Commit cdd7b5c0 authored by Viktor Fuglik's avatar Viktor Fuglik Committed by David Mudrak
Browse files

Yet another round of fixes and reviews


Signed-off-by: default avatarDavid Mudrak <david@moodle.com>
parent 91556062
......@@ -54,9 +54,9 @@ $string['entriesimportedfromleapexport'] = 'Položky byly importovány z exportu
$string['feedback'] = 'Zpětná vazba';
$string['feedbackattachdirdesc'] = 'Soubory připojené ke komentáři ve vašem portfoliu';
$string['feedbackattachmessage'] = 'Připojený soubor (soubory) byly přidány do vaší složky %s';
$string['feedbackdeletedhtml'] = '<div style="padding: 0.5em 0; border-bottom: 1px solid #999;"> <strong>Komentář na %s byl odstraněn </strong> <br />%s</div> ; <div style="margin: 1em 0;">% s </div> <div style="font-size: smaller; border-top: 1px solid #999;"> <p> <a href="%s">%s </a> </p> </div>';
$string['feedbackdeletedhtml'] = '<div style="padding: 0.5em 0; border-bottom: 1px solid #999;"><strong>Komentář na %s byl odstraněn.</strong><br />%s</div><div style="margin: 1em 0;">%s</div><div style="font-size: smaller; border-top: 1px solid #999;"><p><a href="%s">%s</a></p></div>';
$string['feedbackdeletedtext'] = 'Komentář k %s byl odstraněn uživatelem %s ------------------------------------------------------------------------ %s ------------------------------------------------------------------------ Pokud chcete vidět %s online, otevřete tento odkaz: %s';
$string['feedbacknotificationhtml'] = '<div style="padding: 0.5em 0; border-bottom: 1px solid #999;"> <strong>%s byl komentován na %s</ strong> <br>%s </div> <div style="margin: 1em 0;">% s </div> <div style="font-size: smaller; border-top: 1px solid #999;"> <p> <a href="%s"> Odpovědět na tento komentář online </a> </p> </ div>';
$string['feedbacknotificationhtml'] = '<div style="padding: 0.5em 0; border-bottom: 1px solid #999;"><strong>%s byl komentován na %s</strong><br />%s</div><div style="margin: 1em 0;">%s</div><div style="font-size: smaller; border-top: 1px solid #999;"><p><a href="%s">Odpovědět na tento komentář online</a></p></div>';
$string['feedbacknotificationtext'] = '%s komentován na %s %s ------------------------------------------------------------------------ %s ------------------------------------------------------------------------ Pokud chcete vidět a odpovědět na tento komentář online, otevřete tento odkaz: %s';
$string['feedbackonviewbyuser'] = 'Zpětná vazba na %s od %s';
$string['feedbacksubmitted'] = 'Zpětná vazba odeslána';
......
......@@ -119,7 +119,7 @@ $string['groupfiles'] = 'Seskupit soubory';
$string['gz'] = 'Gzip archív';
$string['home'] = 'Domů';
$string['html'] = 'HTML soubor';
$string['htmlremovedmessage'] = 'Prohlížíte si <strong>%s</strong> od uživatele <a href="%s">%s</a>. Obsah níže zobrazeného souboru byl profiltrován, aby neobsahoval případný škodlivý obsah a nemusí zcela odpovídat původnímu originálu.';
$string['htmlremovedmessage'] = 'Prohlížíte si <strong>%s</strong> uživatele <a href="%s">%s</a>. Obsah níže zobrazeného souboru byl profiltrován, aby neobsahoval případný škodlivý obsah a nemusí zcela odpovídat původnímu originálu.';
$string['htmlremovedmessagenoowner'] = 'Prohlížíte si <strong>%s</strong>. Obsah níže zobrazeného souboru byl profiltrován, aby neobsahoval případný škodlivý obsah a nemusí zcela odpovídat původnímu originálu.';
$string['image'] = 'Obrázek';
$string['imagetitle'] = 'Popisek obrázku';
......
......@@ -38,7 +38,7 @@ $string['aboutdescription'] = 'Zadejte vaše skutečné křestní jméno a pří
$string['aboutme'] = 'O mně';
$string['addbutton'] = 'Přidat';
$string['address'] = 'Poštovní adresa';
$string['aimscreenname'] = 'AIM účet';
$string['aimscreenname'] = 'AIM';
$string['blogaddress'] = 'Adresa blogu';
$string['businessnumber'] = 'Pracovní telefon';
$string['city'] = 'Město';
......
......@@ -46,7 +46,7 @@ $string['date'] = 'Datum';
$string['dateofbirth'] = 'Datum narození';
$string['description'] = 'Popis';
$string['detailsofyourcontribution'] = 'Podrobnosti o vašem příspěvku';
$string['educationandemployment'] = 'Vzdělání &amp; Zaměstnání';
$string['educationandemployment'] = 'Vzdělání a zaměstnání';
$string['educationhistory'] = 'Dosažené vzdělání';
$string['employer'] = 'Zaměstnavatel';
$string['employeraddress'] = 'Adresa zaměstnavatele';
......
......@@ -29,6 +29,6 @@ defined('INTERNAL') || die();
$string['collection'] = 'Sbírka';
$string['defaulttitledescription'] = 'Není-li zde uveden titulek, bude použit název sbírky.';
$string['description'] = 'Zobrazit jednoduchou navigaci u sbírky pohledů.';
$string['nocollections'] = 'Žádné sbírky pohledů. <a href="%scollection/edit.php?new=1">Vytvořte nějaké</ a>.';
$string['nocollections'] = 'Žádné sbírky pohledů. <a href="%scollection/edit.php?new=1">Vytvořte nějaké</a>.';
$string['title'] = 'Navigace';
?>
......@@ -49,7 +49,7 @@ $string['hiderealnamedescription'] = 'Zaškrtněte toto políčko, pokud jste na
$string['language'] = 'Jazyk';
$string['maildisabled'] = 'E-mail zakázán';
$string['maildisabledbounce'] = 'Odeslání e-mailů na vaši adresu bylo zakázáno, protože se nám z ní vrátilo příliš mnoho zpráv jako nedoručitelných. Zkontrolujte si prosím, jestli váš účet funguje předtím, než ho znovu povolíte v nastavení účtu na %s.';
$string['maildisableddescription'] = 'Odesílání e-mailů na váš účet bylo zakázáno. Můžete ho &lt;a href=&quot;%s&quot;&gt;znovu povolit&lt;/a&gt; na stránce s nastavením účtu.';
$string['maildisableddescription'] = 'Odesílání e-mailů na váš účet bylo zakázáno. Můžete ho <a href="%s">znovu povolit</a> na stránce s nastavením účtu.';
$string['messagesallow'] = 'Kdokoliv mně může poslat zprávu';
$string['messagesdescr'] = 'Zprávy od ostatních uživatelů';
$string['messagesfriends'] = 'Mí přátelé mi mohou poslat zprávu';
......
......@@ -141,7 +141,7 @@ $string['confirmdeleteuser'] = 'Jste si jisti, že chcete odstranit tohoto uživ
$string['confirmdeleteusers'] = 'Jste si jistí, že chcete odstranit vybrané uživatele?';
$string['confirmremoveuserfrominstitution'] = 'Opravdu chcete zobrazenému uživateli odebrat příslušnost k této instituci?';
$string['continue'] = 'Pokračovat';
$string['copyright'] = 'Copyright &copy; 2006 a dále - Catalyst IT Ltd';
$string['copyright'] = 'Copyright &copy; 2006 a dále - <a href="http://wiki.mahara.org/Contributors">Catalyst IT Ltd a přispěvatelé</a>';
$string['coredata'] = 'jádro';
$string['coredatasuccess'] = 'Jádro úspěšně nainstalováno';
$string['couldnotexportusers'] = 'Následující uživatelé nemohli být exportováni: %s';
......@@ -424,9 +424,9 @@ $string['registertermsdescription'] = 'Nutit uživatele, aby souhlasili s podmí
$string['registerthismaharasite'] = 'Registrovat tento portál Mahara';
$string['registeryourmaharasite'] = 'Registrujte svůj portál Mahara';
$string['registeryourmaharasitedetail'] = '<p>Vaši instalaci Mahary můžete registrovat v databázi na stránkách <a href="http://mahara.org/">mahara.org</a>. Registrace je zdarma, pomáhá tvůrcům Mahary udržovat si přehled o jejím používání ve světě.</p><p>Můžete se sami ujistit, že informace, které jsou při registraci zasílány, neobsahují žádné údaje, pomocí nichž by bylo možno identifikovat vaše uživatele.</p><p>Pokud zaškrtnete &quot;aktualizovat každý týden&quot;, vaše Mahara bude jednou týdně sama aktualizovat údaje v registru.</p><p>Po registraci se tato výzva přestane zobrazovat. Nastavení týdenních aktualizací můžete i poté kdykoliv změnit v sekci <a href="%sadmin/site/options.php">Nastavení stránek</a>.</p>';
$string['registeryourmaharasitesummary'] = '<p> Vaši instalaci Mahry můžete registrovat v databázi na stránkách<a href="http://mahara.org/">mahara.org</a> a pomoci nám tak získat přehled o instalacích Mahara napříč celým světem. Registrací odstraníte toto oznámení.</p>
$string['registeryourmaharasitesummary'] = '<p> Vaši instalaci Mahry můžete registrovat v databázi na stránkách <a href="http://mahara.org/">mahara.org</a> a pomoci nám tak získat přehled o instalacích Mahara napříč celým světem. Registrací odstraníte toto oznámení.</p>
Můžete zaregistrovat vaše stránky a prohlédnout si informace, které budou odeslány na <strong> <a href="%sadmin/registersite.php">registrační stránku.</a></strong></p>';
Můžete zaregistrovat vaše stránky a prohlédnout si informace, které budou odeslány na <strong><a href="%sadmin/registersite.php">registrační stránku.</a></strong></p>';
$string['registrationallowed'] = 'Povolit registraci uživatelů?';
$string['registrationalloweddescription'] = 'Zda se mohou uživatelé registrovat jako členové této instituce';
$string['registrationalloweddescription2'] = 'Zda se mohou uživatelé sami registrovat jako členové této instituce na vašich stránkách';
......@@ -435,7 +435,7 @@ $string['registrationsuccessfulthanksforregistering'] = 'Registrace úspěšně
$string['reinstall'] = 'Přeinstalovat';
$string['release'] = 'Verze %s (%s)';
$string['remoteavatars'] = 'Povolit vzdálené avatary';
$string['remoteavatarsdescription'] = 'Pokud je zatrženo, služba <a href="http://www.gravatar.com"> Gravatar</a> bude použita jako výchozí pro vytváření avatatů v profilu uživatele.';
$string['remoteavatarsdescription'] = 'Pokud je zatrženo, služba <a href="http://www.gravatar.com">Gravatar</a> bude použita jako výchozí pro vytváření avatatů v profilu uživatele.';
$string['remoteusername'] = 'Uživatelské jméno v externím systému';
$string['remoteusernamedescription'] = 'Pokud se tento uživatel autentizuje pomocí externí databáze a má v ní odlišné uživatelské jméno, nastavte jej zde.';
$string['removeuserfrominstitution'] = 'Odebrat uživatele z této instituce';
......
......@@ -187,8 +187,8 @@ $string['memberchangefailed'] = 'Nelze aktualizovat některé informace o člens
$string['memberchangesuccess'] = 'Stav členství úspěšně změněn';
$string['memberrequests'] = 'Žádost o členství';
$string['members'] = 'členové';
$string['membersdescription:controlled'] = 'Toto je skupina s říženým členstvím. Můžete přidat uživatele prostřednictvím jeho stránky s profilem nebo &lt;a href=&quot;%s&quot;&gt;přidat více uživatelů najednou&lt;/a&gt;.';
$string['membersdescription:invite'] = 'Tato skupina je pouze na pozvání. Musíte pozvat uživatele prostřednictvím jeho stránky s profilem nebo &lt;a href=&quot;%s&quot;&gt;zaslat skupinovou pozvánku&lt;/a&gt; pro více uživatelů.';
$string['membersdescription:controlled'] = 'Toto je skupina s říženým členstvím. Můžete přidat uživatele prostřednictvím jeho stránky s profilem nebo <a href="%s">přidat více uživatelů najednou</a>.';
$string['membersdescription:invite'] = 'Tato skupina je pouze na pozvání. Musíte pozvat uživatele prostřednictvím jeho stránky s profilem nebo <a href="%s">zaslat skupinovou pozvánku</a> pro více uživatelů.';
$string['membershiprequests'] = 'Žádost o členství';
$string['membershiptype'] = 'Typ členství';
$string['membershiptype.abbrev.controlled'] = 'Řízená';
......
......@@ -171,7 +171,7 @@ $string['captchatitle'] = 'CAPTCHA obrázek';
$string['change'] = 'Změnit';
$string['changepassword'] = 'Změna hesla';
$string['changepasswordinfo'] = 'Před pokračováním si musíte změnit vaše stávající heslo.';
$string['choosetheme'] = 'Vyber vzhled...';
$string['choosetheme'] = 'Vyberte vzhled...';
$string['chooseusernamepassword'] = 'Vyberte si své uživatelské jméno a heslo';
$string['chooseusernamepasswordinfo'] = 'Pořebujete uživatelské jméno a heslo k přihlášení k %s. Prosím zvolte je nyní.';
$string['clambroken'] = 'Na těchto stránkách se používá antivirová kontrola nahrávaných souborů, ale objevila se chyba v konfiguraci této služby. Váš soubor se NEPODAŘILO nahrát. Váš správce byl na tuto událost upozorněn e-mailem. Pokuste se nahrát soubor později.';
......
......@@ -289,9 +289,9 @@ $string['viewssharedtogroup'] = 'Pohledy, které sdílíte s touto skupinou';
$string['viewssharedtogroupbyothers'] = 'Pohledy, které ostatní sdílí s touto skupinou';
$string['viewssubmittedtogroup'] = 'Pohledy zaslané do této skupiny';
$string['viewsubmitted'] = 'Pohled zaslán';
$string['viewsubmittedtogroup'] = 'Tento pohled byl zaslán &lt;a href=&quot;%sgroup/view.php?id=%s&quot;&gt;%s&lt;/a&gt;';
$string['viewsubmittedtogroupon'] = 'Tento pohled byl zaslán &lt;a href=&quot;%s&quot;&gt;%s&lt;/a&gt; on %s';
$string['viewtitleby'] = '%s s tím že &lt;a href=&quot;%s&quot;&gt;%s&lt;/a&gt;';
$string['viewsubmittedtogroup'] = 'Tento pohled byl zaslán <a href="%s">%s</a>';
$string['viewsubmittedtogroupon'] = 'Tento pohled byl zaslán <a href="%s">%s</a> na %s';
$string['viewtitleby'] = '%s s tím že <a href="%s">%s</a>;';
$string['viewunobjectionablebody'] = '%s se podíval na %s od %s a označil to jako již dále nezávadný materiál.';
$string['viewunobjectionablesubject'] = 'Pohled %s byl označen %s jako nezávadný materiál';
$string['viewvisitcount'] = '%d stránek návštěva z %s na %s';
......@@ -299,7 +299,7 @@ $string['watchlistupdated'] = 'Seznam sledovaných pohledů byl aktualizován';
$string['whocanseethisview'] = 'Kdo může vidět tento pohled';
$string['youhavenoviews'] = 'Nemáte žádné pohledy';
$string['youhaveoneview'] = 'Máte jeden pohled.';
$string['youhavesubmitted'] = 'Odeslali jste &lt;a href=&quot;%s&quot;&gt;%s&lt;/a&gt; do této skupiny';
$string['youhavesubmittedon'] = 'Odeslali jste &lt;a href=&quot;%s&quot;&gt;%s&lt;/a&gt; do této skupiny na %s';
$string['youhavesubmitted'] = 'Odeslali jste <a href="%s">%s</a> do této skupiny';
$string['youhavesubmittedon'] = 'Odeslali jste <a href="%s">%s</a> do této skupiny na %s';
$string['youhaveviews'] = 'Počet vašich pohledů je: %s.';
?>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment