Commit 7e586400 authored by David Mudrak's avatar David Mudrak
Browse files

Regular language update, added missing stringsSigned-off-by: default avatarDavid Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
parent 355c7b8e
......@@ -33,5 +33,6 @@ $string['dontshowprofileicon'] = 'Nezobrazovat fotografii';
$string['fieldstoshow'] = 'Zobrazit pole';
$string['introtext'] = 'Úvodní text';
$string['title'] = 'Informace z profilu';
$string['uploadaprofileicon'] = 'Nemáte žádnou fotografii v profilu. <a href="%sartefact/file/profileicons.php" target="_blank">Přidejte ji zde.</a>';
$string['useintroductioninstead'] = 'Můžete také nechat zobrazit pole s úvodním popisem z vašeho profilu a ponechat zde toto pole prázdné.';
?>
......@@ -31,9 +31,16 @@ $string['backtoprofile'] = 'Zpět k profilu';
$string['delete'] = 'odstranit vzkaz';
$string['description'] = 'Zobrazuje oblast, kde vám mohou uživatelé nechávat vzkazy';
$string['makeyourpostprivate'] = 'Jedná se o soukromý vzkaz?';
$string['maxcharacters'] = 'Maximálně %s znaků';
$string['noposts'] = 'Žádné vzkazy k zobrazení';
$string['otherusertitle'] = 'Zeď uživatele %s';
$string['postsizelimit'] = 'Omezení velikosti vzkazu';
$string['postsizelimitdescription'] = 'Zde můžete omezit velikost nových vzkazů na zdi. Již vložené vzkazy nebudou zkráceny.';
$string['postsizelimitinvalid'] = 'Neplatné číslo';
$string['postsizelimitmaxcharacters'] = 'Maximální počet znaků';
$string['postsizelimittoosmall'] = 'Nemůže být menší než nula.';
$string['reply'] = 'odpovědět';
$string['sorrymaxcharacters'] = 'Bohužel, vzkazy nemohou být delší než %s znaků.';
$string['title'] = 'Zeď';
$string['viewwall'] = 'Zobrazit zeď';
$string['wall'] = 'Zeď';
......
......@@ -68,6 +68,7 @@ $string['cantviewtopic'] = 'Nemáte oprávnění prohlížet si témata v tomto
$string['chooseanaction'] = 'Zvolte akci';
$string['clicksetsubject'] = 'Nastavit předmět';
$string['closeddescription'] = 'Na uzavřená témata mohou odpovídat pouze moderátoři a správci skupiny';
$string['createtopicusersdescription'] = 'Pokud je nastaveno na "Všichni členové skupiny", může kdokoliv zakládat nová témata a odpovídat do založených témat. Je-li nastaveno na "Pouze moderátoři a správci skupiny", mohou nové téma založit pouze moderátoři a správci, ale kdokoliv může přispívat do takto založené diskuse.';
$string['currentmoderators'] = 'Stávající moderátoři';
$string['deleteforum'] = 'Odstranit fórum';
$string['deletepost'] = 'Odstranit příspěvek';
......@@ -84,6 +85,18 @@ $string['edittitle'] = 'Upravit fórum';
$string['edittopic'] = 'Upravit téma';
$string['edittopicsuccess'] = 'Téma úspěšně upraveno';
$string['forumname'] = 'Název fóra';
$string['forumposttemplate'] = '%s od %s
%s
------------------------------------------------------------------------
%s
------------------------------------------------------------------------
Pro zobrazení příspěvku a pro vložení odpovědi přejděte na:
%s
Ke zrušení odebírání emailů z %s navštivte:
%s';
$string['forumsuccessfulsubscribe'] = 'Odebírání úspěšně nastaveno';
$string['forumsuccessfulunsubscribe'] = 'Odebírání úspěšně zrušeno';
$string['gotoforums'] = 'Jdi k fórům';
......@@ -91,12 +104,14 @@ $string['groupadminlist'] = 'Správci skupiny:';
$string['groupadmins'] = 'Správci skupiny';
$string['lastpost'] = 'Poslední příspěvek';
$string['latestforumposts'] = 'Poslední příspěvky ve fóru';
$string['moderatorsandgroupadminsonly'] = 'Pouze moderátoři a správci skupiny';
$string['moderatorsdescription'] = 'Moderátoři mohou upravovat a odstraňovat témata a příspěvky. Mohou rovněž otevírat a uzavírat témata diskuse nebo je nastavovat jako trvale otevřená';
$string['moderatorslist'] = 'Moderátoři:';
$string['name'] = 'Fórum';
$string['nameplural'] = 'Fóra';
$string['newforum'] = 'Nové fórum';
$string['newforumpostby'] = '%s: %s: Nový příspěvek do fóra - autor: %s';
$string['newforumpostnotificationsubject'] = '%s: %s: %s';
$string['newpost'] = 'Nový příspěvek';
$string['newtopic'] = 'Nové téma';
$string['noforumpostsyet'] = 'V této skupině zatím nejsou žádné příspěvky';
......@@ -110,6 +125,7 @@ $string['postsvariable'] = 'Příspěvky: %s';
$string['potentialmoderators'] = 'Moderátoři k dispozici';
$string['re'] = 'Re: %s';
$string['regulartopics'] = 'Pravidelná témata';
$string['replyforumpostnotificationsubject'] = 'Re: %s: %s: %s';
$string['replyto'] = 'Odpověď na:';
$string['replytotopicby'] = '%s: %s: Odpověď na "%s" - autor: %s';
$string['stickydescription'] = 'Trvalá témata diskuse jsou zobrazena vždy nahoře na stránce';
......@@ -126,6 +142,7 @@ $string['topicopenedsuccess'] = 'Témata úspěšně otevřena';
$string['topicslower'] = 'témata';
$string['topicstickysuccess'] = 'Témata úspěšně nastavena jako trvalá';
$string['topicsubscribesuccess'] = 'Odebírání témat úspěšně nastaveno';
$string['topicsuccessfulunsubscribe'] = 'Odebírání témat zrušeno';
$string['topicunstickysuccess'] = 'Označení tématu jako trvalého úspěšně zrušeno';
$string['topicunsubscribesuccess'] = 'Odebírání témat úspěšně zrušeno';
$string['topicupdatefailed'] = 'Úprava témat selhala';
......@@ -133,5 +150,9 @@ $string['typenewpost'] = 'Nový příspěvek ve fóru';
$string['unsubscribefromforum'] = 'Neodebírat příspěvky z tohoto fóra';
$string['unsubscribefromtopic'] = 'Neodebírat příspěvky z tohoto téma';
$string['updateselectedtopics'] = 'Aktualizovat vybraná témata';
$string['whocancreatetopics'] = 'Kdo může zakládat nová témata diskuse';
$string['yesterday'] = 'Včera';
$string['youarenotsubscribedtothisforum'] = 'Neodebíráte emaily z tohoto fóra';
$string['youarenotsubscribedtothistopic'] = 'Neodebíráte emaily z tohoto tématu diskuse';
$string['youcannotunsubscribeotherusers'] = 'Nemůžete rušit odebírání jiných uživatelů';
?>
......@@ -47,6 +47,7 @@ $string['datarootnotwritable'] = 'Do nastaveného datového adresáře %s (datar
$string['dbconnfailed'] = 'Mahara se nemůže připojit ke své databázi.
* Pokud jste běžný uživatel a právě jste pracovali s těmito stránkami, vyčkejte chvilku a akci opakujte
* Pokud jste správce stránek, zkontrolujte konfiguraci připojení k databázi a ujistěte se, že je databáze dostupná. Následuje popis chyby:';
$string['dbnotutf8'] = 'Vaše databáze není v kódování UTF-8. Mahara ukládá všechna data v UTF-8. Je třeba znovu založit databázi s korektně nastaveným kódováním.';
$string['dbversioncheckfailed'] = 'Mahara vyžaduje vyšší verzi vašeho databázového serveru. Momentálně máte %s %s, ale Mahara potřebuje alespoň verzi %s.';
$string['gdextensionnotloaded'] = 'Vaše PHP nemá podporu rozšíření GD. Mahara vyžaduje tuto knihovnu pro manipulaci s grafikou, např. změna rozměrů nahraných obrázků apod. Buď povolte rozšíření "gd" v php.ini nebo překompilujte PHP s příslušným nastavením.';
$string['gdfreetypenotloaded'] = 'Rozšíření GD neobsahuje podporu fontů Freetype. Tyto fonty jsou potřeba pro generování kontrolních CAPTCHA obrázků. Opravte konfiguraci PHP a gd.';
......
......@@ -48,6 +48,7 @@ $string['addtomyfriends'] = 'Přidej se mezi mé přátele!';
$string['adduserfailed'] = 'Přidání uživatele selhalo';
$string['addusertogroup'] = 'Přidat do';
$string['allfriends'] = 'Všichni přátelé';
$string['allgroupmembers'] = 'Všichni členové skupiny';
$string['allgroups'] = 'Všechny skupiny';
$string['allmygroups'] = 'Všechny mé skupiny';
$string['approve'] = 'Schválit';
......
......@@ -32,6 +32,7 @@ $string['Artefacts'] = 'Položky';
$string['Copyof'] = 'Kopie - %s';
$string['Failed'] = 'Selhalo';
$string['From'] = 'Od';
$string['Help'] = 'Nápověda';
$string['Permissions'] = 'Oprávnění';
$string['Query'] = 'Dotaz';
$string['Results'] = 'Výsledky';
......@@ -428,6 +429,7 @@ $string['debugemail'] = 'POZNÁMKA: Tento e-mail je určen pro %s <%s>, ale byl
$string['decline'] = 'Zamítnout';
$string['default'] = 'Výchozí';
$string['delete'] = 'Odstranit';
$string['deleteduser'] = 'Odstraněný uživatel';
$string['description'] = 'Popis';
$string['displayname'] = 'Zobrazované jméno';
$string['done'] = 'Hotovo';
......
......@@ -94,7 +94,8 @@ $string['choosetemplatepagedescription'] = '<p>Zde je šablony pohledů, které
$string['clickformoreinformation'] = 'Klikněte pro více informací a pro přidání komentáře';
$string['close'] = 'Zavřít';
$string['complaint'] = 'Stížnost';
$string['configureblock'] = 'Konfigurovat tento blok';
$string['configureblock'] = 'Konfigurovat blok %s';
$string['configurethisblock'] = 'Konfigurovat tento blok';
$string['confirmcancelcreatingview'] = 'Tvorba pohledu ještě není u konce. Opravdu chcete úpravy zrušit?';
$string['confirmdeleteblockinstance'] = 'Opravdu chcete odstranit tento blok?';
$string['copiedblocksandartefactsfromtemplate'] = 'Úspěšně zkopírováno %d bloků a %d položek portfolia z %s';
......@@ -167,10 +168,14 @@ $string['loggedin'] = 'Přihlášení uživatelé';
$string['loggedinlower'] = 'přihlášení uživatelé';
$string['makeprivate'] = 'Změnit na soukromý';
$string['makepublic'] = 'Zveřejnit';
$string['moveblockdown'] = 'Přesunout blok dolů';
$string['moveblockleft'] = 'Přesunout blok doleva';
$string['moveblockright'] = 'Přesunout blok doprava';
$string['moveblockup'] = 'Přesunout blok nahoru';
$string['moveblockdown'] = 'Přesunout blok %s dolů';
$string['moveblockleft'] = 'Přesunout blok %s doleva';
$string['moveblockright'] = 'Přesunout blok %s doprava';
$string['moveblockup'] = 'Přesunout blok %s nahoru';
$string['movethisblockdown'] = 'Přesunout tento blok dolů';
$string['movethisblockleft'] = 'Přesunout tento blok doleva';
$string['movethisblockright'] = 'Přesunout tento blok doprava';
$string['movethisblockup'] = 'Přesunout tento blok nahoru';
$string['myviews'] = 'Moje pohledy';
$string['next'] = 'Další';
$string['noaccesstoview'] = 'Nemáte oprávnění vidět tento pohled';
......@@ -203,6 +208,7 @@ $string['removeblock'] = 'Odstranit tento blok';
$string['removecolumn'] = 'Odstranit tento sloupec';
$string['removedfromwatchlist'] = 'Pohled odebrán ze seznamu sledovaných pohledů';
$string['removefromwatchlist'] = 'Přestat sledovat tento pohled';
$string['removethisblock'] = 'Odstranit tento blok';
$string['reportobjectionablematerial'] = 'Nahlásit nevhodný obsah';
$string['reportsent'] = 'Vaše zpráva byla odeslána';
$string['searchowners'] = 'Prohledat vlastníky';
......@@ -228,6 +234,7 @@ $string['thisviewmaybecopied'] = 'Kopírování povoleno';
$string['title'] = 'Název pohledu';
$string['token'] = 'Tajná adresa URL';
$string['tutors'] = 'učitelé';
$string['unrecogniseddateformat'] = 'Neznámý formát datumu';
$string['updatewatchlistfailed'] = 'Aktualizace seznamu sledovaných pohledů selhala';
$string['users'] = 'Uživatelé';
$string['view'] = 'pohled';
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment