Commit d20c4260 authored by David Mudrak's avatar David Mudrak
Browse files

More HTML entities and some missing placeholders fixed


Signed-off-by: default avatarDavid Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
parent 5964e771
......@@ -104,9 +104,9 @@ $string['filesextractedfromarchive'] = 'Extrakce souborů z archívu';
$string['filesextractedfromziparchive'] = 'Extrakce souborů z archívu ZIP';
$string['fileswillbeextractedintofolder'] = 'Soubory byly extrahovány do %s';
$string['filethingdeleted'] = '%s odstraněn';
$string['fileuploadedas'] = '%s nahrál jako &quot;%s&quot;';
$string['fileuploadedtofolderas'] = '%s nahrál do %s jako &quot;%s&quot;';
$string['filewithnameexists'] = 'Soubor nebo složka jména &quot;%s&quot; již existuje.';
$string['fileuploadedas'] = '%s nahrán jako "%s"';
$string['fileuploadedtofolderas'] = '%s nahrán do %s jako "%s"';
$string['filewithnameexists'] = 'Soubor nebo složka jména "%s" již existuje.';
$string['flv'] = 'Flash video';
$string['folder'] = 'Složka';
$string['folderappearsinviews'] = 'Tato složka se zobrazí v jednom nebo více z vašich pohledů.';
......
......@@ -50,7 +50,7 @@ $string['newfeedbackonartefact'] = 'Nový komentář k položce portfolia';
$string['newfeedbackonview'] = 'Nový komentář k pohledu';
$string['newgroupmembersubj'] = '%s je nyní členem skupiny!';
$string['newviewaccessmessage'] = 'Byli jste přidáni mezi uživatele oprávněné k prohlížení pohledu "%s" uživatele %s';
$string['newviewaccessmessagenoowner'] = 'Byli jste přidání mezi uživatele oprávněné k prohlížení pohledu &quot;%s&quot;';
$string['newviewaccessmessagenoowner'] = 'Byli jste přidání mezi uživatele oprávněné k prohlížení pohledu "%s"';
$string['newviewaccesssubject'] = 'Přístup k pohledu';
$string['newviewmessage'] = '%s vytvořil(a) nový pohled "%s"';
$string['newviewsubject'] = 'Vytvořen nový pohled';
......@@ -58,7 +58,7 @@ $string['newwatchlistmessage'] = 'Nová činnost na vašem seznamu sledování';
$string['newwatchlistmessageview'] = '%s změnil(a) nový pohled "%s"';
$string['objectionablecontentartefact'] = 'Nevhodný obsah položky portfolia "%s" - oznámil uživatel %s';
$string['objectionablecontentview'] = 'Nevhodný obsah pohledu "%s" - oznámil uživatel %s';
$string['objectionablecontentviewartefact'] = 'Nežádoucí obsah v pohledu &quot;%s&quot; v &quot;%s&quot; ohlášeno uživatelem %s';
$string['objectionablecontentviewartefact'] = 'Nežádoucí obsah v pohledu "%s" v "%s" ohlášeno uživatelem %s';
$string['ongroup'] = 'na skupinu';
$string['ownedby'] = 'vlastník';
$string['prefsdescr'] = 'Ať už si vyberete kteroukoliv z možností zasílání e-mailu, budou nové události zobrazeny v Přehledu událostí, ale budou automaticky označeny jako přečtené.';
......
......@@ -423,7 +423,7 @@ $string['registerterms'] = 'Souhlas s registrací';
$string['registertermsdescription'] = 'Nutit uživatele, aby souhlasili s podmínkami registrace ještě před jejím započetím. Předtím než tuto volbu povolíte, budete muset upravit podmínky registrace na vašich stránkách.';
$string['registerthismaharasite'] = 'Registrovat tento portál Mahara';
$string['registeryourmaharasite'] = 'Registrujte svůj portál Mahara';
$string['registeryourmaharasitedetail'] = '<p>Vaši instalaci Mahary můžete registrovat v databázi na stránkách <a href="http://mahara.org/">mahara.org</a>. Registrace je zdarma, pomáhá tvůrcům Mahary udržovat si přehled o jejím používání ve světě.</p><p>Můžete se sami ujistit, že informace, které jsou při registraci zasílány, neobsahují žádné údaje, pomocí nichž by bylo možno identifikovat vaše uživatele.</p><p>Pokud zaškrtnete &quot;aktualizovat každý týden&quot;, vaše Mahara bude jednou týdně sama aktualizovat údaje v registru.</p><p>Po registraci se tato výzva přestane zobrazovat. Nastavení týdenních aktualizací můžete i poté kdykoliv změnit v sekci <a href="%sadmin/site/options.php">Nastavení stránek</a>.</p>';
$string['registeryourmaharasitedetail'] = '<p>Vaši instalaci Mahary můžete registrovat v databázi na stránkách <a href="http://mahara.org/">mahara.org</a>. Registrace je zdarma, pomáhá tvůrcům Mahary udržovat si přehled o jejím používání ve světě.</p><p>Můžete se sami ujistit, že informace, které jsou při registraci zasílány, neobsahují žádné údaje, pomocí nichž by bylo možno identifikovat vaše uživatele.</p><p>Pokud zaškrtnete "aktualizovat každý týden", vaše Mahara bude jednou týdně sama aktualizovat údaje v registru.</p><p>Po registraci se tato výzva přestane zobrazovat. Nastavení týdenních aktualizací můžete i poté kdykoliv změnit v sekci <a href="%sadmin/site/options.php">Nastavení stránek</a>.</p>';
$string['registeryourmaharasitesummary'] = '<p> Vaši instalaci Mahry můžete registrovat v databázi na stránkách <a href="http://mahara.org/">mahara.org</a> a pomoci nám tak získat přehled o instalacích Mahara napříč celým světem. Registrací odstraníte toto oznámení.</p>
Můžete zaregistrovat vaše stránky a prohlédnout si informace, které budou odeslány na <strong><a href="%sadmin/registersite.php">registrační stránku.</a></strong></p>';
......
......@@ -457,7 +457,7 @@ $string['decline'] = 'Zamítnout';
$string['default'] = 'Výchozí';
$string['delete'] = 'Odstranit';
$string['deleteduser'] = 'Odstraněný uživatel';
$string['deletetag'] = 'Smazat &lt;a href=&quot;%s&quot;&gt;%s&lt;/a&gt;';
$string['deletetag'] = 'Smazat <a href="%s">%s</a>';
$string['deletetagdescription'] = 'Smazat tento štítek ze všech položek ve vašem portfoliu';
$string['description'] = 'Popis';
$string['disable'] = 'Zakázat';
......@@ -469,7 +469,7 @@ $string['editdashboard'] = 'Upravit';
$string['editing'] = 'Úprava';
$string['editmyprofilepage'] = 'Upravit stránku s profilem';
$string['edittag'] = 'Upravit <a href="%squot;"gt;%s</a>';
$string['edittagdescription'] = 'Všechny položky ve vašem portfoliu označené štítkem &quot;%s&quot; byly aktualizovány';
$string['edittagdescription'] = 'Všechny položky ve vašem portfoliu označené štítkem "%s" byly aktualizovány';
$string['edittags'] = 'Upravit štítky';
$string['editthistag'] = 'Upravit tento štítek';
$string['email'] = 'E-mail';
......@@ -557,16 +557,20 @@ $string['institutionexpirywarninghtml'] = '<p>Toto je automaticky generovaný e-
<p>Pokud si přejete členství prodloužit nebo máte dotaz k uvedené informaci, neváhejte <a href="%s">nás kontaktovat</a>.</p>
<p>S pozdravem, %s, správce stránek</p>';
$string['institutionexpirywarninghtml_institution'] = '&lt;p&gt;Dear %s,&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Toto je automaticky generovaný e-mail pro: %s&lt;/p&gt; &lt;p&gt;
$string['institutionexpirywarninghtml_institution'] = '<p>Toto je automaticky generovaný e-mail pro: %s</p>
Platnost členství %s vyprší za %s. Pokud chcete prodloužit své členství nebo máte nějaké otázky na výše uvedené, neváhejte nás prosím &lt;a href=&quot;%s&quot;&gt;kontaktovat&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;
<p>Platnost členství %s v %s vyprší za %s.</p>
S pozdravem, správce stránek %s&lt;/p&gt;';
$string['institutionexpirywarninghtml_site'] = '&lt;p&gt;Dear %s,&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Toto je automaticky generovaný e-mail pro: %s
<p>Pokud chcete prodloužit své členství nebo máte nějaké otázky na výše uvedené, neváhejte nás prosím <a href="%s">kontaktovat</a>.</p>
Platnost instituce %s vyprší za %s.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; Možná nás budete chtít kontaktovat za účelem prodloužení %s.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;
<p>S pozdravem, správce stránek %s</p>';
$string['institutionexpirywarninghtml_site'] = '<p>Toto je automaticky generovaný e-mail pro: %s</p>
<p>Platnost instituce %s vyprší za %s.</p>
<p> Možná nás budete chtít kontaktovat za účelem prodloužení %s.</p>
S pozdravem, správce stránek %s&lt;/p&gt;';
<p>S pozdravem, správce stránek %s</p>';
$string['institutionexpirywarningtext'] = 'Toto je automaticky generovaný e-mail pro: %s
Vaše členství v %s na stránkách %s vyprší během %s.
......@@ -576,7 +580,9 @@ Pokud si přejete členství prodloužit nebo máte dotaz k uvedené informaci,
S pozdravem, %s, správce stránek';
$string['institutionexpirywarningtext_institution'] = 'Toto je automaticky generovaný e-mail pro: %s
Členství %s v(e) %s vyprší za %s. Pokud chcete prodloužit své členství nebo máte nějaké dotay, neváhejte nás kontatovat na: %s
Platnost členství %s v %s vyprší za %s.
Pokud chcete prodloužit své členství nebo máte nějaké dotay, neváhejte nás kontatovat na: %s
S pozdravem, správce stránek %s';
$string['institutionexpirywarningtext_site'] = 'Toto je automaticky generovaný e-mail pro: %s
......@@ -592,11 +598,11 @@ $string['institutionmemberrejectsubject'] = 'Členství v instituci zamítnuto';
$string['institutionmembership'] = 'Členství v instituci';
$string['institutionmembershipdescription'] = 'Zde se zobrazuje seznam všech institucí, jejichž jste členem. Můžete rovněž požádat o členství v nějaká instituci. Případně, pokud vám nějaká instituce nabídla členství, zde můžete přijmout nebo odmítnout tuto nabídku.';
$string['institutionmembershipexpirywarning'] = 'Varování pro vypršení členství v instituci';
$string['institutionmembershipexpirywarninghtml'] = '&lt;p&gt;Toto je automaticky generovaný e-mail pro: %s&lt;/p&gt; &lt;p&gt;
$string['institutionmembershipexpirywarninghtml'] = '<p>Toto je automaticky generovaný e-mail pro: %s</p> <p>
Vaše členství v %s na %s vyprší za %s.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; Pokud chcete prodloužit své členství nebo máte nějaké otázky na výše uvedené, neváhejte nás prosím &lt;a href=&quot;%s&quot;&gt;kontaktovat&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;
Vaše členství v %s na %s vyprší za %s.</p> <p> Pokud chcete prodloužit své členství nebo máte nějaké otázky na výše uvedené, neváhejte nás prosím <a href="%s">kontaktovat</a>.</p> <p>
S pozdravem, správce stránek %s&lt;/p&gt;';
S pozdravem, správce stránek %s</p>';
$string['institutionmembershipexpirywarningtext'] = 'Toto je automaticky generovaný e-mail pro: %s
Vaše členství v %s na %s vyprší za %s. Pokud chcete prodloužit své členství nebo máte nějaké otázky na výše uvedené, neváhejte nás prosím kontaktovat na: %s.
......@@ -605,7 +611,7 @@ S pozdravem, správce stránek %s';
$string['invalidsesskey'] = 'Neplatný klíč sezení (session key)';
$string['invitedgroup'] = 'skupina nabízející členství';
$string['invitedgroups'] = 'skupiny nabízející členství';
$string['itemstaggedwith'] = 'Položka oštítkována jako &quot;%s&quot;';
$string['itemstaggedwith'] = 'Položka oštítkována jako "%s"';
$string['javascriptnotenabled'] = 'Váš prohlížeč neumožňuje nebo nedovoluje použití Javascriptu na těchto stránkách. Před přihlášením je nutné Javascript povolit.';
$string['joingroups'] = 'Zapojit se do <a href="http://lang.umim.to/group/find.php">skupin</a>';
$string['joininstitution'] = 'Stát se členem instituce';
......@@ -736,9 +742,9 @@ $string['reallyleaveinstitution'] = 'Opravdu chcete opustit tuto instituci?';
$string['reason'] = 'Důvod';
$string['recentactivity'] = 'Poslední aktivita';
$string['register'] = 'Registrovat';
$string['registeragreeterms'] = 'Musíte také souhlasit s &lt;a href=&quot;terms.php&quot;&gt;podmínkami&lt;/a&gt;.';
$string['registeragreeterms'] = 'Musíte také souhlasit s <a href="terms.php">podmínkami</a>.';
$string['registeringdisallowed'] = 'Bohužel, na těchto stránkách se nemůžete sami registrovat.';
$string['registerprivacy'] = 'Údaje, které shromažďujeme, zde budou uloženy v souladu s našim &lt;a href=&quot;privacy.php&quot;&gt;prohlášením o ochraně soukromí&lt;/a&gt;.';
$string['registerprivacy'] = 'Údaje, které shromažďujeme, zde budou uloženy v souladu s našim <a href="privacy.php">prohlášením o ochraně soukromí</a>.';
$string['registerstep1description'] = 'Vítejte! Pro používání těchto stránek se musíte nejprve registrovat. Rovněž je potřeba souhlasit s našimi <a href="terms.php">podmínkami používání těchto stránek</a>. Vaše data uchováváme v souladu s <a href="privacy.php">prohlášením o ochraně soukromí</a>.';
$string['registerstep3fieldsmandatory'] = '<h3>Vyplňte povinná pole uživatelského profilu</h3>
......
......@@ -127,7 +127,7 @@ $string['date'] = 'Datum';
$string['deletespecifiedview'] = 'Odstranit pohled "%s"';
$string['deletethisview'] = 'Odstranit tento pohled';
$string['deleteviewconfirm'] = 'Opravdu chcete odstranit tento pohled? Tato akce nemůže být vrácena.';
$string['deleteviewconfirmnote'] = '&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Poznámka:&lt;/strong&gt; všechny bloky s obsahem, které byly přidány k pohledu nebudou smazány. Nicméně budou odstraněny jakékoliv zpětné vazby k danému pohledu vztažené. Zvažte prosím nejprve zálohu pohledu v podobě jeho exportu.&lt;/p&gt;';
$string['deleteviewconfirmnote'] = '<p><strong>Poznámka:</strong> všechny bloky s obsahem, které byly přidány k pohledu nebudou smazány. Nicméně budou odstraněny jakékoliv zpětné vazby k danému pohledu vztažené. Zvažte prosím nejprve zálohu pohledu v podobě jeho exportu.</p>';
$string['description'] = 'Popis pohledu';
$string['displaymyview'] = 'Zobrazit můj pohled';
$string['editaccess'] = 'Upravit přístup';
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment