Commit 7e586400 authored by David Mudrak's avatar David Mudrak
Browse files

Regular language update, added missing strings


Signed-off-by: default avatarDavid Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
parent 355c7b8e
...@@ -33,5 +33,6 @@ $string['dontshowprofileicon'] = 'Nezobrazovat fotografii'; ...@@ -33,5 +33,6 @@ $string['dontshowprofileicon'] = 'Nezobrazovat fotografii';
$string['fieldstoshow'] = 'Zobrazit pole'; $string['fieldstoshow'] = 'Zobrazit pole';
$string['introtext'] = 'Úvodní text'; $string['introtext'] = 'Úvodní text';
$string['title'] = 'Informace z profilu'; $string['title'] = 'Informace z profilu';
$string['uploadaprofileicon'] = 'Nemáte žádnou fotografii v profilu. <a href="%sartefact/file/profileicons.php" target="_blank">Přidejte ji zde.</a>';
$string['useintroductioninstead'] = 'Můžete také nechat zobrazit pole s úvodním popisem z vašeho profilu a ponechat zde toto pole prázdné.'; $string['useintroductioninstead'] = 'Můžete také nechat zobrazit pole s úvodním popisem z vašeho profilu a ponechat zde toto pole prázdné.';
?> ?>
...@@ -31,9 +31,16 @@ $string['backtoprofile'] = 'Zpět k profilu'; ...@@ -31,9 +31,16 @@ $string['backtoprofile'] = 'Zpět k profilu';
$string['delete'] = 'odstranit vzkaz'; $string['delete'] = 'odstranit vzkaz';
$string['description'] = 'Zobrazuje oblast, kde vám mohou uživatelé nechávat vzkazy'; $string['description'] = 'Zobrazuje oblast, kde vám mohou uživatelé nechávat vzkazy';
$string['makeyourpostprivate'] = 'Jedná se o soukromý vzkaz?'; $string['makeyourpostprivate'] = 'Jedná se o soukromý vzkaz?';
$string['maxcharacters'] = 'Maximálně %s znaků';
$string['noposts'] = 'Žádné vzkazy k zobrazení'; $string['noposts'] = 'Žádné vzkazy k zobrazení';
$string['otherusertitle'] = 'Zeď uživatele %s'; $string['otherusertitle'] = 'Zeď uživatele %s';
$string['postsizelimit'] = 'Omezení velikosti vzkazu';
$string['postsizelimitdescription'] = 'Zde můžete omezit velikost nových vzkazů na zdi. Již vložené vzkazy nebudou zkráceny.';
$string['postsizelimitinvalid'] = 'Neplatné číslo';
$string['postsizelimitmaxcharacters'] = 'Maximální počet znaků';
$string['postsizelimittoosmall'] = 'Nemůže být menší než nula.';
$string['reply'] = 'odpovědět'; $string['reply'] = 'odpovědět';
$string['sorrymaxcharacters'] = 'Bohužel, vzkazy nemohou být delší než %s znaků.';
$string['title'] = 'Zeď'; $string['title'] = 'Zeď';
$string['viewwall'] = 'Zobrazit zeď'; $string['viewwall'] = 'Zobrazit zeď';
$string['wall'] = 'Zeď'; $string['wall'] = 'Zeď';
......
...@@ -68,6 +68,7 @@ $string['cantviewtopic'] = 'Nemáte oprávnění prohlížet si témata v tomto ...@@ -68,6 +68,7 @@ $string['cantviewtopic'] = 'Nemáte oprávnění prohlížet si témata v tomto
$string['chooseanaction'] = 'Zvolte akci'; $string['chooseanaction'] = 'Zvolte akci';
$string['clicksetsubject'] = 'Nastavit předmět'; $string['clicksetsubject'] = 'Nastavit předmět';
$string['closeddescription'] = 'Na uzavřená témata mohou odpovídat pouze moderátoři a správci skupiny'; $string['closeddescription'] = 'Na uzavřená témata mohou odpovídat pouze moderátoři a správci skupiny';
$string['createtopicusersdescription'] = 'Pokud je nastaveno na "Všichni členové skupiny", může kdokoliv zakládat nová témata a odpovídat do založených témat. Je-li nastaveno na "Pouze moderátoři a správci skupiny", mohou nové téma založit pouze moderátoři a správci, ale kdokoliv může přispívat do takto založené diskuse.';
$string['currentmoderators'] = 'Stávající moderátoři'; $string['currentmoderators'] = 'Stávající moderátoři';
$string['deleteforum'] = 'Odstranit fórum'; $string['deleteforum'] = 'Odstranit fórum';
$string['deletepost'] = 'Odstranit příspěvek'; $string['deletepost'] = 'Odstranit příspěvek';
...@@ -84,6 +85,18 @@ $string['edittitle'] = 'Upravit fórum'; ...@@ -84,6 +85,18 @@ $string['edittitle'] = 'Upravit fórum';
$string['edittopic'] = 'Upravit téma'; $string['edittopic'] = 'Upravit téma';
$string['edittopicsuccess'] = 'Téma úspěšně upraveno'; $string['edittopicsuccess'] = 'Téma úspěšně upraveno';
$string['forumname'] = 'Název fóra'; $string['forumname'] = 'Název fóra';
$string['forumposttemplate'] = '%s od %s
%s
------------------------------------------------------------------------
%s
------------------------------------------------------------------------
Pro zobrazení příspěvku a pro vložení odpovědi přejděte na:
%s
Ke zrušení odebírání emailů z %s navštivte:
%s';
$string['forumsuccessfulsubscribe'] = 'Odebírání úspěšně nastaveno'; $string['forumsuccessfulsubscribe'] = 'Odebírání úspěšně nastaveno';
$string['forumsuccessfulunsubscribe'] = 'Odebírání úspěšně zrušeno'; $string['forumsuccessfulunsubscribe'] = 'Odebírání úspěšně zrušeno';
$string['gotoforums'] = 'Jdi k fórům'; $string['gotoforums'] = 'Jdi k fórům';
...@@ -91,12 +104,14 @@ $string['groupadminlist'] = 'Správci skupiny:'; ...@@ -91,12 +104,14 @@ $string['groupadminlist'] = 'Správci skupiny:';
$string['groupadmins'] = 'Správci skupiny'; $string['groupadmins'] = 'Správci skupiny';
$string['lastpost'] = 'Poslední příspěvek'; $string['lastpost'] = 'Poslední příspěvek';
$string['latestforumposts'] = 'Poslední příspěvky ve fóru'; $string['latestforumposts'] = 'Poslední příspěvky ve fóru';
$string['moderatorsandgroupadminsonly'] = 'Pouze moderátoři a správci skupiny';
$string['moderatorsdescription'] = 'Moderátoři mohou upravovat a odstraňovat témata a příspěvky. Mohou rovněž otevírat a uzavírat témata diskuse nebo je nastavovat jako trvale otevřená'; $string['moderatorsdescription'] = 'Moderátoři mohou upravovat a odstraňovat témata a příspěvky. Mohou rovněž otevírat a uzavírat témata diskuse nebo je nastavovat jako trvale otevřená';
$string['moderatorslist'] = 'Moderátoři:'; $string['moderatorslist'] = 'Moderátoři:';
$string['name'] = 'Fórum'; $string['name'] = 'Fórum';
$string['nameplural'] = 'Fóra'; $string['nameplural'] = 'Fóra';
$string['newforum'] = 'Nové fórum'; $string['newforum'] = 'Nové fórum';
$string['newforumpostby'] = '%s: %s: Nový příspěvek do fóra - autor: %s'; $string['newforumpostby'] = '%s: %s: Nový příspěvek do fóra - autor: %s';
$string['newforumpostnotificationsubject'] = '%s: %s: %s';
$string['newpost'] = 'Nový příspěvek'; $string['newpost'] = 'Nový příspěvek';
$string['newtopic'] = 'Nové téma'; $string['newtopic'] = 'Nové téma';
$string['noforumpostsyet'] = 'V této skupině zatím nejsou žádné příspěvky'; $string['noforumpostsyet'] = 'V této skupině zatím nejsou žádné příspěvky';
...@@ -110,6 +125,7 @@ $string['postsvariable'] = 'Příspěvky: %s'; ...@@ -110,6 +125,7 @@ $string['postsvariable'] = 'Příspěvky: %s';
$string['potentialmoderators'] = 'Moderátoři k dispozici'; $string['potentialmoderators'] = 'Moderátoři k dispozici';
$string['re'] = 'Re: %s'; $string['re'] = 'Re: %s';
$string['regulartopics'] = 'Pravidelná témata'; $string['regulartopics'] = 'Pravidelná témata';
$string['replyforumpostnotificationsubject'] = 'Re: %s: %s: %s';
$string['replyto'] = 'Odpověď na:'; $string['replyto'] = 'Odpověď na:';
$string['replytotopicby'] = '%s: %s: Odpověď na "%s" - autor: %s'; $string['replytotopicby'] = '%s: %s: Odpověď na "%s" - autor: %s';
$string['stickydescription'] = 'Trvalá témata diskuse jsou zobrazena vždy nahoře na stránce'; $string['stickydescription'] = 'Trvalá témata diskuse jsou zobrazena vždy nahoře na stránce';
...@@ -126,6 +142,7 @@ $string['topicopenedsuccess'] = 'Témata úspěšně otevřena'; ...@@ -126,6 +142,7 @@ $string['topicopenedsuccess'] = 'Témata úspěšně otevřena';
$string['topicslower'] = 'témata'; $string['topicslower'] = 'témata';
$string['topicstickysuccess'] = 'Témata úspěšně nastavena jako trvalá'; $string['topicstickysuccess'] = 'Témata úspěšně nastavena jako trvalá';
$string['topicsubscribesuccess'] = 'Odebírání témat úspěšně nastaveno'; $string['topicsubscribesuccess'] = 'Odebírání témat úspěšně nastaveno';
$string['topicsuccessfulunsubscribe'] = 'Odebírání témat zrušeno';
$string['topicunstickysuccess'] = 'Označení tématu jako trvalého úspěšně zrušeno'; $string['topicunstickysuccess'] = 'Označení tématu jako trvalého úspěšně zrušeno';
$string['topicunsubscribesuccess'] = 'Odebírání témat úspěšně zrušeno'; $string['topicunsubscribesuccess'] = 'Odebírání témat úspěšně zrušeno';
$string['topicupdatefailed'] = 'Úprava témat selhala'; $string['topicupdatefailed'] = 'Úprava témat selhala';
...@@ -133,5 +150,9 @@ $string['typenewpost'] = 'Nový příspěvek ve fóru'; ...@@ -133,5 +150,9 @@ $string['typenewpost'] = 'Nový příspěvek ve fóru';
$string['unsubscribefromforum'] = 'Neodebírat příspěvky z tohoto fóra'; $string['unsubscribefromforum'] = 'Neodebírat příspěvky z tohoto fóra';
$string['unsubscribefromtopic'] = 'Neodebírat příspěvky z tohoto téma'; $string['unsubscribefromtopic'] = 'Neodebírat příspěvky z tohoto téma';
$string['updateselectedtopics'] = 'Aktualizovat vybraná témata'; $string['updateselectedtopics'] = 'Aktualizovat vybraná témata';
$string['whocancreatetopics'] = 'Kdo může zakládat nová témata diskuse';
$string['yesterday'] = 'Včera'; $string['yesterday'] = 'Včera';
$string['youarenotsubscribedtothisforum'] = 'Neodebíráte emaily z tohoto fóra';
$string['youarenotsubscribedtothistopic'] = 'Neodebíráte emaily z tohoto tématu diskuse';
$string['youcannotunsubscribeotherusers'] = 'Nemůžete rušit odebírání jiných uživatelů';
?> ?>
...@@ -47,6 +47,7 @@ $string['datarootnotwritable'] = 'Do nastaveného datového adresáře %s (datar ...@@ -47,6 +47,7 @@ $string['datarootnotwritable'] = 'Do nastaveného datového adresáře %s (datar
$string['dbconnfailed'] = 'Mahara se nemůže připojit ke své databázi. $string['dbconnfailed'] = 'Mahara se nemůže připojit ke své databázi.
* Pokud jste běžný uživatel a právě jste pracovali s těmito stránkami, vyčkejte chvilku a akci opakujte * Pokud jste běžný uživatel a právě jste pracovali s těmito stránkami, vyčkejte chvilku a akci opakujte
* Pokud jste správce stránek, zkontrolujte konfiguraci připojení k databázi a ujistěte se, že je databáze dostupná. Následuje popis chyby:'; * Pokud jste správce stránek, zkontrolujte konfiguraci připojení k databázi a ujistěte se, že je databáze dostupná. Následuje popis chyby:';
$string['dbnotutf8'] = 'Vaše databáze není v kódování UTF-8. Mahara ukládá všechna data v UTF-8. Je třeba znovu založit databázi s korektně nastaveným kódováním.';
$string['dbversioncheckfailed'] = 'Mahara vyžaduje vyšší verzi vašeho databázového serveru. Momentálně máte %s %s, ale Mahara potřebuje alespoň verzi %s.'; $string['dbversioncheckfailed'] = 'Mahara vyžaduje vyšší verzi vašeho databázového serveru. Momentálně máte %s %s, ale Mahara potřebuje alespoň verzi %s.';
$string['gdextensionnotloaded'] = 'Vaše PHP nemá podporu rozšíření GD. Mahara vyžaduje tuto knihovnu pro manipulaci s grafikou, např. změna rozměrů nahraných obrázků apod. Buď povolte rozšíření "gd" v php.ini nebo překompilujte PHP s příslušným nastavením.'; $string['gdextensionnotloaded'] = 'Vaše PHP nemá podporu rozšíření GD. Mahara vyžaduje tuto knihovnu pro manipulaci s grafikou, např. změna rozměrů nahraných obrázků apod. Buď povolte rozšíření "gd" v php.ini nebo překompilujte PHP s příslušným nastavením.';
$string['gdfreetypenotloaded'] = 'Rozšíření GD neobsahuje podporu fontů Freetype. Tyto fonty jsou potřeba pro generování kontrolních CAPTCHA obrázků. Opravte konfiguraci PHP a gd.'; $string['gdfreetypenotloaded'] = 'Rozšíření GD neobsahuje podporu fontů Freetype. Tyto fonty jsou potřeba pro generování kontrolních CAPTCHA obrázků. Opravte konfiguraci PHP a gd.';
......
...@@ -48,6 +48,7 @@ $string['addtomyfriends'] = 'Přidej se mezi mé přátele!'; ...@@ -48,6 +48,7 @@ $string['addtomyfriends'] = 'Přidej se mezi mé přátele!';
$string['adduserfailed'] = 'Přidání uživatele selhalo'; $string['adduserfailed'] = 'Přidání uživatele selhalo';
$string['addusertogroup'] = 'Přidat do'; $string['addusertogroup'] = 'Přidat do';
$string['allfriends'] = 'Všichni přátelé'; $string['allfriends'] = 'Všichni přátelé';
$string['allgroupmembers'] = 'Všichni členové skupiny';
$string['allgroups'] = 'Všechny skupiny'; $string['allgroups'] = 'Všechny skupiny';
$string['allmygroups'] = 'Všechny mé skupiny'; $string['allmygroups'] = 'Všechny mé skupiny';
$string['approve'] = 'Schválit'; $string['approve'] = 'Schválit';
......
...@@ -32,6 +32,7 @@ $string['Artefacts'] = 'Položky'; ...@@ -32,6 +32,7 @@ $string['Artefacts'] = 'Položky';
$string['Copyof'] = 'Kopie - %s'; $string['Copyof'] = 'Kopie - %s';
$string['Failed'] = 'Selhalo'; $string['Failed'] = 'Selhalo';
$string['From'] = 'Od'; $string['From'] = 'Od';
$string['Help'] = 'Nápověda';
$string['Permissions'] = 'Oprávnění'; $string['Permissions'] = 'Oprávnění';
$string['Query'] = 'Dotaz'; $string['Query'] = 'Dotaz';
$string['Results'] = 'Výsledky'; $string['Results'] = 'Výsledky';
...@@ -428,6 +429,7 @@ $string['debugemail'] = 'POZNÁMKA: Tento e-mail je určen pro %s <%s>, ale byl ...@@ -428,6 +429,7 @@ $string['debugemail'] = 'POZNÁMKA: Tento e-mail je určen pro %s <%s>, ale byl
$string['decline'] = 'Zamítnout'; $string['decline'] = 'Zamítnout';
$string['default'] = 'Výchozí'; $string['default'] = 'Výchozí';
$string['delete'] = 'Odstranit'; $string['delete'] = 'Odstranit';
$string['deleteduser'] = 'Odstraněný uživatel';
$string['description'] = 'Popis'; $string['description'] = 'Popis';
$string['displayname'] = 'Zobrazované jméno'; $string['displayname'] = 'Zobrazované jméno';
$string['done'] = 'Hotovo'; $string['done'] = 'Hotovo';
......
