artefact.file.php 9.58 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
<?php
/**
 * Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
 * Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
 *
 * This program is free software: you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 *
 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
 * GNU General Public License for more details.
 *
 * You should have received a copy of the GNU General Public License
 * along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
 *
 * @package    mahara
 * @subpackage lang/cs.utf8
 * @license    http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
 * @author     David Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
 * @copyright  (C) 2009 onwards David Mudrak http://mudrak.name
 *
 */

defined('INTERNAL') || die();

$string['Created'] = 'Vytvořeno';
$string['Date'] = 'Datum';
$string['Default'] = 'Výchozí';
$string['Description'] = 'Popis';
$string['Download'] = 'Stáhnout';
$string['File'] = 'Soubor';
$string['Files'] = 'Soubory';
$string['Folders'] = 'Složky';
$string['Name'] = 'Název';
$string['Owner'] = 'Vlastník';
$string['Preview'] = 'Náhled';
$string['Size'] = 'Velikost';
$string['Title'] = 'Název';
$string['Type'] = 'Typ';
$string['ai'] = 'Postscript';
$string['aiff'] = 'AIFF audio';
$string['application'] = 'Neznámá aplikace';
$string['au'] = 'AU audio';
$string['avi'] = 'AVI video';
$string['bmp'] = 'Rastrová grafika';
$string['bytes'] = 'bajtů';
$string['bz2'] = 'Bzip2 archív';
$string['cannoteditfolder'] = 'Nemáte oprávnění přidat obsah do této složky';
$string['changessaved'] = 'Změny uloženy';
$string['contents'] = 'Obsah';
$string['copyrightnotice'] = 'Prohlášení o autorských právech';
$string['create'] = 'Vytvořit';
$string['createfolder'] = 'Vytvořit složku';
$string['defaultquota'] = 'Výchozí kvóta';
$string['defaultquotadescription'] = 'Výchozí hodnota velikosti prostoru na disku, který budou mít noví uživatelé k dispozici. Již nastavené kvóty nebudou změněny.';
$string['deletefile?'] = 'Opravdu chcete odstranit tento soubor?';
$string['deletefolder?'] = 'Opravdu chcete odstranit tuto složku?';
David Mudrak's avatar
David Mudrak committed
61
$string['deleteselectedicons'] = 'Odstranit vybrané';
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
$string['destination'] = 'Cíl';
$string['doc'] = 'Dokument MS Word';
$string['downloadoriginalversion'] = 'Stáhnout původní verzi';
$string['dss'] = 'DSS audio';
$string['editfile'] = 'Upravit soubor';
$string['editfolder'] = 'Upravit složku';
$string['emptyfolder'] = 'Prázdná složka';
$string['file'] = 'soubor';
$string['filealreadyindestination'] = 'Přesouvaný soubor v této složce již existuje';
$string['fileexists'] = 'Soubor existuje';
$string['fileexistsonserver'] = 'Soubor %s již existuje';
$string['fileexistsoverwritecancel'] = 'Soubor s tímto názvem již existuje. Můžete buď zvolit jiný název nebo přepsat stávající soubor.';
$string['fileinstructions'] = 'Sem můžete nahrávat obrázky, dokumenty a další soubory, které budete chtít zveřejňovat v pohledech na vaše portfolio. K přesunutí souboru nebo složky na ně klikněte myší a přetáhněte na požadované místo.';
$string['filelistloaded'] = 'Nahrán seznam souborů';
$string['filemoved'] = 'Soubor úspěšně přesunut';
$string['filenamefieldisrequired'] = 'Pole se souborem je povinné';
$string['files'] = 'soubory';
$string['filethingdeleted'] = '%s odstraněn';
$string['flv'] = 'Flash video';
$string['folder'] = 'Složka';
$string['foldercreated'] = 'Složka vytvořena';
$string['gif'] = 'GIF obrázek';
$string['groupfiles'] = 'Seskupit soubory';
$string['gz'] = 'Gzip archív';
$string['home'] = 'Domů';
$string['html'] = 'HTML soubor';
$string['htmlremovedmessage'] = 'Prohlížíte si <strong>%s</strong> od uživatele <a href="%s">%s</a>. Obsah níže zobrazeného souboru byl profiltrován, aby neobsahoval případný škodlivý obsah a nemusí zcela odpovídat původnímu originálu.';
$string['htmlremovedmessagenoowner'] = 'Prohlížíte si <strong>%s</strong>. Obsah níže zobrazeného souboru byl profiltrován, aby neobsahoval případný škodlivý obsah a nemusí zcela odpovídat původnímu originálu.';
$string['image'] = 'Obrázek';
$string['imagetitle'] = 'Popisek obrázku';
$string['jpeg'] = 'JPEG obrázek';
$string['jpg'] = 'JPEG obrázek';
$string['js'] = 'Javascript';
$string['lastmodified'] = 'Naposledy upraveno';
$string['latex'] = 'Dokument LaTeX';
$string['m3u'] = 'M3U audio';
$string['mov'] = 'MOV Quicktime video';
$string['movefailed'] = 'Přesun selhal';
$string['movefaileddestinationinartefact'] = 'Nelze přesunout složku do sebe sama';
$string['movefaileddestinationnotfolder'] = 'Cíl přesunu musí být složka';
$string['movefailednotfileartefact'] = 'Přesouvat lze pouze soubory, složky a obrázky';
$string['movefailednotowner'] = 'Nemáte oprávnění přesouvat tento soubor do zadané složky';
$string['mp3'] = 'MP3 audio';
$string['mp4_audio'] = 'MP4 audio';
$string['mp4_video'] = 'MP4 video';
$string['mpeg'] = 'MPEG video';
$string['mpg'] = 'MPEG video';
$string['myfiles'] = 'Moje soubory';
$string['namefieldisrequired'] = 'Musíte vyplnit pole s názvem';
$string['nofilesfound'] = 'Nenalezeny žádné soubory';
$string['noimagesfound'] = 'Nenalezeny žádné obrázky';
$string['odb'] = 'Databáze OpenOffice';
$string['odc'] = 'Tabulka OpenOffice';
$string['odf'] = 'Vzorec OpenOffice';
$string['odg'] = 'Grafika OpenOffice';
$string['odi'] = 'Obrázek OpenOffice';
$string['odm'] = 'Hlavní dokument OpenOffice';
$string['odp'] = 'Prezentace OpenOffice';
$string['ods'] = 'Sešit OpenOffice';
$string['odt'] = 'Textový dokument OpenOffice';
$string['onlyfiveprofileicons'] = 'Můžete uložit nejvýše pět obrázků do vašeho profilu';
$string['or'] = 'nebo';
$string['oth'] = 'Webová stránka OpenOffice';
$string['ott'] = 'Šablona OpenOffice';
$string['overwrite'] = 'Přepsat';
$string['parentfolder'] = 'Nadřazená složka';
$string['pdf'] = 'PDF dokument';
$string['pluginname'] = 'Soubory';
$string['png'] = 'PNG obrázek';
$string['ppt'] = 'Prezentace Powerpoint';
$string['profileicon'] = 'Obrázek profilu';
$string['profileiconimagetoobig'] = 'Vámi nahraný obrázek je příliš velký (%sx%s pixelů). Nesmí být větší než %sx%s pixelů';
$string['profileicons'] = 'Obrázky profilu';
$string['profileiconsdefaultsetsuccessfully'] = 'Výchozí obrázek profilu úspěšně nastaven';
$string['profileiconsdeletedsuccessfully'] = 'Obrázek zdárně odstraněn';
$string['profileiconsetdefaultnotvalid'] = 'Nebylo možno nastavit výchozí obrázek profilu, volba nebyla platná';
$string['profileiconsiconsizenotice'] = 'Sem můžete nahrát až <strong>pět</strong> obrázků s vaší fotografií, avatarem či ikonou. Jeden z nich pak kdykoliv můžete vybrat jako výchozí, který bude zobrazován. Obrázky musí mít velikost mezi 16x16 až %sx%s pixelů.';
$string['profileiconsize'] = 'Velikost obrázku v profilu';
$string['profileiconsnoneselected'] = 'Nebyly vybrány žádné obrázky k odstranění';
$string['profileiconuploadexceedsquota'] = 'Nahráním těchto obrázků by byla překročena vám přidělená kvóta diskového prostoru. Zkuste zmenšit rozměry obrázku nebo odstranit nějaké nepotřebné soubory.';
$string['quicktime'] = 'Quicktime video';
$string['ra'] = 'Real audio';
$string['ram'] = 'Real video';
$string['rm'] = 'Real video';
$string['rpm'] = 'Real video';
$string['rtf'] = 'RTF dokument';
$string['savechanges'] = 'Uložit změny';
David Mudrak's avatar
David Mudrak committed
149
$string['setdefault'] = 'Nastavit výchozí';
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
$string['sgi_movie'] = 'SGI video';
$string['sh'] = 'Shellový skript';
$string['sitefilesloaded'] = 'Soubory stránek nahrány';
$string['swf'] = 'Flash video';
$string['tar'] = 'TAR archív';
$string['timeouterror'] = 'Nahrávání souboru selhalo - pokuste se nahrát soubor znovu';
$string['title'] = 'Název';
$string['titlefieldisrequired'] = 'Pole s názvem je povinné';
$string['txt'] = 'Čistý text';
$string['unlinkthisfilefromblogposts?'] = 'Tento soubor je použit jako příloha k jednomu nebo několika příspěvkům blogu. Pokud jej odstraníte, bude z těchto příspěvků odebrán.';
$string['upload'] = 'Nahrát';
$string['uploadedprofileiconsuccessfully'] = 'Nové obrázky profilu úspěšně nahrány';
$string['uploadexceedsquota'] = 'Nahráním těchto souborů by byla překročena vám přidělená kvóta diskového prostoru. Zkuste odstranit nějaké nepotřebné soubory.';
$string['uploadfile'] = 'Nahrát soubor';
$string['uploadfileexistsoverwritecancel'] = 'Soubor s tímto názvem již existuje. Můžete buď zvolit jiný název nebo přepsat stávající soubor.';
$string['uploadingfile'] = 'nahrávám soubor...';
$string['uploadingfiletofolder'] = 'Nahrávám %s do %s';
$string['uploadoffilecomplete'] = 'Nahrávání souboru %s dokončeno';
$string['uploadoffilefailed'] = 'Nahrávání souboru %s selhalo';
$string['uploadoffiletofoldercomplete'] = 'Nahrávání souboru %s do složky %s dokončeno';
$string['uploadoffiletofolderfailed'] = 'Nahrávání souboru %s do složky %s selhalo';
$string['uploadprofileicon'] = 'Nahrát obrázek profilu';
$string['usenodefault'] = 'Nezobrazovat žádný';
$string['usingnodefaultprofileicon'] = 'Žádný obrázek nebude zobrazován';
$string['wav'] = 'WAV audio';
$string['wmv'] = 'WMV video';
$string['xml'] = 'XML soubor';
$string['youmustagreetothecopyrightnotice'] = 'Musíte vyjádřit svůj souhlas s prohlášením o autorských právech';
$string['zip'] = 'ZIP archív';
?>