Commit 5669a552 authored by David Mudrak's avatar David Mudrak
Browse files

The first complete release of the Czech lang pack

parent 9a4a8df1
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
* @copyright (C) 2009 onwards David Mudrak http://mudrak.name
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['defaulttitledescription'] = 'Ponecháte-li prázdné, bude použit název blogu';
$string['description'] = 'Zobrazuje celý blog';
$string['title'] = 'Blog';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
* @copyright (C) 2009 onwards David Mudrak http://mudrak.name
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['defaulttitledescription'] = 'Ponecháte-li pole prázdné, bude použit název příspěvku blogu';
$string['description'] = 'Zobrazuje jeden příspěvek z blogu';
$string['title'] = 'Příspěvek v blogu';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
* @copyright (C) 2009 onwards David Mudrak http://mudrak.name
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['description'] = 'Zobrazuje posledních 10 příspěvků v blogu';
$string['postedin'] = 'z';
$string['postedon'] = 'dne';
$string['title'] = 'Nedávné příspěvky z blogu';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
* @copyright (C) 2009 onwards David Mudrak http://mudrak.name
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['absolutebottom'] = 'Spodek obrázku bude zarovnán na nejnižší místo řádku (absbottom)';
$string['absolutemiddle'] = 'Střed obrázku je zarovnán se středem řádku (absmiddle)';
$string['addblog'] = 'Přidat blog';
$string['addpost'] = 'Přidat příspěvek';
$string['alignment'] = 'Zarovnání';
$string['attach'] = 'Připojit';
$string['attachedfilelistloaded'] = 'Nahrán seznam připojených souborů';
$string['attachedfiles'] = 'Připojené soubory';
$string['attachments'] = 'Přílohy';
$string['baseline'] = 'Spodek obrázku je zarovnán na účaří (baseline)';
$string['blog'] = 'Blog';
$string['blogcopiedfromanotherview'] = 'Poznámka: tento blok byl zkopírován z jiného pohledu. Můžete jej přesouvat, ale nemůžete měnit jeho obsah, tj. zobrazený %s.';
$string['blogdeleted'] = 'Blog odstraněn';
$string['blogdesc'] = 'Popis';
$string['blogdescdesc'] = 'např. "Deník Davidových zkušeností a postřehů"';
$string['blogdoesnotexist'] = 'Pokoušíte se zobrazit neexistující blog';
$string['blogfilesdirdescription'] = 'Soubory připojené k příspěvku';
$string['blogfilesdirname'] = 'souboryblogu';
$string['blogpost'] = 'Příspěvek blogu';
$string['blogpostdeleted'] = 'Příspěvek odstraněn';
$string['blogpostdoesnotexist'] = 'Pokoušíte se zobrazit neexistující příspěvek blogu';
$string['blogpostpublished'] = 'Příspěvek publikován';
$string['blogpostsaved'] = 'Příspěvek uložen';
$string['blogs'] = 'Blogy';
$string['blogsettings'] = 'Nastavení blogu';
$string['blogtitle'] = 'Název';
$string['blogtitledesc'] = 'např. "Eliščin deník ke Cvičení z ošetřovatelských postupů"';
$string['border'] = 'Ohraničení';
$string['bottom'] = 'Spodek obrázku je zarovnán na spodek písma (bottom)';
$string['browsemyfiles'] = 'Procházet mé soubory';
$string['cancel'] = 'Zrušit';
$string['cannotdeleteblogpost'] = 'Vyskytla se chyba při odstraňování tohoto příspěvku';
$string['commentsallowed'] = 'Komentáře';
$string['commentsallowedno'] = 'Komentování tohoto blogu není povoleno';
$string['commentsallowedyes'] = 'Povolit přihlášeným uživatelům vkládat komentáře k tomuto blogu';
$string['commentsnotify'] = 'Upozornění na vložené komentáře';
$string['commentsnotifydesc'] = 'Může vám být zasláno upozornění, kdykoliv někdo přidá svůj komentář k některému z vašich příspěvků v blogu.';
$string['commentsnotifyno'] = 'Ne, nechci být upozorňován(a) na nové komentáře';
$string['commentsnotifyyes'] = 'Ano, chci být upozorňován(a) na nové komentáře';
$string['copyfull'] = 'Při kopírování pohledu se vytvoří nová kopie tohoto bloku %s';
$string['copynocopy'] = 'Při kopírování pohledu tento blok přeskočit';
$string['copyreference'] = 'Při kopírování pohledu se vytvoří odkaz na váš blok %s';
$string['createandpublishdesc'] = 'Tímto se vytvoří nový příspěvek v blogu a zároveň se zpřístupní ostatním.';
$string['createasdraftdesc'] = 'Tímto se vytvoří nový příspěvek v blogu, ale prozatím nebude dostupný ostatním, dokud jej nezveřejníte.';
$string['createblog'] = 'Vytvořit blog';
$string['delete'] = 'Odstranit';
$string['deleteblog?'] = 'Opravdu si přejete odstranit celý tento blog a všechny příspěvky v něm?';
$string['deleteblogpost?'] = 'Opravdu si přejete odstranit celý tento příspěvek?';
$string['description'] = 'Popis';
$string['dimensions'] = 'Rozměry';
$string['draft'] = 'Pracovní verze';
$string['edit'] = 'upravit';
$string['editblogpost'] = 'Upravit příspěvek v blogu';
$string['erroraccessingblogfilesfolder'] = 'Chyba při přístupu k souborům blogu';
$string['errorsavingattachments'] = 'Při ukládání příloh se vyskytla chyba';
$string['horizontalspace'] = 'Okraj ve vodorovném směru (hspace)';
$string['insert'] = 'Vložit';
$string['insertimage'] = 'Vložit obrázek';
$string['left'] = 'Obrázek je umístěn k levému okraji a obtékán zprava';
$string['middle'] = 'Střed obrázku je zarovnán s účařím písma řádku (middle)';
$string['moreoptions'] = 'Více možností';
$string['mustspecifycontent'] = 'Musíte vložit obsah vašeho příspěvku';
$string['mustspecifytitle'] = 'Musíte zadat název vašeho příspěvku';
$string['myblogs'] = 'Moje blogy';
$string['name'] = 'Název';
$string['newattachmentsexceedquota'] = 'Souhrnná velikost souborů připojených k tomuto příspěvku by přesáhla vám přidělenou kvótu. Před uložením příspěvku musíte odebrat některé z přiložených souborů.';
$string['newblog'] = 'Nový blog';
$string['newblogpost'] = 'Nový příspěvek v blogu "%s"';
$string['nofilesattachedtothispost'] = 'Bez příloh';
$string['noimageshavebeenattachedtothispost'] = 'K příspěvku nebyly připojeny žádné obrázky. Před vložením obrázku jej musíte buď nahrát nebo připojit.';
$string['nopostsaddone'] = 'Blog je zatím prázdný. %sPřidat nový příspěvek%s!';
$string['noresults'] = 'Nebyly nalezeny žádné příspěvky';
$string['pluginname'] = 'Blogy';
$string['postbody'] = 'Tělo příspěvku';
$string['postedbyon'] = '%s, %s';
$string['postedon'] = 'Publikováno';
$string['posts'] = 'příspěvky';
$string['postscopiedfromview'] = 'Příspěvky zkopírovány z %s';
$string['posttitle'] = 'název';
$string['publish'] = 'Zveřejnit';
$string['publishblogpost?'] = 'Opravdu chcete zveřejnit tento příspěvek?';
$string['published'] = 'Zveřejněno';
$string['publishfailed'] = 'Vyskytla se chyba. Příspěvek nebyl zveřejněn';
$string['remove'] = 'Odebrat';
$string['right'] = 'Obrázek je umístěn k pravému okraji a obtékán zleva (right)';
$string['save'] = 'Uložit';
$string['saveandpublish'] = 'Uložit a zveřejnit';
$string['saveasdraft'] = 'Uložit jako pracovní verzi';
$string['savepost'] = 'Uložit příspěvek';
$string['savesettings'] = 'Uložit nastavení';
$string['settings'] = 'Nastavení';
$string['texttop'] = 'Vršek obrázku je zarovnán s nejvyšším bodem textu (texttop)';
$string['thisisdraft'] = 'Toto je pracovní verze příspěvku';
$string['thisisdraftdesc'] = 'Dokud je příspěvek v pracovní verzi, není nikomu kromě vás dostupný';
$string['title'] = 'Název';
$string['top'] = 'Vršek obrázku je zarovnán s nejvyšším bodem libovolného objektu řádku (top)';
$string['update'] = 'Aktualizovat';
$string['verticalspace'] = 'Okraj ve svislém směru (vspace)';
$string['viewblog'] = 'Zobrazit blog';
$string['viewposts'] = 'Zkopírované příspěvky (%s)';
$string['youarenottheownerofthisblog'] = 'Nejste vlastníkem tohoto blogu';
$string['youarenottheownerofthisblogpost'] = 'Nejste vlastníkem tohoto příspěvku';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
* @copyright (C) 2009 onwards David Mudrak http://mudrak.name
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['Files'] = 'Soubory';
$string['description'] = 'Zobrazuje soubory ke stažení';
$string['title'] = 'Soubory ke stažení';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
* @copyright (C) 2009 onwards David Mudrak http://mudrak.name
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['defaulttitledescription'] = 'Ponecháte-li toto pole prázdné, bude použit název složky';
$string['description'] = 'Zobrazuje jednu celou složku z oblasti vašich souborů';
$string['title'] = 'Složka';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
* @copyright (C) 2009 onwards David Mudrak http://mudrak.name
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['description'] = 'Zobrazuje jeden HTML soubor uložený mezi vašimi soubory';
$string['title'] = 'HTML';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
* @copyright (C) 2009 onwards David Mudrak http://mudrak.name
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['description'] = 'Zobrazuje vybraný obrázek nahraný mezi vaše soubory';
$string['showdescription'] = 'Ukázat popisek?';
$string['title'] = 'Obrázek';
$string['width'] = 'Šířka';
$string['widthdescription'] = 'Zadejte šířku obrázku v pixelech. Obrázek bude automaticky zmenšen na nastavenou velikost. Ponecháte-li pole prázdné, bude obrázek zobrazen v původní velikosti.';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
* @copyright (C) 2009 onwards David Mudrak http://mudrak.name
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['configdesc'] = 'Nastavte, jaké typy souborů budou moci uživatelé vkládat do tohoto bloku. Jednotlivé typy musejí být rovněž povoleny v konfiguraci položky portfolia Soubor. Pokud zakážete typ, který byl už někam vložen, přestane se zobrazovat.';
$string['description'] = 'Zobrazuje nástroj pro přehrávání videa';
$string['flashanimation'] = 'Flash animace';
$string['media'] = 'Média';
$string['title'] = 'Přehrávání videa';
$string['typeremoved'] = 'V tomto bloku se má zobrazovat video, ale použitý formát byl správcem serveru zakázán.';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
* @copyright (C) 2009 onwards David Mudrak http://mudrak.name
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['Created'] = 'Vytvořeno';
$string['Date'] = 'Datum';
$string['Default'] = 'Výchozí';
$string['Description'] = 'Popis';
$string['Download'] = 'Stáhnout';
$string['File'] = 'Soubor';
$string['Files'] = 'Soubory';
$string['Folders'] = 'Složky';
$string['Name'] = 'Název';
$string['Owner'] = 'Vlastník';
$string['Preview'] = 'Náhled';
$string['Size'] = 'Velikost';
$string['Title'] = 'Název';
$string['Type'] = 'Typ';
$string['ai'] = 'Postscript';
$string['aiff'] = 'AIFF audio';
$string['application'] = 'Neznámá aplikace';
$string['au'] = 'AU audio';
$string['avi'] = 'AVI video';
$string['bmp'] = 'Rastrová grafika';
$string['bytes'] = 'bajtů';
$string['bz2'] = 'Bzip2 archív';
$string['cannoteditfolder'] = 'Nemáte oprávnění přidat obsah do této složky';
$string['changessaved'] = 'Změny uloženy';
$string['contents'] = 'Obsah';
$string['copyrightnotice'] = 'Prohlášení o autorských právech';
$string['create'] = 'Vytvořit';
$string['createfolder'] = 'Vytvořit složku';
$string['defaultquota'] = 'Výchozí kvóta';
$string['defaultquotadescription'] = 'Výchozí hodnota velikosti prostoru na disku, který budou mít noví uživatelé k dispozici. Již nastavené kvóty nebudou změněny.';
$string['deletefile?'] = 'Opravdu chcete odstranit tento soubor?';
$string['deletefolder?'] = 'Opravdu chcete odstranit tuto složku?';
$string['deleteselectedicons'] = 'Odstranit vybrané obrázky';
$string['destination'] = 'Cíl';
$string['doc'] = 'Dokument MS Word';
$string['downloadoriginalversion'] = 'Stáhnout původní verzi';
$string['dss'] = 'DSS audio';
$string['editfile'] = 'Upravit soubor';
$string['editfolder'] = 'Upravit složku';
$string['emptyfolder'] = 'Prázdná složka';
$string['file'] = 'soubor';
$string['filealreadyindestination'] = 'Přesouvaný soubor v této složce již existuje';
$string['fileexists'] = 'Soubor existuje';
$string['fileexistsonserver'] = 'Soubor %s již existuje';
$string['fileexistsoverwritecancel'] = 'Soubor s tímto názvem již existuje. Můžete buď zvolit jiný název nebo přepsat stávající soubor.';
$string['fileinstructions'] = 'Sem můžete nahrávat obrázky, dokumenty a další soubory, které budete chtít zveřejňovat v pohledech na vaše portfolio. K přesunutí souboru nebo složky na ně klikněte myší a přetáhněte na požadované místo.';
$string['filelistloaded'] = 'Nahrán seznam souborů';
$string['filemoved'] = 'Soubor úspěšně přesunut';
$string['filenamefieldisrequired'] = 'Pole se souborem je povinné';
$string['files'] = 'soubory';
$string['filethingdeleted'] = '%s odstraněn';
$string['flv'] = 'Flash video';
$string['folder'] = 'Složka';
$string['foldercreated'] = 'Složka vytvořena';
$string['gif'] = 'GIF obrázek';
$string['groupfiles'] = 'Seskupit soubory';
$string['gz'] = 'Gzip archív';
$string['home'] = 'Domů';
$string['html'] = 'HTML soubor';
$string['htmlremovedmessage'] = 'Prohlížíte si <strong>%s</strong> od uživatele <a href="%s">%s</a>. Obsah níže zobrazeného souboru byl profiltrován, aby neobsahoval případný škodlivý obsah a nemusí zcela odpovídat původnímu originálu.';
$string['htmlremovedmessagenoowner'] = 'Prohlížíte si <strong>%s</strong>. Obsah níže zobrazeného souboru byl profiltrován, aby neobsahoval případný škodlivý obsah a nemusí zcela odpovídat původnímu originálu.';
$string['image'] = 'Obrázek';
$string['imagetitle'] = 'Popisek obrázku';
$string['jpeg'] = 'JPEG obrázek';
$string['jpg'] = 'JPEG obrázek';
$string['js'] = 'Javascript';
$string['lastmodified'] = 'Naposledy upraveno';
$string['latex'] = 'Dokument LaTeX';
$string['m3u'] = 'M3U audio';
$string['mov'] = 'MOV Quicktime video';
$string['movefailed'] = 'Přesun selhal';
$string['movefaileddestinationinartefact'] = 'Nelze přesunout složku do sebe sama';
$string['movefaileddestinationnotfolder'] = 'Cíl přesunu musí být složka';
$string['movefailednotfileartefact'] = 'Přesouvat lze pouze soubory, složky a obrázky';
$string['movefailednotowner'] = 'Nemáte oprávnění přesouvat tento soubor do zadané složky';
$string['mp3'] = 'MP3 audio';
$string['mp4_audio'] = 'MP4 audio';
$string['mp4_video'] = 'MP4 video';
$string['mpeg'] = 'MPEG video';
$string['mpg'] = 'MPEG video';
$string['myfiles'] = 'Moje soubory';
$string['namefieldisrequired'] = 'Musíte vyplnit pole s názvem';
$string['nofilesfound'] = 'Nenalezeny žádné soubory';
$string['noimagesfound'] = 'Nenalezeny žádné obrázky';
$string['odb'] = 'Databáze OpenOffice';
$string['odc'] = 'Tabulka OpenOffice';
$string['odf'] = 'Vzorec OpenOffice';
$string['odg'] = 'Grafika OpenOffice';
$string['odi'] = 'Obrázek OpenOffice';
$string['odm'] = 'Hlavní dokument OpenOffice';
$string['odp'] = 'Prezentace OpenOffice';
$string['ods'] = 'Sešit OpenOffice';
$string['odt'] = 'Textový dokument OpenOffice';
$string['onlyfiveprofileicons'] = 'Můžete uložit nejvýše pět obrázků do vašeho profilu';
$string['or'] = 'nebo';
$string['oth'] = 'Webová stránka OpenOffice';
$string['ott'] = 'Šablona OpenOffice';
$string['overwrite'] = 'Přepsat';
$string['parentfolder'] = 'Nadřazená složka';
$string['pdf'] = 'PDF dokument';
$string['pluginname'] = 'Soubory';
$string['png'] = 'PNG obrázek';
$string['ppt'] = 'Prezentace Powerpoint';
$string['profileicon'] = 'Obrázek profilu';
$string['profileiconimagetoobig'] = 'Vámi nahraný obrázek je příliš velký (%sx%s pixelů). Nesmí být větší než %sx%s pixelů';
$string['profileicons'] = 'Obrázky profilu';
$string['profileiconsdefaultsetsuccessfully'] = 'Výchozí obrázek profilu úspěšně nastaven';
$string['profileiconsdeletedsuccessfully'] = 'Obrázek zdárně odstraněn';
$string['profileiconsetdefaultnotvalid'] = 'Nebylo možno nastavit výchozí obrázek profilu, volba nebyla platná';
$string['profileiconsiconsizenotice'] = 'Sem můžete nahrát až <strong>pět</strong> obrázků s vaší fotografií, avatarem či ikonou. Jeden z nich pak kdykoliv můžete vybrat jako výchozí, který bude zobrazován. Obrázky musí mít velikost mezi 16x16 až %sx%s pixelů.';
$string['profileiconsize'] = 'Velikost obrázku v profilu';
$string['profileiconsnoneselected'] = 'Nebyly vybrány žádné obrázky k odstranění';
$string['profileiconuploadexceedsquota'] = 'Nahráním těchto obrázků by byla překročena vám přidělená kvóta diskového prostoru. Zkuste zmenšit rozměry obrázku nebo odstranit nějaké nepotřebné soubory.';
$string['quicktime'] = 'Quicktime video';
$string['ra'] = 'Real audio';
$string['ram'] = 'Real video';
$string['rm'] = 'Real video';
$string['rpm'] = 'Real video';
$string['rtf'] = 'RTF dokument';
$string['savechanges'] = 'Uložit změny';
$string['setdefault'] = 'Nastavit výchozí obrázek';
$string['sgi_movie'] = 'SGI video';
$string['sh'] = 'Shellový skript';
$string['sitefilesloaded'] = 'Soubory stránek nahrány';
$string['swf'] = 'Flash video';
$string['tar'] = 'TAR archív';
$string['timeouterror'] = 'Nahrávání souboru selhalo - pokuste se nahrát soubor znovu';
$string['title'] = 'Název';
$string['titlefieldisrequired'] = 'Pole s názvem je povinné';
$string['txt'] = 'Čistý text';
$string['unlinkthisfilefromblogposts?'] = 'Tento soubor je použit jako příloha k jednomu nebo několika příspěvkům blogu. Pokud jej odstraníte, bude z těchto příspěvků odebrán.';
$string['upload'] = 'Nahrát';
$string['uploadedprofileiconsuccessfully'] = 'Nové obrázky profilu úspěšně nahrány';
$string['uploadexceedsquota'] = 'Nahráním těchto souborů by byla překročena vám přidělená kvóta diskového prostoru. Zkuste odstranit nějaké nepotřebné soubory.';
$string['uploadfile'] = 'Nahrát soubor';
$string['uploadfileexistsoverwritecancel'] = 'Soubor s tímto názvem již existuje. Můžete buď zvolit jiný název nebo přepsat stávající soubor.';
$string['uploadingfile'] = 'nahrávám soubor...';
$string['uploadingfiletofolder'] = 'Nahrávám %s do %s';
$string['uploadoffilecomplete'] = 'Nahrávání souboru %s dokončeno';
$string['uploadoffilefailed'] = 'Nahrávání souboru %s selhalo';
$string['uploadoffiletofoldercomplete'] = 'Nahrávání souboru %s do složky %s dokončeno';
$string['uploadoffiletofolderfailed'] = 'Nahrávání souboru %s do složky %s selhalo';
$string['uploadprofileicon'] = 'Nahrát obrázek profilu';
$string['usenodefault'] = 'Nezobrazovat žádný';
$string['usingnodefaultprofileicon'] = 'Žádný obrázek nebude zobrazován';
$string['wav'] = 'WAV audio';
$string['wmv'] = 'WMV video';
$string['xml'] = 'XML soubor';
$string['youmustagreetothecopyrightnotice'] = 'Musíte vyjádřit svůj souhlas s prohlášením o autorských právech';
$string['zip'] = 'ZIP archív';