admin.php 75.9 KB
Newer Older
1
<?php
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
/**
 * Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
 * Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
 *
 * This program is free software: you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 *
 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 * GNU General Public License for more details.
 *
 * You should have received a copy of the GNU General Public License
 * along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
 *
 * @package  mahara
 * @subpackage lang/cs.utf8
 * @license  http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
 * @author   David Mudrak, Viktor Fuglik
23
 * @copyright (C) 2008-2012
24
25
 *
 */
26
27
28

defined('INTERNAL') || die();

29
$string['Add'] = 'Přidat';
30
$string['Admins'] = 'Správci';
31
32
33
$string['Advanced'] = 'Pokročilý';
$string['Close'] = 'Zavřít';
$string['Cron'] = 'Cron';
34
$string['Download'] = 'Stáhnout';
35
$string['Everyone'] = 'Všichni';
36
$string['Extensions'] = 'Rozšíření';
37
$string['Field'] = 'Pole';
38
$string['Import'] = 'Importovat';
39
$string['Institution'] = 'Instituce';
40
$string['Lockedfields'] = 'Zamknutá pole';
41
$string['Loggedin'] = 'Přihlášen';
42
$string['Logo'] = 'Logo';
43
44
45
$string['Maximum'] = 'Maximum';
$string['Members'] = 'Členové';
$string['Non-members'] = 'Nečlenové';
46
47
48
$string['None'] = 'Žádný';
$string['Open'] = 'Otevřít';
$string['Or...'] = 'Nebo...';
49
$string['Plugin'] = 'Modul';
50
$string['Register'] = 'Registrovat';
51
52
$string['Search'] = 'Vyhledat';
$string['Simple'] = 'Jednoduše';
53
$string['Staff'] = 'Zaměstnanci';
54
$string['Suspend'] = 'Pozastavit';
55
$string['Value'] = 'Hodnota';
56
57
58
59
$string['about'] = 'O těchto stránkách';
$string['accountexpiry'] = 'Účet vyprší';
$string['accountexpirydescription'] = 'Datum, kdy bude účet automaticky zakázán';
$string['accountsettings'] = 'Nastavení účtu';
60
61
62
$string['accountsettingslegend'] = 'Nastavení účtu';
$string['activeusers'] = 'Aktivní uživatelé';
$string['addcategories'] = 'Přidat kategorie';
63
64
65
66
67
$string['addinstitution'] = 'Přidat instituci';
$string['addmembers'] = 'Přidat členy';
$string['addnewmembers'] = 'Přidat nové členy';
$string['adduser'] = 'Přidat uživatele';
$string['adduserdescription'] = 'Vytvořit nového uživatele';
68
69
70
71
72
$string['addusertoinstitution'] = 'Přidat uživatele do instituce';
$string['adminauthorities'] = 'Správa autorit';
$string['adminfilespagedescription'] = 'Zde můžete nahrát soubory, které se mají zobrazovat v %snabídce Odkazy a zdroje%s. Soubory v domovském adresáři (home) budou moci být přidány do nabídky pro přihlášené uživatele. Soubory ve veřejném adresáři (public) budou moci být přidány do nabídky pro všechny návštěvníky stránek.';
$string['adminhome'] = 'Správa';
$string['admininstitutions'] = 'Správa institucí';
73
74
$string['administergroups'] = 'Spravovat skupiny';
$string['administergroupsdescription'] = 'Jmenovat skupinu správců a smazat skupinu';
75
76
77
78
79
$string['administration'] = 'Správa';
$string['adminnoauthpluginforinstitution'] = 'Zvolte autentizační modul pro tuto instituci.';
$string['adminnotifications'] = 'Upozornění pro správce';
$string['adminnotificationsdescription'] = 'Přehled toho, jak jsou správci informování o událostech v systému';
$string['adminpublicdirdescription'] = 'Soubory dostupné pro nepřihlášené uživatele';
David Mudrak's avatar
David Mudrak committed
80
$string['adminpublicdirname'] = 'pub';
81
$string['adminsandstaffonly'] = 'Pouze administrátoři a zaměstanci';
82
83
84
85
86
$string['adminsonly'] = 'Pouze správci';
$string['adminusers'] = 'Správci';
$string['adminusersdescription'] = 'Přiřadit práva správce';
$string['adminuserspagedescription'] = '<p>Zde určujete, kteří uživatelé budou správci vašich stránek. Stávající správci jsou uvedeni vpravo, uživatelé k dispozici jsou vlevo.</p><p>Systém musí mít alespoň jednoho správce.</p>';
$string['adminusersupdated'] = 'Seznam správců uložen';
87
$string['advanced'] = 'Pokročilé';
88
$string['all'] = 'Vše';
89
90
$string['allowgroupcategories'] = 'Povolit kategorie skupin';
$string['allowgroupcategoriesdescription'] = 'Pokud je zatrženo, budou správci moci definovat kategorie, do nichž mohou uživatelé zařazovat jejich skupiny';
91
92
$string['allowinstitutionpublicviews'] = 'Povilit veřejné stránky institucí';
$string['allowinstitutionpublicviewsdescription'] = 'Pokud je nastaveno na hodnotu Ano, budou moci uživatelé patřící do této instituci vytvořit pohledy, které jsou přístupné veřejnosti, nikoli pouze přihlášeným uživatelům';
93
94
$string['allowmobileuploads'] = 'Povolit nahrávání z mobilu';
$string['allowmobileuploadsdescription'] = 'Pokud je povoleno, uživatelé budou mít možnost nastavit autentizační token - obsah nahraný s tímto tokenem bude uložen jako položky portfolia.';
95
96
97
98
$string['allowpublicprofiles'] = 'Povolit veřejné profily';
$string['allowpublicprofilesdescription'] = 'Pokud je povoleno, uživatelé mohou svůj profilový pohled nastavit jako dostupný veřejnosti, tj. nepřihlášeným návštěvníkům.';
$string['allowpublicviews'] = 'Povolit veřejné pohledy';
$string['allowpublicviewsdescription'] = 'Zda se má uživatelům povolit vytvářet pohledy, které budou dostupné i nepřihlášeným uživatelům.';
99
100
101
102
$string['anonymouscomments'] = 'Anonymní komentáře';
$string['anonymouscommentsdescription'] = 'Pokud je zatrženo, nepřihlášení uživatelé mohou zanechat komentář ve veřejném pohledu nebo v pohledech, k nimž mají přístup prostřednictvím tajného URL';
$string['antispam'] = 'Anti-spam';
$string['antispamdescription'] = 'Typ anti-spam opatření použit na veřejně viditelné formuláře';
103
104
105
$string['approve'] = 'Schválit';
$string['approveregistrationfor'] = 'Schválit registraci pro \'%s %s\'';
$string['approveregistrationmessage'] = 'Tímto proběhne schválení registrace a přidání uživatele do instituce \'%s\'. Jste si jisti, že chcete schválit tuto registraci?';
106
107
108
109
$string['authenticatedby'] = 'Autentizace pomocí';
$string['authenticatedbydescription'] = 'Jak je uživatel autentizován vůči Mahaře';
$string['authplugin'] = 'Autentizační modul';
$string['badmenuitemtype'] = 'Neznámý typ položky';
110
111
$string['basicdetails'] = '2 - Základní údaje';
$string['basicinformationforthisuser'] = 'Základní informace pro tohoto uživatele.';
112
$string['becomeadminagain'] = 'Přepnout se zpět na: %s';
113
$string['blockcountsbytype'] = 'Nejčastěji používané bloky v pohledech portfolií:';
114
115
116
117
$string['bulkactions'] = 'Hromadné operace';
$string['bulkchangeauthmethodresetpassword'] = 'Zvolili jste autentizační metodu vyžadující zadání hesla. %d uživatel(ů) nemá zadáno heslo a přihlášení tak nebude možné až do resetu hesla.';
$string['bulkchangeauthmethodsuccess'] = 'Resetovat autentizační metodu pro %d uživatel(ů)';
$string['bulkdeleteuserssuccess'] = 'Smazán(o) %d uživatel(ů)';
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
$string['bulkexport'] = 'Exportovat uživatele';
$string['bulkexportdescription'] = 'Vyberte si instituci k exportu <b>nebo</b> zadejte seznam uživatelských jmen:';
$string['bulkexportempty'] = 'Nic vhodného pro export. Prosím, zkontrolujte seznam uživatelských jmen.';
$string['bulkexportinstitution'] = 'Instituce, z níž by měli být exportování všichni uživatelé';
$string['bulkexporttitle'] = 'Exportovat uživatele do souborů Leap2A';
$string['bulkexportusernames'] = 'Uživatelská jména pro export';
$string['bulkexportusernamesdescription'] = 'Seznam uživatelů (jedno jméno na řádek) pro export společně s jejich daty';
$string['bulkimportdirdoesntexist'] = 'Adresář %s neexistuje';
$string['bulkleap2aimport'] = 'Importovat uživatele ze souborů Leap2A';
$string['bulkleap2aimportdescription'] = '<p>Můžete importovat uživatele hromadně ze sbírky souborů Leap2A na vašem serveru. Je třeba vybrat soubor ZIP uložený na souborovém systému serveru, který obsahuje všechny ZIP soubory Leap2A a jeden CSV soubor s názvem usernames.csv, v němž jsou uložena uživatelská jména a názvy souborů.</p>

usernames.csv bude vypadat nějak takto:</p>

<pre>bob, Mahara-export-leap-user8-1265165366.zip teď! Nigel, Mahara-export-leap-user1-1266458159.zip</pre>

<p>kde Mahara-export-leap-user8-1265165366.zip a Mahara-export-leap-user1-1266458159.zip jsou soubory v podadresáři pojmenované podle uživatelů.</p>

<p>Soubor typu ZIP je obvykle vytvářen pomocí hromadného exportu vestavěného v Mahaře</p>

Pokud importujete velké množství uživatelů, buďte prosím trpěliví. Proces importu může trvat dlouhou dobu.</p>';
$string['bulkleap2aimportfiledescription'] = 'ZIP soubor na vašem serveru obsahuje všechny exportované uživatele (ve formátu Leap2A) spolu se seznamem uživatelských jmen ve formátu CSV';
139
140
$string['bulksuspenduserssuccess'] = 'Pozastaven(o) %d uživatel(ů)';
$string['changeauthmethod'] = 'Změnit autentizační metodu';
141
$string['changeinstitution'] = 'Změnit instituci';
142
143
$string['changeusername'] = 'Změnit uživatelské jméno';
$string['changeusernamedescription'] = 'Změnit tato uživatelská jména. Uživatelská jména jsou 3-236 znaků dlouhá a mohou obsahovat písmena, čísla a řadu základních znaků kromě mezery.';
144
145
$string['cliadminemail'] = 'E-mailová adresa pro účet správce';
$string['cliadminpassword'] = 'Heslo pro účet správce';
146
$string['clickthebuttontocreatetheuser'] = 'Klepněte na tlačítko pro vytvoření nového uživatele.';
147
148
149
150
$string['cliinstallerdescription'] = 'Nainstalovat Maharu a vytvořit požadované datové adresáře';
$string['cliinstallingmahara'] = 'Instalujete Maharu';
$string['cliupgraderdescription'] = 'Aktualizovat data a databázi Mahary na její instalovanou verzi';
$string['cliupgradingmahara'] = 'Aktualizujete Maharu';
151
152
$string['closesite'] = 'Zavřít stránky';
$string['closesitedetail'] = 'Můžete zavřít stránky pro všechny kromě správců. Toto je užitečně v případě, když se připravujete na aktualizaci databáze. Pouze správci se budou moci přihlašovat na stránky, dokud je znovu neotevřete nebo dokud nebude aktualizace úspěšně dokončena.';
153
154
155
156
157
158
$string['component'] = 'Komponenta nebo zásuvný modul';
$string['configextensions'] = 'Správa rozšíření';
$string['configsite'] = 'Nastavení stránek';
$string['configureauthplugin'] = 'Pře přidáním nových uživatelů musíte nastavit autentizační moduly';
$string['configusers'] = 'Správa uživatelů';
$string['confirm'] = 'potvrdit';
159
$string['confirmdeletecategory'] = 'Skutečně chcete odstranit tuto kategorii?';
160
161
162
163
164
$string['confirmdeletemenuitem'] = 'Skutečně si přejete odstranit tuto položku?';
$string['confirmdeleteuser'] = 'Jste si jisti, že chcete odstranit tohoto uživatele?';
$string['confirmdeleteusers'] = 'Jste si jistí, že chcete odstranit vybrané uživatele?';
$string['confirmremoveuserfrominstitution'] = 'Opravdu chcete zobrazenému uživateli odebrat příslušnost k této instituci?';
$string['continue'] = 'Pokračovat';
165
$string['copyright'] = 'Copyright &copy; 2006 a dále - Catalyst IT Ltd';
166
167
$string['coredata'] = 'jádro';
$string['coredatasuccess'] = 'Jádro úspěšně nainstalováno';
168
169
170
171
$string['couldnotexportusers'] = 'Následující uživatelé nemohli být exportováni: %s';
$string['country'] = 'Stát';
$string['create'] = '3 - Vytvořit';
$string['createnewuserfromscratch'] = 'Vytvořit nového uživatele od základu';
172
$string['createuser'] = 'Vytvořit uživatele';
173
174
$string['cronnotrunning'] = 'Cron neběží.<br />Návod jak jej nastavit naleznete v <a href="http://wiki.mahara.org/System_Administrator\'s_Guide/Installing_Mahara">instalační příručce</a>.';
$string['csverroremptyfile'] = 'Soubor CSV je prázdný';
175
176
$string['csvfile'] = 'Soubor CSV';
$string['csvfiledescription'] = 'Soubor obsahující nové uživatele';
177
178
$string['csvfileprocessedsuccessfully'] = 'Váš CSV soubor byl úspěšně zpracován';
$string['csvmaxusersdescription'] = 'Tento soubor nesmí obsahovat více než %s.';
179
180
181
$string['currentadmins'] = 'Stávající správci';
$string['currentmembers'] = 'Stávající členové';
$string['currentstaff'] = 'Stávající zaměstnanci';
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
$string['customstylesforinstitution'] = 'Vlastní styly pro %s';
$string['customtheme'] = 'Konfigurace vlastního motivu';
$string['customtheme.background'] = 'Pozadí';
$string['customtheme.backgroundfg'] = 'Text na pozadí';
$string['customtheme.headings'] = 'Nadpisy';
$string['customtheme.link'] = 'Odkazy';
$string['customtheme.navbg'] = 'Pozadí navigace';
$string['customtheme.navfg'] = 'Text navigace';
$string['customtheme.rowbg'] = 'Pozadí řádků';
$string['customtheme.sidebarbg'] = 'Pozadí postranního panelu';
$string['customtheme.sidebarfg'] = 'Pozadí obsahu postranního panelu';
$string['customtheme.sidebarlink'] = 'Odkazy postranního panelu';
$string['customtheme.subbg'] = 'Pozadí sekundární navigace';
$string['customtheme.subfg'] = 'Text sekundární navigace';
196
$string['databasesize'] = 'Velikost databáze';
197
$string['datathatwillbesent'] = 'Data k odeslání';
198
199
$string['dbcollationmismatch'] = 'Sloupce ve vaší databázi používají řazení, které není totožné s jejím výchozím nastavením. Ujistěte se prosím, že všechny sloupce používají stejné řazení jako databáze samotná.';
$string['dbnotutf8warning'] = 'Nepoužíváte databázi s kódováním UTF-8. Mahara interně ukládá všechna svá data v UTF-8. Můžete se pokusit o aktualizaci, ale je doporučeno převést databázi na UTF-8.';
200
201
202
203
204
205
$string['declinerequests'] = 'Zamítnout požadavky';
$string['defaultaccountinactiveexpire'] = 'Výchozí povolená doba nečinnosti';
$string['defaultaccountinactiveexpiredescription'] = 'Po jak dlouhou dobu zůstane účet aktivní i přesto, že se uživatel nepřihlásí';
$string['defaultaccountinactivewarn'] = 'Kdy zaslat varování o hrozícím vypršení účtu';
$string['defaultaccountinactivewarndescription'] = 'Jak dlouho předtím, než je účet deaktivován nebo vyprší, se má uživatelům zaslat varování';
$string['defaultaccountlifetime'] = 'Výchozí doba platnosti účtu';
206
$string['defaultaccountlifetimedescription'] = 'Je-li zaškrtnuto, vyprší po této době platnost uživatelských účtů. Doba se měří od doby vytvoření účtu';
207
$string['defaultinstitutionquotadescription'] = 'Můžete nastavit velikost diskového prostoru novým uživatelům v instituci, která se tak stane jejich limitem.';
208
$string['defaultmembershipperiod'] = 'Výchozí doba platnosti příslušenství k instituci';
209
$string['defaultmembershipperioddescription'] = 'Po jak dlouhou dobu zůstávají noví členové svázáni s přiřazenou institucí';
210
211
$string['defaultnotificationmethod'] = 'Výchozí způsob upozorňování';
$string['defaultnotificationmethoddescription'] = 'Způsob upozorňování pro nové uživatele';
212
213
214
$string['deletefailed'] = 'Odstranění položky selhalo';
$string['deleteinstitution'] = 'Odstranit instituci';
$string['deleteinstitutionconfirm'] = 'Opravdu si přejete odstranit tuto instituci';
215
216
217
$string['deletekey'] = 'Odstranit tento klíč';
$string['deletelogo'] = 'Odstranit logo';
$string['deletelogodescription'] = 'Vrátit se ke standardnímu logu v záhlaví pro motiv vaší instituce.';
218
219
220
221
$string['deleteuser'] = 'Odstranit uživatele';
$string['deleteusernote'] = 'Pozor, tuto operaci <strong>nelze vrátit zpět</strong>.';
$string['deleteusers'] = 'Odstranit uživatele';
$string['deletingmenuitem'] = 'Odstraňování položky';
222
223
224
$string['deny'] = 'Odmítnout';
$string['denyregistrationfor'] = 'Odmítnout registraci pro \'%s %s\'';
$string['denyregistrationmessage'] = 'Tímto bude odmítnuta uživatelova registrace. Opravdu chcete registraci odmítnout?';
225
$string['disabledlockedfieldhelp'] = 'Poznámka: Zakázaná zaškrtávací pole pro oblasti profilu jsou uzamčená v nastavení instituce "%s". Tyto oblasti profilu jsou zamčené na úrovni webu a nemohou být odemknuty zde.';
226
$string['disableemail'] = 'Zakázat e-mail';
227
228
$string['disableexternalresources'] = 'Zakázat externí zdroje v uživatelově HTML';
$string['disableexternalresourcesdescription'] = 'Zakáže vkládání externích zdrojů a zabráné tak vkládání věcí, jako jsou obrázky od jiných hostitelů';
229
$string['discardpageedits'] = 'Zahodit změny provedené na této stránce?';
230
$string['diskusage'] = 'Využití disku';
231
232
$string['dropdownmenu'] = 'Rozbalovací navigace';
$string['dropdownmenudescription'] = 'Pokud je zaškrtnuto, bude hlavní navigace Mahary používat rozbalovací formát pro dílčí navigaci.';
233
$string['editadmins'] = 'Upravit správce';
234
$string['editlinksandresources'] = 'Upravit odkazy a zdroje';
235
$string['editmembers'] = 'Upravit členy';
236
$string['editselectedusersdescription1'] = 'Pozastavit, odstranit nebo změnit metodu ověřování ze strany uživatele, které jste vybrali na stránce vyhledávání.';
237
$string['editsitepages'] = 'Úprava titulních stránek';
238
239
240
$string['editsitepagesdescription'] = 'Úprava obsahu statických stránek zobrazovaných např. na titulní stránce';
$string['editsitepagespagedescription'] = 'Zde můžete upravit obsah některých statických stránek, jako např. titulní stránku (samostatně pro přihlášené i nepřihlášené uživatel) a stránky odkazované v zápatí.';
$string['editstaff'] = 'Upravit zaměstnance';
241
$string['emailaddresshidden'] = 'E-mailová adresa skryta';
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
$string['emailnoreplyaddress'] = 'E-mailová adresa systému';
$string['emailnoreplyaddressdescription'] = 'Zprávy budou doručeny z této adresy';
$string['emailsettings'] = 'Nastavení e-mailu';
$string['emailsmtphosts'] = 'Hostitel SMTP';
$string['emailsmtphostsdescription'] = 'Server SMTP';
$string['emailsmtppass'] = 'Heslo';
$string['emailsmtpport'] = 'Port SMTP';
$string['emailsmtpportdescription'] = 'Zadejte číslo portu, pokud server SMTP server používá jiný port než 25';
$string['emailsmtpsecure'] = 'Šifrování SMTP';
$string['emailsmtpsecuredescription'] = 'Pokud server SMTP podporuje šifrování, povolte ho zde.';
$string['emailsmtpsecuressl'] = 'SSL';
$string['emailsmtpsecuretls'] = 'TSL';
$string['emailsmtpuser'] = 'Uživatel';
$string['emailsmtpuserdescription'] = 'Pokud server SMTP vyžaduje autentifikaci, vložte přihlašovací údaje uživatele do příslušných polí';
256
257
258
259
$string['emailusersaboutnewaccount'] = 'Zaslat uživatelům informaceme o jejich účtu?';
$string['emailusersaboutnewaccountdescription'] = 'Zda se má uživatelům zaslat e-mail s informacemi o jejich novém novém účtu';
$string['embeddedcontent'] = 'Vložený obsah';
$string['embeddedcontentdescription'] = 'Pokud chcete, aby vaši uživatelé mohli vkládat do svých profilů video a další obsah z jiných webů, nastavte, kterým stránkám důvěřujete.';
260
$string['enablegroupcategories'] = 'Povolit kategorie skupin';
261
262
$string['enablenetworking'] = 'Povolit síťové služby';
$string['enablenetworkingdescription'] = 'Povolit vašemu serveru Mahara komunikovat se servery Moodle a dalšími podporovanými aplikacemi';
263
$string['ensurepluginsexist'] = 'Ujistěte se, že všechny nainstalované moduly jsou k dispozici v %s a jsou přístupné pro webový server.';
264
$string['errors'] = 'Chyby';
265
$string['errorupdatinginstitutionusers'] = 'Při aktualizaci uživatelů instituce došlo k chybě';
266
$string['errorwhilesuspending'] = 'Chyba při pokusu o suspendování';
267
$string['errorwhileunsuspending'] = 'Chyba při pokusu o';
268
269
$string['expired'] = 'Vypršelá platnost';
$string['expiredusers'] = 'Uživatelé s vypršelou platností';
270
$string['exportingnotsupportedyet'] = 'Export profilů uživatelů není zatím podporován';
271
$string['exportingusername'] = 'Exportuji \'%s\'...';
272
$string['exportuserprofiles'] = 'Exportovat uživatelské profily';
273
$string['exportusersascsv'] = 'Exportovat uživatele ve formátu CSV';
274
$string['externallink'] = 'Externí odkaz';
275
276
277
$string['failedtoobtainuploadedleapfile'] = 'Práce s nahraným souborem Leap2A selhala';
$string['failedtounzipleap2afile'] = 'Rozbalení souboru Leap2A selhalo. Zkontrolujte protokol chyb pro získání dalších informací';
$string['fileisnotaziporxmlfile'] = 'Tento soubor není ve formátu ZIP nebo XML';
278
279
280
$string['filequota'] = 'Limit místa na disku (MB)';
$string['filequotadescription'] = 'Celkový úložný prostor pro soubory uživatelů';
$string['filtersinstalled'] = 'Filtry nainstalovány';
281
$string['footercustomlink'] = 'Můžete přepsat výchozí stránku <em>%s</em> zadáním adresy URL nebo ponechte prázdné pro použití výchozí hodnoty.';
282
283
284
$string['footermenu'] = 'Nabídka v zápatí';
$string['footermenudescription'] = 'Povolit nebo zakázat odkazy v zápatí.';
$string['footerupdated'] = 'Zápatí aktualizováno';
285
286
287
288
289
$string['forcepasswordchange'] = 'Vnutit změnu hesla při příštím přihlášení';
$string['forcepasswordchangedescription'] = 'Uživatel bude po příštím přihlášení přesměrován na stránku pro změnu hesla.';
$string['forceuserstochangepassword'] = 'Vnutit změnu hesla?';
$string['forceuserstochangepassworddescription'] = 'Zda má být od uživatelů vyžadována změna jejich hesla při prvním přihlášení.';
$string['fromversion'] = 'Z verze';
290
$string['generalsettingslegend'] = 'Obecná nastavení';
291
292
293
$string['generatesitemap'] = 'Generovat mapu webu';
$string['generatesitemapdescription'] = 'Generování souborů mapy webu z veřejně přístupných pohledů, skupin a témat';
$string['getreports'] = 'Získat sestavy';
294
295
296
$string['groupadmins'] = 'Správci';
$string['groupadminsforgroup'] = 'Správci skupin pro \'%s\'';
$string['groupadminsupdated'] = 'Správci skupin byli aktualizováni';
297
298
299
$string['groupcategories'] = 'Kategorie skupin';
$string['groupcategoriesdescription'] = 'Přidat a upravit kategorie skupin';
$string['groupcategoriespagedescription'] = 'Skupiny je možno třídit do vytvořených kategorií kategorií. Při vyhledávání konkrétní skupiny je možno její kategorii použít jako filtr hledání.';
300
301
302
$string['groupcategorydeleted'] = 'Kategorie odstraněna';
$string['groupcountsbyjointype'] = 'Počet skupiny dle typu přístupu';
$string['groupcountsbytype'] = 'Počet skupin dle typu skupiny';
303
$string['groupcsvfiledescription'] = 'Soubor CSV obsahuje skupiny pro přidání';
304
$string['groupdelete'] = 'Odstranit';
305
$string['groupfilequotadescription'] = 'Celková kapacita úložiště dostupná pro soubory ve skupinách.';
306
307
308
$string['groupmanage'] = 'Spravovat';
$string['groupmemberaverage'] = 'Průměrně je počet uživatelů v každé skupině: %s';
$string['groupmembers'] = 'Členové';
309
$string['groupmemberscsvfiledescription'] = 'Soubor CSV obsahuje členy skupiny k aktualizaci';
310
311
$string['groupname'] = 'Název skupiny';
$string['groupoptionsset'] = 'Nastavení skupiny bylo aktualizováno.';
312
313
$string['groupquotas'] = 'Diskový prostor skupiny pro \'%s\'';
$string['groupquotaupdated'] = 'Diskový prostor skupiny byl aktualizován';
314
315
316
317
318
$string['groups'] = 'Skupiny';
$string['groupsettingslegend'] = 'Nastavení skupiny';
$string['groupstatstabletitle'] = 'Největší skupiny';
$string['grouptype'] = 'Typ skupiny';
$string['groupvisible'] = 'Viditelnost';
319
$string['helpfilestranslation'] = 'Překlad nápovědy';
320
$string['home'] = 'Domovská stránka';
321
322
323
$string['homepageinfo'] = 'Zobrazit informace domovské stránky';
$string['homepageinfodescription'] = 'Pokud je povoleno, informace o Mahaře a jejím využívání budou zobrazeny na domovské stránce. Přihlášení uživatelé budou mít možnost tuto volbu zakázat.';
$string['howdoyouwanttocreatethisuser'] = 'Jak chcete vytvořit tohoto uživatele?';
324
325
$string['htmlfilters'] = 'HTML filtry';
$string['htmlfiltersdescription'] = 'Povolit nové filtry pro HTML Purifier';
326
327
328
329
330
331
332
$string['importednuserssuccessfully'] = 'Počet uživatelů %d z %d úspěšně importován';
$string['importfailedfornusers'] = 'Import selhal u %d z %d uživatelů';
$string['importfile'] = 'Hromadný export souborů';
$string['importfileisnotazipfile'] = 'Importovaný soubor %s není ve formátu ZIP';
$string['importfilemissinglisting'] = 'Hromadnému exportu chybí soubor s názvem usernames.csv. Chtěli jste hromadně exportovat tyto uživatele?';
$string['importfilenotafile'] = 'Chyba při odeslání formuláře: soubor nebyl rozpoznán';
$string['importfilenotreadable'] = 'Nemohu přečíst soubor Leap2A s názvem %s';
333
334
335
336
$string['information'] = 'Informace';
$string['install'] = 'Instalovat';
$string['installation'] = 'Instalace';
$string['installed'] = 'Instalováno';
337
$string['installedpluginsmissing'] = 'Následující moduly jsou nainstalovány, ale již nejsou k dispozici';
338
$string['installingplugin'] = 'Instaluji %s';
339
$string['installmahara'] = 'Instalovat Maharu';
340
$string['installsuccess'] = 'Úspěšně nainstalovaná verze';
341
$string['institution'] = 'Instituce';
342
343
344
345
346
347
$string['institutionaddedsuccessfully2'] = 'Instituce úspěšně přidána';
$string['institutionadmin'] = 'Správce instituce';
$string['institutionadmindescription'] = 'Je-li zaškrtnuto, může uživatel spravovat všechny uživatele v této instituci';
$string['institutionadministration'] = 'Správa instituce';
$string['institutionadministrator'] = 'Správce instituce';
$string['institutionadmins'] = 'Správci instituce';
348
$string['institutionadminsdescription'] = 'Přidělit práva správce instituce';
349
350
$string['institutionadminuserspagedescription'] = 'Zde si můžete vybrat, kteří uživatelé jsou správci této instituce. Stávající správci jsou uvedeni vpravo, uživatelé k dispozici jsou nalevo.';
$string['institutionauth'] = 'Zástupci instituce';
351
$string['institutionauthinuseby'] = 'Institucionální autentizaci je stále používána %s';
352
$string['institutionautosuspend'] = 'Automaticky pozastavit instituce, jimž vypršela platnost';
353
$string['institutionautosuspenddescription'] = 'Pokud je zaškrtnuto, instituce, jímž vypršela platnost budou automaticky pozastaveny';
354
355
356
$string['institutiondeletedsuccessfully'] = 'Instituce úspěšně odstraněna';
$string['institutiondetails'] = 'Podrobnosti o instituci';
$string['institutiondisplayname'] = 'Zobrazovaný název instituce';
357
358
359
360
$string['institutionexpiry'] = 'Vypršení platnosti instituce';
$string['institutionexpirydescription'] = 'Datum, ke kterému bude členství %s v této instituci pozastaveno';
$string['institutionexpirynotification'] = 'Čas varování před pozastavením platnosti instituce';
$string['institutionexpirynotificationdescription'] = 'Jak dlouho před pozastavením platnosti instituce obdrží její správce zprávu s oznámením';
361
$string['institutionexpirynotificationdescriptioninfo'] = 'Oznámení bude odesláno správci instituce i webu dlouho předtím, než instituce expiruje.';
362
363
$string['institutionfiles'] = 'Soubory instituce';
$string['institutionfilesdescription'] = 'Správa souborů pro použití v pohledech instituce';
364
$string['institutionmaxusersexceeded'] = 'Tato instituce je plná. Pokud chcete navýšit počet jejích možných členů, proveďte to předtím, než budete tohoto uživatele přidávat.';
365
366
367
368
369
$string['institutionmembers'] = 'Členové instituce';
$string['institutionmembersdescription'] = 'Přiřadit uživatele k instituci';
$string['institutionmemberspagedescription'] = 'Na této stránce jsou uvedeni uživatelé, kteří požádali o příslušnost k vaší instituci. Můžete jim tuto příslušnost udělit. Rovněž můžete příslušnost k vaší instituci stávajícím členům odebrat nebo některé uživatele k příslušnosti k vaší instituci vyzvat.';
$string['institutionname'] = 'Název instituce';
$string['institutionnamealreadytaken'] = 'Takový název je již používyný';
370
$string['institutiononly'] = 'Pouze instituce';
371
372
373
374
$string['institutions'] = 'Instituce';
$string['institutionsdescription'] = 'Instalace a správa institucí';
$string['institutionsettings'] = 'Nastavení institucí';
$string['institutionsettingsdescription'] = 'Zde můžete měnit nastavení týkající se členství tohoto uživatele v institucích definovaných ve vašem systému';
375
$string['institutionsettingslegend'] = 'Nastavení institucí';
376
$string['institutionstaff'] = 'Zaměstananci instituce';
377
$string['institutionstaffdescription'] = 'Přidělit uživatelům oprávnění na úrovni zaměstnanců';
378
$string['institutionstaffuserspagedescription'] = 'Zde určujete, kdo z uživatelů je zaměstnancem (typicky učitelem) ve vaší instituci. Stávající zaměstnanci jsou vpravo, uživatelé k dispozici jsou vlevo.';
379
$string['institutionstillhas'] = 'Tato instituce má stále %s';
380
$string['institutionstudentiddescription'] = 'Volitelný identifikátor této instituce. Uživatelé nemohou toto pole měnit.';
381
382
$string['institutionsuspended'] = 'Instituce pozastavena';
$string['institutionunsuspended'] = 'Instituce obnovena';
383
384
385
$string['institutionupdatedsuccessfully'] = 'Instituce úspěšně upravena';
$string['institutionuserserrortoomanyinvites'] = 'Pozvánky NEBYLY rozeslány. Počet stávajících členů dohromady s počtem rozeslaných pozvánek nemůže překročit maximální počet členů této instituce. Máte možnost pozvat méně uživatelů, odebrat příslušnost některým stávajícím členům nebo požádat správce o navýšení limitu počtu uživatelů v této instituci.';
$string['institutionuserserrortoomanyusers'] = 'Nebylo možno přidat uživatele z důvodu nastaveného limitu pro příslušnou instituci. Musíte buď přidat méně uživatelů, odstranit některé stávající uživatele, nebo požádat správce serveru o navýšení limitu počtu uživatelů.';
386
387
$string['institutionusersinstructionsinvited'] = 'Seznam vlevo obsahuje všechny uživatele, kterým bylo zasláno pozvání pro připojení k vaší instituci, a které dosud není potvrzené ani zamítnuté. Můžete použít vyhledávací pole k nalezení konkrétních uživatelů. Chcete-li pozvání zrušit, nejprve uživatele přesuňte do seznamu vpravo tím, že je označíte a stisknete šipku směřující doprava. Stisknutím tlačítka "Zrušit pozvání" dojde k odstranění všech vybraných pozvánek. Zbývající uživatelé vlevo jsou stále pozváni a mohou se kdykoliv připojit.';
$string['institutionusersinstructionslastinstitution'] = 'Seznam vlevo obsahuje všechny uživatele, kteří dosud nejsou členy vaší instituce, a kteří opustili vybrané instituce. Můžete použít vyhledávací pole k nalezení konkrétních uživatelů. Chcete-li vyzvat některé uživatele ke členství ve vaší instituci, nejprve je přesuňte do seznamu vpravo tím, že je označíte a stisknete šipku směřující doprava. Stisknutím tlačítka "Pozvat uživatele" zašlete výzvu všem uživatelům v pravém seznamu, aby se stali členy vaší instituce. Uživatelé budou muset tuto pozvánku sami přijmout, aby se stali členy vaší instituce.';
388
389
390
$string['institutionusersinstructionsmembers'] = 'Seznam vlevo obsahuje všechny uživatele příslušející k této instituci. Můžete použít vyhledávací pole k nalezení konkrétních uživatelů. Chcete-li nějaké uživatele odstranit, nejprve je přesuňte do seznamu vpravo tím, že je označíte a stisknete šipku směřující doprava. Označení uživatelé budou přesunuti do pravého seznamu. Stisknutím tlačítka "Odstranit uživatele" zrušíte příslušnost všech uživatelů z pravého seznamu k této instituci. Příslušnost uživatelů z levého seznamu zůstane nezměněna.';
$string['institutionusersinstructionsnonmembers'] = 'Seznam vlevo obsahuje všechny uživatele, kteří nejsou členy vaší instituce. Můžete použít vyhledávací pole k nalezení konkrétních uživatelů. Chcete-li vyzvat některé uživatele ke členství ve vaší instituci, nejprve je přesuňte do seznamu vpravo tím, že je označíte a stisknete šipku směřující doprava. Stisknutím tlačítka "Pozvat uživatele" zašlete výzvu všem uživatelům v pravém seznamu, aby se stali členy vaší instituce. Uživatelé budou muset tuto pozvánku sami přijmout, aby se stali členy vaší instituce.';
$string['institutionusersinstructionsrequesters'] = 'Seznam vlevo obsahuje všechny uživatele, kteří požádali o příslušnosti k vaší instituci. Můžete použít vyhledávací pole k nalezení konkrétních uživatelů. Pokud chcete jejich žádost přijmout nebo odmítnout, nejprve je přesuňte do seznamu vpravo tím, že je označíte a stisknete šipku směřující doprava. Stisknutím tlačítka "Přidat členy" se uživatelé v pravém seznamu stanou členy vaší instituce. Stisknutím tlačítka "Zamítnout žádosti" se odstraní požadavky uživatelů v pravém seznamu na členství ve vaší instituci.';
391
392
$string['institutionusersinvited'] = 'Uživatelé, kteří byli pozváni';
$string['institutionuserslastinstitution'] = 'Uživatelé, kteří opustili danou instituci';
393
394
395
396
397
398
399
$string['institutionusersmembers'] = 'Uživatelé, kteří již jsou členy instituce';
$string['institutionusersnonmembers'] = 'Uživatelé, kteří nepožádali o členství v instituci';
$string['institutionusersrequesters'] = 'Uživatelé, kteří požádali o členství v instituci';
$string['institutionusersupdated_addUserAsMember'] = 'Uživatelé byli přidáni';
$string['institutionusersupdated_declineRequestFromUser'] = 'Žádosti byly zamítnuty';
$string['institutionusersupdated_inviteUser'] = 'Pozvánky byly rozeslány';
$string['institutionusersupdated_removeMembers'] = 'Členství uživatelů bylo zrušeno';
400
$string['institutionusersupdated_uninvite_users'] = 'Pozvánky byly odstraněny';
401
402
$string['institutionviews'] = 'Pohledy instituce';
$string['institutionviewsdescription'] = 'Vytvoření a správa pohledů a jejich šablon pro vaši instituci';
403
404
$string['invalidfilename'] = 'Soubor "%s" neexistuje';
$string['invalidlistingfile'] = 'Neplatný výpis uživatelských jmen. Použili jste hromadný export souborů u těchto uživatelů?';
405
406
$string['invitationsent'] = 'Pozvánka odeslána';
$string['invitedby'] = 'Pozvánku zaslal';
407
$string['invitedusers'] = 'Pozvaní uživatelé';
408
409
410
$string['inviteusers'] = 'Pozvat uživatele';
$string['inviteuserstojoin'] = 'Přizvat uživatele do vaší instituce';
$string['jsrequiredforupgrade'] = 'Pro instalace a upgrade je nutné povolit Javascript';
411
$string['keydeleted'] = 'Veřejný klíč byl odstraněn a znovu vygenerován';
412
413
414
$string['langchoosereport'] = 'Vybrat překlad ke zobrazení';
$string['langmissingstrings'] = 'Chybějící řetězce';
$string['langreports'] = 'Stav překladu';
415
$string['language'] = 'Jazyk';
416
$string['languagetranslation'] = 'Překlad jazyka';
417
$string['lastinstitution'] = 'Předchozí instituce';
418
419
420
421
422
423
$string['latestversionis'] = 'poslední verze je <a href="%s">%s</a>';
$string['leap2aimportfailed'] = '<strong> Omlouváme se, ale import souboru Leap2A selhal</strong></p>

Důvodem může být, že jste pro nahrání nevybrali platný soubor Leap2A, nebo proto, že verze souboru LEAP2A není podporována touto verzí Mahary. Případně může jít o chybu Mahary způsobující selhání, i když je soubor platný.</p> 

Prosím <a href="add.php"> vraťte se zpět a zkuste to znovu</a>. Pokud problémy přetrvávají, můžete poslat dotaz na <a href="http://mahara.org/forums/">fóru Mahary</a> požádat o pomoc. Buďte připraveni, že budete požádání o kopii příslušného souboru!</p>';
424
425
426
427
428
429
$string['linkedto'] = 'Odkazuje na';
$string['linksandresourcesmenu'] = 'Nabídka odkazů a zdrojů';
$string['linksandresourcesmenupagedescription'] = 'Nabídka "Odkazy a zdroje" se zobrazuje všem uživatelům na většině stránek. Můžete do ní přidat odkazy na jiné webové stránky nebo na soubory nahrané do sekce %sSoubory stránek%s';
$string['loadingmenuitems'] = 'Nahrávám položky';
$string['loadmenuitemsfailed'] = 'Nahrávání položek selhalo';
$string['loadsitepagefailed'] = 'Nahrávání stránky selhalo';
430
$string['localdatasuccess'] = 'Lokální přizpůsobení úspěšně nainstalováno';
431
432
433
$string['loggedinmenu'] = 'Odkazy a zdroje pro přihlášené uživatele';
$string['loggedinprofileviewaccess'] = 'Přístup k profilu pro přihlášené uživatele';
$string['loggedinprofileviewaccessdescription'] = 'Je-li zaškrtnuto, pohledy s uživatelskými profily budou dostupné všem přihlášeným uživatelům.';
434
$string['loggedinsince'] = '%s dnes, %s od %s, %s za celou dobu';
435
436
$string['loggedouthome'] = 'Titulní stránka pro nepřihlášené uživatele';
$string['loggedoutmenu'] = 'Veřejné odkazy a zdroje';
David Mudrak's avatar
David Mudrak committed
437
$string['loginas'] = 'Přihlásit se jako';
438
439
440
441
442
$string['loginasdenied'] = 'Pokus o přihlášení se jako jiný uživatel bez dostatečného oprávnění.';
$string['loginasoverridepasswordchange'] = 'Protože se právě vydáváte za jiného uživatele, můžete se %spřihlásit%s bez nutnosti změny hesla.';
$string['loginasrestorenodata'] = 'Nebyla nalezena žádná data uživatelů k obnově';
$string['loginastwice'] = 'Pokus o přihlášení se jako jiný uživatel, i když už byl jako jiný uživatel přihlášen';
$string['loginasuser'] = 'Přihlásit se jako %s';
443
$string['logodescription'] = 'Zde můžete nahrát obrázek, který se bude zobrazovat členům vaší instituce namísto běžného záhlaví. Pro dosažení nejlepšího výsledku by měl mít obrázek stejné rozměry jako stávající logo webu. Protože každý motiv může mít různou výšku záhlaví, nelze přesné rozměry jasně stanovit.';
444
445
$string['maharainstalled'] = 'Mahara je již nainstalována';
$string['maharanotinstalled'] = 'Mahara momentálně není nainstalována. Prosím, nainstalujte Maharu předtím, než se ji budete snažit aktualizovat';
446
447
$string['maharaversion'] = 'Verze Mahary';
$string['managegroupdescription'] = 'Použijte níže uvedený formulář pro povýšení a degradování správců této skupiny. Pokud odstraníte správce skupiny, členové skupiny zůstanou.';
448
$string['managegroupquotadescription'] = 'Použijte níže uvedený formulář pro změnu limitu místa na disku pro tuto skupinu.';
449
$string['managegroups'] = 'Spravovat skupiny';
450
451
452
453
454
455
456
457
$string['manageinstitutions'] = 'Správa institucí';
$string['maxuseraccounts'] = 'Maximum povolených uživatelských účtů';
$string['maxuseraccountsdescription'] = 'Limit počtu uživatelů, kteří budou moci příslušet k této instituci. Necháte-li prázdné, nebude počet omezen.';
$string['membershipexpiry'] = 'Členství vyprší dne';
$string['membershipexpirydescription'] = 'Datum, kdy bude uživateli automaticky odebráno členství v této instituci';
$string['menuitemdeleted'] = 'Položka odstraněna';
$string['menuitemsaved'] = 'Položka uložena';
$string['menuitemsloaded'] = 'Položka nahrána';
458
$string['menus'] = 'Nabídky';
459
$string['menusdescription'] = 'Správa odkazů a souborů v rámci Odkazů a zdrojů a nabídce v zápatí';
460
$string['missingplugin'] = 'Nainstalovaný modul (%s) nelze najít';
461
$string['missingplugindisabled'] = 'Nainstalovaný modul (%s) nelze najít a byl zakázán';
462
463
464
$string['name'] = 'Jméno';
$string['networking'] = 'Síťové služby';
$string['networkingdescription'] = 'Konfigurace síťových služeb, které Mahara poskytuje nebo využívá';
465
466
$string['networkingdisabled'] = 'Podpora síťových služeb byla zakázána';
$string['networkingenabled'] = 'Podpora síťových služeb byla povolena';
467
468
469
470
$string['networkingextensionsmissing'] = 'Bohužel, nelze nastavit podporu síťových služeb, protože ve vašem PHP chybí některé z nutných rozšíření:';
$string['networkingpagedescription'] = 'Síťové služby umožňují komunikaci s dalšími aplikacemi využívajícími technologii MNet (např. Moodle nebo Mahara), ať už na lokálním nebo vzdáleném serveru. Síťové služby se rovněž používají pro podporu SSO.';
$string['networkingunchanged'] = 'Nastavení síťových služeb se nezměnilo.';
$string['newfiltersdescription'] = 'Pokud jste si stáhli novou sadu HTML filtrů, můžete je instalovat rozbalením staženého souboru do adresáře %s a následným kliknutím na následující tlačítko';
471
$string['newusercreated'] = 'Nový uživatelský účet byl úspěšně vytvořen';
472
473
474
$string['newuseremailnotsent'] = 'Nebylo možno zaslat uživateli uvítací dopis.';
$string['noauthpluginforinstitution'] = 'Správce serveru nenastavil žádný autentizační modul pro tuto instituci';
$string['nofiltersinstalled'] = 'Nejsou nainstalovány žádné HTML filtry';
475
$string['nogroupsadded'] = 'Nebyly přidány žádné skupiny';
476
477
$string['noinstitutions'] = 'Žádné instituce';
$string['noinstitutionsdescription'] = 'Chcete-li přiřadit uživatele k nějakým institucím, musíte nejprve vytvořit tyto instituce.';
478
479
$string['noleap2axmlfiledetected'] = 'Soubor leap2a.xml nenalezen - prosím zkontrolujte znovu exportovaný soubor';
$string['none'] = 'Žádný';
480
$string['nopendingregistrations'] = 'V této instituci nebyly nalezeny žádné nevyřízené registrace.';
481
$string['pendingregistrationspagedescription'] = '<p>Na této stránce můžete vidět uživatele, kteří se sami zaregistrovali a požádali o členství ve vaší instituci. Jejich registraci lze povrdit nebo zamítnout.</p> <p>Pokud jejich registraci potvrdíte, schválíte zároveň jejich členství v instituci, o čemž budou spraveni spolu s dalšími instrukcemi týkajícími se aktivace účtu. V případě zamítnutí registrace bude uživatelům e-mailem zaslána zpráva s touto informací.</p>';
482
$string['nositefiles'] = 'Žádné soubory stránek nejsou k dispozici';
483
$string['nosuchinstitution'] = 'Žádná taková instituce.';
484
485
486
487
488
$string['notadminforinstitution'] = 'Nejste správce dané instituce';
$string['nothingtoupgrade'] = 'Nic k aktualizaci';
$string['notificationssaved'] = 'Nastavení upozorňování bylo uloženo';
$string['notinstalled'] = 'Není nainstalováno';
$string['noupgrades'] = 'Nic k aktualizaci';
489
$string['nousersadded'] = 'Nebyli přidání žádní uživatelé.';
490
491
$string['nousersselected'] = 'Nebyli vybráni žádní uživatelé';
$string['nousersupdated'] = 'Nebyli upraveni žádní uživatelé';
492
493
494
495
496
497
$string['numbergroupsupdated'] = 'Skupiny byly aktualizovány: %d.';
$string['numbernewgroupsadded'] = 'Byly přidány nové skupiny: %s.';
$string['numbernewusersadded'] = 'Byli přidáni noví uživatelé: %s.';
$string['numberusersupdated'] = 'Uživatelé byli aktualizováni: %d.';
$string['onlineuserssideblockmaxusers'] = 'Omezení přihlášených uživatelů';
$string['onlineuserssideblockmaxusersdescription'] = 'Maximální počet uživatelů zobrazovaných na postranním panelu přihlášených uživatelů.';
498
499
500
501
$string['onlyshowingfirst'] = 'Nejprve pouze zobrazit';
$string['pagename'] = 'Název stránky';
$string['pagesaved'] = 'Stránka uložena';
$string['pagetext'] = 'Text stránky';
502
$string['passwordchangenotallowed'] = 'Zvolená autentizační metoda neumožňuje změnu hesla.';
503
504
$string['pathtoclam'] = 'Spouštět clam pomocí';
$string['pathtoclamdescription'] = 'Úplná cesta k souboru "clamscan" nebo "clamdscan"';
505
506
$string['pendingregistration'] = 'Čekající registrace';
$string['pendingregistrations'] = 'Čekající registrace';
507
508
$string['performinginstallation'] = 'Provádím instalaci...';
$string['performingupgrades'] = 'Provádím aktualizaci...';
509
510
511
512
513
514
515
$string['pluginadmin'] = 'Správa modulů';
$string['pluginadmindescription'] = 'Instalace a konfigurace modulů';
$string['potentialadmins'] = 'Uživatelé k dispozici';
$string['potentialstaff'] = 'Uživatelé k dispozici';
$string['privacy'] = 'Prohlášení o ochraně osobních údajů';
$string['promiscuousmode'] = 'Automaticky registrovat všechny hostitele';
$string['promiscuousmodedescription'] = 'Automaticky vytvořit instituci pro jakéhokoliv hostitele, který se k vám připojí přes MNet a povolit jeho uživatelům vzdálené přihlášení do vaší Mahary';
516
517
$string['promiscuousmodedisabled'] = 'Automatická registrace byla zakázána';
$string['promiscuousmodeenabled'] = 'Automatická registrace byla povolena';
518
519
520
521
522
523
524
$string['proxyaddress'] = 'Adresa proxy serveru';
$string['proxyaddressdescription'] = 'Pokud vaše stránky používají pro přístup k síti Internet proxy server, zadejte jeho adresu ve tvaru <em>jmenohostitele:cisloportu</em>';
$string['proxyaddressset'] = 'Adresa proxy serveru nastavena';
$string['proxyauthcredentials'] = 'Přihlašovací údaje k proxy serveru';
$string['proxyauthcredentialsdescription'] = 'Vložte údaje potřebné k přihlášení se k vašemu proxy serveru ve tvaru <em>uzivatelskejmeno:heslo</em>';
$string['proxyauthcredntialsset'] = 'Přihlašovací údaje nastaveny';
$string['proxyauthmodel'] = 'Model autentizace k proxy';
525
$string['proxyauthmodelbasic'] = 'Základní (NCSA)';
526
527
528
529
530
531
532
$string['proxyauthmodeldescription'] = 'Zvolte, pokud je to nutné, autentizační model proxy serveru';
$string['proxyauthmodelset'] = 'Model autentizace nastaven';
$string['proxysettings'] = 'Nastavení proxy';
$string['public'] = 'veřejný';
$string['publickey'] = 'Veřejný klíč';
$string['publickeydescription2'] = 'Tento veřejný klíč je automaticky generován každých %s dní';
$string['publickeyexpires'] = 'Veřejný klíč vyprší';
533
$string['quotaused'] = 'Použitý diskový prostor';
534
535
$string['registerterms'] = 'Souhlas s registrací';
$string['registertermsdescription'] = 'Nutit uživatele, aby souhlasili s podmínkami registrace ještě před jejím započetím. Předtím než tuto volbu povolíte, budete muset upravit podmínky registrace na vašich stránkách.';
536
537
538
539
$string['registerthismaharasite'] = 'Registrovat tento portál Mahara';
$string['registeryourmaharasite'] = 'Registrujte svůj portál Mahara';
$string['registeryourmaharasitedetail'] = '<p>Vaši instalaci Mahary můžete registrovat v databázi na stránkách <a href="http://mahara.org/">mahara.org</a>. Registrace je zdarma, pomáhá tvůrcům Mahary udržovat si přehled o jejím používání ve světě.</p><p>Můžete se sami ujistit, že informace, které jsou při registraci zasílány, neobsahují žádné údaje, pomocí nichž by bylo možno identifikovat vaše uživatele.</p><p>Pokud zaškrtnete &quot;aktualizovat každý týden&quot;, vaše Mahara bude jednou týdně sama aktualizovat údaje v registru.</p><p>Po registraci se tato výzva přestane zobrazovat. Nastavení týdenních aktualizací můžete i poté kdykoliv změnit v sekci <a href="%sadmin/site/options.php">Nastavení stránek</a>.</p>';
$string['registeryourmaharasitesummary'] = '<p> Vaši instalaci Mahry můžete registrovat v databázi na stránkách <a href="http://mahara.org/">mahara.org</a> a pomoci nám tak získat přehled o instalacích Mahara napříč celým světem. Registrací odstraníte toto oznámení.</p> 
540

541
Můžete zaregistrovat vaše stránky a prohlédnout si informace, které budou odeslány na <strong><a href="%sadmin/registersite.php">registrační stránku.</a></strong></p>';
542
$string['registrationallowed'] = 'Povolit registraci uživatelů?';
543
$string['registrationalloweddescription3'] = 'Zda se mohou uživatelé sami registrovat do instituce na tomto portálu pomocí registračního formuláře. Pokud jsou registrace vypnuté, nemohou nečlenové požádat o členství v institucích a členové nemohou instituce opouštět, ani si sami smazat svůj uživatelský účet.';
544
$string['registrationalloweddescription2'] = 'Zda se mohou uživatelé sami registrovat jako členové této instituce na tomto portálu.';
545
546
547
548
549
550
551
$string['registrationapprovedsuccessfully'] = 'Registrace byla úspěšně schválena.';
$string['registrationconfirm'] = 'Potvrzení registrace';
$string['registrationconfirmdescription'] = 'Registrace musí být schválena správcem instituce.';
$string['registrationdeniedreason'] = 'Důvod zamítnutí';
$string['registrationdeniedreasondesc'] = 'Informace o tom, proč byla žádost odmítnuta, může uživateli pomoci.';
$string['registrationdeniedsuccessful'] = 'Registrace byla úspěšně zamítnuta.';
$string['registrationdeniedunsuccessful'] = 'Pokus o zamítnutí registrace se nezdařil.';
552
$string['registrationfailedtrylater'] = 'Registrace selhala s chybovým kódem %s. Prosíme, zkuste to později.';
553
$string['registrationreason'] = 'Důvod registrace';
554
555
556
$string['registrationsuccessfulthanksforregistering'] = 'Registrace úspěšně proběhla - děkujeme!';
$string['reinstall'] = 'Přeinstalovat';
$string['release'] = 'Verze %s (%s)';
557
$string['remoteavatars'] = 'Povolit vzdálené avatary';
558
$string['remoteavatarsdescription'] = 'Pokud je zatrženo, služba <a href="http://www.gravatar.com">Gravatar</a> bude použita jako výchozí pro vytváření avatatů v profilu uživatele.';
559
$string['remoteuser'] = 'Vzdálené uživatelské jméno';
560
561
562
563
564
$string['remoteusername'] = 'Uživatelské jméno v externím systému';
$string['remoteusernamedescription'] = 'Pokud se tento uživatel autentizuje pomocí externí databáze a má v ní odlišné uživatelské jméno, nastavte jej zde.';
$string['removeuserfrominstitution'] = 'Odebrat uživatele z této instituce';
$string['removeusers'] = 'Odebrat uživatele';
$string['removeusersfrominstitution'] = 'Odebrat uživatele z této instituce';
565
566
$string['reopensite'] = 'Znovuotevřít stránky';
$string['reopensitedetail'] = 'Vaše stránky jsou uzavřeny. Správce stránek může být přihlášen dokud nezačne aktualizace.';
567
$string['requestto'] = 'Požadavek pro';
568
569
$string['resetcolours'] = 'Obnovit barvy';
$string['resetcoloursdesc'] = 'Obnoví výchozí barvy';
570
571
572
$string['resetpassword'] = 'Nové heslo';
$string['resetpassworddescription'] = 'Pokud sem vložíte nějaký text, nastavíte jím nové heslo uživatele.';
$string['resultsof'] = 'výsledky';
573
$string['revokeinvitations'] = 'Zrušit pozvání';
574
$string['runningnormally'] = 'Běží normálně';
575
576
577
578
579
580
$string['runupgrade'] = 'Spustit aktualizaci';
$string['savechanges'] = 'Uložit změny';
$string['savefailed'] = 'Ukládání selhalo';
$string['savingmenuitem'] = 'Ukládání položky';
$string['searchplugin'] = 'Vyhledávací modul';
$string['searchplugindescription'] = 'Jaký modul se má použít při vyhledávání';
581
582
583
584
$string['searchsettingslegend'] = 'Nastavení vyhledávání';
$string['searchusernames'] = 'Vyhledávání uživatelských jmen';
$string['searchusernamesdescription'] = 'Při vyhledávání uživatelů zahrnout také uživatelská jména.';
$string['securitysettingslegend'] = 'Nastavení zabezpečení';
585
$string['selectedusers'] = 'Vybraní uživatelé';
586
587
588
589
590
591
$string['sendweeklyupdates'] = 'Aktualizovat každý týden?';
$string['sendweeklyupdatesdescription'] = 'Je-li zaškrtnuto, bude vaše Mahara automaticky zasílat jednou týdně aktuální statistiky o svém provozu';
$string['sessionlifetime'] = 'Délka platnosti session';
$string['sessionlifetimedescription'] = 'Po kolika minutách nečinnosti bude uživatel automaticky odhlášen';
$string['setsiteoptionsfailed'] = 'Selhal pokus o změnu nastavení %s';
$string['settingsfor'] = 'Nastavení pro:';
592
593
$string['showonlineusers'] = 'Zobrazit uživatele online';
$string['showonlineusersdescription'] = 'Ukáže přihlášené uživatele členům této instituce. Pokud jsou uživatelé zároveň ve více institucích s odlišným nastavením zároveň, bude použito to nejvíce tolerantní nastavení.';
594
595
$string['showonlineuserssideblock'] = 'Zobrazit přihlášené uživatele';
$string['showonlineuserssideblockdescription'] = 'Pokud je zatrženo, uvidí uživatelé na pravé straně stránky blok se seznamem těch, kteří jsou právě on-line.';
596
$string['showonlineuserssideblockdescriptionmessage'] = 'Pokud je zaškrtnuto, uvidí uživatelé postranní panel se seznamem přihlášených uživatelů.';
597
598
$string['showselfsearchsideblock'] = 'Povolit vyhledávání v portfoliích';
$string['showselfsearchsideblockdescription'] = 'Zobrazit možnost prohledat mé portfolio v postranním bloku na webu';
599
$string['showselfsearchsideblockdescription1'] = 'Zobrazí postranní panel "Prohledat moje portfolio" na několika místech webu';
600
601
$string['showtagssideblock'] = 'Zobrazit nejčastější štítky uživatelů';
$string['showtagssideblockdescription'] = 'Pokud je povoleno, uživatelé uvidí postranní blok se seznamem jimi nejčastěji používaných štítků';
602
603
$string['showtagssideblockdescription1'] = 'Pokud je povoleno, uvidí uživatelé postranní panel se seznamem svých nejpoužívanějších štítků na několika místech webu';
$string['showupdatedetails'] = 'Zobrazit podrobnosti o aktualizaci,';
604
$string['simple'] = 'Jednoduše';
605
606
607
$string['siteaccountsettings'] = 'Nastavení hlavního účtu';
$string['siteadmin'] = 'Správce stránek';
$string['siteadmins'] = 'Správci stránek';
608
$string['sitecountrydescription'] = 'Výchozí stát pro tyto stránky';
609
610
611
612
$string['sitedefault'] = 'Výchozí pro tento server';
$string['sitefile'] = 'Soubor stránek';
$string['sitefiles'] = 'Soubory stránek';
$string['sitefilesdescription'] = 'Sem můžete nahrát a spravovat soubory, které bude možno přidat do nabídky Odkazy a zdroje a do Pohledů stránek.';
613
614
$string['siteinformation'] = 'Informace o stránkách';
$string['siteinstalled'] = 'Stránky nainstalovány';
615
616
617
618
619
620
621
622
$string['sitelanguagedescription'] = 'Výchozí jazyk na těchto stránkách';
$string['sitename'] = 'Název stránek';
$string['sitenamedescription'] = 'Název stránek se objevuje na několika místech a je uveden v generovaných e-mailech odesílaných z těchto stránek';
$string['siteoptions'] = 'Nastavení stránek';
$string['siteoptionsdescription'] = 'Základní nastavení této instalace, např. název stránek, jazyk, grafický motiv apod.';
$string['siteoptionspagedescription'] = 'Zde můžete nadefinovat globální nastavení některých parametrů. Nastavené hodnoty budou sloužit jako výchozí pro tento server';
$string['siteoptionsset'] = 'Nastavení stránek bylo upraveno.';
$string['sitepageloaded'] = 'Titulní stránka byla nahrána';
623
624
$string['siteregistered'] = 'Vaše stránky byly registrovány. Nyní můžete zapínat a vypínat týdenní aktualizace na stránce <a href="%sadmin/site/options.php"> možnosti stránek</ a>.</ p>';
$string['sitesettingslegend'] = 'Nastavení stránek';
625
$string['sitestaff'] = 'Zaměstnanci stránek';
626
$string['sitestatistics'] = 'Statistiky stránek';
627
628
629
$string['sitethemedescription'] = 'Výchozí grafický motiv těchto stránek';
$string['siteviews'] = 'Pohledy stránek';
$string['siteviewsdescription'] = 'Vytvoření a správa pohledů a jejich šablon pro celé stránky';
630
631
$string['smallviewheaders'] = 'Malý pohled záhlaví stránek';
$string['smallviewheadersdescription'] = 'Pokud je povoleno, blok malého pohledu a navigace budou zobrazeny když dojde k zobrazení nebo editaci pohledu.';
632
$string['someusersnotinauthinstanceinstitution'] = 'Někteří vámi vybraní uživatelé nejsou v instituci využívající tuto metodu autentizace.';
633
634
$string['spamhaus'] = 'Povolit Spamhaus URL blacklist';
$string['spamhausdescription'] = 'Pokud je povoleno, URL budou porovnávány Spamhaus DNSBL';
635
636
$string['staffuserreports'] = 'Přístup zaměstnanců k sestavám';
$string['staffuserreportsdescription'] = 'Pokud je povoleno, správci webu a institucí budou mít přístup k sestávám uživatelů v jednotlivých institucích. Tato stránka je obvykle omezena pouze na administrátory a obsahuje další informace o uživatelích, včetně seznamů jejich přístupů.';
637
$string['staffusers'] = 'Zaměstnanci';
638
$string['staffusersdescription'] = 'Přiřazení práva zaměstnanců';
639
640
$string['staffuserspagedescription'] = 'Zde můžete určit, kteří uživatelí figurují jako zaměstnanci těchto stránek. Stávající zaměstnanci jsou vpravo, uživatelé k dispozici jsou vlevo.';
$string['staffusersupdated'] = 'Seznam zaměstnanců byl upraven';
641
642
643
644
645
646
647
$string['statsmaxfriends'] = 'Počet jeho přátel je %s (Nejvíce jich má <a href="%s">%s </ a>, počet: %d)';
$string['statsmaxgroups'] = 'Počet jeho skupin je %s (Nejvíce jich má <a href="%s">%s </ a>, počet: %d)';
$string['statsmaxquotaused'] = 'Jím zabraný diskový prostor je %s (Nejvíce ho má <a href="%s">%s </ a>, velikost: %d)';
$string['statsmaxviews'] = 'Počet jeho pohledů je %s (Nejvíce jich má <a href="%s">%s </ a>, počet: %d)';
$string['statsnofriends'] = 'Nemá žádné přátele :-(';
$string['statsnogroups'] = 'Není v žádných skupinách :-(';
$string['statsnoviews'] = 'Nemá žádné pohledy :-(';
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
$string['strchoosehelpfile'] = 'Vyberte soubor s nápovědou';
$string['strchooselangfile'] = 'Vyberte jazykový soubor';
$string['stringid'] = 'Identifikátor';
$string['stringoriginal'] = 'Originál';
$string['stringsaved'] = 'Řetězec byl uložen';
$string['stringsaving'] = 'Ukládám řetězec';
$string['stringstatus'] = 'Stav';
$string['stringtranslated'] = 'Překlad';
$string['stringunsaved'] = 'Řetězec nebyl uložen';
$string['strloadfile'] = 'Načíst';
658
659
$string['studentid'] = 'Identifikátor';
$string['successfullyinstalled'] = 'Mahara byla úspěšně nainstalována!';
660
661
$string['surbl'] = 'Povolit SURBL URL blacklist';
$string['surbldescription'] = 'Pokud je povoleno, URL budou porovnávány vůči SURBL DNSBL';
662
663
664
665
$string['suspenddeleteuser'] = 'Suspendovat/odstranit uživatele';
$string['suspenddeleteuserdescription'] = 'Zde můžete uživatelský účet suspendovat nebo zcela odstranit. Suspendovaní uživatelé se nemohou přihlásit, dokud není jejich suspendování zrušeno. Povšimněte si, že zatímco suspendování můžete kdykoliv zrušit, odstranění uživatele nelze vzít zpět.';
$string['suspended'] = 'Suspendován';
$string['suspendedby'] = 'Tento uživatel byl suspendován od: %s';
666
$string['suspendedinfo'] = 'Tento uživatel byl suspendován %s na %s';
667
668
$string['suspendedinstitution'] = 'SUSPENDOVÁNO';
$string['suspendedinstitutionmessage'] = 'Tato instituce byla suspendována.';
669
670
$string['suspendedreason'] = 'Důvod suspendování';
$string['suspendedreasondescription'] = 'Text, který se objeví suspendovanému uživateli při příštím pokusu o přihlášení';
671
$string['suspendedusers'] = 'Suspendovat uživatele';
672
673
$string['suspendedusersdescription'] = 'Suspendování dovoluje dočasně odebrat uživatelům možnost používat tyto stránky';
$string['suspendingadmin'] = 'Správce provádějící suspendování';
674
675
$string['suspendinstitution'] = 'Suspendovaná instituce';
$string['suspendinstitutiondescription'] = 'Zde můžete suspendovat instituci. Instituce, u níž je suspendování zrušeno bez resetu nebo vypnutí data ukončení její platnosti může být každý den znovu suspendována.';
676
$string['suspenduser'] = 'Suspendovat uživatele';
677
$string['suspendusers'] = 'Suspendovat uživatele';
678
$string['suspensionreason'] = 'Důvod suspendování';
679
680
$string['tagssideblockmaxtags'] = 'Maximální počet nejčastějších štítků uživatelů';
$string['tagssideblockmaxtagsdescription'] = 'Výchozí počet štítků určený k zobrazení nejčastějších štítků uživatelů';
681
682
$string['termsandconditions'] = 'Podmínky použití těchto stránek';
$string['thefollowingupgradesareready'] = 'Jsou připraveny následující aktualizace:';
683
$string['thisuserdeleted'] = 'Tento uživatel byl odstraněn.';
684
685
686
687
$string['thisuserissuspended'] = 'Uživatel byl suspendován';
$string['toversion'] = 'Na verzi';
$string['trustedsites'] = 'Důvěryhodné stránky';
$string['type'] = 'Typ';
688
$string['unabletocreatedirectory'] = 'Nemohu vytvořit adresář';
689
690
$string['unabletoreadbulkimportdir'] = 'Adresář %s není čitelný';
$string['unabletoreadcsvfile'] = 'Nemohu číst CSV soubor %s';
691
$string['unabletowritetofile'] = 'Soubor není zapisovatelný';
692
693
$string['uneditableusers'] = 'Pole';
$string['unexpireusers'] = 'Prodloužení platnosti uživatelů';
694
695
696
697
698
699
$string['unsuspendinstitution'] = 'Nesuspendované instituce';
$string['unsuspendinstitutiondescription'] = 'Zde můžete zrušit suspendování instituce. Uživatelé suspendované instituce nemohou přihlásit, dokud je suspendovaná. <br />

<strong>Pozor:</strong>Instituce, u níž je suspendování zrušeno bez resetu nebo vypnutí data ukončení její platnosti může být každý den znovu suspendována.';
$string['unsuspendinstitutiondescription_top'] = '<em>Pozor:</em>Instituce, u níž je suspendování zrušeno bez resetu nebo vypnutí data ukončení její platnosti může být každý den znovu suspendována.';
$string['unsuspendinstitutiondescription_top_instadmin'] = 'Uživatelé suspendovaných institucí se nemohou přihlásit. Kontaktujte správce stránek pro zrušení suspendování instituce.';
700
701
$string['unsuspenduser'] = 'Zrušit suspendování uživatele';
$string['unsuspendusers'] = 'Zrušit suspendování uživatelů';
702
$string['unzipfailed'] = 'Rozbalení souboru Leap2A %s selhalo. Zkontrolujte protokol chyb pro získání dalších informací.';
703
$string['unzipnotinstalled'] = 'Váš systém neobsahuje příkaz unizip, nebo je $cfg->pathtounzip špatně nakonfigurován. Nainstalujte prosím unzip pro povolení importu komprimovaných souborů nebo opravte nastavení $cfg->pathtounzip.';
704
705
706
$string['updategroups'] = 'Aktualizovat skupiny';
$string['updategroupsdescription'] = 'Pokud váš CSV soubor obsahuje krátká jména skupin, která jsou již v systému Mahara, budou jejich údaje přepsány těmi ze souboru. Používejte opatrně.';
$string['updateinstitutionuserquotasdesc'] = 'Je-li zaškrtnuto, vámi vybraná výchozí limit místa na disku bude použita na všechny stávající členy instituce.';
707
$string['updatesiteoptions'] = 'Upravit nastavení stránek';
708
709
$string['updateusers'] = 'Aktualizovat uživatele';
$string['updateusersdescription'] = 'Pokud váš CSV soubor obsahuje uživatelská jména uživatelů, kteří jsou již členy zadané instituce, budou jejich údaje přepsány těmi ze souboru. Používejte opatrně.';
710
$string['upgradefailure'] = 'Aktualizace selhala!';
711
$string['upgradeinprogress'] = 'Aktualizace započatá na %s a nebyla dokončena. <a href="?rerun=1">Přesto spustit aktualizaci</a>';
712
713
714
$string['upgradeloading'] = 'Nahrávám...';
$string['upgrades'] = 'Aktualizace';
$string['upgradesuccess'] = 'Aktualizace úspěšně proběhla';
715
$string['upgradesuccesstoversion'] = 'Úspěšně aktualizováno na verzi';
716
$string['upgradingplugin'] = 'Aktualizuji %s';
David Mudrak's avatar
David Mudrak committed
717
$string['uploadcopyright'] = 'Ujednání o autorských právech';
718
719
$string['uploadcsv'] = 'Přidat uživatele z CSV souboru';
$string['uploadcsvdescription'] = 'Registrovat uživatele uvedené v CSV souboru';
720
$string['uploadcsverrorduplicateremoteuser'] = 'Na řádku %s CSV souboru je vzdálené uživatelské jméno "%s", které už používá jiný uživatel';
721
722
723
724
725
726
727
728
$string['uploadcsverroremailaddresstaken'] = 'Na řádku %s CSV souboru je uvedena e-mailová adresa "%s", kterou už používá jiný uživatel';
$string['uploadcsverrorincorrectnumberoffields'] = 'Chyba na řádku %s CSV souboru: Nesprávný počet polí';
$string['uploadcsverrorinvalidemail'] = 'Chyba na řádku %s CSV souboru: Neplatný formát e-mailové adresy';
$string['uploadcsverrorinvalidfieldname'] = 'Neplatný název pole: "%s"';
$string['uploadcsverrorinvalidpassword'] = 'Chyba na řádku %s CSV souboru: Neplatný formát hesla';
$string['uploadcsverrorinvalidusername'] = 'Chyba na řádku %s CSV souboru: Neplatný formát uživatelského jména';
$string['uploadcsverrormandatoryfieldnotspecified'] = 'Chyba na řádku %s CSV souboru: Chybí požadované pole "%s"';
$string['uploadcsverrornorecords'] = 'Soubor neobsahuje žádné záznamy, hlavička je v pořádku';
729
$string['uploadcsverrorremoteusertaken'] = 'Na řádku %s CSV souboru je vzdálené uživatelské jméno "%s", které již používá uživatel "%s"';
730
$string['uploadcsverrorrequiredfieldnotspecified'] = 'Řádek s formátem neobsahuje požadované pole "%s"';
731
$string['uploadcsverrortoomanyusers'] = 'V CSV souburu je příliš mnoho řádků. Váš soubor by jich neměl obsahovat více než %s.';
732
$string['uploadcsverrorunspecifiedproblem'] = 'Z nějakého důvodu nebylo možno zpracovat váš CSV soubor. Pokud má soubor správný formát, jedná se o chybu (bug) v systému Mahara a měli byste ji <a href="https://eduforge.org/tracker/?func=add&group_id=176&atid=739">reportovat</a>. Do bug reportu přiložte i váš CSV soubor (odstraňte z něj nejprve hesla!) a, máte-li možnost, chybový protokol serveru (error_log)';
733
$string['uploadcsverrorunspecifiedproblem1'] = 'Záznamy v souboru CSV nemohou být z nějakého důvodu vloženy. Pokud je soubor ve správném formátu, pak jedná o chybu a měli byste o ní <a href="https://bugs.launchpad.net/mahara/+filebug">vytvořit hlášení</a>, připojit příslušný CSV soubor (nezapomeňte odstranit hesla!), a pokud je to možné také souboru s protokolem chyb';
734
$string['uploadcsverroruseralreadyexists'] = 'Na řádku %s CSV souboru je uvedeno uživatelské jméno "%s", které již používá jiný uživatel';
735
736
737
$string['uploadcsverroruserinaninstitution'] = 'Chyba na řádku %s CSV souboru: Uživatel "%s" není členem následující instituce: %s. Nemůžete aktualizovat autentizační metodu tohoto uživatele na metodu Žádná instituce.';
$string['uploadcsverrorusernotininstitution'] = 'Chyba na řádku %s CSV souboru: Uživatel "%s" není členem skupiny %s.';
$string['uploadcsverrorwrongnumberoffields'] = 'Chyba na řádku %s vašeho CSV souboru: Nesprávný počet polí';
738
739
740
741
742
743
744
745
$string['uploadcsvfailedusersexceedmaxallowed'] = 'Žádní uživatelé nebyli přidáni, protože by došlo k překročení limitu počtu uživatelů v této instituci.';
$string['uploadcsvinstitution'] = 'Instituce a autentizační metoda pro nové uživatele';
$string['uploadcsvpagedescription2'] = '<p>Pomocí této funkce můžete hromadně registrovat uživatel z <acronym title="Comma Separated Values">CSV</acronym> souboru.</p><p>První řádek CSV souboru určuje formát dat. Může vypadat například takto:</p>
<pre>username,password,email,firstname,lastname,studentid</pre> <p>Tento první řádek musí obsahovat pole <tt>username</tt>, <tt>password</tt>, <tt>email</tt>, <tt>firstname</tt> a <tt>lastname</tt>. Rovněž musí obsahovat všechna pole, která jsou na tomto serveru definována jako povinná a všechna pole, která jsou uzamčena v instituci, do které uživatele při nahrávání přiřazujete. Můžete <a href="%s">nadefinovat povinná pole</a> pro všechny instituce a <a href="%s">nastavit uzamčená pole pro každou instituci</a>.</p> <p>Váš CSV soubor může samozřejmě obsahovat další pole z uživatelského profilu dle vašich potřeb. Seznam podporovaných polí je:</p> %s';
$string['uploadcsvpagedescription2institutionaladmin'] = '<p>Pomocí této funkce můžete hromadně registrovat uživatel z <acronym title="Comma Separated Values">CSV</acronym> souboru.</p><p>První řádek CSV souboru určuje formát dat. Může vypadat například takto:</p>
<pre>username,password,email,firstname,lastname,studentid</pre> <p>Tento první řádek musí obsahovat pole <tt>username</tt>, <tt>password</tt>, <tt>email</tt>, <tt>firstname</tt> a <tt>lastname</tt>. Rovněž musí obsahovat všechna pole, která jsou na tomto serveru definována jako povinná a všechna pole, která jsou uzamčena ve vaší instituci. Můžete <a href="%s">nastavit uzamčená pole</a> pro všechny instituce, které spravujete.</p> <p>Váš CSV soubor může samozřejmě obsahovat další pole z uživatelského profilu dle vašich potřeb. Seznam podporovaných polí je:</p> %s';
$string['uploadcsvsomeuserscouldnotbeemailed'] = 'Některým uživatelům nebylo možno poslat informační e-mail. Jejich e-mailové adresy mohly být neplatné, nebo není server, na kterém běží Mahara, správně nakonfigurován pro odesílání e-mailů. Více informací najdete v chybovém protokolu serveru. Prozatím můžete tyto uživatele kontaktovat sami:';
$string['uploadcsvusersaddedsuccessfully'] = 'Uživatelé ze souboru byli úspěšně vytvořeni';
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
$string['uploadgroupcsv'] = 'Přidat skupiny podle CSV';
$string['uploadgroupcsvdescription'] = 'Nahrát CSV soubor obsahující nové skupiny';
$string['uploadgroupcsveditrolesdescription'] = '<p>Pole editroles může mít některou z těchto vlastností: %s</p> %s';
$string['uploadgroupcsverrorgroupnamealreadyexists'] = 'Chyba na řádku %s CSV souboru: Název skupiny "%s" již existuje';
$string['uploadgroupcsverrorinvalideditroles'] = 'Chyba na řádku %s CSV souboru: Hodnota editroles "%s" je neplatná';
$string['uploadgroupcsverrorinvalidgrouptype'] = 'Chyba na řádku %s CSV souboru: Typ skupiny "%s" je neplatný';
$string['uploadgroupcsverrorinvalidshortname'] = 'Chyba na řádku %s CSV souboru: Krátký název (skupiny) "%s" je neplatný';
$string['uploadgroupcsverroropencontrolled'] = 'Řádek %s CSV souboru: Skupiny nemohou mít zároveň otevřené a řízené členství';
$string['uploadgroupcsverroropenrequest'] = 'Řádek %s CSV souboru: Skupiny s otevřeným členstvím nemohou mít zároveň umožňovat žádání o členství';
$string['uploadgroupcsverrorshortnamealreadytaken'] = 'Chyba na řádku %s CSV souboru: Krátký název "%s" je již obsazen';
$string['uploadgroupcsverrorusernamesnotlastfield'] = '"Uživatelská jména" musí poslední pole v hlavičce';
$string['uploadgroupcsvpagedescription2'] = '<p>Tento nástroj můžete použít pro nahrání nové skupiny přes <acronym title="Comma oddělené Values">soubor CSV</ acronym>.</p> <p>První řádek souboru ve formátu CSV by měl určit formát vašich CSV dat. Například by mohl vypadat takto:</p> <pre>shortname,displayname,roles</pre> <p>Tento řádek musí obsahovat pole <tt>shortname</tt>, <tt>displayname</ tt> a <tt>roles</ tt></p> V poli roles může být jakákoliv z následujících akcí: %s </p> %s<p>Váš soubor CSV může obsahovat také další pole, která můžete potřebovat. Jejich úplný seznam je následující:</p> %s';
$string['uploadgroupmemberscsv'] = 'Aktualizovat členství ve skupinách podle CSV';
$string['uploadgroupmemberscsvdescription'] = 'Nahrát soubor CSV obsahující členy do skupin';
$string['uploadgroupmemberscsverrorduplicateusername'] = 'Chyba na řádku %s vašeho souboru: Krátký název (skupiny) "%s" a uživatelské jméno "%s" byly již v tomto souboru uvedeny';
$string['uploadgroupmemberscsverrorinvalidrole'] = 'Chyba na řádku %s vašeho souboru: Role "%s" je pro určenou skupinu neplatná';
$string['uploadgroupmemberscsverrornoadminlisted'] = 'Chyba na řádku %s vašeho souboru: Skupina s krátkým názvem "%s" nemá přiřazeného žádného uživatele s rolí správce.';
$string['uploadgroupmemberscsverrornosuchshortname'] = 'Chyba na řádku %s vašeho souboru: Skupina s krátkým názvem "%s" neexistuje nebo není součástí instituce "%s"';
$string['uploadgroupmemberscsverrornosuchusername'] = 'Chyba na řádku %s vašeho souboru: Uživatelské jméno "%s" neexistuje';
$string['uploadgroupmemberscsverrorusernotininstitution'] = 'Chyba na řádku %s vašeho souboru: Uživatelské jméno "%s" není součástí instituce "%s"';
$string['uploadgroupmemberscsvpagedescription2'] = '<p>Tento nástroj můžete použít k aktualizaci členů skupiny ve skupinách řízených touto institucí. Nové členy můžete nahrát přes <acronym title="Comma oddělené Values">soubor CSV</ acronym>.</p> <p>První řádek souboru ve formátu CSV by měl určit formát vašich CSV dat. Například by mohl vypadat takto:</p> <pre>shortname,username,role</pre> <p>Tento řádek musí obsahovat všechna uvedená pole, která ale mohou být v libovolném pořadí.</p> <p>Pole shortname musí být totožné s tím, které jste použili pro vytvoření <a href="%s" title="%s">této skupiny</a>.</p> <p>Pole role může mít následující obsah, v závislosti na typu skupiny: <tt>admin</tt>, <tt>member</tt> nebo <tt>tutor</tt></p>';
767
768
$string['uploadleap2afile'] = 'Nahrát soubor Leap2A';
$string['uptodate'] = 'Aktuální';
769
$string['useradded'] = 'Uživatel byl přidán';
770
$string['usercreationmethod'] = '1 - Způsob vytvoření uživatele';
771
772
$string['userdeletedsuccessfully'] = 'Uživatel úspěšně odstraněn';
$string['usereditdescription'] = 'Zde si můžete prohlédnout a případně změnit nastavení tohoto uživatelského účtu. Níže můžete rovněž tento účet <a href="#suspend">suspendovat nebo úplně odstranit<a/> nebo <a href="#institutions">změnit členství tohoto uživatele v institucích</a>.';
773
774
$string['usereditwarning'] = 'Poznámka: Uložení změn v účtu způsobí odhlášení uživatele (je-li právě přihlášen)';
$string['usernamechangenotallowed'] = 'Zvolená autentizační metoda neumožňuje změnu uživatelského jména.';
775
776
$string['userreports'] = 'Sestava uživatele';
$string['userreportsdescription'] = 'Zobrazit nebo stáhnout informace o uživatelích, které jste vybrali na stránce vyhledávání.';
777
778
$string['usersallowedmultipleinstitutions'] = 'Uživatelé jsou oprávněni spadat pod vícero institucí';
$string['usersallowedmultipleinstitutionsdescription'] = 'Je-li zaškrtnuto, uživatelé mohou být členy několika institucí zároveň';
779
780
781
782
$string['userscanchooseviewthemes'] = 'Uživatelé mohou vybrat motiv pohledu';
$string['userscanchooseviewthemesdescription'] = 'Pokud je povoleno, uživatelé si mohou vybrat svůj motiv při úpravách pohledu. Pohled bude zobrazen ostatním uživatelům s vybraným pohledem.';
$string['userscanhiderealnames'] = 'Uživatelé mohou skrýt svá skutečná jména';
$string['userscanhiderealnamesdescription'] = 'Je-li zaškrtnuto, uživatelé, kteří si nastavili své jméno k zobrazení budou vyhledatelní pouze prostřednictvím zobrazovaného jména, nikoliv podle jména skutečného (v administraci stránek budou uživatelé vyhledatelní vždy podle svých skutečných jmen).';
783
784
$string['usersdeletedsuccessfully'] = 'Uživatelé úspěšně odstraněni';
$string['usersearch'] = 'Vyhledat uživatele';
785
$string['usersearchdescription'] = 'Vyhledání uživatele pro další úpravy';
786
$string['usersearchinstructions'] = 'Můžete omezit seznam zobrazovaných uživatelům kliknutím na první písmeno jejich křestního jména a/nebo příjmení. Rovněž je můžete vyhledat zadáním jména nebo e-mailové adresy do vyhledávacího pole.';
787
$string['usersettingslegend'] = 'Nastavení uživatele';
788
$string['usersreactivated'] = 'Platnost uživatelů prodloužena';
789
790
$string['usersrequested'] = 'Uživatelé, kteří požadují členství';
$string['usersseenewthemeonlogin'] = 'Uživatelům se zobrazí nový motiv poté, co se příště přihlásí.';
791
$string['userstatstabletitle'] = 'Denní uživatelské statistiky';
792
793
794
795
$string['userstoaddorreject'] = 'Uživatelé pro přidání/zamítnutí';
$string['userstobeadded'] = 'Uživatelé, kteří mají být přidáni jako členové';
$string['userstobeinvited'] = 'Uživatelé, kteří mají být pozváni';
$string['userstoberemoved'] = 'Uživatelé, kteří mají být odstraněni';
796
$string['userstobeuninvited'] = 'Uživatelé, kteří nemají být pozváni';
797
798
799
$string['userstodisplay'] = 'Uživatelé, kteří mají být zobrazeni:';
$string['usersunsuspendedsuccessfully'] = 'Uživatelům bylo úspěšně zrušeno suspendování';
$string['usersuspended'] = 'Uživatel byl suspendován';
800
$string['userswhohaveleft'] = 'Uživatelé, kteří opustili instituci %s';
801
$string['userunsuspended'] = 'Suspendování zrušeno';
802
803
804
805
806
$string['userwillreceiveemailandhastochangepassword'] = 'Uživatelé obdrží e-mail informující je o jejich novém účtu. Při prvním přihlášení budou nuceni změnit své heslo.';
$string['viewfullsitestatistics'] = 'Zobrazit úplné statistiky';
$string['viewsbytype'] = 'Pohledy dle typu';
$string['viewsperuser'] = 'Každý uživatel má tolik pohledů: %s';
$string['viewstatstabletitle'] = 'Nejoblíbenější pohledy';
807
808
$string['viruschecking'] = 'Antivirová kontrola';
$string['viruscheckingdescription'] = 'Je-li zaškrtnuto, budou všechny nahrávané soubory zkontrolovány na přítomnost virů pomocí programu ClamAV';
809
$string['warnings'] = 'Varování';
810
811
$string['whocancreategroups'] = 'Kdo může vytvářet skupiny';
$string['whocancreategroupsdescription'] = 'Kteří uživatelé mohou';
812
813
$string['whocancreatepublicgroups'] = 'Kdo může zakládat veřejné skupiny';
$string['whocancreatepublicgroupsdescription'] = 'Uživatelé budou moci zakládat skupiny, které budou viditelné veřejnosti';
814
$string['withselectedusers'] = 'S vybranými uživateli';
815
816
$string['wwwroot'] = 'Kořenová WWW adresa';
$string['wwwrootdescription'] = 'Toto je URL adresa, na které je dostupná vaše instalace Mahary a pro kterou byly vygenerovány SSL klíče';
817
818
819
$string['wysiwyg'] = 'Editor HTML';
$string['wysiwygdescription'] = 'Definuje, zda je nebo není editor HTML povolen globálně, nebo jestli ho mohou uživatelé zapnout či vypnout sami.';
$string['wysiwyguserdefined'] = 'Definováno uživatelem';
David Mudrak's avatar
David Mudrak committed
820
$string['youcannotadministerthisuser'] = 'Nemůžete spravovat tohoto uživatele';
821
$string['youcanupgrade'] = 'Můžete aktualizovat Maharu z verze %s (%s) na verzi %s (%s)!';
822
$string['youraverageuser'] = 'Váš průměrný uživatel...';