...@@ -94,7 +94,8 @@ $string['choosetemplatepagedescription'] = '<p>Zde je šablony pohledů, které ...@@ -94,7 +94,8 @@ $string['choosetemplatepagedescription'] = '<p>Zde je šablony pohledů, které
$string['clickformoreinformation'] = 'Klikněte pro více informací a pro přidání komentáře'; $string['clickformoreinformation'] = 'Klikněte pro více informací a pro přidání komentáře';
$string['close'] = 'Zavřít'; $string['close'] = 'Zavřít';
$string['complaint'] = 'Stížnost'; $string['complaint'] = 'Stížnost';
$string['configureblock'] = 'Konfigurovat tento blok'; $string['configureblock'] = 'Konfigurovat blok %s';
$string['configurethisblock'] = 'Konfigurovat tento blok';
$string['confirmcancelcreatingview'] = 'Tvorba pohledu ještě není u konce. Opravdu chcete úpravy zrušit?'; $string['confirmcancelcreatingview'] = 'Tvorba pohledu ještě není u konce. Opravdu chcete úpravy zrušit?';
$string['confirmdeleteblockinstance'] = 'Opravdu chcete odstranit tento blok?'; $string['confirmdeleteblockinstance'] = 'Opravdu chcete odstranit tento blok?';
$string['copiedblocksandartefactsfromtemplate'] = 'Úspěšně zkopírováno %d bloků a %d položek portfolia z %s'; $string['copiedblocksandartefactsfromtemplate'] = 'Úspěšně zkopírováno %d bloků a %d položek portfolia z %s';
...@@ -167,10 +168,14 @@ $string['loggedin'] = 'Přihlášení uživatelé'; ...@@ -167,10 +168,14 @@ $string['loggedin'] = 'Přihlášení uživatelé';
$string['loggedinlower'] = 'přihlášení uživatelé'; $string['loggedinlower'] = 'přihlášení uživatelé';
$string['makeprivate'] = 'Změnit na soukromý'; $string['makeprivate'] = 'Změnit na soukromý';
$string['makepublic'] = 'Zveřejnit'; $string['makepublic'] = 'Zveřejnit';
$string['moveblockdown'] = 'Přesunout blok dolů'; $string['moveblockdown'] = 'Přesunout blok %s dolů';
$string['moveblockleft'] = 'Přesunout blok doleva'; $string['moveblockleft'] = 'Přesunout blok %s doleva';
$string['moveblockright'] = 'Přesunout blok doprava'; $string['moveblockright'] = 'Přesunout blok %s doprava';
$string['moveblockup'] = 'Přesunout blok nahoru'; $string['moveblockup'] = 'Přesunout blok %s nahoru';
$string['movethisblockdown'] = 'Přesunout tento blok dolů';
$string['movethisblockleft'] = 'Přesunout tento blok doleva';
$string['movethisblockright'] = 'Přesunout tento blok doprava';
$string['movethisblockup'] = 'Přesunout tento blok nahoru';
$string['myviews'] = 'Moje pohledy'; $string['myviews'] = 'Moje pohledy';
$string['next'] = 'Další'; $string['next'] = 'Další';
$string['noaccesstoview'] = 'Nemáte oprávnění vidět tento pohled'; $string['noaccesstoview'] = 'Nemáte oprávnění vidět tento pohled';
...@@ -203,6 +208,7 @@ $string['removeblock'] = 'Odstranit tento blok'; ...@@ -203,6 +208,7 @@ $string['removeblock'] = 'Odstranit tento blok';
$string['removecolumn'] = 'Odstranit tento sloupec'; $string['removecolumn'] = 'Odstranit tento sloupec';
$string['removedfromwatchlist'] = 'Pohled odebrán ze seznamu sledovaných pohledů'; $string['removedfromwatchlist'] = 'Pohled odebrán ze seznamu sledovaných pohledů';
$string['removefromwatchlist'] = 'Přestat sledovat tento pohled'; $string['removefromwatchlist'] = 'Přestat sledovat tento pohled';
$string['removethisblock'] = 'Odstranit tento blok';
$string['reportobjectionablematerial'] = 'Nahlásit nevhodný obsah'; $string['reportobjectionablematerial'] = 'Nahlásit nevhodný obsah';
$string['reportsent'] = 'Vaše zpráva byla odeslána'; $string['reportsent'] = 'Vaše zpráva byla odeslána';
$string['searchowners'] = 'Prohledat vlastníky'; $string['searchowners'] = 'Prohledat vlastníky';
...@@ -228,6 +234,7 @@ $string['thisviewmaybecopied'] = 'Kopírování povoleno'; ...@@ -228,6 +234,7 @@ $string['thisviewmaybecopied'] = 'Kopírování povoleno';
$string['title'] = 'Název pohledu'; $string['title'] = 'Název pohledu';
$string['token'] = 'Tajná adresa URL'; $string['token'] = 'Tajná adresa URL';
$string['tutors'] = 'učitelé'; $string['tutors'] = 'učitelé';
$string['unrecogniseddateformat'] = 'Neznámý formát datumu';
$string['updatewatchlistfailed'] = 'Aktualizace seznamu sledovaných pohledů selhala'; $string['updatewatchlistfailed'] = 'Aktualizace seznamu sledovaných pohledů selhala';
$string['users'] = 'Uživatelé'; $string['users'] = 'Uživatelé';
$string['view'] = 'pohled'; $string['view'] = 'pohled';
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment