Commit 108769a2 authored by Viktor Fuglik's avatar Viktor Fuglik Committed by David Mudrák
Browse files

Update of Mahara 1.5 Czech language pack


Signed-off-by: default avatarDavid Mudrák <david.mudrak@gmail.com>
parent f2f9cfbc
...@@ -46,10 +46,10 @@ $string['pbapiprivatekey'] = 'Privátní klíč Photobucket API'; ...@@ -46,10 +46,10 @@ $string['pbapiprivatekey'] = 'Privátní klíč Photobucket API';
$string['pbsettings'] = 'Nastavení Photobucket'; $string['pbsettings'] = 'Nastavení Photobucket';
$string['photobucketphotosandalbums'] = 'Fotografie a alba Photobucket'; $string['photobucketphotosandalbums'] = 'Fotografie a alba Photobucket';
$string['photoframe'] = 'Použít fotorámeček?'; $string['photoframe'] = 'Použít fotorámeček?';
$string['photoframedesc'] = 'Pokud je povoleno, rámeček bude vykreslen okolo náhledu každé fotografie v galerii.'; $string['photoframedesc'] = 'Pokud je povoleno, rámeček bude vykreslen okolo náhledu každého obrázku v galerii.';
$string['picasaalbums'] = 'Alba Picasa'; $string['picasaalbums'] = 'Alba Picasa';
$string['previewwidth'] = 'Maximální šířka fotografie'; $string['previewwidth'] = 'Maximální šířka obrázku';
$string['previewwidthdesc'] = 'Nastavit maximální šířku fotografií použitou při zobrazení se Slimbox 2.'; $string['previewwidthdesc'] = 'Nastavit maximální šířku obrázků použitou při zobrazení se Slimbox 2.';
$string['select'] = 'Výběr obrázku'; $string['select'] = 'Výběr obrázku';
$string['selectexternal'] = 'Zobrazit snímky z externí galerie'; $string['selectexternal'] = 'Zobrazit snímky z externí galerie';
$string['selectfolder'] = 'Zobrazit všechny obrázky z jedné z mých složek (bude obsahovat i obrázky nahrané později)'; $string['selectfolder'] = 'Zobrazit všechny obrázky z jedné z mých složek (bude obsahovat i obrázky nahrané později)';
......
...@@ -36,7 +36,7 @@ $string['Preview'] = 'Náhled'; ...@@ -36,7 +36,7 @@ $string['Preview'] = 'Náhled';
$string['Size'] = 'Velikost'; $string['Size'] = 'Velikost';
$string['Title'] = 'Název'; $string['Title'] = 'Název';
$string['Type'] = 'Typ'; $string['Type'] = 'Typ';
$string['aboutdescription'] = 'Zadejte vaše skutečné křestní jméno a příjmení. Pokud chcete být znám pod jiným jménem, vložte jej do pole Upřednostňované jméno'; $string['aboutdescription'] = 'Zadejte vaše skutečné křestní jméno a příjmení. Pokud chcete být znám pod jiným jménem, vložte jej do pole Upřednostňované jméno.';
$string['aboutme'] = 'O mně'; $string['aboutme'] = 'O mně';
$string['addbutton'] = 'Přidat'; $string['addbutton'] = 'Přidat';
$string['address'] = 'Poštovní adresa'; $string['address'] = 'Poštovní adresa';
......
...@@ -49,7 +49,7 @@ $string['registeredemailmessagehtml'] = '<p>Toto je automaticky generovaná zpr ...@@ -49,7 +49,7 @@ $string['registeredemailmessagehtml'] = '<p>Toto je automaticky generovaná zpr
<p>Platnost tohoto odkazu vyprší během 24 hodin.</p> <p>Platnost tohoto odkazu vyprší během 24 hodin.</p>
<p>S pozdravem, provozovatelé portálu %s</p>'; <p>S pozdravem, Tým %s</p>';
$string['registeredemailmessagetext'] = 'Toto je automaticky generovaná zpráva pro: %s $string['registeredemailmessagetext'] = 'Toto je automaticky generovaná zpráva pro: %s
Děkujeme vám za registraci uživatelského účtu na stránkách %s. Pro dokončení registrace navštivte následující stránku: Děkujeme vám za registraci uživatelského účtu na stránkách %s. Pro dokončení registrace navštivte následující stránku:
...@@ -58,7 +58,7 @@ Děkujeme vám za registraci uživatelského účtu na stránkách %s. Pro dokon ...@@ -58,7 +58,7 @@ Děkujeme vám za registraci uživatelského účtu na stránkách %s. Pro dokon
Platnost tohoto odkazu vyprší během 24 hodin. Platnost tohoto odkazu vyprší během 24 hodin.
S pozdravem, provozovatelé portálu %s'; S pozdravem, Tým %s';
$string['registeredemailsubject'] = 'Byli jste zaregistrováni na %s'; $string['registeredemailsubject'] = 'Byli jste zaregistrováni na %s';
$string['registeredok'] = '<p>Nyní jste úspěšně zaregistrováni. Další pokyny pro aktivaci vašeho účtu vám byly zaslány e-mailem.</p>'; $string['registeredok'] = '<p>Nyní jste úspěšně zaregistrováni. Další pokyny pro aktivaci vašeho účtu vám byly zaslány e-mailem.</p>';
$string['registeredokawaitingemail'] = 'Úspěšně jste podali přihlášku k registraci. Na vaši adresu byl zaslán e-mail a po jeho potvrzení lze pokračovat dále.'; $string['registeredokawaitingemail'] = 'Úspěšně jste podali přihlášku k registraci. Na vaši adresu byl zaslán e-mail a po jeho potvrzení lze pokračovat dále.';
...@@ -66,8 +66,8 @@ $string['registrationcancelledok'] = 'Úspěšně jste zrušili žádost o regis ...@@ -66,8 +66,8 @@ $string['registrationcancelledok'] = 'Úspěšně jste zrušili žádost o regis
$string['registrationconfirm'] = 'Potvrdit registraci?'; $string['registrationconfirm'] = 'Potvrdit registraci?';
$string['registrationconfirmdescription'] = 'Registrace musí být schválena správcem instituce.'; $string['registrationconfirmdescription'] = 'Registrace musí být schválena správcem instituce.';
$string['registrationdeniedemailsubject'] = 'Pokus o registraci na %s byl odepřen.'; $string['registrationdeniedemailsubject'] = 'Pokus o registraci na %s byl odepřen.';
$string['registrationdeniedmessage'] = 'Dobrý den %s, obdrželi jsme vaši žádost pro vstup do naší instituce na %s a rozhodli jsme se vám neudělit přístup. Pokud si myslíte, že toto rozhodnutí není správné, spojte se se námi e-mailem. S pozdravem %s'; $string['registrationdeniedmessage'] = 'Dobrý den %s, obdrželi jsme vaši žádost pro vstup do naší instituce na %s a rozhodli jsme se vám neudělit přístup. Pokud si myslíte, že toto rozhodnutí není správné, spojte se se námi e-mailem. S pozdravem. Tým %s';
$string['registrationdeniedmessagereason'] = 'Dobrý den %s, obdrželi jsme vaši žádost pro vstup do naší instituce na %s a rozhodli jsme se vám neudělit přístup z následujícího důvodu: %s. Pokud si myslíte, že toto rozhodnutí není správné, spojte se se námi e-mailem. S pozdravem %s'; $string['registrationdeniedmessagereason'] = 'Dobrý den %s, obdrželi jsme vaši žádost pro vstup do naší instituce na %s a rozhodli jsme se vám neudělit přístup z následujícího důvodu: %s. Pokud si myslíte, že toto rozhodnutí není správné, spojte se se námi e-mailem. S pozdravem, Tým %s';
$string['registrationnosuchkey'] = 'Je nám líto, ale neevidujeme žádnou žádost o registraci s tímto přístupovým klíčem. Možná že jste čekali s aktivací účtu déle než 24 hodin? Jinak by se mohlo jednat o naší chybu.'; $string['registrationnosuchkey'] = 'Je nám líto, ale neevidujeme žádnou žádost o registraci s tímto přístupovým klíčem. Možná že jste čekali s aktivací účtu déle než 24 hodin? Jinak by se mohlo jednat o naší chybu.';
$string['registrationreason'] = 'Důvod registrace'; $string['registrationreason'] = 'Důvod registrace';
$string['registrationreasondesc'] = 'Zdůvodnění žádosti o registraci do vámi zvolené instituce spolu s poskytnutím dalších detailů může být užitečné pro její správce, kteří žádost budou zpracovávat. Registraci proto nelze dokončit bez uvedení těchto informací.'; $string['registrationreasondesc'] = 'Zdůvodnění žádosti o registraci do vámi zvolené instituce spolu s poskytnutím dalších detailů může být užitečné pro její správce, kteří žádost budou zpracovávat. Registraci proto nelze dokončit bez uvedení těchto informací.';
......
...@@ -203,7 +203,7 @@ $string['defaultaccountinactiveexpiredescription'] = 'Po jak dlouhou dobu zůsta ...@@ -203,7 +203,7 @@ $string['defaultaccountinactiveexpiredescription'] = 'Po jak dlouhou dobu zůsta
$string['defaultaccountinactivewarn'] = 'Kdy zaslat varování o hrozícím vypršení účtu'; $string['defaultaccountinactivewarn'] = 'Kdy zaslat varování o hrozícím vypršení účtu';
$string['defaultaccountinactivewarndescription'] = 'Jak dlouho předtím, než je účet deaktivován nebo vyprší, se má uživatelům zaslat varování'; $string['defaultaccountinactivewarndescription'] = 'Jak dlouho předtím, než je účet deaktivován nebo vyprší, se má uživatelům zaslat varování';
$string['defaultaccountlifetime'] = 'Výchozí doba platnosti účtu'; $string['defaultaccountlifetime'] = 'Výchozí doba platnosti účtu';
$string['defaultaccountlifetimedescription'] = 'Je-li toto nastaveno, vyprší po této době platnost uživatelských účtů. Doba se měří od doby vytvoření účtu'; $string['defaultaccountlifetimedescription'] = 'Je-li zaškrtnuto, vyprší po této době platnost uživatelských účtů. Doba se měří od doby vytvoření účtu';
$string['defaultinstitutionquotadescription'] = 'Můžete nastavit velikost diskového prostoru novým uživatelům v instituci, která se tak stane jejich limitem.'; $string['defaultinstitutionquotadescription'] = 'Můžete nastavit velikost diskového prostoru novým uživatelům v instituci, která se tak stane jejich limitem.';
$string['defaultmembershipperiod'] = 'Výchozí doba platnosti příslušenství k instituci'; $string['defaultmembershipperiod'] = 'Výchozí doba platnosti příslušenství k instituci';
$string['defaultmembershipperioddescription'] = 'Po jak dlouhou dobu zůstávají noví členové svázáni s přiřazenou institucí'; $string['defaultmembershipperioddescription'] = 'Po jak dlouhou dobu zůstávají noví členové svázáni s přiřazenou institucí';
...@@ -234,7 +234,7 @@ $string['editadmins'] = 'Upravit správce'; ...@@ -234,7 +234,7 @@ $string['editadmins'] = 'Upravit správce';
$string['editlinksandresources'] = 'Upravit odkazy a zdroje'; $string['editlinksandresources'] = 'Upravit odkazy a zdroje';
$string['editmembers'] = 'Upravit členy'; $string['editmembers'] = 'Upravit členy';
$string['editselectedusersdescription1'] = 'Pozastavit, odstranit nebo změnit metodu ověřování ze strany uživatele, které jste vybrali na stránce vyhledávání.'; $string['editselectedusersdescription1'] = 'Pozastavit, odstranit nebo změnit metodu ověřování ze strany uživatele, které jste vybrali na stránce vyhledávání.';
$string['editsitepages'] = 'Upravit titulní stránky'; $string['editsitepages'] = 'Úprava titulních stránek';
$string['editsitepagesdescription'] = 'Úprava obsahu statických stránek zobrazovaných např. na titulní stránce'; $string['editsitepagesdescription'] = 'Úprava obsahu statických stránek zobrazovaných např. na titulní stránce';
$string['editsitepagespagedescription'] = 'Zde můžete upravit obsah některých statických stránek, jako např. titulní stránku (samostatně pro přihlášené i nepřihlášené uživatel) a stránky odkazované v zápatí.'; $string['editsitepagespagedescription'] = 'Zde můžete upravit obsah některých statických stránek, jako např. titulní stránku (samostatně pro přihlášené i nepřihlášené uživatel) a stránky odkazované v zápatí.';
$string['editstaff'] = 'Upravit zaměstnance'; $string['editstaff'] = 'Upravit zaměstnance';
...@@ -345,11 +345,11 @@ $string['institutionadmindescription'] = 'Je-li zaškrtnuto, může uživatel sp ...@@ -345,11 +345,11 @@ $string['institutionadmindescription'] = 'Je-li zaškrtnuto, může uživatel sp
$string['institutionadministration'] = 'Správa instituce'; $string['institutionadministration'] = 'Správa instituce';
$string['institutionadministrator'] = 'Správce instituce'; $string['institutionadministrator'] = 'Správce instituce';
$string['institutionadmins'] = 'Správci instituce'; $string['institutionadmins'] = 'Správci instituce';
$string['institutionadminsdescription'] = 'Přiřadit práva správce instituce'; $string['institutionadminsdescription'] = 'Přidělit práva správce instituce';
$string['institutionadminuserspagedescription'] = 'Zde si můžete vybrat, kteří uživatelé jsou správci této instituce. Stávající správci jsou uvedeni vpravo, uživatelé k dispozici jsou nalevo.'; $string['institutionadminuserspagedescription'] = 'Zde si můžete vybrat, kteří uživatelé jsou správci této instituce. Stávající správci jsou uvedeni vpravo, uživatelé k dispozici jsou nalevo.';
$string['institutionauth'] = 'Zástupci instituce'; $string['institutionauth'] = 'Zástupci instituce';
$string['institutionauthinuseby'] = 'Institucionální autentizaci je stále používána %s'; $string['institutionauthinuseby'] = 'Institucionální autentizaci je stále používána %s';
$string['institutionautosuspend'] = 'Automaticky pozastavit instituce, jímž vypršela platnost'; $string['institutionautosuspend'] = 'Automaticky pozastavit instituce, jimž vypršela platnost';
$string['institutionautosuspenddescription'] = 'Pokud je zaškrtnuto, instituce, jímž vypršela platnost budou automaticky pozastaveny'; $string['institutionautosuspenddescription'] = 'Pokud je zaškrtnuto, instituce, jímž vypršela platnost budou automaticky pozastaveny';
$string['institutiondeletedsuccessfully'] = 'Instituce úspěšně odstraněna'; $string['institutiondeletedsuccessfully'] = 'Instituce úspěšně odstraněna';
$string['institutiondetails'] = 'Podrobnosti o instituci'; $string['institutiondetails'] = 'Podrobnosti o instituci';
...@@ -374,7 +374,7 @@ $string['institutionsettings'] = 'Nastavení institucí'; ...@@ -374,7 +374,7 @@ $string['institutionsettings'] = 'Nastavení institucí';
$string['institutionsettingsdescription'] = 'Zde můžete měnit nastavení týkající se členství tohoto uživatele v institucích definovaných ve vašem systému'; $string['institutionsettingsdescription'] = 'Zde můžete měnit nastavení týkající se členství tohoto uživatele v institucích definovaných ve vašem systému';
$string['institutionsettingslegend'] = 'Nastavení institucí'; $string['institutionsettingslegend'] = 'Nastavení institucí';
$string['institutionstaff'] = 'Zaměstananci instituce'; $string['institutionstaff'] = 'Zaměstananci instituce';
$string['institutionstaffdescription'] = 'Přiděli uživatelům oprávnění na úrovni zaměstnanců'; $string['institutionstaffdescription'] = 'Přidělit uživatelům oprávnění na úrovni zaměstnanců';
$string['institutionstaffuserspagedescription'] = 'Zde určujete, kdo z uživatelů je zaměstnancem (typicky učitelem) ve vaší instituci. Stávající zaměstnanci jsou vpravo, uživatelé k dispozici jsou vlevo.'; $string['institutionstaffuserspagedescription'] = 'Zde určujete, kdo z uživatelů je zaměstnancem (typicky učitelem) ve vaší instituci. Stávající zaměstnanci jsou vpravo, uživatelé k dispozici jsou vlevo.';
$string['institutionstillhas'] = 'Tato instituce má stále %s'; $string['institutionstillhas'] = 'Tato instituce má stále %s';
$string['institutionstudentiddescription'] = 'Volitelný identifikátor této instituce. Uživatelé nemohou toto pole měnit.'; $string['institutionstudentiddescription'] = 'Volitelný identifikátor této instituce. Uživatelé nemohou toto pole měnit.';
...@@ -383,6 +383,8 @@ $string['institutionunsuspended'] = 'Instituce obnovena'; ...@@ -383,6 +383,8 @@ $string['institutionunsuspended'] = 'Instituce obnovena';
$string['institutionupdatedsuccessfully'] = 'Instituce úspěšně upravena'; $string['institutionupdatedsuccessfully'] = 'Instituce úspěšně upravena';
$string['institutionuserserrortoomanyinvites'] = 'Pozvánky NEBYLY rozeslány. Počet stávajících členů dohromady s počtem rozeslaných pozvánek nemůže překročit maximální počet členů této instituce. Máte možnost pozvat méně uživatelů, odebrat příslušnost některým stávajícím členům nebo požádat správce o navýšení limitu počtu uživatelů v této instituci.'; $string['institutionuserserrortoomanyinvites'] = 'Pozvánky NEBYLY rozeslány. Počet stávajících členů dohromady s počtem rozeslaných pozvánek nemůže překročit maximální počet členů této instituce. Máte možnost pozvat méně uživatelů, odebrat příslušnost některým stávajícím členům nebo požádat správce o navýšení limitu počtu uživatelů v této instituci.';
$string['institutionuserserrortoomanyusers'] = 'Nebylo možno přidat uživatele z důvodu nastaveného limitu pro příslušnou instituci. Musíte buď přidat méně uživatelů, odstranit některé stávající uživatele, nebo požádat správce serveru o navýšení limitu počtu uživatelů.'; $string['institutionuserserrortoomanyusers'] = 'Nebylo možno přidat uživatele z důvodu nastaveného limitu pro příslušnou instituci. Musíte buď přidat méně uživatelů, odstranit některé stávající uživatele, nebo požádat správce serveru o navýšení limitu počtu uživatelů.';
$string['institutionusersinstructionsinvited'] = 'Seznam vlevo obsahuje všechny uživatele, kterým bylo zasláno pozvání pro připojení k vaší instituci, a které dosud není potvrzené ani zamítnuté. Můžete použít vyhledávací pole k nalezení konkrétních uživatelů. Chcete-li pozvání zrušit, nejprve uživatele přesuňte do seznamu vpravo tím, že je označíte a stisknete šipku směřující doprava. Stisknutím tlačítka "Zrušit pozvání" dojde k odstranění všech vybraných pozvánek. Zbývající uživatelé vlevo jsou stále pozváni a mohou se kdykoliv připojit.';
$string['institutionusersinstructionslastinstitution'] = 'Seznam vlevo obsahuje všechny uživatele, kteří dosud nejsou členy vaší instituce, a kteří opustili vybrané instituce. Můžete použít vyhledávací pole k nalezení konkrétních uživatelů. Chcete-li vyzvat některé uživatele ke členství ve vaší instituci, nejprve je přesuňte do seznamu vpravo tím, že je označíte a stisknete šipku směřující doprava. Stisknutím tlačítka "Pozvat uživatele" zašlete výzvu všem uživatelům v pravém seznamu, aby se stali členy vaší instituce. Uživatelé budou muset tuto pozvánku sami přijmout, aby se stali členy vaší instituce.';
$string['institutionusersinstructionsmembers'] = 'Seznam vlevo obsahuje všechny uživatele příslušející k této instituci. Můžete použít vyhledávací pole k nalezení konkrétních uživatelů. Chcete-li nějaké uživatele odstranit, nejprve je přesuňte do seznamu vpravo tím, že je označíte a stisknete šipku směřující doprava. Označení uživatelé budou přesunuti do pravého seznamu. Stisknutím tlačítka "Odstranit uživatele" zrušíte příslušnost všech uživatelů z pravého seznamu k této instituci. Příslušnost uživatelů z levého seznamu zůstane nezměněna.'; $string['institutionusersinstructionsmembers'] = 'Seznam vlevo obsahuje všechny uživatele příslušející k této instituci. Můžete použít vyhledávací pole k nalezení konkrétních uživatelů. Chcete-li nějaké uživatele odstranit, nejprve je přesuňte do seznamu vpravo tím, že je označíte a stisknete šipku směřující doprava. Označení uživatelé budou přesunuti do pravého seznamu. Stisknutím tlačítka "Odstranit uživatele" zrušíte příslušnost všech uživatelů z pravého seznamu k této instituci. Příslušnost uživatelů z levého seznamu zůstane nezměněna.';
$string['institutionusersinstructionsnonmembers'] = 'Seznam vlevo obsahuje všechny uživatele, kteří nejsou členy vaší instituce. Můžete použít vyhledávací pole k nalezení konkrétních uživatelů. Chcete-li vyzvat některé uživatele ke členství ve vaší instituci, nejprve je přesuňte do seznamu vpravo tím, že je označíte a stisknete šipku směřující doprava. Stisknutím tlačítka "Pozvat uživatele" zašlete výzvu všem uživatelům v pravém seznamu, aby se stali členy vaší instituce. Uživatelé budou muset tuto pozvánku sami přijmout, aby se stali členy vaší instituce.'; $string['institutionusersinstructionsnonmembers'] = 'Seznam vlevo obsahuje všechny uživatele, kteří nejsou členy vaší instituce. Můžete použít vyhledávací pole k nalezení konkrétních uživatelů. Chcete-li vyzvat některé uživatele ke členství ve vaší instituci, nejprve je přesuňte do seznamu vpravo tím, že je označíte a stisknete šipku směřující doprava. Stisknutím tlačítka "Pozvat uživatele" zašlete výzvu všem uživatelům v pravém seznamu, aby se stali členy vaší instituce. Uživatelé budou muset tuto pozvánku sami přijmout, aby se stali členy vaší instituce.';
$string['institutionusersinstructionsrequesters'] = 'Seznam vlevo obsahuje všechny uživatele, kteří požádali o příslušnosti k vaší instituci. Můžete použít vyhledávací pole k nalezení konkrétních uživatelů. Pokud chcete jejich žádost přijmout nebo odmítnout, nejprve je přesuňte do seznamu vpravo tím, že je označíte a stisknete šipku směřující doprava. Stisknutím tlačítka "Přidat členy" se uživatelé v pravém seznamu stanou členy vaší instituce. Stisknutím tlačítka "Zamítnout žádosti" se odstraní požadavky uživatelů v pravém seznamu na členství ve vaší instituci.'; $string['institutionusersinstructionsrequesters'] = 'Seznam vlevo obsahuje všechny uživatele, kteří požádali o příslušnosti k vaší instituci. Můžete použít vyhledávací pole k nalezení konkrétních uživatelů. Pokud chcete jejich žádost přijmout nebo odmítnout, nejprve je přesuňte do seznamu vpravo tím, že je označíte a stisknete šipku směřující doprava. Stisknutím tlačítka "Přidat členy" se uživatelé v pravém seznamu stanou členy vaší instituce. Stisknutím tlačítka "Zamítnout žádosti" se odstraní požadavky uživatelů v pravém seznamu na členství ve vaší instituci.';
...@@ -438,6 +440,7 @@ $string['loginasoverridepasswordchange'] = 'Protože se právě vydáváte za ji ...@@ -438,6 +440,7 @@ $string['loginasoverridepasswordchange'] = 'Protože se právě vydáváte za ji
$string['loginasrestorenodata'] = 'Nebyla nalezena žádná data uživatelů k obnově'; $string['loginasrestorenodata'] = 'Nebyla nalezena žádná data uživatelů k obnově';
$string['loginastwice'] = 'Pokus o přihlášení se jako jiný uživatel, i když už byl jako jiný uživatel přihlášen'; $string['loginastwice'] = 'Pokus o přihlášení se jako jiný uživatel, i když už byl jako jiný uživatel přihlášen';
$string['loginasuser'] = 'Přihlásit se jako %s'; $string['loginasuser'] = 'Přihlásit se jako %s';
$string['logodescription'] = 'Zde můžete nahrát obrázek, který se bude zobrazovat členům vaší instituce namísto běžného záhlaví. Pro dosažení nejlepšího výsledku by měl mít obrázek stejné rozměry jako stávající logo webu. Protože každý motiv může mít různou výšku záhlaví, nelze přesné rozměry jasně stanovit.';
$string['maharainstalled'] = 'Mahara je již nainstalována'; $string['maharainstalled'] = 'Mahara je již nainstalována';
$string['maharanotinstalled'] = 'Mahara momentálně není nainstalována. Prosím, nainstalujte Maharu předtím, než se ji budete snažit aktualizovat'; $string['maharanotinstalled'] = 'Mahara momentálně není nainstalována. Prosím, nainstalujte Maharu předtím, než se ji budete snažit aktualizovat';
$string['maharaversion'] = 'Verze Mahary'; $string['maharaversion'] = 'Verze Mahary';
...@@ -453,7 +456,7 @@ $string['menuitemdeleted'] = 'Položka odstraněna'; ...@@ -453,7 +456,7 @@ $string['menuitemdeleted'] = 'Položka odstraněna';
$string['menuitemsaved'] = 'Položka uložena'; $string['menuitemsaved'] = 'Položka uložena';
$string['menuitemsloaded'] = 'Položka nahrána'; $string['menuitemsloaded'] = 'Položka nahrána';
$string['menus'] = 'Nabídky'; $string['menus'] = 'Nabídky';
$string['menusdescription'] = 'Spravovat odkazy a soubory v rámci Odkazů a zdrojů a nabídce v zápatí'; $string['menusdescription'] = 'Správa odkazů a souborů v rámci Odkazů a zdrojů a nabídce v zápatí';
$string['missingplugin'] = 'Nainstalovaný modul (%s) nelze najít'; $string['missingplugin'] = 'Nainstalovaný modul (%s) nelze najít';
$string['missingplugindisabled'] = 'Nainstalovaný modul (%s) nelze najít a byl zakázán'; $string['missingplugindisabled'] = 'Nainstalovaný modul (%s) nelze najít a byl zakázán';
$string['name'] = 'Jméno'; $string['name'] = 'Jméno';
...@@ -475,6 +478,7 @@ $string['noinstitutionsdescription'] = 'Chcete-li přiřadit uživatele k nějak ...@@ -475,6 +478,7 @@ $string['noinstitutionsdescription'] = 'Chcete-li přiřadit uživatele k nějak
$string['noleap2axmlfiledetected'] = 'Soubor leap2a.xml nenalezen - prosím zkontrolujte znovu exportovaný soubor'; $string['noleap2axmlfiledetected'] = 'Soubor leap2a.xml nenalezen - prosím zkontrolujte znovu exportovaný soubor';
$string['none'] = 'Žádný'; $string['none'] = 'Žádný';
$string['nopendingregistrations'] = 'V této instituci nebyly nalezeny žádné nevyřízené registrace.'; $string['nopendingregistrations'] = 'V této instituci nebyly nalezeny žádné nevyřízené registrace.';
$string['pendingregistrationspagedescription'] = '<p>Na této stránce můžete vidět uživatele, kteří se sami zaregistrovali a požádali o členství ve vaší instituci. Jejich registraci lze povrdit nebo zamítnout.</p> <p>Pokud jejich registraci potvrdíte, schválíte zároveň jejich členství v instituci, o čemž budou spraveni spolu s dalšími instrukcemi týkajícími se aktivace účtu. V případě zamítnutí registrace bude uživatelům e-mailem zaslána zpráva s touto informací.</p>';
$string['nositefiles'] = 'Žádné soubory stránek nejsou k dispozici'; $string['nositefiles'] = 'Žádné soubory stránek nejsou k dispozici';
$string['nosuchinstitution'] = 'Žádná taková instituce.'; $string['nosuchinstitution'] = 'Žádná taková instituce.';
$string['notadminforinstitution'] = 'Nejste správce dané instituce'; $string['notadminforinstitution'] = 'Nejste správce dané instituce';
...@@ -536,7 +540,8 @@ $string['registeryourmaharasitesummary'] = '<p> Vaši instalaci Mahry můžete r ...@@ -536,7 +540,8 @@ $string['registeryourmaharasitesummary'] = '<p> Vaši instalaci Mahry můžete r
Můžete zaregistrovat vaše stránky a prohlédnout si informace, které budou odeslány na <strong><a href="%sadmin/registersite.php">registrační stránku.</a></strong></p>'; Můžete zaregistrovat vaše stránky a prohlédnout si informace, které budou odeslány na <strong><a href="%sadmin/registersite.php">registrační stránku.</a></strong></p>';
$string['registrationallowed'] = 'Povolit registraci uživatelů?'; $string['registrationallowed'] = 'Povolit registraci uživatelů?';
$string['registrationalloweddescription2'] = 'Zda se mohou uživatelé sami registrovat jako členové této instituce na vašich stránkách'; $string['registrationalloweddescription3'] = 'Zda se mohou uživatelé sami registrovat do instituce na tomto portálu pomocí registračního formuláře. Pokud jsou registrace vypnuté, nemohou nečlenové požádat o členství v institucích a členové nemohou instituce opouštět, ani si sami smazat svůj uživatelský účet.'
$string['registrationalloweddescription2'] = 'Zda se mohou uživatelé sami registrovat jako členové této instituce na tomto portálu.';
$string['registrationapprovedsuccessfully'] = 'Registrace byla úspěšně schválena.'; $string['registrationapprovedsuccessfully'] = 'Registrace byla úspěšně schválena.';
$string['registrationconfirm'] = 'Potvrzení registrace'; $string['registrationconfirm'] = 'Potvrzení registrace';
$string['registrationconfirmdescription'] = 'Registrace musí být schválena správcem instituce.'; $string['registrationconfirmdescription'] = 'Registrace musí být schválena správcem instituce.';
...@@ -617,7 +622,7 @@ $string['siteoptionsset'] = 'Nastavení stránek bylo upraveno.'; ...@@ -617,7 +622,7 @@ $string['siteoptionsset'] = 'Nastavení stránek bylo upraveno.';
$string['sitepageloaded'] = 'Titulní stránka byla nahrána'; $string['sitepageloaded'] = 'Titulní stránka byla nahrána';
$string['siteregistered'] = 'Vaše stránky byly registrovány. Nyní můžete zapínat a vypínat týdenní aktualizace na stránce <a href="%sadmin/site/options.php"> možnosti stránek</ a>.</ p>'; $string['siteregistered'] = 'Vaše stránky byly registrovány. Nyní můžete zapínat a vypínat týdenní aktualizace na stránce <a href="%sadmin/site/options.php"> možnosti stránek</ a>.</ p>';
$string['sitesettingslegend'] = 'Nastavení stránek'; $string['sitesettingslegend'] = 'Nastavení stránek';
$string['sitestaff'] = 'Zaměstnanec těchto stránek'; $string['sitestaff'] = 'Zaměstnanci stránek';
$string['sitestatistics'] = 'Statistiky stránek'; $string['sitestatistics'] = 'Statistiky stránek';
$string['sitethemedescription'] = 'Výchozí grafický motiv těchto stránek'; $string['sitethemedescription'] = 'Výchozí grafický motiv těchto stránek';
$string['siteviews'] = 'Pohledy stránek'; $string['siteviews'] = 'Pohledy stránek';
...@@ -630,7 +635,7 @@ $string['spamhausdescription'] = 'Pokud je povoleno, URL budou porovnávány Spa ...@@ -630,7 +635,7 @@ $string['spamhausdescription'] = 'Pokud je povoleno, URL budou porovnávány Spa
$string['staffuserreports'] = 'Přístup zaměstnanců k sestavám'; $string['staffuserreports'] = 'Přístup zaměstnanců k sestavám';
$string['staffuserreportsdescription'] = 'Pokud je povoleno, správci webu a institucí budou mít přístup k sestávám uživatelů v jednotlivých institucích. Tato stránka je obvykle omezena pouze na administrátory a obsahuje další informace o uživatelích, včetně seznamů jejich přístupů.'; $string['staffuserreportsdescription'] = 'Pokud je povoleno, správci webu a institucí budou mít přístup k sestávám uživatelů v jednotlivých institucích. Tato stránka je obvykle omezena pouze na administrátory a obsahuje další informace o uživatelích, včetně seznamů jejich přístupů.';
$string['staffusers'] = 'Zaměstnanci'; $string['staffusers'] = 'Zaměstnanci';
$string['staffusersdescription'] = 'Přiřadit uživatelům práva zaměstnanců'; $string['staffusersdescription'] = 'Přiřazení práva zaměstnanců';
$string['staffuserspagedescription'] = 'Zde můžete určit, kteří uživatelí figurují jako zaměstnanci těchto stránek. Stávající zaměstnanci jsou vpravo, uživatelé k dispozici jsou vlevo.'; $string['staffuserspagedescription'] = 'Zde můžete určit, kteří uživatelí figurují jako zaměstnanci těchto stránek. Stávající zaměstnanci jsou vpravo, uživatelé k dispozici jsou vlevo.';
$string['staffusersupdated'] = 'Seznam zaměstnanců byl upraven'; $string['staffusersupdated'] = 'Seznam zaměstnanců byl upraven';
$string['statsmaxfriends'] = 'Počet jeho přátel je %s (Nejvíce jich má <a href="%s">%s </ a>, počet: %d)'; $string['statsmaxfriends'] = 'Počet jeho přátel je %s (Nejvíce jich má <a href="%s">%s </ a>, počet: %d)';
...@@ -663,7 +668,7 @@ $string['suspendedinstitution'] = 'SUSPENDOVÁNO'; ...@@ -663,7 +668,7 @@ $string['suspendedinstitution'] = 'SUSPENDOVÁNO';
$string['suspendedinstitutionmessage'] = 'Tato instituce byla suspendována.'; $string['suspendedinstitutionmessage'] = 'Tato instituce byla suspendována.';
$string['suspendedreason'] = 'Důvod suspendování'; $string['suspendedreason'] = 'Důvod suspendování';
$string['suspendedreasondescription'] = 'Text, který se objeví suspendovanému uživateli při příštím pokusu o přihlášení'; $string['suspendedreasondescription'] = 'Text, který se objeví suspendovanému uživateli při příštím pokusu o přihlášení';
$string['suspendedusers'] = 'Suspendova uživatelé'; $string['suspendedusers'] = 'Suspendovat uživatele';
$string['suspendedusersdescription'] = 'Suspendování dovoluje dočasně odebrat uživatelům možnost používat tyto stránky'; $string['suspendedusersdescription'] = 'Suspendování dovoluje dočasně odebrat uživatelům možnost používat tyto stránky';
$string['suspendingadmin'] = 'Správce provádějící suspendování'; $string['suspendingadmin'] = 'Správce provádějící suspendování';
$string['suspendinstitution'] = 'Suspendovaná instituce'; $string['suspendinstitution'] = 'Suspendovaná instituce';
...@@ -777,7 +782,7 @@ $string['userscanhiderealnames'] = 'Uživatelé mohou skrýt svá skutečná jm ...@@ -777,7 +782,7 @@ $string['userscanhiderealnames'] = 'Uživatelé mohou skrýt svá skutečná jm
$string['userscanhiderealnamesdescription'] = 'Je-li zaškrtnuto, uživatelé, kteří si nastavili své jméno k zobrazení budou vyhledatelní pouze prostřednictvím zobrazovaného jména, nikoliv podle jména skutečného (v administraci stránek budou uživatelé vyhledatelní vždy podle svých skutečných jmen).'; $string['userscanhiderealnamesdescription'] = 'Je-li zaškrtnuto, uživatelé, kteří si nastavili své jméno k zobrazení budou vyhledatelní pouze prostřednictvím zobrazovaného jména, nikoliv podle jména skutečného (v administraci stránek budou uživatelé vyhledatelní vždy podle svých skutečných jmen).';
$string['usersdeletedsuccessfully'] = 'Uživatelé úspěšně odstraněni'; $string['usersdeletedsuccessfully'] = 'Uživatelé úspěšně odstraněni';
$string['usersearch'] = 'Vyhledat uživatele'; $string['usersearch'] = 'Vyhledat uživatele';
$string['usersearchdescription'] = 'Vyhledat uživatele pro další úpravy'; $string['usersearchdescription'] = 'Vyhledání uživatele pro další úpravy';
$string['usersearchinstructions'] = 'Můžete omezit seznam zobrazovaných uživatelům kliknutím na první písmeno jejich křestního jména a/nebo příjmení. Rovněž je můžete vyhledat zadáním jména nebo e-mailové adresy do vyhledávacího pole.'; $string['usersearchinstructions'] = 'Můžete omezit seznam zobrazovaných uživatelům kliknutím na první písmeno jejich křestního jména a/nebo příjmení. Rovněž je můžete vyhledat zadáním jména nebo e-mailové adresy do vyhledávacího pole.';
$string['usersettingslegend'] = 'Nastavení uživatele'; $string['usersettingslegend'] = 'Nastavení uživatele';
$string['usersreactivated'] = 'Platnost uživatelů prodloužena'; $string['usersreactivated'] = 'Platnost uživatelů prodloužena';
......
...@@ -76,7 +76,7 @@ $string['emptycollectionnoeditaccess'] = 'Nemůžete měnit přístup k prázdn ...@@ -76,7 +76,7 @@ $string['emptycollectionnoeditaccess'] = 'Nemůžete měnit přístup k prázdn
$string['manageviews'] = 'Spravovat pohledy'; $string['manageviews'] = 'Spravovat pohledy';
$string['name'] = 'Název sbírky'; $string['name'] = 'Název sbírky';
$string['newcollection'] = 'Nová sbírka'; $string['newcollection'] = 'Nová sbírka';
$string['nocollectionsaddone'] = 'Dosud nejsou vytvořeny žádné sbírky. %sVytvořit nějaké%s!'; $string['nocollectionsaddone'] = 'Dosud nejsou vytvořeny žádné sbírky. %sVytvořte nějaké%s!';
$string['nooverride'] = 'Žádné potlačení'; $string['nooverride'] = 'Žádné potlačení';
$string['noviews'] = 'Žádné pohledy.'; $string['noviews'] = 'Žádné pohledy.';
$string['noviewsaddsome'] = 'Ve sbírce nejsou žádné pohledy. %sPřidejte nějaké!%s'; $string['noviewsaddsome'] = 'Ve sbírce nejsou žádné pohledy. %sPřidejte nějaké!%s';
......
...@@ -717,7 +717,7 @@ $string['pluginbrokenanddisabledtitle'] = 'Poškozený zásuvný modul (%s) byl ...@@ -717,7 +717,7 @@ $string['pluginbrokenanddisabledtitle'] = 'Poškozený zásuvný modul (%s) byl
$string['plugindisabled'] = 'Zásuvný modul byl skryt.'; $string['plugindisabled'] = 'Zásuvný modul byl skryt.';
$string['pluginenabled'] = 'Zásuvný modul povolen'; $string['pluginenabled'] = 'Zásuvný modul povolen';
$string['pluginexplainaddremove'] = 'Zásuvné moduly v Mahaře jsou vždycky nainstalované a mohou být přístupné, pokud uživatel zná příslušnou adresu URL a může je používat. Spíše než zakázané nebo povolené jsou zásuvné moduly skryté a lze je zviditelnit kliknutím na příslušnou volbu vedle jejich názvu.'; $string['pluginexplainaddremove'] = 'Zásuvné moduly v Mahaře jsou vždycky nainstalované a mohou být přístupné, pokud uživatel zná příslušnou adresu URL a může je používat. Spíše než zakázané nebo povolené jsou zásuvné moduly skryté a lze je zviditelnit kliknutím na příslušnou volbu vedle jejich názvu.';
$string['pluginexplainartefactblocktypes'] = 'Pokud skryjete zásuvný modul položka portfolia (artefact), systém Mahara přestane zobrazovat odpovídající typ bloku.'; $string['pluginexplainartefactblocktypes'] = 'Pokud skryjete zásuvný modul typu "artefact", systém Mahara přestane zobrazovat jemu odpovídající "blocktype".';
$string['pluginnotenabled'] = 'Zásuvný modul je skrytý. Nejprve musíte zásuvný modul %s zviditelnit.'; $string['pluginnotenabled'] = 'Zásuvný modul je skrytý. Nejprve musíte zásuvný modul %s zviditelnit.';
$string['plugintype'] = 'Typ zásuvného modulu'; $string['plugintype'] = 'Typ zásuvného modulu';
$string['preferences'] = 'Předvolby'; $string['preferences'] = 'Předvolby';
...@@ -847,7 +847,7 @@ $string['yes'] = 'Ano'; ...@@ -847,7 +847,7 @@ $string['yes'] = 'Ano';
$string['youareamemberof'] = 'Jste členem %s'; $string['youareamemberof'] = 'Jste členem %s';
$string['youaremasqueradingas'] = 'Vydáváte se za uživatele %s'; $string['youaremasqueradingas'] = 'Vydáváte se za uživatele %s';
$string['youhavebeeninvitedtojoin'] = 'Bylo vám nabídnuto členství v %s'; $string['youhavebeeninvitedtojoin'] = 'Bylo vám nabídnuto členství v %s';
$string['youhavenottaggedanythingyet'] = 'Zatím jste nic neoznačili štítkem'; $string['youhavenottaggedanythingyet'] = 'Zatím jste štítkem nic neoznačili';
$string['youhaverequestedmembershipof'] = 'Požádal jste o členství v %s'; $string['youhaverequestedmembershipof'] = 'Požádal jste o členství v %s';
$string['youraccounthasbeensuspended'] = 'Váš účet byl suspendován'; $string['youraccounthasbeensuspended'] = 'Váš účet byl suspendován';
$string['youraccounthasbeensuspendedreasontext'] = 'Váš účet na stránkách %s byl suspendován uživatelem %s. Důvod: %s'; $string['youraccounthasbeensuspendedreasontext'] = 'Váš účet na stránkách %s byl suspendován uživatelem %s. Důvod: %s';
......
...@@ -137,7 +137,7 @@ $string['editaccess'] = 'Upravit přístup'; ...@@ -137,7 +137,7 @@ $string['editaccess'] = 'Upravit přístup';
$string['editaccessinvalidviewset'] = 'Pokus o úpravu přístupu k neplatnému souboru pohledů a sbírek'; $string['editaccessinvalidviewset'] = 'Pokus o úpravu přístupu k neplatnému souboru pohledů a sbírek';
$string['editaccesspagedescription3'] = 'Ve výchozím nastavení jsou pohledy přístupné pouze vám. S ostatními je můžete sdílet přidáním patřičných přístupových pravidel. Až budete hotovi, přejděte dolů a klikněte na tlačítko Uložit pro pokračování.'; $string['editaccesspagedescription3'] = 'Ve výchozím nastavení jsou pohledy přístupné pouze vám. S ostatními je můžete sdílet přidáním patřičných přístupových pravidel. Až budete hotovi, přejděte dolů a klikněte na tlačítko Uložit pro pokračování.';
$string['editblockspagedescription'] = '<p>Na jednotlivých záložkách najdete ikony, které představují možné typy obsahu vašeho portfolia. Ikony přetáhněte do spodní části obrazovky do plochy vašeho pohledu. Pomocí ikony (?) získáte více informací.</p>'; $string['editblockspagedescription'] = '<p>Na jednotlivých záložkách najdete ikony, které představují možné typy obsahu vašeho portfolia. Ikony přetáhněte do spodní části obrazovky do plochy vašeho pohledu. Pomocí ikony (?) získáte více informací.</p>';
$string['editcontent'] = 'Upravit komentář'; $string['editcontent'] = 'Upravit obsah';
$string['editcontentandlayout'] = 'Upravit obsah a rozvržení'; $string['editcontentandlayout'] = 'Upravit obsah a rozvržení';
$string['editlayout'] = 'Upravit rozvržení'; $string['editlayout'] = 'Upravit rozvržení';
$string['editsecreturlaccess'] = 'Upravit tajnou adresu URL'; $string['editsecreturlaccess'] = 'Upravit tajnou adresu URL';
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment