admin.php 56.9 KB
Newer Older
1
<?php
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
/**
 * Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
 * Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
 *
 * This program is free software: you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 *
 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
 * GNU General Public License for more details.
 *
 * You should have received a copy of the GNU General Public License
 * along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
 *
 * @package    mahara
 * @subpackage lang/cs.utf8
 * @license    http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
 * @author     David Mudrak, Viktor Fuglik
 * @copyright  (C) 2008-2011
 *
 */
26
27
28

defined('INTERNAL') || die();

29
$string['Add'] = 'Přidat';
30
$string['Admins'] = 'Správci';
31
32
33
$string['Advanced'] = 'Pokročilý';
$string['Close'] = 'Zavřít';
$string['Cron'] = 'Cron';
34
$string['Everyone'] = 'Všichni';
35
$string['Extensions'] = 'Rozšíření';
36
$string['Field'] = 'Pole';
37
$string['Import'] = 'Importovat';
38
$string['Institution'] = 'Instituce';
39
$string['Lockedfields'] = 'Zamknutá pole';
40
$string['Loggedin'] = 'Přihlášen';
41
42
43
$string['Maximum'] = 'Maximum';
$string['Members'] = 'Členové';
$string['Non-members'] = 'Nečlenové';
44
45
46
$string['None'] = 'Žádný';
$string['Open'] = 'Otevřít';
$string['Or...'] = 'Nebo...';
47
$string['Plugin'] = 'Modul';
48
$string['Register'] = 'Registrovat';
49
50
$string['Search'] = 'Vyhledat';
$string['Simple'] = 'Jednoduše';
51
$string['Staff'] = 'Zaměstnanci';
52
$string['Value'] = 'Hodnota';
53
54
55
56
$string['about'] = 'O těchto stránkách';
$string['accountexpiry'] = 'Účet vyprší';
$string['accountexpirydescription'] = 'Datum, kdy bude účet automaticky zakázán';
$string['accountsettings'] = 'Nastavení účtu';
57
58
59
$string['accountsettingslegend'] = 'Nastavení účtu';
$string['activeusers'] = 'Aktivní uživatelé';
$string['addcategories'] = 'Přidat kategorie';
60
61
62
63
64
$string['addinstitution'] = 'Přidat instituci';
$string['addmembers'] = 'Přidat členy';
$string['addnewmembers'] = 'Přidat nové členy';
$string['adduser'] = 'Přidat uživatele';
$string['adduserdescription'] = 'Vytvořit nového uživatele';
65
66
67
68
69
$string['addusertoinstitution'] = 'Přidat uživatele do instituce';
$string['adminauthorities'] = 'Správa autorit';
$string['adminfilespagedescription'] = 'Zde můžete nahrát soubory, které se mají zobrazovat v %snabídce Odkazy a zdroje%s. Soubory v domovském adresáři (home) budou moci být přidány do nabídky pro přihlášené uživatele. Soubory ve veřejném adresáři (public) budou moci být přidány do nabídky pro všechny návštěvníky stránek.';
$string['adminhome'] = 'Správa';
$string['admininstitutions'] = 'Správa institucí';
70
71
$string['administergroups'] = 'Spravovat skupiny';
$string['administergroupsdescription'] = 'Jmenovat skupinu správců a smazat skupinu';
72
73
74
75
76
$string['administration'] = 'Správa';
$string['adminnoauthpluginforinstitution'] = 'Zvolte autentizační modul pro tuto instituci.';
$string['adminnotifications'] = 'Upozornění pro správce';
$string['adminnotificationsdescription'] = 'Přehled toho, jak jsou správci informování o událostech v systému';
$string['adminpublicdirdescription'] = 'Soubory dostupné pro nepřihlášené uživatele';
David Mudrak's avatar
David Mudrak committed
77
$string['adminpublicdirname'] = 'pub';
78
$string['adminsandstaffonly'] = 'Pouze administrátoři a zaměstanci';
79
80
81
82
83
$string['adminsonly'] = 'Pouze správci';
$string['adminusers'] = 'Správci';
$string['adminusersdescription'] = 'Přiřadit práva správce';
$string['adminuserspagedescription'] = '<p>Zde určujete, kteří uživatelé budou správci vašich stránek. Stávající správci jsou uvedeni vpravo, uživatelé k dispozici jsou vlevo.</p><p>Systém musí mít alespoň jednoho správce.</p>';
$string['adminusersupdated'] = 'Seznam správců uložen';
84
$string['advanced'] = 'Pokročilé';
85
86
$string['allowgroupcategories'] = 'Povolit kategorie skupin';
$string['allowgroupcategoriesdescription'] = 'Pokud je zatrženo, budou správci moci definovat kategorie, do nichž mohou uživatelé zařazovat jejich skupiny';
87
88
89
90
$string['allowpublicprofiles'] = 'Povolit veřejné profily';
$string['allowpublicprofilesdescription'] = 'Pokud je povoleno, uživatelé mohou svůj profilový pohled nastavit jako dostupný veřejnosti, tj. nepřihlášeným návštěvníkům.';
$string['allowpublicviews'] = 'Povolit veřejné pohledy';
$string['allowpublicviewsdescription'] = 'Zda se má uživatelům povolit vytvářet pohledy, které budou dostupné i nepřihlášeným uživatelům.';
91
92
93
94
$string['anonymouscomments'] = 'Anonymní komentáře';
$string['anonymouscommentsdescription'] = 'Pokud je zatrženo, nepřihlášení uživatelé mohou zanechat komentář ve veřejném pohledu nebo v pohledech, k nimž mají přístup prostřednictvím tajného URL';
$string['antispam'] = 'Anti-spam';
$string['antispamdescription'] = 'Typ anti-spam opatření použit na veřejně viditelné formuláře';
95
96
97
98
$string['authenticatedby'] = 'Autentizace pomocí';
$string['authenticatedbydescription'] = 'Jak je uživatel autentizován vůči Mahaře';
$string['authplugin'] = 'Autentizační modul';
$string['badmenuitemtype'] = 'Neznámý typ položky';
99
100
$string['basicdetails'] = '2 - Základní údaje';
$string['basicinformationforthisuser'] = 'Základní informace pro tohoto uživatele.';
101
$string['becomeadminagain'] = 'Přepnout se zpět na: %s';
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
$string['blockcountsbytype'] = 'Nejčastěji používané bloky v pohledech portfolií:';
$string['bulkexport'] = 'Exportovat uživatele';
$string['bulkexportdescription'] = 'Vyberte si instituci k exportu <b>nebo</b> zadejte seznam uživatelských jmen:';
$string['bulkexportempty'] = 'Nic vhodného pro export. Prosím, zkontrolujte seznam uživatelských jmen.';
$string['bulkexportinstitution'] = 'Instituce, z níž by měli být exportování všichni uživatelé';
$string['bulkexporttitle'] = 'Exportovat uživatele do souborů Leap2A';
$string['bulkexportusernames'] = 'Uživatelská jména pro export';
$string['bulkexportusernamesdescription'] = 'Seznam uživatelů (jedno jméno na řádek) pro export společně s jejich daty';
$string['bulkimportdirdoesntexist'] = 'Adresář %s neexistuje';
$string['bulkleap2aimport'] = 'Importovat uživatele ze souborů Leap2A';
$string['bulkleap2aimportdescription'] = '<p>Můžete importovat uživatele hromadně ze sbírky souborů Leap2A na vašem serveru. Je třeba vybrat soubor ZIP uložený na souborovém systému serveru, který obsahuje všechny ZIP soubory Leap2A a jeden CSV soubor s názvem usernames.csv, v němž jsou uložena uživatelská jména a názvy souborů.</p>

usernames.csv bude vypadat nějak takto:</p>

<pre>bob, Mahara-export-leap-user8-1265165366.zip teď! Nigel, Mahara-export-leap-user1-1266458159.zip</pre>

<p>kde Mahara-export-leap-user8-1265165366.zip a Mahara-export-leap-user1-1266458159.zip jsou soubory v podadresáři pojmenované podle uživatelů.</p>

<p>Soubor typu ZIP je obvykle vytvářen pomocí hromadného exportu vestavěného v Mahaře</p>

Pokud importujete velké množství uživatelů, buďte prosím trpěliví. Proces importu může trvat dlouhou dobu.</p>';
$string['bulkleap2aimportfiledescription'] = 'ZIP soubor na vašem serveru obsahuje všechny exportované uživatele (ve formátu Leap2A) spolu se seznamem uživatelských jmen ve formátu CSV';
124
$string['changeinstitution'] = 'Změnit instituci';
125
126
$string['changeusername'] = 'Změnit uživatelské jméno';
$string['changeusernamedescription'] = 'Změnit tato uživatelská jména. Uživatelská jména jsou 3-236 znaků dlouhá a mohou obsahovat písmena, čísla a řadu základních znaků kromě mezery.';
127
128
129
$string['clickthebuttontocreatetheuser'] = 'Klepněte na tlačítko pro vytvoření nového uživatele.';
$string['closesite'] = 'Zavřít stránky';
$string['closesitedetail'] = 'Můžete zavřít stránky pro všechny kromě správců. Toto je užitečně v případě, když se připravujete na aktualizaci databáze. Pouze správci se budou moci přihlašovat na stránky, dokud je znovu neotevřete nebo dokud nebude aktualizace úspěšně dokončena.';
130
131
132
133
134
135
$string['component'] = 'Komponenta nebo zásuvný modul';
$string['configextensions'] = 'Správa rozšíření';
$string['configsite'] = 'Nastavení stránek';
$string['configureauthplugin'] = 'Pře přidáním nových uživatelů musíte nastavit autentizační moduly';
$string['configusers'] = 'Správa uživatelů';
$string['confirm'] = 'potvrdit';
136
$string['confirmdeletecategory'] = 'Skutečně chcete odstranit tuto kategorii?';
137
138
139
140
141
$string['confirmdeletemenuitem'] = 'Skutečně si přejete odstranit tuto položku?';
$string['confirmdeleteuser'] = 'Jste si jisti, že chcete odstranit tohoto uživatele?';
$string['confirmdeleteusers'] = 'Jste si jistí, že chcete odstranit vybrané uživatele?';
$string['confirmremoveuserfrominstitution'] = 'Opravdu chcete zobrazenému uživateli odebrat příslušnost k této instituci?';
$string['continue'] = 'Pokračovat';
142
$string['copyright'] = 'Copyright &copy; 2006 a dále - Catalyst IT Ltd';
143
144
$string['coredata'] = 'jádro';
$string['coredatasuccess'] = 'Jádro úspěšně nainstalováno';
145
146
147
148
$string['couldnotexportusers'] = 'Následující uživatelé nemohli být exportováni: %s';
$string['country'] = 'Stát';
$string['create'] = '3 - Vytvořit';
$string['createnewuserfromscratch'] = 'Vytvořit nového uživatele od základu';
149
$string['createuser'] = 'Vytvořit uživatele';
150
151
$string['cronnotrunning'] = 'Cron neběží.<br />Návod jak jej nastavit naleznete v <a href="http://wiki.mahara.org/System_Administrator\'s_Guide/Installing_Mahara">instalační příručce</a>.';
$string['csverroremptyfile'] = 'Soubor CSV je prázdný';
152
153
154
155
156
$string['csvfile'] = 'Soubor CSV';
$string['csvfiledescription'] = 'Soubor obsahující nové uživatele';
$string['currentadmins'] = 'Stávající správci';
$string['currentmembers'] = 'Stávající členové';
$string['currentstaff'] = 'Stávající zaměstnanci';
157
$string['databasesize'] = 'Velikost databáze';
158
$string['datathatwillbesent'] = 'Data k odeslání';
159
160
$string['dbcollationmismatch'] = 'Sloupce ve vaší databázi používají řazení, které není totožné s jejím výchozím nastavením. Ujistěte se prosím, že všechny sloupce používají stejné řazení jako databáze samotná.';
$string['dbnotutf8warning'] = 'Nepoužíváte databázi s kódováním UTF-8. Mahara interně ukládá všechna svá data v UTF-8. Můžete se pokusit o aktualizaci, ale je doporučeno převést databázi na UTF-8.';
161
162
163
164
165
166
$string['declinerequests'] = 'Zamítnout požadavky';
$string['defaultaccountinactiveexpire'] = 'Výchozí povolená doba nečinnosti';
$string['defaultaccountinactiveexpiredescription'] = 'Po jak dlouhou dobu zůstane účet aktivní i přesto, že se uživatel nepřihlásí';
$string['defaultaccountinactivewarn'] = 'Kdy zaslat varování o hrozícím vypršení účtu';
$string['defaultaccountinactivewarndescription'] = 'Jak dlouho předtím, než je účet deaktivován nebo vyprší, se má uživatelům zaslat varování';
$string['defaultaccountlifetime'] = 'Výchozí doba platnosti účtu';
167
168
$string['defaultaccountlifetimedescription'] = 'Je-li toto nastaveno, vyprší po této době platnost uživatelských účtů. Doba se měří od doby vytvoření účtu';
$string['defaultmembershipperiod'] = 'Výchozí doba platnosti příslušenství k instituci';
169
170
171
172
173
174
175
176
$string['defaultmembershipperioddescription'] = 'Po jak dlouhou dobu zůstávají noví členové svázáni s přiřazenou institucí';
$string['deletefailed'] = 'Odstranění položky selhalo';
$string['deleteinstitution'] = 'Odstranit instituci';
$string['deleteinstitutionconfirm'] = 'Opravdu si přejete odstranit tuto instituci';
$string['deleteuser'] = 'Odstranit uživatele';
$string['deleteusernote'] = 'Pozor, tuto operaci <strong>nelze vrátit zpět</strong>.';
$string['deleteusers'] = 'Odstranit uživatele';
$string['deletingmenuitem'] = 'Odstraňování položky';
177
$string['disabledlockedfieldhelp'] = 'Poznámka: Zakázaná zaškrtávací pole pro oblasti profilu jsou uzamčená v nastavení instituce "%s". Tyto oblasti profilu jsou zamčené na úrovni webu a nemohou být odemknuty zde.';
178
179
$string['disableexternalresources'] = 'Zakázat externí zdroje v uživatelově HTML';
$string['disableexternalresourcesdescription'] = 'Zakáže vkládání externích zdrojů a zabráné tak vkládání věcí, jako jsou obrázky od jiných hostitelů';
180
$string['discardpageedits'] = 'Zahodit změny provedené na této stránce?';
181
$string['diskusage'] = 'Využití disku';
182
$string['editadmins'] = 'Upravit správce';
183
$string['editlinksandresources'] = 'Upravit odkazy a zdroje';
184
185
186
187
188
$string['editmembers'] = 'Upravit členy';
$string['editsitepages'] = 'Upravit titulní stránky';
$string['editsitepagesdescription'] = 'Úprava obsahu statických stránek zobrazovaných např. na titulní stránce';
$string['editsitepagespagedescription'] = 'Zde můžete upravit obsah některých statických stránek, jako např. titulní stránku (samostatně pro přihlášené i nepřihlášené uživatel) a stránky odkazované v zápatí.';
$string['editstaff'] = 'Upravit zaměstnance';
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
$string['emailnoreplyaddress'] = 'E-mailová adresa systému';
$string['emailnoreplyaddressdescription'] = 'Zprávy budou doručeny z této adresy';
$string['emailsettings'] = 'Nastavení e-mailu';
$string['emailsmtphosts'] = 'Hostitel SMTP';
$string['emailsmtphostsdescription'] = 'Server SMTP';
$string['emailsmtppass'] = 'Heslo';
$string['emailsmtpport'] = 'Port SMTP';
$string['emailsmtpportdescription'] = 'Zadejte číslo portu, pokud server SMTP server používá jiný port než 25';
$string['emailsmtpsecure'] = 'Šifrování SMTP';
$string['emailsmtpsecuredescription'] = 'Pokud server SMTP podporuje šifrování, povolte ho zde.';
$string['emailsmtpsecuressl'] = 'SSL';
$string['emailsmtpsecuretls'] = 'TSL';
$string['emailsmtpuser'] = 'Uživatel';
$string['emailsmtpuserdescription'] = 'Pokud server SMTP vyžaduje autentifikaci, vložte přihlašovací údaje uživatele do příslušných polí';
203
204
205
206
$string['emailusersaboutnewaccount'] = 'Zaslat uživatelům informaceme o jejich účtu?';
$string['emailusersaboutnewaccountdescription'] = 'Zda se má uživatelům zaslat e-mail s informacemi o jejich novém novém účtu';
$string['embeddedcontent'] = 'Vložený obsah';
$string['embeddedcontentdescription'] = 'Pokud chcete, aby vaši uživatelé mohli vkládat do svých profilů video a další obsah z jiných webů, nastavte, kterým stránkám důvěřujete.';
207
$string['enablegroupcategories'] = 'Povolit kategorie skupin';
208
209
$string['enablenetworking'] = 'Povolit síťové služby';
$string['enablenetworkingdescription'] = 'Povolit vašemu serveru Mahara komunikovat se servery Moodle a dalšími podporovanými aplikacemi';
210
$string['ensurepluginsexist'] = 'Ujistěte se, že všechny nainstalované moduly jsou k dispozici v %s a jsou přístupné pro webový server.';
211
212
$string['errors'] = 'Chyby';
$string['errorwhilesuspending'] = 'Chyba při pokusu o suspendování';
213
$string['errorwhileunsuspending'] = 'Chyba při pokusu o';
214
$string['exportingnotsupportedyet'] = 'Export profilů uživatelů není zatím podporován';
215
$string['exportingusername'] = 'Exportuji \'%s\'...';
216
217
$string['exportuserprofiles'] = 'Exportovat uživatelské profily';
$string['externallink'] = 'Externí odkaz';
218
219
220
$string['failedtoobtainuploadedleapfile'] = 'Práce s nahraným souborem Leap2A selhala';
$string['failedtounzipleap2afile'] = 'Rozbalení souboru Leap2A selhalo. Zkontrolujte protokol chyb pro získání dalších informací';
$string['fileisnotaziporxmlfile'] = 'Tento soubor není ve formátu ZIP nebo XML';
221
222
223
$string['filequota'] = 'Limit místa na disku (MB)';
$string['filequotadescription'] = 'Celkový úložný prostor pro soubory uživatelů';
$string['filtersinstalled'] = 'Filtry nainstalovány';
224
225
226
$string['footermenu'] = 'Nabídka v zápatí';
$string['footermenudescription'] = 'Povolit nebo zakázat odkazy v zápatí.';
$string['footerupdated'] = 'Zápatí aktualizováno';
227
228
229
230
231
$string['forcepasswordchange'] = 'Vnutit změnu hesla při příštím přihlášení';
$string['forcepasswordchangedescription'] = 'Uživatel bude po příštím přihlášení  přesměrován na stránku pro změnu hesla.';
$string['forceuserstochangepassword'] = 'Vnutit změnu hesla?';
$string['forceuserstochangepassworddescription'] = 'Zda má být od uživatelů vyžadována změna jejich hesla při prvním přihlášení.';
$string['fromversion'] = 'Z verze';
232
233
234
235
$string['generalsettingslegend'] = 'Obecná nastavení';
$string['groupadmins'] = 'Správci';
$string['groupadminsforgroup'] = 'Správci skupin pro \'%s\'';
$string['groupadminsupdated'] = 'Správci skupin byli aktualizováni';
236
237
238
$string['groupcategories'] = 'Kategorie skupin';
$string['groupcategoriesdescription'] = 'Přidat a upravit kategorie skupin';
$string['groupcategoriespagedescription'] = 'Skupiny je možno třídit do vytvořených kategorií kategorií. Při vyhledávání konkrétní skupiny je možno její kategorii použít jako filtr hledání.';
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
$string['groupcategorydeleted'] = 'Kategorie odstraněna';
$string['groupcountsbyjointype'] = 'Počet skupiny dle typu přístupu';
$string['groupcountsbytype'] = 'Počet skupin dle typu skupiny';
$string['groupdelete'] = 'Odstranit';
$string['groupmanage'] = 'Spravovat';
$string['groupmemberaverage'] = 'Průměrně je počet uživatelů v každé skupině: %s';
$string['groupmembers'] = 'Členové';
$string['groupname'] = 'Název skupiny';
$string['groupoptionsset'] = 'Nastavení skupiny bylo aktualizováno.';
$string['groups'] = 'Skupiny';
$string['groupsettingslegend'] = 'Nastavení skupiny';
$string['groupstatstabletitle'] = 'Největší skupiny';
$string['grouptype'] = 'Typ skupiny';
$string['groupvisible'] = 'Viditelnost';
253
$string['helpfilestranslation'] = 'Překlad nápovědy';
254
$string['home'] = 'Domovská stránka';
255
256
257
$string['homepageinfo'] = 'Zobrazit informace domovské stránky';
$string['homepageinfodescription'] = 'Pokud je povoleno, informace o Mahaře a jejím využívání budou zobrazeny na domovské stránce. Přihlášení uživatelé budou mít možnost tuto volbu zakázat.';
$string['howdoyouwanttocreatethisuser'] = 'Jak chcete vytvořit tohoto uživatele?';
258
259
$string['htmlfilters'] = 'HTML filtry';
$string['htmlfiltersdescription'] = 'Povolit nové filtry pro HTML Purifier';
260
261
262
263
264
265
266
$string['importednuserssuccessfully'] = 'Počet uživatelů %d z %d úspěšně importován';
$string['importfailedfornusers'] = 'Import selhal u %d z %d uživatelů';
$string['importfile'] = 'Hromadný export souborů';
$string['importfileisnotazipfile'] = 'Importovaný soubor %s není ve formátu ZIP';
$string['importfilemissinglisting'] = 'Hromadnému exportu chybí soubor s názvem usernames.csv. Chtěli jste hromadně exportovat tyto uživatele?';
$string['importfilenotafile'] = 'Chyba při odeslání formuláře: soubor nebyl rozpoznán';
$string['importfilenotreadable'] = 'Nemohu přečíst soubor Leap2A s názvem %s';
267
268
269
270
$string['information'] = 'Informace';
$string['install'] = 'Instalovat';
$string['installation'] = 'Instalace';
$string['installed'] = 'Instalováno';
271
$string['installedpluginsmissing'] = 'Následující moduly jsou nainstalovány, ale již nejsou k dispozici';
272
$string['installmahara'] = 'Instalovat Maharu';
273
$string['installsuccess'] = 'Úspěšně nainstalovaná verze';
274
$string['institution'] = 'Instituce';
275
276
277
278
279
280
281
282
283
$string['institutionaddedsuccessfully2'] = 'Instituce úspěšně přidána';
$string['institutionadmin'] = 'Správce instituce';
$string['institutionadmindescription'] = 'Je-li zaškrtnuto, může uživatel spravovat všechny uživatele v této instituci';
$string['institutionadministration'] = 'Správa instituce';
$string['institutionadministrator'] = 'Správce instituce';
$string['institutionadmins'] = 'Správci instituce';
$string['institutionadminsdescription'] = 'Přiřadit práva správce instituce';
$string['institutionadminuserspagedescription'] = 'Zde si můžete vybrat, kteří uživatelé jsou správci této instituce. Stávající správci jsou uvedeni vpravo, uživatelé k dispozici jsou nalevo.';
$string['institutionauth'] = 'Zástupci instituce';
284
285
$string['institutionautosuspend'] = 'Automaticky pozastavit instituce, jímž vypršela platnost';
$string['institutionautosuspenddescription'] = 'Pokud je zaškrtnuto, instituce, jímž vypršela platnost budou automaticky pozastaveny';
286
287
288
$string['institutiondeletedsuccessfully'] = 'Instituce úspěšně odstraněna';
$string['institutiondetails'] = 'Podrobnosti o instituci';
$string['institutiondisplayname'] = 'Zobrazovaný název instituce';
289
290
291
292
$string['institutionexpiry'] = 'Vypršení platnosti instituce';
$string['institutionexpirydescription'] = 'Datum, ke kterému bude členství %s v této instituci pozastaveno';
$string['institutionexpirynotification'] = 'Čas varování před pozastavením platnosti instituce';
$string['institutionexpirynotificationdescription'] = 'Jak dlouho před pozastavením platnosti instituce obdrží její správce zprávu s oznámením';
293
294
$string['institutionfiles'] = 'Soubory instituce';
$string['institutionfilesdescription'] = 'Správa souborů pro použití v pohledech instituce';
295
$string['institutionmaxusersexceeded'] = 'Tato instituce je plná. Pokud chcete navýšit počet jejích možných členů, proveďte to předtím, než budete tohoto uživatele přidávat.';
296
297
298
299
300
301
302
303
304
$string['institutionmembers'] = 'Členové instituce';
$string['institutionmembersdescription'] = 'Přiřadit uživatele k instituci';
$string['institutionmemberspagedescription'] = 'Na této stránce jsou uvedeni uživatelé, kteří požádali o příslušnost k vaší instituci. Můžete jim tuto příslušnost udělit. Rovněž můžete příslušnost k vaší instituci stávajícím členům odebrat nebo některé uživatele k příslušnosti k vaší instituci vyzvat.';
$string['institutionname'] = 'Název instituce';
$string['institutionnamealreadytaken'] = 'Takový název je již používyný';
$string['institutions'] = 'Instituce';
$string['institutionsdescription'] = 'Instalace a správa institucí';
$string['institutionsettings'] = 'Nastavení institucí';
$string['institutionsettingsdescription'] = 'Zde můžete měnit nastavení týkající se členství tohoto uživatele v institucích definovaných ve vašem systému';
305
$string['institutionsettingslegend'] = 'Nastavení institucí';
306
307
308
309
$string['institutionstaff'] = 'Zaměstananci instituce';
$string['institutionstaffdescription'] = 'Přiděli uživatelům oprávnění na úrovni zaměstnanců';
$string['institutionstaffuserspagedescription'] = 'Zde určujete, kdo z uživatelů je zaměstnancem (typicky učitelem) ve vaší instituci. Stávající zaměstnanci jsou vpravo, uživatelé k dispozici jsou vlevo.';
$string['institutionstudentiddescription'] = 'Volitelný identifikátor této instituce. Uživatelé nemohou toto pole měnit.';
310
311
$string['institutionsuspended'] = 'Instituce pozastavena';
$string['institutionunsuspended'] = 'Instituce obnovena';
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
$string['institutionupdatedsuccessfully'] = 'Instituce úspěšně upravena';
$string['institutionuserserrortoomanyinvites'] = 'Pozvánky NEBYLY rozeslány. Počet stávajících členů dohromady s počtem rozeslaných pozvánek nemůže překročit maximální počet členů této instituce. Máte možnost pozvat méně uživatelů, odebrat příslušnost některým stávajícím členům nebo požádat správce o navýšení limitu počtu uživatelů v této instituci.';
$string['institutionuserserrortoomanyusers'] = 'Nebylo možno přidat uživatele z důvodu nastaveného limitu pro příslušnou instituci. Musíte buď přidat méně uživatelů, odstranit některé stávající uživatele, nebo požádat správce serveru o navýšení limitu počtu uživatelů.';
$string['institutionusersinstructionsmembers'] = 'Seznam vlevo obsahuje všechny uživatele příslušející k této instituci. Můžete použít vyhledávací pole k nalezení konkrétních uživatelů. Chcete-li nějaké uživatele odstranit, nejprve je přesuňte do seznamu vpravo tím, že je označíte a stisknete šipku směřující doprava. Označení uživatelé budou přesunuti do pravého seznamu. Stisknutím tlačítka "Odstranit uživatele" zrušíte příslušnost všech uživatelů z pravého seznamu k této instituci. Příslušnost uživatelů z levého seznamu zůstane nezměněna.';
$string['institutionusersinstructionsnonmembers'] = 'Seznam vlevo obsahuje všechny uživatele, kteří nejsou členy vaší instituce. Můžete použít vyhledávací pole k nalezení konkrétních uživatelů. Chcete-li vyzvat některé uživatele ke členství ve vaší instituci, nejprve je přesuňte do seznamu vpravo tím, že je označíte a stisknete šipku směřující doprava. Stisknutím tlačítka "Pozvat uživatele" zašlete výzvu všem uživatelům v pravém seznamu, aby se stali členy vaší instituce. Uživatelé budou muset tuto pozvánku sami přijmout, aby se stali členy vaší instituce.';
$string['institutionusersinstructionsrequesters'] = 'Seznam vlevo obsahuje všechny uživatele, kteří požádali o příslušnosti k vaší instituci. Můžete použít vyhledávací pole k nalezení konkrétních uživatelů. Pokud chcete jejich žádost přijmout nebo odmítnout, nejprve je přesuňte do seznamu vpravo tím, že je označíte a stisknete šipku směřující doprava. Stisknutím tlačítka "Přidat členy" se uživatelé v pravém seznamu stanou členy vaší instituce. Stisknutím tlačítka "Zamítnout žádosti" se odstraní požadavky uživatelů v pravém seznamu na členství ve vaší instituci.';
$string['institutionusersmembers'] = 'Uživatelé, kteří již jsou členy instituce';
$string['institutionusersnonmembers'] = 'Uživatelé, kteří nepožádali o členství v instituci';
$string['institutionusersrequesters'] = 'Uživatelé, kteří požádali o členství v instituci';
$string['institutionusersupdated_addUserAsMember'] = 'Uživatelé byli přidáni';
$string['institutionusersupdated_declineRequestFromUser'] = 'Žádosti byly zamítnuty';
$string['institutionusersupdated_inviteUser'] = 'Pozvánky byly rozeslány';
$string['institutionusersupdated_removeMembers'] = 'Členství uživatelů bylo zrušeno';
$string['institutionviews'] = 'Pohledy instituce';
$string['institutionviewsdescription'] = 'Vytvoření a správa pohledů a jejich šablon pro vaši instituci';
327
328
$string['invalidfilename'] = 'Soubor "%s" neexistuje';
$string['invalidlistingfile'] = 'Neplatný výpis uživatelských jmen. Použili jste hromadný export souborů u těchto uživatelů?';
329
330
331
332
333
$string['invitationsent'] = 'Pozvánka odeslána';
$string['invitedby'] = 'Pozvánku zaslal';
$string['inviteusers'] = 'Pozvat uživatele';
$string['inviteuserstojoin'] = 'Přizvat uživatele do vaší instituce';
$string['jsrequiredforupgrade'] = 'Pro instalace a upgrade je nutné povolit Javascript';
334
335
336
$string['langchoosereport'] = 'Vybrat překlad ke zobrazení';
$string['langmissingstrings'] = 'Chybějící řetězce';
$string['langreports'] = 'Stav překladu';
337
$string['language'] = 'Jazyk';
338
$string['languagetranslation'] = 'Překlad jazyka';
339
340
341
342
343
344
$string['latestversionis'] = 'poslední verze je <a href="%s">%s</a>';
$string['leap2aimportfailed'] = '<strong> Omlouváme se, ale import souboru Leap2A selhal</strong></p>

Důvodem může být, že jste pro nahrání nevybrali platný soubor Leap2A, nebo proto, že verze souboru LEAP2A není podporována touto verzí Mahary. Případně může jít o chybu Mahary způsobující selhání, i když je soubor platný.</p> 

Prosím <a href="add.php"> vraťte se zpět a zkuste to znovu</a>. Pokud problémy přetrvávají, můžete poslat dotaz na <a href="http://mahara.org/forums/">fóru Mahary</a> požádat o pomoc. Buďte připraveni, že budete požádání o kopii příslušného souboru!</p>';
345
346
347
348
349
350
$string['linkedto'] = 'Odkazuje na';
$string['linksandresourcesmenu'] = 'Nabídka odkazů a zdrojů';
$string['linksandresourcesmenupagedescription'] = 'Nabídka "Odkazy a zdroje" se zobrazuje všem uživatelům na většině stránek. Můžete do ní přidat odkazy na jiné webové stránky nebo na soubory nahrané do sekce %sSoubory stránek%s';
$string['loadingmenuitems'] = 'Nahrávám položky';
$string['loadmenuitemsfailed'] = 'Nahrávání položek selhalo';
$string['loadsitepagefailed'] = 'Nahrávání stránky selhalo';
351
$string['localdatasuccess'] = 'Lokální přizpůsobení úspěšně nainstalováno';
352
$string['loggedinmenu'] = 'Odkazy a zdroje pro nepřihlášené uživatele';
353
$string['loggedinsince'] = '%s dnes, %s od %s, %s za celou dobu';
354
355
$string['loggedouthome'] = 'Titulní stránka pro nepřihlášené uživatele';
$string['loggedoutmenu'] = 'Veřejné odkazy a zdroje';
David Mudrak's avatar
David Mudrak committed
356
$string['loginas'] = 'Přihlásit se jako';
357
358
359
360
361
$string['loginasdenied'] = 'Pokus o přihlášení se jako jiný uživatel bez dostatečného oprávnění.';
$string['loginasoverridepasswordchange'] = 'Protože se právě vydáváte za jiného uživatele, můžete se %spřihlásit%s bez nutnosti změny hesla.';
$string['loginasrestorenodata'] = 'Nebyla nalezena žádná data uživatelů k obnově';
$string['loginastwice'] = 'Pokus o přihlášení se jako jiný uživatel, i když už byl jako jiný uživatel přihlášen';
$string['loginasuser'] = 'Přihlásit se jako %s';
362
363
364
$string['maharaversion'] = 'Verze Mahary';
$string['managegroupdescription'] = 'Použijte níže uvedený formulář pro povýšení a degradování správců této skupiny. Pokud odstraníte správce skupiny, členové skupiny zůstanou.';
$string['managegroups'] = 'Spravovat skupiny';
365
366
367
368
369
370
371
372
$string['manageinstitutions'] = 'Správa institucí';
$string['maxuseraccounts'] = 'Maximum povolených uživatelských účtů';
$string['maxuseraccountsdescription'] = 'Limit počtu uživatelů, kteří budou moci příslušet k této instituci. Necháte-li prázdné, nebude počet omezen.';
$string['membershipexpiry'] = 'Členství vyprší dne';
$string['membershipexpirydescription'] = 'Datum, kdy bude uživateli automaticky odebráno členství v této instituci';
$string['menuitemdeleted'] = 'Položka odstraněna';
$string['menuitemsaved'] = 'Položka uložena';
$string['menuitemsloaded'] = 'Položka nahrána';
373
374
$string['menus'] = 'Nabídky';
$string['menusdescription'] = 'Spravovat odkazy a soubory v rámci Odkazů a zdrojů a nabídce v zápatí';
375
$string['missingplugin'] = 'Nainstalovaný modul (%s) nelze najít';
376
377
378
$string['name'] = 'Jméno';
$string['networking'] = 'Síťové služby';
$string['networkingdescription'] = 'Konfigurace síťových služeb, které Mahara poskytuje nebo využívá';
379
380
$string['networkingdisabled'] = 'Podpora síťových služeb byla zakázána';
$string['networkingenabled'] = 'Podpora síťových služeb byla povolena';
381
382
383
384
$string['networkingextensionsmissing'] = 'Bohužel, nelze nastavit podporu síťových služeb, protože ve vašem PHP chybí některé z nutných rozšíření:';
$string['networkingpagedescription'] = 'Síťové služby umožňují komunikaci s dalšími aplikacemi využívajícími technologii MNet (např. Moodle nebo Mahara), ať už na lokálním nebo vzdáleném serveru. Síťové služby se rovněž používají pro podporu SSO.';
$string['networkingunchanged'] = 'Nastavení síťových služeb se nezměnilo.';
$string['newfiltersdescription'] = 'Pokud jste si stáhli novou sadu HTML filtrů, můžete je instalovat rozbalením staženého souboru do adresáře %s a následným kliknutím na následující tlačítko';
385
$string['newusercreated'] = 'Nový uživatelský účet byl úspěšně vytvořen';
386
387
388
389
390
$string['newuseremailnotsent'] = 'Nebylo možno zaslat uživateli uvítací dopis.';
$string['noauthpluginforinstitution'] = 'Správce serveru nenastavil žádný autentizační modul pro tuto instituci';
$string['nofiltersinstalled'] = 'Nejsou nainstalovány žádné HTML filtry';
$string['noinstitutions'] = 'Žádné instituce';
$string['noinstitutionsdescription'] = 'Chcete-li přiřadit uživatele k nějakým institucím, musíte nejprve vytvořit tyto instituce.';
391
392
$string['noleap2axmlfiledetected'] = 'Soubor leap2a.xml nenalezen - prosím zkontrolujte znovu exportovaný soubor';
$string['none'] = 'Žádný';
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
$string['nositefiles'] = 'Žádné soubory stránek nejsou k dispozici';
$string['notadminforinstitution'] = 'Nejste správce dané instituce';
$string['nothingtoupgrade'] = 'Nic k aktualizaci';
$string['notificationssaved'] = 'Nastavení upozorňování bylo uloženo';
$string['notinstalled'] = 'Není nainstalováno';
$string['noupgrades'] = 'Nic k aktualizaci';
$string['nousersselected'] = 'Nebyli vybráni žádní uživatelé';
$string['nousersupdated'] = 'Nebyli upraveni žádní uživatelé';
$string['onlyshowingfirst'] = 'Nejprve pouze zobrazit';
$string['pagename'] = 'Název stránky';
$string['pagesaved'] = 'Stránka uložena';
$string['pagetext'] = 'Text stránky';
405
$string['passwordchangenotallowed'] = 'Zvolená autentizační metoda neumožňuje změnu hesla.';
406
407
$string['pathtoclam'] = 'Spouštět clam pomocí';
$string['pathtoclamdescription'] = 'Úplná cesta k souboru "clamscan" nebo "clamdscan"';
408
409
$string['performinginstallation'] = 'Provádím instalaci...';
$string['performingupgrades'] = 'Provádím aktualizaci...';
410
411
412
413
414
415
416
$string['pluginadmin'] = 'Správa modulů';
$string['pluginadmindescription'] = 'Instalace a konfigurace modulů';
$string['potentialadmins'] = 'Uživatelé k dispozici';
$string['potentialstaff'] = 'Uživatelé k dispozici';
$string['privacy'] = 'Prohlášení o ochraně osobních údajů';
$string['promiscuousmode'] = 'Automaticky registrovat všechny hostitele';
$string['promiscuousmodedescription'] = 'Automaticky vytvořit instituci pro jakéhokoliv hostitele, který se k vám připojí přes MNet a povolit jeho uživatelům vzdálené přihlášení do vaší Mahary';
417
418
$string['promiscuousmodedisabled'] = 'Automatická registrace byla zakázána';
$string['promiscuousmodeenabled'] = 'Automatická registrace byla povolena';
419
420
421
422
423
424
425
$string['proxyaddress'] = 'Adresa proxy serveru';
$string['proxyaddressdescription'] = 'Pokud vaše stránky používají pro přístup k síti Internet proxy server, zadejte jeho adresu ve tvaru <em>jmenohostitele:cisloportu</em>';
$string['proxyaddressset'] = 'Adresa proxy serveru nastavena';
$string['proxyauthcredentials'] = 'Přihlašovací údaje k proxy serveru';
$string['proxyauthcredentialsdescription'] = 'Vložte údaje potřebné k přihlášení se k vašemu proxy serveru ve tvaru <em>uzivatelskejmeno:heslo</em>';
$string['proxyauthcredntialsset'] = 'Přihlašovací údaje nastaveny';
$string['proxyauthmodel'] = 'Model autentizace k proxy';
426
$string['proxyauthmodelbasic'] = 'Základní (NCSA)';
427
428
429
430
431
432
433
$string['proxyauthmodeldescription'] = 'Zvolte, pokud je to nutné, autentizační model proxy serveru';
$string['proxyauthmodelset'] = 'Model autentizace nastaven';
$string['proxysettings'] = 'Nastavení proxy';
$string['public'] = 'veřejný';
$string['publickey'] = 'Veřejný klíč';
$string['publickeydescription2'] = 'Tento veřejný klíč je automaticky generován každých %s dní';
$string['publickeyexpires'] = 'Veřejný klíč vyprší';
434
435
$string['registerterms'] = 'Souhlas s registrací';
$string['registertermsdescription'] = 'Nutit uživatele, aby souhlasili s podmínkami registrace ještě před jejím započetím. Předtím než tuto volbu povolíte, budete muset upravit podmínky registrace na vašich stránkách.';
436
437
438
439
$string['registerthismaharasite'] = 'Registrovat tento portál Mahara';
$string['registeryourmaharasite'] = 'Registrujte svůj portál Mahara';
$string['registeryourmaharasitedetail'] = '<p>Vaši instalaci Mahary můžete registrovat v databázi na stránkách <a href="http://mahara.org/">mahara.org</a>. Registrace je zdarma, pomáhá tvůrcům Mahary udržovat si přehled o jejím používání ve světě.</p><p>Můžete se sami ujistit, že informace, které jsou při registraci zasílány, neobsahují žádné údaje, pomocí nichž by bylo možno identifikovat vaše uživatele.</p><p>Pokud zaškrtnete &quot;aktualizovat každý týden&quot;, vaše Mahara bude jednou týdně sama aktualizovat údaje v registru.</p><p>Po registraci se tato výzva přestane zobrazovat. Nastavení týdenních aktualizací můžete i poté kdykoliv změnit v sekci <a href="%sadmin/site/options.php">Nastavení stránek</a>.</p>';
$string['registeryourmaharasitesummary'] = '<p> Vaši instalaci Mahry můžete registrovat v databázi na stránkách <a href="http://mahara.org/">mahara.org</a> a pomoci nám tak získat přehled o instalacích Mahara napříč celým světem. Registrací odstraníte toto oznámení.</p> 
440

441
Můžete zaregistrovat vaše stránky a prohlédnout si informace, které budou odeslány na <strong><a href="%sadmin/registersite.php">registrační stránku.</a></strong></p>';
442
443
444
445
446
447
$string['registrationallowed'] = 'Povolit registraci uživatelů?';
$string['registrationalloweddescription2'] = 'Zda se mohou uživatelé sami registrovat jako členové této instituce na vašich stránkách';
$string['registrationfailedtrylater'] = 'Registrace selhala s chybovým kódem %s. Prosíme, zkuste to později.';
$string['registrationsuccessfulthanksforregistering'] = 'Registrace úspěšně proběhla - děkujeme!';
$string['reinstall'] = 'Přeinstalovat';
$string['release'] = 'Verze %s (%s)';
448
$string['remoteavatars'] = 'Povolit vzdálené avatary';
449
$string['remoteavatarsdescription'] = 'Pokud je zatrženo, služba <a href="http://www.gravatar.com">Gravatar</a> bude použita jako výchozí pro vytváření avatatů v profilu uživatele.';
450
451
452
453
454
$string['remoteusername'] = 'Uživatelské jméno v externím systému';
$string['remoteusernamedescription'] = 'Pokud se tento uživatel autentizuje pomocí externí databáze a má v ní odlišné uživatelské jméno, nastavte jej zde.';
$string['removeuserfrominstitution'] = 'Odebrat uživatele z této instituce';
$string['removeusers'] = 'Odebrat uživatele';
$string['removeusersfrominstitution'] = 'Odebrat uživatele z této instituce';
455
456
$string['reopensite'] = 'Znovuotevřít stránky';
$string['reopensitedetail'] = 'Vaše stránky jsou uzavřeny. Správce stránek může být přihlášen dokud nezačne aktualizace.';
457
458
459
460
$string['requestto'] = 'Požadavek pro';
$string['resetpassword'] = 'Nové heslo';
$string['resetpassworddescription'] = 'Pokud sem vložíte nějaký text, nastavíte jím nové heslo uživatele.';
$string['resultsof'] = 'výsledky';
461
$string['runningnormally'] = 'Běží normálně';
462
463
464
465
466
467
$string['runupgrade'] = 'Spustit aktualizaci';
$string['savechanges'] = 'Uložit změny';
$string['savefailed'] = 'Ukládání selhalo';
$string['savingmenuitem'] = 'Ukládání položky';
$string['searchplugin'] = 'Vyhledávací modul';
$string['searchplugindescription'] = 'Jaký modul se má použít při vyhledávání';
468
469
470
471
$string['searchsettingslegend'] = 'Nastavení vyhledávání';
$string['searchusernames'] = 'Vyhledávání uživatelských jmen';
$string['searchusernamesdescription'] = 'Při vyhledávání uživatelů zahrnout také uživatelská jména.';
$string['securitysettingslegend'] = 'Nastavení zabezpečení';
472
473
474
475
476
477
$string['sendweeklyupdates'] = 'Aktualizovat každý týden?';
$string['sendweeklyupdatesdescription'] = 'Je-li zaškrtnuto, bude vaše Mahara automaticky zasílat jednou týdně aktuální statistiky o svém provozu';
$string['sessionlifetime'] = 'Délka platnosti session';
$string['sessionlifetimedescription'] = 'Po kolika minutách nečinnosti bude uživatel automaticky odhlášen';
$string['setsiteoptionsfailed'] = 'Selhal pokus o změnu nastavení %s';
$string['settingsfor'] = 'Nastavení pro:';
478
479
480
481
482
483
484
$string['showonlineuserssideblock'] = 'Zobrazit přihlášené uživatele';
$string['showonlineuserssideblockdescription'] = 'Pokud je zatrženo, uvidí uživatelé na pravé straně stránky blok se seznamem těch, kteří jsou právě on-line.';
$string['showselfsearchsideblock'] = 'Povolit vyhledávání v portfoliích';
$string['showselfsearchsideblockdescription'] = 'Zobrazit možnost prohledat mé portfolio v postranním bloku na webu';
$string['showtagssideblock'] = 'Zobrazit nejčastější štítky uživatelů';
$string['showtagssideblockdescription'] = 'Pokud je povoleno, uživatelé uvidí postranní blok se seznamem jimi nejčastěji používaných štítků';
$string['simple'] = 'Jednoduše';
485
486
487
$string['siteaccountsettings'] = 'Nastavení hlavního účtu';
$string['siteadmin'] = 'Správce stránek';
$string['siteadmins'] = 'Správci stránek';
488
$string['sitecountrydescription'] = 'Výchozí stát pro tyto stránky';
489
490
491
492
$string['sitedefault'] = 'Výchozí pro tento server';
$string['sitefile'] = 'Soubor stránek';
$string['sitefiles'] = 'Soubory stránek';
$string['sitefilesdescription'] = 'Sem můžete nahrát a spravovat soubory, které bude možno přidat do nabídky Odkazy a zdroje a do Pohledů stránek.';
493
494
$string['siteinformation'] = 'Informace o stránkách';
$string['siteinstalled'] = 'Stránky nainstalovány';
495
496
497
498
499
500
501
502
$string['sitelanguagedescription'] = 'Výchozí jazyk na těchto stránkách';
$string['sitename'] = 'Název stránek';
$string['sitenamedescription'] = 'Název stránek se objevuje na několika místech a je uveden v generovaných e-mailech odesílaných z těchto stránek';
$string['siteoptions'] = 'Nastavení stránek';
$string['siteoptionsdescription'] = 'Základní nastavení této instalace, např. název stránek, jazyk, grafický motiv apod.';
$string['siteoptionspagedescription'] = 'Zde můžete nadefinovat globální nastavení některých parametrů. Nastavené hodnoty budou sloužit jako výchozí pro tento server';
$string['siteoptionsset'] = 'Nastavení stránek bylo upraveno.';
$string['sitepageloaded'] = 'Titulní stránka byla nahrána';
503
504
$string['siteregistered'] = 'Vaše stránky byly registrovány. Nyní můžete zapínat a vypínat týdenní aktualizace na stránce <a href="%sadmin/site/options.php"> možnosti stránek</ a>.</ p>';
$string['sitesettingslegend'] = 'Nastavení stránek';
505
$string['sitestaff'] = 'Zaměstnanec těchto stránek';
506
$string['sitestatistics'] = 'Statistiky stránek';
507
508
509
$string['sitethemedescription'] = 'Výchozí grafický motiv těchto stránek';
$string['siteviews'] = 'Pohledy stránek';
$string['siteviewsdescription'] = 'Vytvoření a správa pohledů a jejich šablon pro celé stránky';
510
511
512
513
$string['smallviewheaders'] = 'Malý pohled záhlaví stránek';
$string['smallviewheadersdescription'] = 'Pokud je povoleno, blok malého pohledu a navigace budou zobrazeny když dojde k zobrazení nebo editaci pohledu.';
$string['spamhaus'] = 'Povolit Spamhaus URL blacklist';
$string['spamhausdescription'] = 'Pokud je povoleno, URL budou porovnávány Spamhaus DNSBL';
514
515
516
517
$string['staffusers'] = 'Zaměstnanci';
$string['staffusersdescription'] = 'Přiřadit uživatelům práva zaměstnanců';
$string['staffuserspagedescription'] = 'Zde můžete určit, kteří uživatelí figurují jako zaměstnanci těchto stránek. Stávající zaměstnanci jsou vpravo, uživatelé k dispozici jsou vlevo.';
$string['staffusersupdated'] = 'Seznam zaměstnanců byl upraven';
518
519
520
521
522
523
524
$string['statsmaxfriends'] = 'Počet jeho přátel je %s (Nejvíce jich má <a href="%s">%s </ a>, počet: %d)';
$string['statsmaxgroups'] = 'Počet jeho skupin je %s (Nejvíce jich má <a href="%s">%s </ a>, počet: %d)';
$string['statsmaxquotaused'] = 'Jím zabraný diskový prostor je %s (Nejvíce ho má <a href="%s">%s </ a>, velikost: %d)';
$string['statsmaxviews'] = 'Počet jeho pohledů je %s (Nejvíce jich má <a href="%s">%s </ a>, počet: %d)';
$string['statsnofriends'] = 'Nemá žádné přátele :-(';
$string['statsnogroups'] = 'Není v žádných skupinách :-(';
$string['statsnoviews'] = 'Nemá žádné pohledy :-(';
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
$string['strchoosehelpfile'] = 'Vyberte soubor s nápovědou';
$string['strchooselangfile'] = 'Vyberte jazykový soubor';
$string['stringid'] = 'Identifikátor';
$string['stringoriginal'] = 'Originál';
$string['stringsaved'] = 'Řetězec byl uložen';
$string['stringsaving'] = 'Ukládám řetězec';
$string['stringstatus'] = 'Stav';
$string['stringtranslated'] = 'Překlad';
$string['stringunsaved'] = 'Řetězec nebyl uložen';
$string['strloadfile'] = 'Načíst';
535
536
$string['studentid'] = 'Identifikátor';
$string['successfullyinstalled'] = 'Mahara byla úspěšně nainstalována!';
537
538
$string['surbl'] = 'Povolit SURBL URL blacklist';
$string['surbldescription'] = 'Pokud je povoleno, URL budou porovnávány vůči SURBL DNSBL';
539
540
541
542
$string['suspenddeleteuser'] = 'Suspendovat/odstranit uživatele';
$string['suspenddeleteuserdescription'] = 'Zde můžete uživatelský účet suspendovat nebo zcela odstranit. Suspendovaní uživatelé se nemohou přihlásit, dokud není jejich suspendování zrušeno. Povšimněte si, že zatímco suspendování můžete kdykoliv zrušit, odstranění uživatele nelze vzít zpět.';
$string['suspended'] = 'Suspendován';
$string['suspendedby'] = 'Tento uživatel byl suspendován od: %s';
543
544
$string['suspendedinstitution'] = 'SUSPENDOVÁNO';
$string['suspendedinstitutionmessage'] = 'Tato instituce byla suspendována.';
545
546
547
548
549
$string['suspendedreason'] = 'Důvod suspendování';
$string['suspendedreasondescription'] = 'Text, který se objeví suspendovanému uživateli při příštím pokusu o přihlášení';
$string['suspendedusers'] = 'Suspendovaní uživatelé';
$string['suspendedusersdescription'] = 'Suspendování dovoluje dočasně odebrat uživatelům možnost používat tyto stránky';
$string['suspendingadmin'] = 'Správce provádějící suspendování';
550
551
$string['suspendinstitution'] = 'Suspendovaná instituce';
$string['suspendinstitutiondescription'] = 'Zde můžete suspendovat instituci. Instituce, u níž je suspendování zrušeno bez resetu nebo vypnutí data ukončení její platnosti může být každý den znovu suspendována.';
552
553
$string['suspenduser'] = 'Suspendovat uživatele';
$string['suspensionreason'] = 'Důvod suspendování';
554
555
$string['tagssideblockmaxtags'] = 'Maximální počet nejčastějších štítků uživatelů';
$string['tagssideblockmaxtagsdescription'] = 'Výchozí počet štítků určený k zobrazení nejčastějších štítků uživatelů';
556
557
558
559
560
561
$string['termsandconditions'] = 'Podmínky použití těchto stránek';
$string['thefollowingupgradesareready'] = 'Jsou připraveny následující aktualizace:';
$string['thisuserissuspended'] = 'Uživatel byl suspendován';
$string['toversion'] = 'Na verzi';
$string['trustedsites'] = 'Důvěryhodné stránky';
$string['type'] = 'Typ';
562
$string['unabletocreatedirectory'] = 'Nemohu vytvořit adresář';
563
564
$string['unabletoreadbulkimportdir'] = 'Adresář %s není čitelný';
$string['unabletoreadcsvfile'] = 'Nemohu číst CSV soubor %s';
565
$string['unabletowritetofile'] = 'Soubor není zapisovatelný';
566
567
568
569
570
571
$string['unsuspendinstitution'] = 'Nesuspendované instituce';
$string['unsuspendinstitutiondescription'] = 'Zde můžete zrušit suspendování instituce. Uživatelé suspendované instituce nemohou přihlásit, dokud je suspendovaná. <br />

<strong>Pozor:</strong>Instituce, u níž je suspendování zrušeno bez resetu nebo vypnutí data ukončení její platnosti může být každý den znovu suspendována.';
$string['unsuspendinstitutiondescription_top'] = '<em>Pozor:</em>Instituce, u níž je suspendování zrušeno bez resetu nebo vypnutí data ukončení její platnosti může být každý den znovu suspendována.';
$string['unsuspendinstitutiondescription_top_instadmin'] = 'Uživatelé suspendovaných institucí se nemohou přihlásit. Kontaktujte správce stránek pro zrušení suspendování instituce.';
572
573
$string['unsuspenduser'] = 'Zrušit suspendování uživatele';
$string['unsuspendusers'] = 'Zrušit suspendování uživatelů';
574
$string['unzipfailed'] = 'Rozbalení souboru Leap2A %s selhalo. Zkontrolujte protokol chyb pro získání dalších informací.';
575
$string['unzipnotinstalled'] = 'Váš systém neobsahuje příkaz unizip, nebo je $cfg->pathtounzip špatně nakonfigurován. Nainstalujte prosím unzip pro povolení importu komprimovaných souborů nebo opravte nastavení $cfg->pathtounzip.';
576
577
578
579
580
$string['updatesiteoptions'] = 'Upravit nastavení stránek';
$string['upgradefailure'] = 'Aktualizace selhala!';
$string['upgradeloading'] = 'Nahrávám...';
$string['upgrades'] = 'Aktualizace';
$string['upgradesuccess'] = 'Aktualizace úspěšně proběhla';
581
$string['upgradesuccesstoversion'] = 'Úspěšně aktualizováno na verzi';
David Mudrak's avatar
David Mudrak committed
582
$string['uploadcopyright'] = 'Ujednání o autorských právech';
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
$string['uploadcsv'] = 'Přidat uživatele z CSV souboru';
$string['uploadcsvdescription'] = 'Registrovat uživatele uvedené v CSV souboru';
$string['uploadcsverroremailaddresstaken'] = 'Na řádku %s CSV souboru je uvedena e-mailová adresa "%s", kterou už používá jiný uživatel';
$string['uploadcsverrorincorrectnumberoffields'] = 'Chyba na řádku %s CSV souboru: Nesprávný počet polí';
$string['uploadcsverrorinvalidemail'] = 'Chyba na řádku %s CSV souboru: Neplatný formát e-mailové adresy';
$string['uploadcsverrorinvalidfieldname'] = 'Neplatný název pole: "%s"';
$string['uploadcsverrorinvalidpassword'] = 'Chyba na řádku %s CSV souboru: Neplatný formát hesla';
$string['uploadcsverrorinvalidusername'] = 'Chyba na řádku %s CSV souboru: Neplatný formát uživatelského jména';
$string['uploadcsverrormandatoryfieldnotspecified'] = 'Chyba na řádku %s CSV souboru: Chybí požadované pole "%s"';
$string['uploadcsverrornorecords'] = 'Soubor neobsahuje žádné záznamy, hlavička je v pořádku';
$string['uploadcsverrorrequiredfieldnotspecified'] = 'Řádek s formátem neobsahuje požadované pole "%s"';
$string['uploadcsverrorunspecifiedproblem'] = 'Z nějakého důvodu nebylo možno zpracovat váš CSV soubor. Pokud má soubor správný formát, jedná se o chybu (bug) v systému Mahara a měli byste ji <a href="https://eduforge.org/tracker/?func=add&group_id=176&atid=739">reportovat</a>. Do bug reportu přiložte i váš CSV soubor (odstraňte z něj nejprve hesla!) a, máte-li možnost, chybový protokol serveru (error_log)';
$string['uploadcsverroruseralreadyexists'] = 'Na řádku %s CSV souboru je uvedeno uživatelské jméno "%s", které již používá jiný uživatel';
$string['uploadcsvfailedusersexceedmaxallowed'] = 'Žádní uživatelé nebyli přidáni, protože by došlo k překročení limitu počtu uživatelů v této instituci.';
$string['uploadcsvinstitution'] = 'Instituce a autentizační metoda pro nové uživatele';
$string['uploadcsvpagedescription2'] = '<p>Pomocí této funkce můžete hromadně registrovat uživatel z <acronym title="Comma Separated Values">CSV</acronym> souboru.</p><p>První řádek CSV souboru určuje formát dat. Může vypadat například takto:</p>
<pre>username,password,email,firstname,lastname,studentid</pre> <p>Tento první řádek musí obsahovat pole <tt>username</tt>, <tt>password</tt>, <tt>email</tt>, <tt>firstname</tt> a <tt>lastname</tt>. Rovněž musí obsahovat všechna pole, která jsou na tomto serveru definována jako povinná a všechna pole, která jsou uzamčena v instituci, do které uživatele při nahrávání přiřazujete. Můžete <a href="%s">nadefinovat povinná pole</a> pro všechny instituce a <a href="%s">nastavit uzamčená pole pro každou instituci</a>.</p> <p>Váš CSV soubor může samozřejmě obsahovat další pole z uživatelského profilu dle vašich potřeb. Seznam podporovaných polí je:</p> %s';
$string['uploadcsvpagedescription2institutionaladmin'] = '<p>Pomocí této funkce můžete hromadně registrovat uživatel z <acronym title="Comma Separated Values">CSV</acronym> souboru.</p><p>První řádek CSV souboru určuje formát dat. Může vypadat například takto:</p>
<pre>username,password,email,firstname,lastname,studentid</pre> <p>Tento první řádek musí obsahovat pole <tt>username</tt>, <tt>password</tt>, <tt>email</tt>, <tt>firstname</tt> a <tt>lastname</tt>. Rovněž musí obsahovat všechna pole, která jsou na tomto serveru definována jako povinná a všechna pole, která jsou uzamčena ve vaší instituci. Můžete <a href="%s">nastavit uzamčená pole</a> pro všechny instituce, které spravujete.</p> <p>Váš CSV soubor může samozřejmě obsahovat další pole z uživatelského profilu dle vašich potřeb. Seznam podporovaných polí je:</p> %s';
$string['uploadcsvsomeuserscouldnotbeemailed'] = 'Některým uživatelům nebylo možno poslat informační e-mail. Jejich e-mailové adresy mohly být neplatné, nebo není server, na kterém běží Mahara, správně nakonfigurován pro odesílání e-mailů. Více informací najdete v chybovém protokolu serveru. Prozatím můžete tyto uživatele kontaktovat sami:';
$string['uploadcsvusersaddedsuccessfully'] = 'Uživatelé ze souboru byli úspěšně vytvořeni';
604
605
$string['uploadleap2afile'] = 'Nahrát soubor Leap2A';
$string['uptodate'] = 'Aktuální';
606
$string['useradded'] = 'Uživatel byl přidán';
607
$string['usercreationmethod'] = '1 - Způsob vytvoření uživatele';
608
609
$string['userdeletedsuccessfully'] = 'Uživatel úspěšně odstraněn';
$string['usereditdescription'] = 'Zde si můžete prohlédnout a případně změnit nastavení tohoto uživatelského účtu. Níže můžete rovněž tento účet <a href="#suspend">suspendovat nebo úplně odstranit<a/> nebo <a href="#institutions">změnit členství tohoto uživatele v institucích</a>.';
610
611
$string['usereditwarning'] = 'Poznámka: Uložení změn v účtu způsobí odhlášení uživatele (je-li právě přihlášen)';
$string['usernamechangenotallowed'] = 'Zvolená autentizační metoda neumožňuje změnu uživatelského jména.';
612
613
$string['usersallowedmultipleinstitutions'] = 'Uživatelé jsou oprávněni spadat pod vícero institucí';
$string['usersallowedmultipleinstitutionsdescription'] = 'Je-li zaškrtnuto, uživatelé mohou být členy několika institucí zároveň';
614
615
616
617
$string['userscanchooseviewthemes'] = 'Uživatelé mohou vybrat motiv pohledu';
$string['userscanchooseviewthemesdescription'] = 'Pokud je povoleno, uživatelé si mohou vybrat svůj motiv při úpravách pohledu. Pohled bude zobrazen ostatním uživatelům s vybraným pohledem.';
$string['userscanhiderealnames'] = 'Uživatelé mohou skrýt svá skutečná jména';
$string['userscanhiderealnamesdescription'] = 'Je-li zaškrtnuto, uživatelé, kteří si nastavili své jméno k zobrazení budou vyhledatelní pouze prostřednictvím zobrazovaného jména, nikoliv podle jména skutečného (v administraci stránek budou uživatelé vyhledatelní vždy podle svých skutečných jmen).';
618
619
620
621
$string['usersdeletedsuccessfully'] = 'Uživatelé úspěšně odstraněni';
$string['usersearch'] = 'Vyhledat uživatele';
$string['usersearchdescription'] = 'Vyhledat uživatele pro další úpravy';
$string['usersearchinstructions'] = 'Můžete omezit seznam zobrazovaných uživatelům kliknutím na první písmeno jejich křestního jména a/nebo příjmení. Rovněž je můžete vyhledat zadáním jména nebo e-mailové adresy do vyhledávacího pole.';
622
$string['usersettingslegend'] = 'Nastavení uživatele';
623
624
$string['usersrequested'] = 'Uživatelé, kteří požadují členství';
$string['usersseenewthemeonlogin'] = 'Uživatelům se zobrazí nový motiv poté, co se příště přihlásí.';
625
$string['userstatstabletitle'] = 'Denní uživatelské statistiky';
626
627
628
629
630
631
632
633
$string['userstoaddorreject'] = 'Uživatelé pro přidání/zamítnutí';
$string['userstobeadded'] = 'Uživatelé, kteří mají být přidáni jako členové';
$string['userstobeinvited'] = 'Uživatelé, kteří mají být pozváni';
$string['userstoberemoved'] = 'Uživatelé, kteří mají být odstraněni';
$string['userstodisplay'] = 'Uživatelé, kteří mají být zobrazeni:';
$string['usersunsuspendedsuccessfully'] = 'Uživatelům bylo úspěšně zrušeno suspendování';
$string['usersuspended'] = 'Uživatel byl suspendován';
$string['userunsuspended'] = 'Suspendování zrušeno';
634
635
636
637
638
$string['userwillreceiveemailandhastochangepassword'] = 'Uživatelé obdrží e-mail informující je o jejich novém účtu. Při prvním přihlášení budou nuceni změnit své heslo.';
$string['viewfullsitestatistics'] = 'Zobrazit úplné statistiky';
$string['viewsbytype'] = 'Pohledy dle typu';
$string['viewsperuser'] = 'Každý uživatel má tolik pohledů: %s';
$string['viewstatstabletitle'] = 'Nejoblíbenější pohledy';
639
640
$string['viruschecking'] = 'Antivirová kontrola';
$string['viruscheckingdescription'] = 'Je-li zaškrtnuto, budou všechny nahrávané soubory zkontrolovány na přítomnost virů pomocí programu ClamAV';
641
$string['warnings'] = 'Varování';
642
643
$string['whocancreategroups'] = 'Kdo může vytvářet skupiny';
$string['whocancreategroupsdescription'] = 'Kteří uživatelé mohou';
644
645
646
647
$string['whocancreatepublicgroups'] = 'Kdo může zakládat veřejné skupiny';
$string['whocancreatepublicgroupsdescription'] = 'Uživatelé budou moci zakládat skupiny, které budou viditelné veřejnosti';
$string['wwwroot'] = 'Kořenová WWW adresa';
$string['wwwrootdescription'] = 'Toto je URL adresa, na které je dostupná vaše instalace Mahary a pro kterou byly vygenerovány SSL klíče';
648
649
650
$string['wysiwyg'] = 'Editor HTML';
$string['wysiwygdescription'] = 'Definuje, zda je nebo není editor HTML povolen globálně, nebo jestli ho mohou uživatelé zapnout či vypnout sami.';
$string['wysiwyguserdefined'] = 'Definováno uživatelem';
David Mudrak's avatar
David Mudrak committed
651
$string['youcannotadministerthisuser'] = 'Nemůžete spravovat tohoto uživatele';
652
$string['youcanupgrade'] = 'Můžete aktualizovat Maharu z verze %s (%s) na verzi %s (%s)!';
653
$string['youraverageuser'] = 'Váš průměrný uživatel...';