Commit 85cb2cf9 authored by David Mudrak's avatar David Mudrak
Browse files

Overwriting the content of the pack with the recent version from Launchpad


Signed-off-by: default avatarDavid Mudrak <david@moodle.com>
parent 49af1885
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
* @copyright (C) 2008-2011
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
......@@ -30,4 +6,3 @@ $string['defaulttitledescription'] = 'Ponecháte-li prázdné, bude použit náz
$string['description'] = 'Zobrazuje celý blog';
$string['postsperpage'] = 'Příspevky na stránku';
$string['title'] = 'Blog';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
* @copyright (C) 2009 onwards David Mudrak http://mudrak.name
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['defaulttitledescription'] = 'Ponecháte-li pole prázdné, bude použit název příspěvku blogu';
$string['description'] = 'Zobrazuje jeden příspěvek z blogu';
$string['title'] = 'Příspěvek v blogu';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
* @copyright (C) 2008-2011
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
......@@ -31,4 +7,3 @@ $string['itemstoshow'] = 'Položky ke zobrazení';
$string['postedin'] = 'z';
$string['postedon'] = 'dne';
$string['title'] = 'Nedávné příspěvky z blogu';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
* @copyright (C) 2008-2011
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['absolutebottom'] = 'Spodek obrázku bude zarovnán na nejnižší místo řádku (absbottom)';
$string['absolutemiddle'] = 'Střed obrázku je zarovnán se středem řádku (absmiddle)';
$string['addblog'] = 'Přidat blog';
$string['addone'] = 'Přidat příspěvek!';
$string['addpost'] = 'Přidat příspěvek';
......@@ -47,8 +21,6 @@ $string['blogdeleted'] = 'Blog odstraněn';
$string['blogdesc'] = 'Popis';
$string['blogdescdesc'] = 'např. "Deník Davidových zkušeností a postřehů"';
$string['blogdoesnotexist'] = 'Pokoušíte se zobrazit neexistující blog';
$string['blogfilesdirdescription'] = 'Soubory připojené k příspěvkům v blogu';
$string['blogfilesdirname'] = 'soubory_blogu';
$string['blogpost'] = 'Příspěvek blogu';
$string['blogpostdeleted'] = 'Příspěvek odstraněn';
$string['blogpostdoesnotexist'] = 'Pokoušíte se zobrazit neexistující příspěvek blogu';
......@@ -60,16 +32,8 @@ $string['blogtitle'] = 'Název';
$string['blogtitledesc'] = 'např. "Eliščin deník ke Cvičení z ošetřovatelských postupů"';
$string['border'] = 'Ohraničení';
$string['bottom'] = 'Spodek obrázku je zarovnán na spodek písma (bottom)';
$string['browsemyfiles'] = 'Procházet mé soubory';
$string['cancel'] = 'Zrušit';
$string['cannotdeleteblogpost'] = 'Vyskytla se chyba při odstraňování tohoto příspěvku';
$string['commentsallowed'] = 'Komentáře';
$string['commentsallowedno'] = 'Komentování tohoto blogu není povoleno';
$string['commentsallowedyes'] = 'Povolit přihlášeným uživatelům vkládat komentáře k tomuto blogu';
$string['commentsnotify'] = 'Upozornění na vložené komentáře';
$string['commentsnotifydesc'] = 'Může vám být zasláno upozornění, kdykoliv někdo přidá svůj komentář k některému z vašich příspěvků v blogu.';
$string['commentsnotifyno'] = 'Ne, nechci být upozorňován(a) na nové komentáře';
$string['commentsnotifyyes'] = 'Ano, chci být upozorňován(a) na nové komentáře';
$string['copyfull'] = 'Při kopírování pohledu se vytvoří nová kopie tohoto bloku %s';
$string['copynocopy'] = 'Při kopírování pohledu tento blok přeskočit';
$string['copyreference'] = 'Při kopírování pohledu se vytvoří odkaz na váš blok %s';
......@@ -88,7 +52,6 @@ $string['edit'] = 'upravit';
$string['editblogpost'] = 'Upravit příspěvek v blogu';
$string['enablemultipleblogstext'] = 'Již jeden blog máte. Pokud chcete mít další, povolte volbu více blogů na stránce s <a href="%saccount/">nastavením účtu</a>.';
$string['entriesimportedfromleapexport'] = 'Položky importované z exportu LEAP není možné importovat jinam';
$string['erroraccessingblogfilesfolder'] = 'Chyba při přístupu k souborům blogu';
$string['errorsavingattachments'] = 'Při ukládání příloh se vyskytla chyba';
$string['feedrights'] = 'Copyright %s.';
$string['feedsnotavailable'] = 'Kanály nejsou k dispozici pro tento typ artefaktu.';
......@@ -101,8 +64,6 @@ $string['middle'] = 'Střed obrázku je zarovnán s účařím písma řádku (m
$string['moreoptions'] = 'Více možností';
$string['mustspecifycontent'] = 'Musíte vložit obsah vašeho příspěvku';
$string['mustspecifytitle'] = 'Musíte zadat název vašeho příspěvku';
$string['myblog'] = 'Můj blog';
$string['myblogs'] = 'Moje blogy';
$string['name'] = 'Název';
$string['newattachmentsexceedquota'] = 'Souhrnná velikost souborů připojených k tomuto příspěvku by přesáhla vám přidělenou kvótu. Před uložením příspěvku musíte odebrat některé z přiložených souborů.';
$string['newblog'] = 'Nový blog';
......@@ -110,18 +71,18 @@ $string['newblogpost'] = 'Nový příspěvek v blogu "%s"';
$string['newerposts'] = 'Novější příspěvky';
$string['nofilesattachedtothispost'] = 'Bez příloh';
$string['noimageshavebeenattachedtothispost'] = 'K příspěvku nebyly připojeny žádné obrázky. Před vložením obrázku jej musíte buď nahrát nebo připojit.';
$string['nopostsaddone'] = 'Blog je zatím prázdný. %sPřidat nový příspěvek%s!';
$string['nopostsyet'] = 'Dosud žádné příspěvky.';
$string['noresults'] = 'Nebyly nalezeny žádné příspěvky';
$string['olderposts'] = 'Starší příspěvky';
$string['pluginname'] = 'Blogy';
$string['post'] = 'příspěvek';
$string['postbody'] = 'Tělo příspěvku';
$string['postbodydesc'] = ' ';
$string['postedbyon'] = '%s, %s';
$string['postedon'] = 'Publikováno';
$string['posts'] = 'příspěvků';
$string['postscopiedfromview'] = 'Příspěvky zkopírovány z %s';
$string['posttitle'] = 'Název';
$string['posttitle'] = 'název';
$string['publish'] = 'Zveřejnit';
$string['publishblogpost?'] = 'Opravdu chcete zveřejnit tento příspěvek?';
$string['published'] = 'Zveřejněno';
......@@ -150,4 +111,3 @@ $string['youarenottheownerofthisblogpost'] = 'Nejste vlastníkem tohoto přísp
$string['youhaveblogs'] = 'Počet vašich blogů je %s.';
$string['youhavenoblogs'] = 'Nemáte žádné blogy.';
$string['youhaveoneblog'] = 'Máte jeden blog';
?>
......@@ -2,4 +2,4 @@
<p>K výtvorům i pohledům vytvořeným v Mahaře můžet přiřadit štítky. Štítky vám umožní přidat k výtvorům a pohledům popisné nálepky a vytvořit si tak jejich tříděný seznam.</p>
<p>Chcete-li přiřadit k výtvoru nebo pohledu více štítků, oddělte jednotlivé Štítky čárkami. Například - ‘hodnocení, druhé pololetí, výsledky’.</p>
<p>Kliknutím na <b>Ukaž mé štítky</b> zobrazíte seznam štítků, které jste již ve svém portfoliu použili a jak často byly tyto štítky vloženy. Kliknutím na již existující štítek ho přiřadíte k seznamu štítků pro výtvor nebo pohled, který právě vytváříte nebo upravujete.</p>
<p>Pomocí <b>Prohledej mé Portfolio</b> můžete najít všechny výtvory a pohledy, ke kterým jste přiřadili konkrétní štítek, a můžete tak vytvořit systém složek nebo obsah svého portfolia.</p>
\ No newline at end of file
<p>Pomocí <b>Prohledej mé Portfolio</b> můžete najít všechny výtvory a pohledy, ke kterým jste přiřadili konkrétní štítek, a můžete tak vytvořit systém složek nebo obsah svého portfolia.</p>
<h3>Uložit jako kocept</h3>
<p>Pokud se chcete vrátit ke svému záznamu z blogu později a přidat ho nebo jeji upravit, můžete počkat s jeho zvřejněním a ho uložit jako koncept.</p>
......@@ -2,4 +2,4 @@
<p>K výtvorům i pohledům vytvořeným v Mahaře můžet přiřadit štítky. Štítky vám umožní přidat k výtvorům a pohledům popisné nálepky a vytvořit si tak jejich tříděný seznam.</p>
<p>Chcete-li přiřadit k výtvoru nebo pohledu více štítků, oddělte jednotlivé Štítky čárkami. Například - ‘hodnocení, druhé pololetí, výsledky’.</p>
<p>Kliknutím na <b>Ukaž mé štítky</b> zobrazíte seznam štítků, které jste již ve svém portfoliu použili a jak často byly tyto štítky vloženy. Kliknutím na již existující štítek ho přiřadíte k seznamu štítků pro výtvor nebo pohled, který právě vytváříte nebo upravujete.</p>
<p>Pomocí <b>Prohledej mé Portfolio</b> můžete najít všechny výtvory a pohledy, ke kterým jste přiřadili konkrétní štítek, a můžete tak vytvořit systém složek nebo obsah svého portfolia.</p>
\ No newline at end of file
<p>Pomocí <b>Prohledej mé Portfolio</b> můžete najít všechny výtvory a pohledy, ke kterým jste přiřadili konkrétní štítek, a můžete tak vytvořit systém složek nebo obsah svého portfolia.</p>
......@@ -2,4 +2,4 @@
<p>K výtvorům i pohledům vytvořeným v Mahaře můžet přiřadit štítky. Štítky vám umožní přidat k výtvorům a pohledům popisné nálepky a vytvořit si tak jejich tříděný seznam.</p>
<p>Chcete-li přiřadit k výtvoru nebo pohledu více štítků, oddělte jednotlivé Štítky čárkami. Například - ‘hodnocení, druhé pololetí, výsledky’.</p>
<p>Kliknutím na <b>Ukaž mé štítky</b> zobrazíte seznam štítků, které jste již ve svém portfoliu použili a jak často byly tyto štítky vloženy. Kliknutím na již existující štítek ho přiřadíte k seznamu štítků pro výtvor nebo pohled, který právě vytváříte nebo upravujete.</p>
<p>Pomocí <b>Prohledej mé Portfolio</b> můžete najít všechny výtvory a pohledy, ke kterým jste přiřadili konkrétní štítek, a můžete tak vytvořit systém složek nebo obsah svého portfolia.</p>
\ No newline at end of file
<p>Pomocí <b>Prohledej mé Portfolio</b> můžete najít všechny výtvory a pohledy, ke kterým jste přiřadili konkrétní štítek, a můžete tak vytvořit systém složek nebo obsah svého portfolia.</p>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
* @copyright (C) 2008-2011
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
......@@ -33,6 +9,8 @@ $string['Comments'] = 'Komentáře';
$string['Moderate'] = 'Moderovat';
$string['allowcomments'] = 'Povolit komentáře';
$string['approvalrequired'] = 'Komentáře jsou moderovány, takže pokud se rozhodnete tento komentář zveřejnit, nebude viditelný pro ostatní až do schválení majitelem.';
$string['artefactdefaultpermissions'] = 'Výchozí oprávnění komentáře';
$string['artefactdefaultpermissionsdescription'] = 'Vybrané položky portfolia budou mít při vytvoření povolené komentáře. Uživatelé mohou přepsat toto nastavení pro jednotlivé položky portfolia.';
$string['attachfile'] = 'Přiložit soubor';
$string['cantedithasreplies'] = 'Můžete upravovat pouze nejnovější komentář';
$string['canteditnotauthor'] = 'Nejste autor tohoto komentáře';
......@@ -42,6 +20,7 @@ $string['commentdeletedauthornotification'] = 'Váš komentář na %s byl odstra
$string['commentdeletednotificationsubject'] = 'Komentář na %s odstraněn';
$string['commentmadepublic'] = 'Zveřejnit komentář';
$string['commentnotinview'] = 'Komentář %d není v pohledu %d';
$string['commentratings'] = 'Povolit komentář hodnocení';
$string['commentremoved'] = 'Komentář odstraněn';
$string['commentremovedbyadmin'] = 'Komentář odstraněn správcem';
$string['commentremovedbyauthor'] = 'Komentář odstraněn autorem';
......@@ -60,6 +39,7 @@ $string['feedbacknotificationhtml'] = '<div style="padding: 0.5em 0; border-bott
$string['feedbacknotificationtext'] = '%s komentován na %s %s ------------------------------------------------------------------------ %s ------------------------------------------------------------------------ Pokud chcete vidět a odpovědět na tento komentář online, otevřete tento odkaz: %s';
$string['feedbackonviewbyuser'] = 'Zpětná vazba na %s od %s';
$string['feedbacksubmitted'] = 'Zpětná vazba odeslána';
$string['lastcomment'] = 'Poslední komentář';
$string['makepublic'] = 'Zveřejnit';
$string['makepublicnotallowed'] = 'Nemáte oprávnění zveřejnit tento komentář';
$string['makepublicrequestbyauthormessage'] = '%s požádal o zveřejnění tohoto komentáře.';
......@@ -72,8 +52,9 @@ $string['moderatecommentsdescription'] = 'Komentář zůstane soukromý, dokud h
$string['newfeedbacknotificationsubject'] = 'Nová zpětná vazba na %s';
$string['placefeedback'] = 'Zanechat zpětnou vazbu';
$string['pluginname'] = 'Komentář';
$string['rating'] = 'Hodnocení';
$string['reallydeletethiscomment'] = 'Jste si jisti, že chcete odstranit tento komentář?';
$string['thiscommentisprivate'] = 'Tento komentář je soukromý';
$string['typefeedback'] = 'Zpětná vazba';
$string['viewcomment'] = 'Zobrazit komentář';
$string['youhaverequestedpublic'] = 'Požádal jste o zveřejnění tohoto komentáře.';
?>
<h3>Komentáře hodnocení</h3>
<p>Zapněte tuto volbu pro povolení 5-hvězdičkového hodnocení položek portfolia a pohledů.</p>
<p>Všimněte si, že hodnocení musí být doplněno o komentář nebo přílohu.</p>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
* @copyright (C) 2009 onwards David Mudrak http://mudrak.name
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['Files'] = 'Soubory';
$string['description'] = 'Zobrazuje soubory ke stažení';
$string['title'] = 'Soubory ke stažení';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
* @copyright (C) 2009 onwards David Mudrak http://mudrak.name
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['defaulttitledescription'] = 'Ponecháte-li toto pole prázdné, bude použit název složky';
$string['description'] = 'Zobrazuje jednu celou složku';
$string['title'] = 'Složka';
?>
<?php
defined('INTERNAL') || die();
$string['description'] = 'Kolekce obrázků z mého datového úložiště';
$string['select'] = 'Výběr obrázku';
$string['selectfolder'] = 'Zobrazit všechny obrázky z jedné z mých složek (bude obsahovat i obrázky nahrané později)';
$string['selectimages'] = 'Budu si vybírat jednotlivé obrázky ke zobrazení.';
$string['style'] = 'Vzhled';
$string['styleslideshow'] = 'Promítání snímků';
$string['stylethumbs'] = 'Miniatury';
$string['title'] = 'Galerie obrázků';
$string['width'] = 'Šířka';
$string['widthdescription'] = 'Určete šířku pro vaše obrázky (v pixelech). Snímky budou na tuto šířku zmenšeny.';
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
* @copyright (C) 2009 onwards David Mudrak http://mudrak.name
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['description'] = 'Zobrazuje jeden HTML soubor';
$string['title'] = 'HTML';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
* @copyright (C) 2009 onwards David Mudrak http://mudrak.name
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
......@@ -31,4 +7,3 @@ $string['showdescription'] = 'Ukázat popisek?';
$string['title'] = 'Obrázek';
$string['width'] = 'Šířka';
$string['widthdescription'] = 'Zadejte šířku obrázku v pixelech. Obrázek bude automaticky zmenšen na nastavenou velikost. Ponecháte-li pole prázdné, bude obrázek zobrazen v původní velikosti.';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
* @copyright (C) 2009 onwards David Mudrak http://mudrak.name
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
......@@ -32,4 +8,3 @@ $string['flashanimation'] = 'Flash animace';
$string['media'] = 'Média';
$string['title'] = 'Přehrávání videa';
$string['typeremoved'] = 'V tomto bloku se má zobrazovat video, ale použitý formát byl správcem serveru zakázán.';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
* @copyright (C) 2008-2011
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
......@@ -38,6 +14,7 @@ $string['File'] = 'Soubor';
$string['Files'] = 'Soubory';
$string['Folder'] = 'Složka';
$string['Folders'] = 'Složky';
$string['Images'] = 'Obrázky';
$string['Name'] = 'Název';
$string['Owner'] = 'Vlastník';
$string['Preview'] = 'Náhled';
......@@ -92,12 +69,14 @@ $string['filealreadyindestination'] = 'Přesouvaný soubor v této složce již
$string['fileappearsinviews'] = 'Tento soubor se zobrazí v jednom nebo více z vašich pohledů.';
$string['fileattached'] = 'Tento soubor je připojen k tomuto počtu dalších položek ve vašem portfoliu: %s';
$string['fileexists'] = 'Soubor existuje';
$string['fileexistsonserver'] = 'Soubor %s již existuje';
$string['fileexistsoverwritecancel'] = 'Soubor s tímto názvem již existuje. Můžete buď zvolit jiný název nebo přepsat stávající soubor.';
$string['fileinstructions'] = 'Sem můžete nahrávat obrázky, dokumenty a další soubory, které budete chtít zveřejňovat v pohledech na vaše portfolio. K přesunutí souboru nebo složky na ně klikněte myší a přetáhněte na požadované místo.';
$string['filelistloaded'] = 'Nahrán seznam souborů';
$string['filemoved'] = 'Soubor úspěšně přesunut';
$string['filenamefieldisrequired'] = 'Pole se souborem je povinné';
$string['filepermission.edit'] = 'Upravit';
$string['filepermission.republish'] = 'Zveřejnit';
$string['filepermission.view'] = 'Pohled';
$string['fileremoved'] = 'Soubor odstraněn';
$string['files'] = 'soubory';
$string['filesextractedfromarchive'] = 'Extrakce souborů z archívu';
......@@ -119,7 +98,7 @@ $string['groupfiles'] = 'Seskupit soubory';
$string['gz'] = 'Gzip archív';
$string['home'] = 'Domů';
$string['html'] = 'HTML soubor';
$string['htmlremovedmessage'] = 'Prohlížíte si <strong>%s</strong> uživatele <a href="%s">%s</a>. Obsah níže zobrazeného souboru byl profiltrován, aby neobsahoval případný škodlivý obsah a nemusí zcela odpovídat původnímu originálu.';
$string['htmlremovedmessage'] = 'Prohlížíte si <strong>%s</strong> od uživatele <a href="%s">%s</a>. Obsah níže zobrazeného souboru byl profiltrován, aby neobsahoval případný škodlivý obsah a nemusí zcela odpovídat původnímu originálu.';
$string['htmlremovedmessagenoowner'] = 'Prohlížíte si <strong>%s</strong>. Obsah níže zobrazeného souboru byl profiltrován, aby neobsahoval případný škodlivý obsah a nemusí zcela odpovídat původnímu originálu.';
$string['image'] = 'Obrázek';
$string['imagetitle'] = 'Popisek obrázku';
......@@ -209,7 +188,6 @@ $string['timeouterror'] = 'Nahrávání souboru selhalo - pokuste se nahrát sou
$string['title'] = 'Název';
$string['titlefieldisrequired'] = 'Pole s názvem je povinné';
$string['txt'] = 'Čistý text';
$string['unlinkthisfilefromblogposts?'] = 'Tento soubor je použit jako příloha k jednomu nebo několika příspěvkům blogu. Pokud jej odstraníte, bude z těchto příspěvků odebrán.';
$string['unzipprogress'] = '%s souborů/složek vytvořeno.';
$string['upload'] = 'Nahrát';
$string['uploadagreement'] = 'Nahrát dohodu';
......@@ -234,4 +212,3 @@ $string['wrongfiletypeforblock'] = 'Vámi nahraný soubor nekoresponduje s vybra
$string['xml'] = 'XML soubor';
$string['youmustagreetothecopyrightnotice'] = 'Musíte vyjádřit svůj souhlas s prohlášením o autorských právech';
$string['zip'] = 'ZIP archív';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
* @copyright (C) 2009 onwards David Mudrak http://mudrak.name
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
......@@ -30,4 +6,3 @@ $string['description'] = 'Zobrazuje vybrané kontaktní údaje';
$string['dontshowemail'] = 'Nezobrazovat e-mailovou adresu';
$string['fieldstoshow'] = 'Zobrazit pole';
$string['title'] = 'Kontaktní údaje';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*