Commit d1c7e93b authored by Viktor Fuglik's avatar Viktor Fuglik Committed by David Mudrak

Regular update of strings for 1.4.1

Signed-off-by: default avatarDavid Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
parent 85cb2cf9
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak, Viktor Fuglik
* @copyright (C) 2008-2011
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
......
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak, Viktor Fuglik
* @copyright (C) 2008-2011
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['addtowatchlist'] = 'Přidat na seznam sledovaných';
$string['adminnotificationerror'] = 'Chyba v upozorněních uživatele je pravděpodobně způsobena konfigurací vašeho serveru.';
$string['alltypes'] = 'Všechny typy';
$string['artefacts'] = 'Položky portfolia';
$string['attime'] = 'v';
......@@ -30,8 +55,12 @@ $string['newviewmessage'] = '%s vytvořil(a) nový pohled "%s"';
$string['newviewsubject'] = 'Vytvořen nový pohled';
$string['newwatchlistmessage'] = 'Nová činnost na vašem seznamu sledování';
$string['newwatchlistmessageview'] = '%s změnil(a) nový pohled "%s"';
$string['objectionablecontentview'] = 'Nevhodný obsah pohledu "%s" - oznámil uživatel %s';
$string['objectionablecontentviewartefact'] = 'Nežádoucí obsah v pohledu "%s" v "%s" ohlášeno uživatelem %s';
$string['objectionablecontentview'] = 'Nevhodný obsahv pohledu "%s" ohlášen uživatelem %s';
$string['objectionablecontentviewartefact'] = 'Nevhodný obsah v pohledu "%s" v "%s" ohlášen uživatelem %s';
$string['objectionablecontentviewartefacthtml'] = '<div style="padding: 0.5em 0; border-bottom: 1px solid #999;">Nevhodný obsah pohledu "%s" v "%s" ohlášen uživatelem %s<strong></strong><br>%s</div> <div style="margin: 1em 0;">%s</div> <div style="font-size: smaller; border-top: 1px solid #999;"> <p>Stížnost se týká: <a href="%s">%s</a></p> <p>Ohlášeno uživatelem: <a href="%s">%s</a></p> </div>';
$string['objectionablecontentviewartefacttext'] = 'Nevhodný obsah na "%s" v "%s" ohlášen uživatelem %s %s ------------------------------------------------------------------------ %s ------------------------------------------------------------------------ Pokud chcete pohled vidět, navštivte odkaz: %s Pro zobrazení profilu nahlašovatele pak odkaz: %s';
$string['objectionablecontentviewhtml'] = '<div style="padding: 0.5em 0; border-bottom: 1px solid #999;">Nevhodný obsah v pohledu "%s" ohlášen uživatelem %s<strong></strong><br>%s</div> <div style="margin: 1em 0;">%s</div> <div style="font-size: smaller; border-top: 1px solid #999;"> <p>Stížnost se týká: <a href="%s">%s</a></p> <p>Ohlášeno uživatelem: <a href="%s">%s</a></p> </div>';
$string['objectionablecontentviewtext'] = 'Nevhodný obsah na "%s" ohlášen uživatelem %s %s ------------------------------------------------------------------------ %s ------------------------------------------------------------------------ Pokud chcete pohled vidět, navštivte odkaz: %s Pro zobrazení profilu nahlašovatele pak odkaz: %s';
$string['ongroup'] = 'na skupinu';
$string['ownedby'] = 'vlastník';
$string['prefsdescr'] = 'Ať už si vyberete kteroukoliv z možností zasílání e-mailu, budou nové události zobrazeny v Přehledu událostí, ale budou automaticky označeny jako přečtené.';
......
This diff is collapsed.
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak, Viktor Fuglik
* @copyright (C) 2008-2011
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['Collection'] = 'Sbírka';
$string['Collections'] = 'Sbírky';
$string['about'] = 'O';
$string['access'] = 'Přístup';
$string['accesscantbeused'] = 'Potlačení přístupu nebylo uložené. Vybraný přístup k pohledu (tajné URL) nemuže být použito pro více zobrazení.';
......@@ -13,14 +38,17 @@ $string['add'] = 'Přidat';
$string['addviews'] = 'Přidat pohledy';
$string['addviewstocollection'] = 'Přidat pohledy do sbírky';
$string['back'] = 'Zpět';
$string['cantdeletecollection'] = 'Nemůžete odstranit tuto sbírku.';
$string['canteditdontown'] = 'Nemůžete upravit tuto sbírku, protože nejste jejím vlastníkem.';
$string['collection'] = 'sbírka';
$string['collectionaccess'] = 'Přístup ke sbírce';
$string['collectionaccesseditedsuccessfully'] = 'Přístup ke sbírce byl úspěšně uložen';
$string['collectionconfirmdelete'] = 'Pohledy v této sbírce nebudou odstraněny. Jste si jisti, že chcete odstranit tuto sbírku?';
$string['collectioncreatedsuccessfully'] = 'Sbírka byla úspěšně vytvořena.';
$string['collectioncreatedsuccessfullyshare'] = 'Vaše sbírka byla úspěšně vytvořena. Podělte se o své sbírky s ostatními prostřednictvím níže uvedených odkazy.';
$string['collectiondeleted'] = 'Sbírka byla úspěšně odstraněna.';
$string['collectiondescription'] = 'Sbírka je soubor pohledů, které jsou navzájem propojené a mají stejné oprávnění k přístupu. Můžete vytvořit tolik sbírek, kolik chcete, ale pohled se nemůže objevit ve více než jedné sbírce.';
$string['collectioneditaccess'] = 'Právě editujete přístup pro pohled %d v této sbírce';
$string['collectioneditaccess'] = 'Právě upravujete přístup pro pohled %d v této sbírce';
$string['collections'] = 'Sbírky.';
$string['collectionsaved'] = 'Sbírka byla uložena.';
$string['confirmcancelcreatingcollection'] = 'Tato sbírka nebyla dokončena. Opravdu chcete zrušit?';
......
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak, Viktor Fuglik
* @copyright (C) 2008-2011
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
......@@ -26,8 +50,7 @@ $string['datarootinsidedocroot'] = 'Váš datový adresář je nevhodně umíst
$string['datarootnotwritable'] = 'Do nastaveného datového adresáře %s (dataroot) nelze zapisovat. Mahara potřebuje, aby proces webového serveru mohl do tohoto adresáře ukládat soubory session, soubory uživatelů';
$string['dbconnfailed'] = 'Mahara se nemůže připojit ke své databázi.
* Pokud jste běžný uživatel a právě jste pracovali s těmito stránkami, vyčkejte chvilku a akci opakujte
* Pokud jste správce stránek, zkontrolujte konfiguraci připojení k databázi a ujistěte se, že je databáze dostupná. Následuje popis chyby:
';
* Pokud jste správce stránek, zkontrolujte konfiguraci připojení k databázi a ujistěte se, že je databáze dostupná. Následuje popis chyby:';
$string['dbnotutf8'] = 'Vaše databáze není v kódování UTF-8. Mahara ukládá všechna data v UTF-8. Je třeba znovu založit databázi s korektně nastaveným kódováním.';
$string['dbversioncheckfailed'] = 'Mahara vyžaduje vyšší verzi vašeho databázového serveru. Momentálně máte %s %s, ale Mahara potřebuje alespoň verzi %s.';
$string['domextensionnotloaded'] = 'Konfigurace vašeho serveru neobsahuje rozšíření dom. Ten Mahara vyžaduje k tomu, aby mohla procházet XML data z různých zdrojů.';
......@@ -53,9 +76,13 @@ $string['onlyoneprofileviewallowed'] = 'Je dovoleno mít pouze jeden pohled s pr
$string['parameterexception'] = 'Chybí povinný parametr';
$string['pgsqldbextensionnotloaded'] = 'Vaše PHP nemá podporu PgSQL. Mahara vyžaduje tuto knihovnu pro ukládání dat ve stejnojmenné databázi. Buď povolte toto rozšíření v php.ini nebo překompilujte PHP s příslušným nastavením.';
$string['phpversion'] = 'Mahara nepojede na PHP verzi menší než %s. Buď upgradujte vaši instalaci PHP nebo Maharu nainstalujte na jiném serveru.';
$string['postmaxlessthanuploadmax'] = 'Vaše nastavení PHP post_max_size nastavení (%s) je menší než upload_max_filesize nastavení (%s). Soubory než %s se neuloží bez zobrazení jakékoliv chyby. Obvykle bývá post_max_size mnohem větší, než upload_max_filesize.';
$string['registerglobals'] = 'Máte povoleno PHP nastavení register_globals, což je bezpečnostní riziko. Mahara se pokusí pracovat i v tomto režimu, ale měli byste si opravit konfiguraci.';
$string['safemodeon'] = 'Váš server pravděpodobně běží v režimu safe_mode. Maharu není možné provozovat v tomto režimu. Musíte jej vypnout v php.ini nebo v konfiguraci Apache. Pokud provozujete Maharu u externího poskytovatele, budete muset požádat jejich technickou podporu. Případně zvažte instalaci na jiném serveru.';
$string['sessionextensionnotloaded'] = 'aše PHP nemá podporu session. Mahara vyžaduje tuto knihovnu pro přihlašování uživatelů. Buď povolte toto rozšíření v php.ini nebo překompilujte PHP s příslušným nastavením.';
$string['smallpostmaxsize'] = 'Vaše nastavení PHP post_max_size nastavení (%s) je velmi malé. Soubory než %s se neuloží bez zobrazení jakékoliv chyby.';
$string['themenameinvalid'] = 'Motiv jménem "%s" obsahuje neplatné znaky.';
$string['timezoneidentifierunusable'] = 'PHP na vašem hostingu nevrací platnou hodnotu pro identifikátor časové zóny (%%z) - určité akce s tímto spojené, jako např. export LEAP2A neproběhnou korektně. %%z je kód PHP pro formátování datumu. Tento problém je obvykle dán omezením PHP běžícím na systému Windows.';
$string['unknowndbtype'] = 'V konfiguraci je uveden neplatný typ databáze. Možné hodnoty jsou "postgres8" nebo "mysql5". Opravte nastavení v souboru config.php';
$string['unrecoverableerror'] = 'Vyskytla se neošetřená chyba. Pravděpodobně jste odhalili chybu v systému.';
$string['unrecoverableerrortitle'] = '%s - stránky nejsou dostupné';
......
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak, Viktor Fuglik
* @copyright (C) 2008-2011
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
......@@ -24,6 +48,7 @@ $string['generateexport'] = 'Generuji export';
$string['justsomecollections'] = 'Jen některé z mých sbírek';
$string['justsomeviews'] = 'Jen některé z mých pohledů';
$string['noexportpluginsenabled'] = 'Tuto vlastnost nemůžete použít, protože žádné z rozšíření pro export nebylo správcem povoleno';
$string['nonexistentfile'] = 'Pokus o přidání neexistujícího souboru: \'%s\'';
$string['pleasewaitwhileyourexportisbeinggenerated'] = 'Počkejte prosím, zatímco je váš export generován...';
$string['reverseselection'] = 'Obrátit výběr';
$string['selectall'] = 'Vybrat vše';
......
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak, Viktor Fuglik
* @copyright (C) 2008-2011
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
......@@ -20,16 +44,14 @@ $string['acceptinvitegroup'] = 'Souhlasit';
$string['addedtofriendslistmessage'] = '%s vás přidal(a) mezi své přátele! To také znamená, že se %s bude zobrazovat na seznamu vašich přátel. Pomocí následujícího odkazu otevřete uživatelské profily vašich přátel.';
$string['addedtofriendslistsubject'] = 'Nový přítel';
$string['addedtogroupmessage'] = '%s vás přidal(a) do skupiny "%s". Pomocí následujícího odkazu otevřete stránku s informacemi o této skupině.';
$string['addedtogroupsmessage'] = '%s vás přidal do skupin(y): %s
';
$string['addedtogroupsmessage'] = '%s vás přidal do skupin(y): %s';
$string['addedtogroupsubject'] = 'Byli jste přidáni do skupiny';
$string['addmembers'] = 'Přidat členy';
$string['addnewinteraction'] = 'Přidat %s';
$string['addtofriendslist'] = 'Přidat mezi přátele';
$string['addtomyfriends'] = 'Přidej se mezi mé přátele!';
$string['adduserfailed'] = 'Přidání uživatele selhalo';
$string['addusertogroup'] = 'Přidat do ';
$string['addusertogroup'] = 'Přidat do';
$string['allcategories'] = 'Všechny kategorie';
$string['allfriends'] = 'Všichni přátelé';
$string['allgroupmembers'] = 'Všichni členové skupiny';
......@@ -64,12 +86,14 @@ $string['couldnotjoingroup'] = 'Nemůžete se přidat k této skupině';
$string['couldnotleavegroup'] = 'Nemůžete opustit tuto skupinu';
$string['couldnotrequestgroup'] = 'Nelze zaslat žádost o vstup do skupiny';
$string['creategroup'] = 'Vytvořit skupinu';
$string['current'] = 'Stávající';
$string['currentfriends'] = 'Stávající přátelé';
$string['currentrole'] = 'Stávající role';
$string['declineinvitegroup'] = 'Zamítnout';
$string['declinerequest'] = 'Zamítnout žádost';
$string['declinerequestsuccess'] = 'Členství ve skupině bylo úspěšně odmítnuto.';
$string['deletegroup'] = 'Skupina úspěšně odstraněna';
$string['deletegroup1'] = 'Odstranit skupinu';
$string['deleteinteraction'] = 'Odstranit %s "%s"';
$string['deleteinteractionsure'] = 'Jste si tím opravdu jisti? Tato akce nemůže být vrácena zpět.';
$string['deletespecifiedgroup'] = 'Odstranit skupinu "%s"';
......@@ -91,7 +115,7 @@ $string['friendlistfailure'] = 'Nelze upravit váš seznam přátel';
$string['friendrequestacceptedmessage'] = 'Uživatel %s přijal vaši nabídku přátelství a byl přidán do seznamu vašich přátel';
$string['friendrequestacceptedsubject'] = 'Nabídka přátelství přijata';
$string['friendrequestrejectedmessage'] = 'Uživatel %s zamítnul vaši nabídku přátelství';
$string['friendrequestrejectedmessagereason'] = 'Uživatel %s zamítnul vaši nabídku přátelství s následujícím odůvodněním: ';
$string['friendrequestrejectedmessagereason'] = 'Uživatel %s zamítnul vaši nabídku přátelství s následujícím odůvodněním:';
$string['friendrequestrejectedsubject'] = 'Nabídka přátelství zamítnuta';
$string['friends'] = 'přátelé';
$string['friendshipalreadyrequested'] = 'Uživateli %s jste již zaslali nabídku přátelství';
......@@ -146,10 +170,11 @@ $string['invalidgroup'] = 'Taková skupina neexistuje';
$string['invitationssent'] = 'Odeslána pozvánka uživateli %d';
$string['invite'] = 'Pozvat';
$string['invitemembertogroup'] = 'Pozvat uživatele %s do skupiny "%s"';
$string['invites'] = 'Pozvání';
$string['invitetogroupmessage'] = 'Uživatel %s vám nabízí členství ve skupině "%s". Klikněte na následují odkaz pro více informací.';
$string['invitetogroupsubject'] = 'Byli jste pozváni do skupiny';
$string['inviteuserfailed'] = 'Nelze pozvat tohoto uživatele';
$string['inviteusertojoingroup'] = 'Nabídnout členství ve skupině ';
$string['inviteusertojoingroup'] = 'Nabídnout členství ve skupině';
$string['joinedgroup'] = 'Stali jste se členy skupiny';
$string['joingroup'] = 'Přidat se k této skupině';
$string['leavegroup'] = 'Opustit tuto skupinu';
......@@ -173,10 +198,11 @@ $string['membershiptype.controlled'] = 'Řízené členství';
$string['membershiptype.invite'] = 'Pouze na pozvání';
$string['membershiptype.open'] = 'Otevřené členství';
$string['membershiptype.request'] = 'Pouze na požádání';
$string['memberslist'] = 'Seznam členů: ';
$string['memberslist'] = 'Seznam členů:';
$string['messagebody'] = 'Zaslat zprávu';
$string['messagenotsent'] = 'Nelze zaslat zprávu';
$string['messagesent'] = 'Zpráva odeslána!';
$string['moregroups'] = 'Více skupin';
$string['newmembersadded'] = 'Přidat nového člena %d';
$string['newusermessage'] = 'Nová zpráva od uživatele %s';
$string['newusermessageemailbody'] = '%s vám zasla novou zprávu. Pro zobrazení zprávy navštivte %s';
......@@ -207,19 +233,16 @@ $string['rejectfriendshipreason'] = 'Důvod pro zamítnutí nabídky';
$string['releaseview'] = 'Uvolnit pohled';
$string['remove'] = 'Odebrat';
$string['removedfromfriendslistmessage'] = 'Uživatel %s vás odebral ze seznamu svých přátel.';
$string['removedfromfriendslistmessagereason'] = 'Uživatel %s vás odebral ze seznamu svých přátel s odůvodněním: ';
$string['removedfromfriendslistmessagereason'] = 'Uživatel %s vás odebral ze seznamu svých přátel s odůvodněním:';
$string['removedfromfriendslistsubject'] = 'Odebrání ze seznamu přátel';
$string['removedfromgroupsmessage'] = 'Uživatel %s vás odstranil ze skupin(y): %s
';
$string['removedfromgroupsmessage'] = 'Uživatel %s vás odstranil ze skupin(y): %s';
$string['removefriend'] = 'Odebrat přítele';
$string['removefromfriends'] = 'Odebrat uživatele %s ze seznamu přátel';
$string['removefromfriendslist'] = 'Odebrat ze seznamu přátel';
$string['removefromgroup'] = 'Odebrat ze skupiny';
$string['request'] = 'Žádost';
$string['requestedfriendlistmessage'] = 'Uživatel %s vám nabízí přátelství. Nabídku můžete přijmout buď pomocí následujícího odkazu nebo na stránce vašich přátel';
$string['requestedfriendlistmessagereason'] = 'Uživatel %s vám nabízí přátelství. Nabídku můžete přijmout buď pomocí následujícího odkazu nebo na stránce vašich přátel. Uvedené odůvodnění přátelství je:
';
$string['requestedfriendlistmessagereason'] = 'Uživatel %s vám nabízí přátelství. Nabídku můžete přijmout buď pomocí následujícího odkazu nebo na stránce vašich přátel. Uvedené odůvodnění přátelství je:';
$string['requestedfriendlistsubject'] = 'Nová nabídka přátelství';
$string['requestedfriendship'] = 'nabízené přátelství';
$string['requestedmembershipin'] = 'Požadované člentví v:';
......@@ -227,6 +250,7 @@ $string['requestedtojoin'] = 'Požádali jste o členství v této skupině';
$string['requestfriendship'] = 'Nabídnout přátelství';
$string['requestjoingroup'] = 'Žádost o vstup do této skupiny';
$string['requestjoinspecifiedgroup'] = 'Žádost o vstup do skupiny "%s"';
$string['requests'] = 'Požadavky';
$string['rolechanged'] = 'Změna role';
$string['savegroup'] = 'Uložit skupinu';
$string['seeallviews'] = 'Zobrazit všechny pohledy (celkem %s)';
......
<h3> Zobrazení ovládacích prvků pro přidání nebo odebrání sloupců při úpravách stránky </h3> <p> V editoru stránek lze zvolit zobrazení řádku s tlačítky, která umožňují přidání nebo odebrání sloupců z dané stránky<img src="/theme/raw/static/images/btn_addcolumn_left.png" alt="add"> <img src="/theme/raw/static/images/btn_removecolumn.png" alt="remove"> </p><p> Pokud toto není povoleno, můžete přesto změnit počet sloupců dané stránky, a to v sekci Rozvržení stránky. </p>
\ No newline at end of file
<h3> Nastavení přátel </h3> <p> Volba, zda ostatní uživatelé Vás mohou přidat do svého seznamu přátel. Pokud jste přidán do seznamu přátel, vlastník daného seznamu je přidán do Vašeho seznamu přátel. Pokud odeberete někoho z vašeho seznamu přátel, jste zároveň také odebrán z jeho seznamu. Vyberte: </p> <strong> Nikdo mě nemůže přidat mezi své přátele: </strong> nikdo mě nesmí přidat do svého seznamu </p> <strong> Noví přátelé požadují mou autorizaci: </strong> Vaše autorizace je nezbytná, aby Vás mohl někdo přidat do svého seznamu </p> <strong> Noví přátelé jsou automaticky autorizováni:</strong> každý si Vás může přidat do svého seznamu </p>
\ No newline at end of file
<h3>Jazyk</h3> <p>Zde si můžete zvolit jazyk, ve kterém budou zobrazeny jednotlivé položky menu a kontextová nápověda. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na správce stránek.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Email</h3> <p>Pokud zvolíte tuto možnost, nebudou vám zasílány z portálu Mahara e-maily.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Zobrazit informace o Mahaře na titulní stránce</h3> <p>Pokud zvolíte tuto možnost, budou informace o Mahaře a návody zobrazeny na titulní stránce.</p>
\ No newline at end of file
<h3>HTML Editor</h3> <p>Pokud zvolíte tuto možnost, máte k dispozici HTML editor, a to formou WYSIWYG editoru ("Co vidíš, to dostaneš"). Můžete tedy použít různé formátování textu, například zvolit tučný text nebo kurzívu. V případě vypnutého editoru (nezvolení dané možnosti) lze vkládat pouze prostý text..</p> <p>Dané nastavení může být znepřístupněno správcem stránek.</p> <p><strong>Poznámka: </strong>V různých prohlížečích mohou HTML editory pracovat a vypadat odlišně.</p>
\ No newline at end of file
<h3> Typ skupiny</h3> <p> Můžete si vybrat z několika možností, které určují, jakým způsobem se ostatní uživatelé k vaší skupině budou moci připojit. </p> <h6> Standardní: Otevřené členství </h6> <p>Nastavení skupiny na „Standardní: Otevřené členství“ umožní každému uživateli, aby se stal členem prostřednictvím navštívení dané stánky a kliknutí na tlačítko připojit. </p> <h6> Standardní: Pouze na požádání </h6> <p> Nastavení skupiny na „Standardní: Pouze na požádání“ znamená, že každý uživatel může požádat o členství ve vaší skupině. Jako vlastník skupiny si ale můžete vybrat, zda tuto žádost přijmete nebo odmítnete. Žadatel o členství bude automaticky informován o vašem rozhodnutí. </p> <h6> Standardní: Pouze na pozvání </h6> <p> Nastavení skupiny na „Standardní: Pouze na pozvání“ znamená, že se k vaší skupině může připojit pouze uživatel, kterému jste poslali pozvánku.</p> <h6> Standardní: Řízené členství </ h6> <p> Nastavení „Standardní: Řízené členství“ je dostupné výhradně pro správce stránek a umožňuje přímé přidávání a odebírání uživatelů. </p> Z takto řízené skupiny se uživatelé nemohou sami odstranit.</p>
<h4> Skupiny ke kurzům </h4> <p> Skupiny ke kurzům je speciální typ skupin, které mohou být vytvořeny pouze správci stránek. </p> Mohou obsahovat učitele stejně jako řadové členy. Každý člen skupiny může do skupiny odevzdat své stránky k ohodnocení ze strany učitelů. Učitelé poskytnou zpětnou vazbu či hodnocení v rámci dané stránky, případně mohou svou reakci poskytnout prostřednictvím připojeného souboru, který je viditelný pouze ze stránky autora </p> Existují dva typy skupin ke kurzům: </p> <h6> Kurz: Pouze na požádání </h6> <p>Uživatelé se mohou připojit ke skupině prostřednictvím žádosti o členství. </p>
<h6>Kurz: Řízené členství</h6> <p>Tato skupina dovoluje správcům skupiny přímo přidávat a odebírat členy skupiny. Učitelé mohou členy skupiny pouze přidávat.</p> <p>Tato možnost je určena pro případy, kdy členství ve skupině definuje externí systém (jako například systém pro zápis) a dané členství ve skupině je potřeba replikovat.</p> <p>Z řízené skupiny se uživatelé sami nemohou odstranit.</p>
<h3>Stát</h3> <p>Vybraný stát bude výchozím státem pro tyto stránky.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Jazyk</h3> <p>Vybraný jazyk bude nastaven jako výchozí jazyk na vašich stránkách. Pokud existují na vašich stránkách další jazykové verze, uživatelé budou moci změnit svůj preferovaný jazyk prostřednictvím nastavení svého účtu.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Aktualizovat každý týden</h3> <p>Pokud zaškrtnete "Aktualizovat každý týden", bude Mahara jednou týdně automaticky posílat aktualizované informace o vaší stránce na mahara.org.</p> <p>Posílané informace neobsahují žádné osobní údaje nebo informace o uživatelích - jedná se pouze o statistické údaje. Typ posílaných informací si lze prohlédnout před zaregistrováním stránek Mahara (z admin domovské stránky)</p>
\ No newline at end of file
<h3> Název stránek </h3> <p> Nastavení názvu vašich Mahara stránek. Název stránek se objevuje na několika místech a je uveden v generovaných e-mailech odesílaných z těchto stránek.</p> Toto pole může být zakázáno změnou nastavení souboru config.php. </p>
\ No newline at end of file
<h3>Motiv</h3> <p>V případě, e bylo nainstalováno více garfických motivů, zde lze nastavit výchozí grafický motiv těchto stránek.</p> <p>Instituce mohou mít sadu výchozích témat, která se zobrazují přihlášeným uživatelům dané instituce. Motivy pro instituce lze konfigurovat v sekci <a href="../users/institutions.php">Manage Institutions</a>.
\ No newline at end of file
<h3>Nastavení stránek</h3> <p>Hlavní stránky Mahary mohou být dynamicky editovány správcem stránek. Pokud chcete upravit obsah některou stránku odlišně od výchozího nastavení, vyberte stránku, kterou chcete upravit a upravovte ji pomocí HTML editoru. Ujistěte se, že upravená stránka byla uložena dříve než načtete další stránku pro editaci nebo opustíte editování.
</p>
\ No newline at end of file
<h3> Moje skupiny </h3> <p> Stránka zobrazuje seznam skupin, se kterými jste v nějakém vztahu</p>Můžete vidět skupiny, které vlastníte, v nichž jste členem, stejně jako skupiny, do nichž jste byli pozváni nebo skupiny, kde jste požádali o členství</p> S ostatními členy ve skupině můžete sdílet stránky se svým vlastním portfoliem a podílet se na skupinových aktivitách, jako jsou například diskusní fóra. </p>
\ No newline at end of file
<h3> Najít přátele </h3> <p> Stránka umožňuje vyhledat ostatní uživatele pro přidání mezi přátele. Podle jejich nastavení volby „Nastavení přátel“ můžete být buď automaticky akceptován jako jejich přítel nebo může být potřeba poslat žádost o přátelství. Je možné, že někteří uživatelé vůbec nepovolují zaslání žádosti o přátelství. </p> Jako součást žádosti o přátelství můžete pro Vaše představení zvolit krátkou zprávu, což je důležité především v případě, že pro ostatní není viditelné Vaše skutečné jméno.</p>
<h3> Moji přátelé </h3> <p> Stránka zobrazuje seznam Vašich přátel a stránek, které jsou s Vámi sdíleny. </p> Uživatel může znovu požádat o přátelství, a to i v případě, že byl daným uživatelem již dříve odmítnut. </p>
\ No newline at end of file
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak, Viktor Fuglik
* @copyright (C) 2008-2011
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
......@@ -6,6 +30,7 @@ $string['All'] = 'Vše';
$string['Artefact'] = 'Položka';
$string['Artefacts'] = 'Položky';
$string['Close'] = 'Zavřít';
$string['Content'] = 'Obsah';
$string['Copyof'] = 'Kopie - %s';
$string['Created'] = 'Vytvořeno';
$string['Failed'] = 'Selhalo';
......@@ -42,8 +67,7 @@ $string['accountcreatedchangepasswordhtml'] = '<p>Toto je automaticky generovan
<p>Navštivte <a href="%s">%s</a> a začněte budovat své e-portfolio!</p>
<p>S pozdravem, správce stránek %s</p>
';
<p>S pozdravem, správce stránek %s</p>';
$string['accountcreatedchangepasswordtext'] = 'Toto je automaticky generovaný e-mail pro: %s
Na stránkách %s byl pro vás založen nový uživatelský účet. Zde jsou uvedeny vaše přihlašovací údaje:
......@@ -64,8 +88,7 @@ $string['accountcreatedhtml'] = '<p>Toto je automaticky generovaný e-mail pro:
</ul>
<p>Navštivte <a href="%s">%s</a> a začněte budovat své e-portfolio!</p>
<p>S pozdravem, správce stránek %s</p>
';
<p>S pozdravem, správce stránek %s</p>';
$string['accountcreatedtext'] = 'Toto je automaticky generovaný e-mail pro: %s
Na stránkách %s byl pro vás založen nový uživatelský účet. Zde jsou uvedeny vaše přihlašovací údaje:
......@@ -123,6 +146,7 @@ $string['activityprefs'] = 'Předvolby upozorňování';
$string['add'] = 'Přidat';
$string['addemail'] = 'Přidat e-mailovou adresu';
$string['adminphpuploaderror'] = 'Chyba při nahrávání souboru byla pravděpodobně způsobená konfigurací vašeho serveru.';
$string['after'] = 'po';
$string['allowpublicaccess'] = 'Povolit přístup i nepřihlášeným uživatelům';
$string['alltags'] = 'Všechny štítky';
$string['allusers'] = 'Všichni uživatelé';
......@@ -136,7 +160,9 @@ $string['at'] = '-';
$string['attachment'] = 'Příloha';
$string['back'] = 'Zpět';
$string['backto'] = 'Zpět do %s';
$string['before'] = 'před';
$string['belongingto'] = 'Patří k:';
$string['blacklisteddomaininurl'] = 'URL v tomto poli obsahuje doménu %s umístěnou na černé listině.';
$string['bytes'] = 'bajtů';
$string['cancel'] = 'Zrušit';
$string['cancelrequest'] = 'Zrušit požadavek';
......@@ -439,7 +465,7 @@ $string['edittags'] = 'Upravit štítky';
$string['editthistag'] = 'Upravit tento štítek';
$string['email'] = 'E-mail';
$string['emailaddress'] = 'E-mailová adresa';
$string['emailaddressdescription'] = 'Adresa elektronické pošty ';
$string['emailaddressdescription'] = 'Adresa elektronické pošty';
$string['emailaddressorusername'] = 'E-mailová adresa nebo uživatelské jméno';
$string['emailnotsent'] = 'Nepodařilo se zaslat e-mail. Chybová zpráva: "%s"';
$string['emailtoolong'] = 'E-mailová adresa nemůže být delší než 255 znaků';
......@@ -455,9 +481,10 @@ $string['findfriendslinked'] = 'Najděte <a href="%s">přátele</a>';
$string['findgroups'] = 'Najít skupiny';
$string['first'] = 'První';
$string['firstname'] = 'Křestní jméno';
$string['firstnamedescription'] = 'Křestní jméno uživatele ';
$string['firstnamedescription'] = 'Křestní jméno uživatele';
$string['firstpage'] = 'První stránka';
$string['forgotpassemailsendunsuccessful'] = 'Bohužel, nepodařilo se zaslat vám e-mail. Prosím, zkuste to později.';
$string['forgotpassemailsentanyway'] = 'E-mail byl odeslán na adresu evidovanou u tohoto uživatele, což neznamená, že je platná nebo jí server uživatele nevrátí zpět. Pokud jste e-mail neobdrželi, obraťte se na správce Mahary za účelem nastavení nového hesla.';
$string['forgotpassnosuchemailaddressorusername'] = 'Tato e-mailová adresa nebo uživatelské jméno nepatří žádnému z našich uživatelů';
$string['forgotpasswordenternew'] = 'Před pokračováním zadejte vaše nové heslo';
$string['forgotusernamepassword'] = 'Zapomněli jste své uživatelské jméno nebo heslo?';
......@@ -504,6 +531,7 @@ $string['gotoinbox'] = 'Přejít k doručené poště';
$string['groups'] = 'Skupiny';
$string['height'] = 'Výška';
$string['heightshort'] = 'v';
$string['hide'] = 'Skrýt';
$string['home'] = 'Domů';
$string['howtodisable'] = 'Vaše informační plocha je skrytá. Její viditelnost můžete měnit v <a href="%s">nastavení</a>.';
$string['image'] = 'Obrázek';
......@@ -512,6 +540,7 @@ $string['inbox'] = 'Doručená pošta';
$string['incomingfolderdesc'] = 'Soubory naimportovány z jiných serverů';
$string['installedplugins'] = 'Nainstalované moduly';
$string['institution'] = 'Instituce';
$string['institutionadministration'] = 'Správa instituce';
$string['institutionexpirywarning'] = 'Upozornění na vypršení členství v instituci';
$string['institutionexpirywarninghtml_institution'] = '<p>Toto je automaticky generovaný e-mail pro: %s</p>
......@@ -568,7 +597,7 @@ $string['language'] = 'Jazyk';
$string['last'] = 'Poslední';
$string['lastminutes'] = 'Posledních %s minut';
$string['lastname'] = 'Příjmení';
$string['lastnamedescription'] = 'Příjmení uživatele ';
$string['lastnamedescription'] = 'Příjmení uživatele';
$string['lastpage'] = 'Poslední stránka';
$string['leaveinstitution'] = 'Opustit instituci';
$string['linksandresources'] = 'Odkazy a zdroje';
......@@ -667,6 +696,8 @@ $string['phpuploaderror_8'] = 'Nahrávání souboru bylo ukončeno rozšiřujíc
$string['pleasedonotreplytothismessage'] = 'Prosíme, neodpovídejte na tuto zprávu.';
$string['plugindisabled'] = 'Zásuvný modul zakázán';
$string['pluginenabled'] = 'Zásuvný modul povolen';
$string['pluginexplainaddremove'] = 'Zásuvné moduly v Mahaře jsou vždycky nainstalované a mohou být přístupné, pokud uživatel zná příslušnou adresu URL a může je používat. Spíše než zakázané nebo povolené jsou zásuvné moduly skryté a lze je ukázat kliknutím na příslušnou volbu vedle jejich názvu.';
$string['pluginexplainartefactblocktypes'] = 'Pokud skryjete zásuvný modul položka portfolia (artefact), systém Mahara přestane zobrazovat odpovídající typ bloku.';
$string['pluginnotenabled'] = 'Zásuvný modul není povolen. Nejprve musíte zásuvný modul %s povolit.';
$string['plugintype'] = 'Typ zásuvného modulu';
$string['preferences'] = 'Předvolby';
......@@ -724,12 +755,14 @@ $string['sendrequest'] = 'Poslat žádost';
$string['sessiontimedout'] = 'Vaše přihlášení vypršelo. Pro pokračování musíte znovu zadat vaše přihlašovací údaje.';
$string['sessiontimedoutpublic'] = 'Vaše přihlášení vypršelo. Pro pokračování se musíte <a href="%s">přihlásit</a>';
$string['sessiontimedoutreload'] = 'Vaše přihlášení vypršelo. Obnovte stránku pro opětovné přihlášení';
$string['setblocktitle'] = 'Nastavit název bloku';
$string['settings'] = 'Nastavení';
$string['settingssaved'] = 'Nastavení uloženo';
$string['settingssavefailed'] = 'nastavení se nepodařilo uložit';
$string['sharenetwork'] = 'Sdílet a síťovat';
$string['sharenetworkdescription'] = 'Můžete jemně doladit, kdo bude mít přístup ke každému vašemu pohledu a na jak dlouho.';
$string['sharenetworksubtitle'] = 'Pozvěte přátele a přidejte se do skupin';
$string['show'] = 'Ukázat';
$string['showtags'] = 'Uložit moje štítky';
$string['siteadministration'] = 'Správa stránek';
$string['siteclosed'] = 'Stránky jsou momentálně uzavřeny z důvodu upgrade databáze. Přihlásit se mohou pouze správci.';
......
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak, Viktor Fuglik
* @copyright (C) 2008-2011
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['cached'] = 'v mezipaměti';
$string['csys'] = 'csys';
$string['cuser'] = 'cuser';
$string['dbqueries'] = 'DB dotazů';
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment