view.php 18 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
<?php
/**
 * Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
 * Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
 *
 * This program is free software: you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 *
 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
 * GNU General Public License for more details.
 *
 * You should have received a copy of the GNU General Public License
 * along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
 *
 * @package    mahara
 * @subpackage lang/cs.utf8
 * @license    http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
 * @author     David Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
 * @copyright  (C) 2009 onwards David Mudrak http://mudrak.name
 *
 */

defined('INTERNAL') || die();

$string['15,70,15'] = 'Mnohem větší prostřední sloupec';
$string['20,30,30,20'] = 'Větší prostřední sloupce';
$string['25,25,25,25'] = 'Stejně široké';
$string['25,50,25'] = 'Větší prostřední sloupec';
$string['33,33,33'] = 'Stejně široké';
$string['33,67'] = 'Větší pravý sloupec';
$string['50,50'] = 'Stejně široké';
$string['67,33'] = 'Větší levý sloupec';
$string['Added'] = 'Přidáno';
$string['Browse'] = 'Procházet';
$string['Configure'] = 'Konfigurovat';
$string['Owner'] = 'Vlastník';
$string['Preview'] = 'Náhled';
$string['Search'] = 'Hledat';
$string['Template'] = 'Šablona';
$string['Untitled'] = 'Bez názvu';
$string['View'] = 'Pohled';
$string['Views'] = 'Pohledy';
$string['access'] = 'Přístup';
$string['accessbetweendates2'] = 'Nikdo neuvidí tento pohled před %s nebo po %s';
$string['accessfromdate2'] = 'Nikdo neuvidí tento pohled před %s';
$string['accessuntildate2'] = 'Nikdo neuvidí tento pohled po %s';
$string['add'] = 'Přidat';
$string['addcolumn'] = 'Přidat sloupec';
$string['addedtowatchlist'] = 'Pohled byl přidán do seznamu sledovaných pohledů';
$string['addfeedbackfailed'] = 'Nepodařilo se přidat komentář';
$string['addnewblockhere'] = 'Přidat nový blok';
$string['addtowatchlist'] = 'Sledovat pohled';
$string['addtutors'] = 'Přidat učitele';
$string['addusertogroup'] = 'Přidat tohoto uživatele do skupiny';
$string['allowcopying'] = 'Umožnit kopírování pohledu';
$string['allviews'] = 'Všechny pohledy';
$string['alreadyinwatchlist'] = 'Tento pohled je již na seznamu sledovaných pohledů';
$string['artefacts'] = 'Položky portofolia';
$string['artefactsinthisview'] = 'Položky v tomto pohledu';
$string['attachedfileaddedtofolder'] = 'Přiložený soubor %s byl uložen do vaší složky "%s".';
$string['attachfile'] = 'Přiložit soubor';
$string['attachment'] = 'Příloha';
$string['back'] = 'Zpět';
$string['backtocreatemyview'] = 'Zpět k tvorbě mého pohledu';
$string['backtoyourview'] = 'Zpět k mému pohledu';
$string['blockcopypermission'] = 'Oprávnění kopírovat blok';
$string['blockcopypermissiondesc'] = 'Pokud dovolíte ostatním uživatelům, aby si kopírovali váš pohled, můžete si zvolit, jak se má kopírovat tento blok';
$string['blockinstanceconfiguredsuccessfully'] = 'Blok úspěšně nakonfigurován';
$string['blocksinstructionajax'] = 'Pomocí myši přetáhněte ikony jednotlivých položek vašeho portfolia pod tuto čáru. Tím je umístíte do bloků v tomto pohledu. Bloky poté můžete v rámci pohledu přesouvat na požadovanou pozici.';
$string['blocksintructionnoajax'] = 'Vyberte si blok a poté zvolte místo, kam se má ve vašem pohledu umístit. Bloky můžete přesouvat pomocí tlačítek v jejich záhlaví.';
$string['blocktitle'] = 'Název bloku';
$string['blocktypecategory.feeds'] = 'Webové kanály';
$string['blocktypecategory.fileimagevideo'] = 'Soubory, obrázky a videa';
$string['blocktypecategory.general'] = 'Obecné';
$string['by'] = '-';
$string['cantdeleteview'] = 'Nemůžete odstranit tento pohled';
$string['canteditdontown'] = 'Nemůžete upravovat tento pohled, protože nejste jeho vlastníci';
$string['canteditdontownfeedback'] = 'Nemůžete upravovat tento komentář, protože jste jej nevložili vy';
$string['canteditsubmitted'] = 'Tento pohled nemůžete momentálně upravovat, protože byl odevzdán k ohodnocení v rámci skupiny "%s". Musíte počkat, dokud jej váš učitel neuvolní.';
$string['cantsubmitviewtogroup'] = 'Tento pohled nemůžete odevzdat k hodnocení v rámci této skupiny';
$string['changemyviewlayout'] = 'Změnit rozvržení pohledu';
$string['changeviewlayout'] = 'Změnit rozvržení pohledu';
$string['choosetemplategrouppagedescription'] = '<p>Zde je šablony pohledů, které si můžete jako člen skupiny zkopírovat a použít je jako výchozí bod pro svůj vlastní pohled. Pro náhled daného pohledu klikněte na jeho název. Jakmile najdete vhodný pohled, stiskněte tlačítko "Kopírovat pohled". Tím se vytvoří vaše vlastní kopie, kterou můžete dále upravovat.</p>

<p><strong>Poznámka:</strong> V rámci skupiny nelze kopírovat blogy ani příspěvky blogů.</p>';
$string['choosetemplateinstitutionpagedescription'] = '<p>Zde je šablony pohledů, které si můžete jako člen této instituce zkopírovat a použít je jako výchozí bod pro svůj vlastní pohled. Pro náhled daného pohledu klikněte na jeho název. Jakmile najdete vhodný pohled, stiskněte tlačítko "Kopírovat pohled". Tím se vytvoří vaše vlastní kopie, kterou můžete dále upravovat.</p>

<p><strong>Poznámka:</strong> V rámci instituce nelze kopírovat blogy ani příspěvky blogů.</p>';
$string['choosetemplatepagedescription'] = '<p>Zde je šablony pohledů, které si můžete zkopírovat a použít je jako výchozí bod pro svůj vlastní pohled. Pro náhled daného pohledu klikněte na jeho název. Jakmile najdete vhodný pohled, stiskněte tlačítko "Kopírovat pohled". Tím se vytvoří vaše vlastní kopie, kterou můžete dále upravovat.</p>';
$string['clickformoreinformation'] = 'Klikněte pro více informací a pro přidání komentáře';
$string['close'] = 'Zavřít';
$string['complaint'] = 'Stížnost';
97
98
$string['configureblock'] = 'Konfigurovat blok %s';
$string['configurethisblock'] = 'Konfigurovat tento blok';
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
$string['confirmcancelcreatingview'] = 'Tvorba pohledu ještě není u konce. Opravdu chcete úpravy zrušit?';
$string['confirmdeleteblockinstance'] = 'Opravdu chcete odstranit tento blok?';
$string['copiedblocksandartefactsfromtemplate'] = 'Úspěšně zkopírováno %d bloků a %d položek portfolia z %s';
$string['copyaview'] = 'Kopírovat pohled';
$string['copyfornewgroups'] = 'Kopie pro nové skupiny';
$string['copyfornewgroupsdescription'] = 'Automaticky udělej kopii tohoto pohledu ve všech skupinách tohoto typu:';
$string['copyfornewmembers'] = 'Kopie pro nové členy';
$string['copyfornewmembersdescription'] = 'Automaticky udělej vlastní kopii tohoto pohledu pro všechny nové členy instituce %s.';
$string['copyfornewusers'] = 'Kopie pro nové uživatele';
$string['copyfornewusersdescription'] = 'Automaticky udělej vlastní kopii tohoto pohledu pro každého nového uživatele těchto stránek';
$string['copynewusergroupneedsloggedinaccess'] = 'Ke kopiím pro nové skupiny nebo nové uživatele musejí mít přístup všichni přihlášení uživatelé.';
$string['copythisview'] = 'Kopírovat tento pohled';
$string['copyview'] = 'Kopírovat pohled';
$string['createemptyview'] = 'Vytvořit prázdný pohled';
$string['createtemplate'] = 'Vytvořit šablonu';
$string['createview'] = 'Vytvořit pohled';
$string['createviewstepone'] = 'Krok 1/3 - Rozvržení stránky';
$string['createviewstepthree'] = 'Krok 3/3 - Přístupová práva';
$string['createviewsteptwo'] = 'Krok 2/3 - Podrobnosti';
$string['date'] = 'Datum';
$string['deletespecifiedview'] = 'Odstranit pohled "%s"';
$string['deletethisview'] = 'Odstranit tento pohled';
$string['deleteviewconfirm'] = 'Opravdu chcete odstranit tento pohled? Tato akce nemůže být vrácena.';
$string['description'] = 'Popis pohledu';
$string['displaymyview'] = 'Zobrazit můj pohled';
$string['editaccessforview'] = 'Upravit přístupová práva k pohledu "%s"';
$string['editaccesspagedescription2'] = '<p>Ve výchozím nastavení máte ke svým pohledům přístup pouze vy. Zde si můžete vybrat, kdo další si bude moci váš pohled prohlížet. Klikněte na odkaz Přidat u požadované skupiny uživatelů (všichni nebo pouze přihlášení uživatelé nebo pouze vaši přátelé nebo kdokoliv bude znát tajnou adresu). Skupina nebo uživatel, kterým přidáte právo přístupu k vašemu pohledu, se poté objeví vpravo.</p>

<p>Můžete rovněž dát dalším uživatelům právo kopírovat si váš pohled do jejich vlastních portfolií. Pokud si někdo dělá kopii vašeho pohledu, automaticky získá i kopie vašich souborů a složek, které jsou v pohledu zobrazeny.</p>

<p>Pro dokončení nastavení klikněte na Uložit ve spodní části obrazovky a pokračujte dále.</p>';
$string['editblocksforview'] = 'upravit pohled "%s"';
$string['editblockspagedescription'] = '<p>Na jednotlivých záložkách najdete ikony, které představují možné typy obsahu vašeho portfolia. Ikony přetáhněte do spodní části obrazovky do plochy vašeho pohledu. Pomocí ikony (?) získáte více informací.</p>';
$string['editmyview'] = 'Upravit můj pohled';
$string['editprofileview'] = 'Upravit pohled s profilem';
$string['editthisview'] = 'Upravit tento pohled';
$string['editviewaccess'] = 'Upravit přístupová práva k pohledu';
$string['editviewdetails'] = 'Upravit podrobnosti pohledu "%s"';
$string['editviewnameanddescription'] = 'Upravit podrobnosti pohledu';
$string['empty_block'] = 'Vyberte si položku portfolia ze seznamu vlevo, kterou sem chcete umístit';
$string['emptylabel'] = 'Klikněte sem pro vložení textu popisku';
$string['err.addblocktype'] = 'Nelze přidat blok do vašeho pohledu';
$string['err.addcolumn'] = 'Nelze přidat nový sloupec';
$string['err.moveblockinstance'] = 'Nelze přesunout blok na určenou pozici';
$string['err.removeblockinstance'] = 'Nelze odstranit blok';
$string['err.removecolumn'] = 'Nelze odstranit sloupec';
$string['everyoneingroup'] = 'Všichni ve skupině';
$string['feedback'] = 'Komentář';
$string['feedbackattachdirdesc'] = 'Soubory přiložené k hodnocení pohledu';
$string['feedbackattachdirname'] = 'hodnoceni';
$string['feedbackattachmessage'] = 'Přiložené soubory byly přidány do vaši složky %s';
$string['feedbackchangedtoprivate'] = 'Komentář změněn na soukromý';
$string['feedbackonthisartefactwillbeprivate'] = 'Komentář k této položce bude viditelný pouze vlastníkovi';
$string['feedbackonviewbytutorofgroup'] = 'Komentář - %s vložil %s z %s';
$string['feedbacksubmitted'] = 'Komentář odeslán';
$string['filescopiedfromviewtemplate'] = 'Zkopírované soubory z %s';
$string['forassessment'] = 'k hodnocení';
$string['friend'] = 'Přítel';
$string['friends'] = 'Přátelé';
$string['friendslower'] = 'přátelé';
$string['grouplower'] = 'skupina';
$string['groups'] = 'Skupiny';
$string['groupviews'] = 'Pohledy skupiny';
David Mudrak's avatar
David Mudrak committed
162
$string['in'] = '-';
163
164
165
166
167
168
169
170
$string['institutionviews'] = 'Pohledy instituce';
$string['invalidcolumn'] = 'Sloupec %s mimo rozsah';
$string['inviteusertojoingroup'] = 'pozvat tohoto uživatele do skupiny';
$string['listviews'] = 'Seznam pohledů';
$string['loggedin'] = 'Přihlášení uživatelé';
$string['loggedinlower'] = 'přihlášení uživatelé';
$string['makeprivate'] = 'Změnit na soukromý';
$string['makepublic'] = 'Zveřejnit';
171
172
173
174
175
176
177
178
$string['moveblockdown'] = 'Přesunout blok %s dolů';
$string['moveblockleft'] = 'Přesunout blok %s doleva';
$string['moveblockright'] = 'Přesunout blok %s doprava';
$string['moveblockup'] = 'Přesunout blok %s nahoru';
$string['movethisblockdown'] = 'Přesunout tento blok dolů';
$string['movethisblockleft'] = 'Přesunout tento blok doleva';
$string['movethisblockright'] = 'Přesunout tento blok doprava';
$string['movethisblockup'] = 'Přesunout tento blok nahoru';
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
$string['myviews'] = 'Moje pohledy';
$string['next'] = 'Další';
$string['noaccesstoview'] = 'Nemáte oprávnění vidět tento pohled';
$string['noartefactstochoosefrom'] = 'Žádné položky na výběr';
$string['noblocks'] = 'Žádné bloky v této kategorii';
$string['nobodycanseethisview2'] = 'Pouze vy můžete vidět tento pohled';
$string['nocopyableviewsfound'] = 'Žádné pohledy ke kopírování';
$string['noownersfound'] = 'Vlastníci nenalezeni';
$string['nopublicfeedback'] = 'Žádný veřejný komentář';
$string['notifysiteadministrator'] = 'Upozornit správce stránek';
$string['notitle'] = 'Bez názvu';
$string['noviewlayouts'] = 'Žádná rozvržení pro pohledy se %s sloupci';
$string['noviews'] = 'Žádné pohledy';
$string['numberofcolumns'] = 'Počet sloupců';
$string['overridingstartstopdate'] = 'Přenastavení data zpřístupnění a znepřístupnění';
$string['overridingstartstopdatesdescription'] = 'Pokud chcete, zde můžete nastavit datum zpřístupnění a/nebo datum znepřístupnění vašeho pohledu. Nikdo kromě vás nebude moci pohled vidět před datem zpřístupnění nebo po datu znepřístupnění, a to bez ohledu na ostatní nastavení přístupových práv na této stránce.';
$string['owner'] = 'vlastník';
$string['ownerformat'] = 'Formát zobrazení jména';
$string['ownerformatdescription'] = 'Jak se má zobrazovat vaše jméno lidem, kteří navštíví váš pohled';
$string['owners'] = 'vlastníci';
$string['placefeedback'] = 'Vložit komentář';
$string['placefeedbacknotallowed'] = 'Nemáte oprávnění vkládat komentáře k tomuto pohledu';
$string['print'] = 'Vytisknout';
$string['profileicon'] = 'Ikona profilu';
$string['profileviewtitle'] = 'Pohled s profilem';
$string['public'] = 'Veřejnost';
$string['publiclower'] = 'veřejnost';
$string['reallyaddaccesstoemptyview'] = 'Váš pohled neobsahuje žádné bloky. Opravdu chcete dát uživatelům přístup k tomuto pohledu?';
$string['removeblock'] = 'Odstranit tento blok';
$string['removecolumn'] = 'Odstranit tento sloupec';
$string['removedfromwatchlist'] = 'Pohled odebrán ze seznamu sledovaných pohledů';
$string['removefromwatchlist'] = 'Přestat sledovat tento pohled';
211
$string['removethisblock'] = 'Odstranit tento blok';
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
$string['reportobjectionablematerial'] = 'Nahlásit nevhodný obsah';
$string['reportsent'] = 'Vaše zpráva byla odeslána';
$string['searchowners'] = 'Prohledat vlastníky';
$string['searchviews'] = 'Prohledat pohledy';
$string['searchviewsbyowner'] = 'vyhledat pohledy podle vlastníka:';
$string['selectaviewtocopy'] = 'Vyberte si pohled ke zkopírování:';
$string['show'] = 'Ukázat';
$string['startdate'] = 'Datum zpřístupnění';
$string['startdatemustbebeforestopdate'] = 'Zpřístupnění musí předcházet znepřístupnění';
$string['stopdate'] = 'Datum znepřístupnění';
$string['submitthisviewto'] = 'Zaslat tento pohled k ohodnocení -';
$string['submitviewconfirm'] = 'Pokud odevzdáte "%s" do "%s" k ohodnocení, nebudete jej moci upravovat až do okamžiku, než jej váš učitel oznámkuje. Opravdu chcete nyní váš pohled odeslat?';
$string['submitviewtogroup'] = 'Zaslat "%s" do "%s k ohodnocení';
$string['success.addblocktype'] = 'Blok úspěšně přidán';
$string['success.addcolumn'] = 'Sloupec úspešně přidán';
$string['success.moveblockinstance'] = 'Blok úspěšně přesunut';
$string['success.removeblockinstance'] = 'Blok úspěšně odstraněn';
$string['success.removecolumn'] = 'Sloupec úspěšně odstraněn';
$string['templatedescription'] = 'Zaškrtněte, pokud chcete návštěvníkům vašeho pohledu dovolit, aby jej používali jako šablonu pro jejich vlastní pohledy.';
$string['thisfeedbackisprivate'] = 'Tento komentář je soukromý';
$string['thisfeedbackispublic'] = 'Tento komentář je veřejný';
$string['thisviewmaybecopied'] = 'Kopírování povoleno';
$string['title'] = 'Název pohledu';
$string['token'] = 'Tajná adresa URL';
$string['tutors'] = 'učitelé';
237
$string['unrecogniseddateformat'] = 'Neznámý formát datumu';
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
$string['updatewatchlistfailed'] = 'Aktualizace seznamu sledovaných pohledů selhala';
$string['users'] = 'Uživatelé';
$string['view'] = 'pohled';
$string['viewaccesseditedsuccessfully'] = 'Nastavení přístupových práv úspěšně uloženo';
$string['viewcolumnspagedescription'] = 'Nejprve zvolte, do kolika sloupců chcete rozvrhnout obsah vašeho pohledu. Šířku sloupců budete moci změnit v dalším kroku.';
$string['viewcreatedsuccessfully'] = 'Pohled úspěšně vytvořen';
$string['viewdeleted'] = 'Pohled odstraněn';
$string['viewfilesdirdesc'] = 'Soubory ze zkopírovaných pohledů';
$string['viewfilesdirname'] = 'soubory_pohledu';
$string['viewinformationsaved'] = 'Informace o pohledu úspěšně zkopírovány';
$string['viewlayoutchanged'] = 'Rozvržení pohledu bylo změněno';
$string['viewlayoutpagedescription'] = 'Vyberte si, jak chcete rozmístit sloupce ve vašem pohledu.';
$string['views'] = 'pohledy';
$string['viewsavedsuccessfully'] = 'Pohled úspěšně uložen';
$string['viewsby'] = 'Pohledy uživatele %s';
$string['viewscopiedfornewgroupsmustbecopyable'] = 'Musíte povolit kopírování pohledu, který má být automaticky kopírován do nových skupin.';
$string['viewscopiedfornewusersmustbecopyable'] = 'Musíte povolit kopírování pohledu, který má být automaticky kopírován novým uživatelům.';
$string['viewsownedbygroup'] = 'Pohledy vlastněné touto skupinou';
$string['viewssharedtogroup'] = 'Pohledy, které sdílíte s touto skupinou';
$string['viewssharedtogroupbyothers'] = 'Pohledy, které ostatní sdílí s touto skupinou';
$string['viewssubmittedtogroup'] = 'Pohledy zaslané do této skupiny';
$string['viewsubmitted'] = 'Pohled zaslán';
$string['viewsubmittedtogroup'] = 'Tento pohled byl zaslán do <a href="%sgroup/view.php?id=%s">%s</a>';
$string['watchlistupdated'] = 'Seznam sledovaných pohledů byl aktualizován';
$string['whocanseethisview'] = 'Kdo může vidět tento pohled';
$string['youhavenoviews'] = 'Nemáte žádné pohledy';
?>