťové služby umožňují komunikaci s dalšími aplikacemi využívajícími technologii MNet (např. Moodle nebo Mahara), ať už na lokálním nebo vzdáleném serveru. Síťové služby se rovněž používají pro podporu SSO.';
$string['networkingunchanged'] = 'Nastavení síťových služeb se nezměnilo.';
$string['newfiltersdescription'] = 'Pokud jste si stáhli novou sadu HTML filtrů, můžete je instalovat rozbalením staženého souboru do adresáře %s a následným kliknutím na následující tlačítko';
$string['newuseremailnotsent'] = 'Nebylo možno zaslat uživateli uvítací dopis.';
$string['noauthpluginforinstitution'] = 'Správce serveru nenastavil žádný autentizační modul pro tuto instituci';
$string['nofiltersinstalled'] = 'Nejsou nainstalovány žádné HTML filtry';
$string['noinstitutions'] = 'Žádné instituce';
$string['noinstitutionsdescription'] = 'Chcete-li přiřadit uživatele k nějakým institucím, musíte nejprve vytvořit tyto instituce.';
$string['nositefiles'] = 'Žádné soubory stránek nejsou k dispozici';
$string['notadminforinstitution'] = 'Nejste správce dané instituce';
$string['nothingtoupgrade'] = 'Nic k aktualizaci';
$string['notificationssaved'] = 'Nastavení upozorňování bylo uloženo';
$string['notinstalled'] = 'Není nainstalováno';
$string['noupgrades'] = 'Nic k aktualizaci';
$string['nousersselected'] = 'Nebyli vybráni žádní uživatelé';
$string['nousersupdated'] = 'Nebyli upraveni žádní uživatelé';
$string['onlyshowingfirst'] = 'Nejprve pouze zobrazit';
$string['pagename'] = 'Název stránky';
$string['pagesaved'] = 'Stránka uložena';
$string['pagetext'] = 'Text stránky';
$string['pathtoclam'] = 'Spouštět clam pomocí';
$string['pathtoclamdescription'] = 'Úplná cesta k souboru "clamscan" nebo "clamdscan"';
$string['pathtofile'] = 'Spouštět file pomocí';
$string['pathtofiledescription'] = 'Úplná cesta k programu "file"';
$string['performinginstallsandupgrades'] = 'Probíhá instalace a aktulizace...';
$string['pluginadmin'] = 'Správa modulů';
$string['pluginadmindescription'] = 'Instalace a konfigurace modulů';
$string['potentialadmins'] = 'Uživatelé k dispozici';
$string['potentialstaff'] = 'Uživatelé k dispozici';
$string['privacy'] = 'Prohlášení o ochraně osobních údajů';
$string['promiscuousmode'] = 'Automaticky registrovat všechny hostitele';
$string['promiscuousmodedescription'] = 'Automaticky vytvořit instituci pro jakéhokoliv hostitele, který se k vám připojí přes MNet a povolit jeho uživatelům vzdálené přihlášení do vaší Mahary';
$string['promiscuousmodedisabled'] = 'Automatická registrace byla zakázána';
$string['promiscuousmodeenabled'] = 'Automatická registrace byla povolena';
$string['proxyaddress'] = 'Adresa proxy serveru';
$string['proxyaddressdescription'] = 'Pokud vaše stránky používají pro přístup k síti Internet proxy server, zadejte jeho adresu ve tvaru <em>jmenohostitele:cisloportu</em>';
$string['proxyaddressset'] = 'Adresa proxy serveru nastavena';
$string['proxyauthcredentials'] = 'Přihlašovací údaje k proxy serveru';
$string['proxyauthcredentialsdescription'] = 'Vložte údaje potřebné k přihlášení se k vašemu proxy serveru ve tvaru <em>uzivatelskejmeno:heslo</em>';
$string['proxyauthcredntialsset'] = 'Přihlašovací údaje nastaveny';
$string['proxyauthmodel'] = 'Model autentizace k proxy';
$string['proxyauthmodeldescription'] = 'Zvolte, pokud je to nutné, autentizační model proxy serveru';
$string['proxyauthmodelset'] = 'Model autentizace nastaven';
$string['proxysettings'] = 'Nastavení proxy';
$string['public'] = 'veřejný';
$string['publickey'] = 'Veřejný klíč';
$string['publickeydescription'] = 'Tento veřejný klíč je generován automaticky a je obměňován každých 28 dní.';
$string['publickeydescription2'] = 'Tento veřejný klíč je automaticky generován každých %s dní';
$string['publickeyexpires'] = 'Veřejný klíč vyprší';
$string['registerthismaharasite'] = 'Registrovat tento Mahara portál';
$string['registeryourmaharasite'] = 'Registrujte svůj Mahara portál';
David Mudrak's avatar
David Mudrak committed
287
$string['registeryourmaharasitedetail'] = '<p>Vaši instalaci Mahary můžete registrovat v databázi na stránkách <a href="http://mahara.org/">mahara.org</a>. Registrace je zdarma, pomáhá tvůrcům Mahary udržovat si přehled o jejím používání ve světě.</p><p>Můžete se sami ujistit, že informace, které jsou při registraci zasílány, neobsahují žádné údaje, pomocí nichž by bylo možno identifikovat vaše uživatele.</p><p>Pokud zaškrtnete &quot;aktualizovat každý týden&quot;, vaše Mahara bude jednou týdně sama aktualizovat údaje v registru.</p><p>Po registraci se tato výzva přestane zobrazovat. Nastavení týdenních aktualizací můžete i poté kdykoliv změnit v sekci <a href="%sadmin/site/options.php">Nastavení stránek</a>.</p>';
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
$string['registrationallowed'] = 'Povolit registraci uživatelů?';
$string['registrationalloweddescription'] = 'Zda se mohou uživatelé registrovat jako členové této instituce';
$string['registrationalloweddescription2'] = 'Zda se mohou uživatelé sami registrovat jako členové této instituce na vašich stránkách';
$string['registrationfailedtrylater'] = 'Registrace selhala s chybovým kódem %s. Prosíme, zkuste to později.';
$string['registrationsuccessfulthanksforregistering'] = 'Registrace úspěšně proběhla - děkujeme!';
$string['reinstall'] = 'Přeinstalovat';
$string['release'] = 'Verze %s (%s)';
$string['remoteusername'] = 'Uživatelské jméno v externím systému';
$string['remoteusernamedescription'] = 'Pokud se tento uživatel autentizuje pomocí externí databáze a má v ní odlišné uživatelské jméno, nastavte jej zde.';
$string['removeuserfrominstitution'] = 'Odebrat uživatele z této instituce';
$string['removeusers'] = 'Odebrat uživatele';
$string['removeusersfrominstitution'] = 'Odebrat uživatele z této instituce';
$string['requestto'] = 'Požadavek pro';
$string['resetpassword'] = 'Nové heslo';
$string['resetpassworddescription'] = 'Pokud sem vložíte nějaký text, nastavíte jím nové heslo uživatele.';
$string['resultsof'] = 'výsledky';
$string['runupgrade'] = 'Spustit aktualizaci';
$string['savechanges'] = 'Uložit změny';
$string['savefailed'] = 'Ukládání selhalo';
$string['savingmenuitem'] = 'Ukládání položky';
$string['searchplugin'] = 'Vyhledávací modul';
$string['searchplugindescription'] = 'Jaký modul se má použít při vyhledávání';
$string['sendweeklyupdates'] = 'Aktualizovat každý týden?';
$string['sendweeklyupdatesdescription'] = 'Je-li zaškrtnuto, bude vaše Mahara automaticky zasílat jednou týdně aktuální statistiky o svém provozu';
$string['sessionlifetime'] = 'Délka platnosti session';
$string['sessionlifetimedescription'] = 'Po kolika minutách nečinnosti bude uživatel automaticky odhlášen';
$string['setsiteoptionsfailed'] = 'Selhal pokus o změnu nastavení %s';
$string['settingsfor'] = 'Nastavení pro:';
$string['siteaccountsettings'] = 'Nastavení hlavního účtu';
$string['siteadmin'] = 'Správce stránek';
$string['siteadmindescription'] = 'Správce stránek může provádět všechny operace a přistupovat na všechna místa na těchto stránkách';
$string['siteadmins'] = 'Správci stránek';
$string['sitedefault'] = 'Výchozí pro tento server';
$string['sitefile'] = 'Soubor stránek';
$string['sitefiles'] = 'Soubory stránek';
$string['sitefilesdescription'] = 'Sem můžete nahrát a spravovat soubory, které bude možno přidat do nabídky Odkazy a zdroje a do Pohledů stránek.';
$string['sitelanguagedescription'] = 'Výchozí jazyk na těchto stránkách';
$string['sitename'] = 'Název stránek';
$string['sitenamedescription'] = 'Název stránek se objevuje na několika místech a je uveden v generovaných e-mailech odesílaných z těchto stránek';
$string['siteoptions'] = 'Nastavení stránek';
$string['siteoptionsdescription'] = 'Základní nastavení této instalace, např. název stránek, jazyk, grafický motiv apod.';
$string['siteoptionspagedescription'] = 'Zde můžete nadefinovat globální nastavení některých parametrů. Nastavené hodnoty budou sloužit jako výchozí pro tento server';
$string['siteoptionsset'] = 'Nastavení stránek bylo upraveno.';
$string['sitepageloaded'] = 'Titulní stránka byla nahrána';
$string['sitestaff'] = 'Zaměstnanec těchto stránek';
$string['sitethemedescription'] = 'Výchozí grafický motiv těchto stránek';
$string['siteviews'] = 'Pohledy stránek';
$string['siteviewsdescription'] = 'Vytvoření a správa pohledů a jejich šablon pro celé stránky';
$string['staffusers'] = 'Zaměstnanci';
$string['staffusersdescription'] = 'Přiřadit uživatelům práva zaměstnanců';
$string['staffuserspagedescription'] = 'Zde můžete určit, kteří uživatelí figurují jako zaměstnanci těchto stránek. Stávající zaměstnanci jsou vpravo, uživatelé k dispozici jsou vlevo.';
$string['staffusersupdated'] = 'Seznam zaměstnanců byl upraven';
$string['strchoosefile'] = 'Vyberte soubor...';
$string['stringid'] = 'Identifikátor';
$string['stringoriginal'] = 'Originál';
$string['stringstatus'] = 'Stav';
$string['stringtranslated'] = 'Překlad';
$string['strloadfile'] = 'Nahrát';
$string['studentid'] = 'Identifikátor';
$string['successfullyinstalled'] = 'Mahara byla úspěšně nainstalována!';
$string['suspenddeleteuser'] = 'Suspendovat/odstranit uživatele';
$string['suspenddeleteuserdescription'] = 'Zde můžete uživatelský účet suspendovat nebo zcela odstranit. Suspendovaní uživatelé se nemohou přihlásit, dokud není jejich suspendování zrušeno. Povšimněte si, že zatímco suspendování můžete kdykoliv zrušit, odstranění uživatele nelze vzít zpět.';
$string['suspended'] = 'Suspendován';
$string['suspendedby'] = 'Tento uživatel byl suspendován od: %s';
$string['suspendedreason'] = 'Důvod suspendování';
$string['suspendedreasondescription'] = 'Text, který se objeví suspendovanému uživateli při příštím pokusu o přihlášení';
$string['suspendedusers'] = 'Suspendovaní uživatelé';
$string['suspendedusersdescription'] = 'Suspendování dovoluje dočasně odebrat uživatelům možnost používat tyto stránky';
$string['suspendingadmin'] = 'Správce provádějící suspendování';
$string['suspenduser'] = 'Suspendovat uživatele';
$string['suspensionreason'] = 'Důvod suspendování';
$string['termsandconditions'] = 'Podmínky použití těchto stránek';
$string['thefollowingupgradesareready'] = 'Jsou připraveny následující aktualizace:';
$string['theme'] = 'Motiv';
$string['thisuserissuspended'] = 'Uživatel byl suspendován';
$string['toversion'] = 'Na verzi';
$string['trustedsites'] = 'Důvěryhodné stránky';
$string['type'] = 'Typ';
$string['unsuspenduser'] = 'Zrušit suspendování uživatele';
$string['unsuspendusers'] = 'Zrušit suspendování uživatelů';
$string['updatesiteoptions'] = 'Upravit nastavení stránek';
$string['upgradefailure'] = 'Aktualizace selhala!';
$string['upgradeloading'] = 'Nahrávám...';
$string['upgrades'] = 'Aktualizace';
$string['upgradesuccess'] = 'Aktualizace úspěšně proběhla';
$string['upgradesuccesstoversion'] = 'Úspěšně aktualizováno na verzi';
David Mudrak's avatar
David Mudrak committed
374
$string['uploadcopyright'] = 'Ujednání o autorských právech';
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
$string['uploadcsv'] = 'Přidat uživatele z CSV souboru';
$string['uploadcsvdescription'] = 'Registrovat uživatele uvedené v CSV souboru';
$string['uploadcsverroremailaddresstaken'] = 'Na řádku %s CSV souboru je uvedena e-mailová adresa "%s", kterou už používá jiný uživatel';
$string['uploadcsverrorincorrectnumberoffields'] = 'Chyba na řádku %s CSV souboru: Nesprávný počet polí';
$string['uploadcsverrorinvalidemail'] = 'Chyba na řádku %s CSV souboru: Neplatný formát e-mailové adresy';
$string['uploadcsverrorinvalidfieldname'] = 'Neplatný název pole: "%s"';
$string['uploadcsverrorinvalidpassword'] = 'Chyba na řádku %s CSV souboru: Neplatný formát hesla';
$string['uploadcsverrorinvalidusername'] = 'Chyba na řádku %s CSV souboru: Neplatný formát uživatelského jména';
$string['uploadcsverrormandatoryfieldnotspecified'] = 'Chyba na řádku %s CSV souboru: Chybí požadované pole "%s"';
$string['uploadcsverrornorecords'] = 'Soubor neobsahuje žádné záznamy, hlavička je v pořádku';
$string['uploadcsverrorrequiredfieldnotspecified'] = 'Řádek s formátem neobsahuje požadované pole "%s"';
$string['uploadcsverrorunspecifiedproblem'] = 'Z nějakého důvodu nebylo možno zpracovat váš CSV soubor. Pokud má soubor správný formát, jedná se o chybu (bug) v systému Mahara a měli byste ji <a href="https://eduforge.org/tracker/?func=add&group_id=176&atid=739">reportovat</a>. Do bug reportu přiložte i váš CSV soubor (odstraňte z něj nejprve hesla!) a, máte-li možnost, chybový protokol serveru (error_log)';
$string['uploadcsverroruseralreadyexists'] = 'Na řádku %s CSV souboru je uvedeno uživatelské jméno "%s", které již používá jiný uživatel';
$string['uploadcsvfailedusersexceedmaxallowed'] = 'Žádní uživatelé nebyli přidáni, protože by došlo k překročení limitu počtu uživatelů v této instituci.';
$string['uploadcsvinstitution'] = 'Instituce a autentizační metoda pro nové uživatele';
$string['uploadcsvpagedescription2'] = '<p>Pomocí této funkce můžete hromadně registrovat uživatel z <acronym title="Comma Separated Values">CSV</acronym> souboru.</p><p>První řádek CSV souboru určuje formát dat. Může vypadat například takto:</p>
<pre>username,password,email,firstname,lastname,studentid</pre> <p>Tento první řádek musí obsahovat pole <tt>username</tt>, <tt>password</tt>, <tt>email</tt>, <tt>firstname</tt> a <tt>lastname</tt>. Rovněž musí obsahovat všechna pole, která jsou na tomto serveru definována jako povinná a všechna pole, která jsou uzamčena v instituci, do které uživatele při nahrávání přiřazujete. Můžete <a href="%s">nadefinovat povinná pole</a> pro všechny instituce a <a href="%s">nastavit uzamčená pole pro každou instituci</a>.</p> <p>Váš CSV soubor může samozřejmě obsahovat další pole z uživatelského profilu dle vašich potřeb. Seznam podporovaných polí je:</p> %s';
$string['uploadcsvpagedescription2institutionaladmin'] = '<p>Pomocí této funkce můžete hromadně registrovat uživatel z <acronym title="Comma Separated Values">CSV</acronym> souboru.</p><p>První řádek CSV souboru určuje formát dat. Může vypadat například takto:</p>
<pre>username,password,email,firstname,lastname,studentid</pre> <p>Tento první řádek musí obsahovat pole <tt>username</tt>, <tt>password</tt>, <tt>email</tt>, <tt>firstname</tt> a <tt>lastname</tt>. Rovněž musí obsahovat všechna pole, která jsou na tomto serveru definována jako povinná a všechna pole, která jsou uzamčena ve vaší instituci. Můžete <a href="%s">nastavit uzamčená pole</a> pro všechny instituce, které spravujete.</p> <p>Váš CSV soubor může samozřejmě obsahovat další pole z uživatelského profilu dle vašich potřeb. Seznam podporovaných polí je:</p> %s';
$string['uploadcsvsomeuserscouldnotbeemailed'] = 'Některým uživatelům nebylo možno poslat informační e-mail. Jejich e-mailové adresy mohly být neplatné, nebo není server, na kterém běží Mahara, správně nakonfigurován pro odesílání e-mailů. Více informací najdete v chybovém protokolu serveru. Prozatím můžete tyto uživatele kontaktovat sami:';
$string['uploadcsvusersaddedsuccessfully'] = 'Uživatelé ze souboru byli úspěšně vytvořeni';
$string['useradded'] = 'Uživatel byl přidán';
$string['userdeletedsuccessfully'] = 'Uživatel úspěšně odstraněn';
$string['usereditdescription'] = 'Zde si můžete prohlédnout a případně změnit nastavení tohoto uživatelského účtu. Níže můžete rovněž tento účet <a href="#suspend">suspendovat nebo úplně odstranit<a/> nebo <a href="#institutions">změnit členství tohoto uživatele v institucích</a>.';
$string['usersallowedmultipleinstitutions'] = 'Uživatelé jsou oprávněni spadat pod vícero institucí';
$string['usersallowedmultipleinstitutionsdescription'] = 'Je-li zaškrtnuto, uživatelé mohou být členy několika institucí zároveň';
$string['usersdeletedsuccessfully'] = 'Uživatelé úspěšně odstraněni';
$string['usersearch'] = 'Vyhledat uživatele';
$string['usersearchdescription'] = 'Vyhledat uživatele pro další úpravy';
$string['usersearchinstructions'] = 'Můžete omezit seznam zobrazovaných uživatelům kliknutím na první písmeno jejich křestního jména a/nebo příjmení. Rovněž je můžete vyhledat zadáním jména nebo e-mailové adresy do vyhledávacího pole.';
$string['usersrequested'] = 'Uživatelé, kteří požadují členství';
$string['usersseenewthemeonlogin'] = 'Uživatelům se zobrazí nový motiv poté, co se příště přihlásí.';
$string['userstoaddorreject'] = 'Uživatelé pro přidání/zamítnutí';
$string['userstobeadded'] = 'Uživatelé, kteří mají být přidáni jako členové';
$string['userstobeinvited'] = 'Uživatelé, kteří mají být pozváni';
$string['userstoberemoved'] = 'Uživatelé, kteří mají být odstraněni';
$string['userstodisplay'] = 'Uživatelé, kteří mají být zobrazeni:';
$string['usersunsuspendedsuccessfully'] = 'Uživatelům bylo úspěšně zrušeno suspendování';
$string['usersuspended'] = 'Uživatel byl suspendován';
$string['userunsuspended'] = 'Suspendování zrušeno';
$string['viruschecking'] = 'Antivirová kontrola';
$string['viruscheckingdescription'] = 'Je-li zaškrtnuto, budou všechny nahrávané soubory zkontrolovány na přítomnost virů pomocí programu ClamAV';
$string['whocancreatepublicgroups'] = 'Kdo může zakládat veřejné skupiny';
$string['whocancreatepublicgroupsdescription'] = 'Uživatelé budou moci zakládat skupiny, které budou viditelné veřejnosti';
$string['wwwroot'] = 'Kořenová WWW adresa';
$string['wwwrootdescription'] = 'Toto je URL adresa, na které je dostupná vaše instalace Mahary a pro kterou byly vygenerovány SSL klíče';
$string['youcanupgrade'] = 'Můžete aktualizovat Maharu z verze %s (%s) na verzi %s (%s)!';
422
?>