Commit d5726bd8 authored by Dominik Fellner's avatar Dominik Fellner Committed by David Mudrak

Added some missing help files

Signed-off-by: default avatarDavid Mudrak <david.mudrak@gmail.com>
parent f5dd2efe
<h3>Uložit jako pracovní verzi</h3>
<p> Chcete-li se ke svému příspěvku později vrátit nebo ho upravit, nemusíte ho publikovat, ale uložit si ho jako pracovní verzi.</p>
<h3>Štítky</h3>
<p>K výtvorům i pohledům vytvořeným v Mahaře můžet přiřadit štítky. Štítky vám umožní přidat k výtvorům a pohledům popisné nálepky a vytvořit si tak jejich tříděný seznam.</p>
<p>Chcete-li přiřadit k výtvoru nebo pohledu více štítků, oddělte jednotlivé Štítky čárkami. Například - ‘hodnocení, druhé pololetí, výsledky’.</p>
<p>Kliknutím na <b>Ukaž mé štítky</b> zobrazíte seznam štítků, které jste již ve svém portfoliu použili a jak často byly tyto štítky vloženy. Kliknutím na již existující štítek ho přiřadíte k seznamu štítků pro výtvor nebo pohled, který právě vytváříte nebo upravujete.</p>
<p>Pomocí <b>Prohledej mé Portfolio</b> můžete najít všechny výtvory a pohledy, ke kterým jste přiřadili konkrétní štítek, a můžete tak vytvořit systém složek nebo obsah svého portfolia.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Štítky</h3>
<p>K výtvorům i pohledům vytvořeným v Mahaře můžet přiřadit štítky. Štítky vám umožní přidat k výtvorům a pohledům popisné nálepky a vytvořit si tak jejich tříděný seznam.</p>
<p>Chcete-li přiřadit k výtvoru nebo pohledu více štítků, oddělte jednotlivé Štítky čárkami. Například - ‘hodnocení, druhé pololetí, výsledky’.</p>
<p>Kliknutím na <b>Ukaž mé štítky</b> zobrazíte seznam štítků, které jste již ve svém portfoliu použili a jak často byly tyto štítky vloženy. Kliknutím na již existující štítek ho přiřadíte k seznamu štítků pro výtvor nebo pohled, který právě vytváříte nebo upravujete.</p>
<p>Pomocí <b>Prohledej mé Portfolio</b> můžete najít všechny výtvory a pohledy, ke kterým jste přiřadili konkrétní štítek, a můžete tak vytvořit systém složek nebo obsah svého portfolia.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Štítky</h3>
<p>K výtvorům i pohledům vytvořeným v Mahaře můžet přiřadit štítky. Štítky vám umožní přidat k výtvorům a pohledům popisné nálepky a vytvořit si tak jejich tříděný seznam.</p>
<p>Chcete-li přiřadit k výtvoru nebo pohledu více štítků, oddělte jednotlivé Štítky čárkami. Například - ‘hodnocení, druhé pololetí, výsledky’.</p>
<p>Kliknutím na <b>Ukaž mé štítky</b> zobrazíte seznam štítků, které jste již ve svém portfoliu použili a jak často byly tyto štítky vloženy. Kliknutím na již existující štítek ho přiřadíte k seznamu štítků pro výtvor nebo pohled, který právě vytváříte nebo upravujete.</p>
<p>Pomocí <b>Prohledej mé Portfolio</b> můžete najít všechny výtvory a pohledy, ke kterým jste přiřadili konkrétní štítek, a můžete tak vytvořit systém složek nebo obsah svého portfolia.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Moje Blogy</h3>
<p>Blog je nástroj podobný deníku, který vám umožňuje zaznamenávat vaše nápady a zkušenosti.</p>
<p>V základním nastavení můžete své blogy číst pouze vy. Přidáte-li blog do pohledu, umožníte lidem tento blog číst a přidávat k němu komentáře.</p>
<p>Nejprve je třeba, abyste si blog vytvořili a potom do něj můžete přidávat záznamy. Můžete mít tolik různých blogů, kolik chcete.</p>
<h3>Ukaž Blog</h3>
<p>Tato stránka ukazuje jak publikované příspěvky, tak pracovní verze. Pracovní verze jsou zobrazeny nad publikovanými příspěvky.</p>
<p>Pracovní verzi nelze vložit do pohledu, kde ho ostatní uvidí.</p>
<h3>Prohledej mé soubory</h3>
<p>Pokud si přejete připojit ke svému blogovému příspěvku soubor uložený mezi vašimu soubory, můžete své soubory prohledat.</p>
<p>Projděte obsah svých složek a připojte požadovaný soubor (nebo soubory). Složka &#8216;blogfiles&#8217; obsahuje soubory, které jste k blogovým příspěvkům již dříve připojili.</p>
<h3>Publikovat</h3>
<p>Tím, že pracovní verzi publikujete, zpřístupníte ji oprávněným uživatelům prostřednictvím pohledu.</p>
<h3>Nahrát soubor</h3>
<p>K blogovému příspěvku můžete připojit libovolný počet souborů. Soubory připojené k příspěvku jsou automaticky ukládány ve vašem úložišti souborů ve složce nazvané &#8216;blogfiles&#8217; a počítají se do kvóty uložených souborů.</p>
<p>Jestliže nahrajete soubor a poté příspěvek zrušíte nebo zavřete okno blogu bez uložení, tento soubor bude odstraněn i z vašeho úložiště souborů.</p>
<p>Jestliže nahrajete k příspěvku obrázek, můžete použít tlačítko Obrázek v HTML editoru a obrázek do příspěvku vložit. Budete moci určit velikost, pozici v textu, okraj i prostor kolem obrázku za pomocí nabízených políček.</p>
<p>Obrázek můžete vložit také jako odkaz z jiné webové stránky. Můžete buď vložit URL daného obrázku nebo ho &#8216;drag and drop&#8217; z webové stránky do HTML editoru. Přesvědčte se, prosím, zda máte oprávnění s daným obrázkem nakládat.</p>
<p>Nejlepších výsledků docílíte, když obrázek nepřesáhne rozměr 400x400 pixelů a bude mít okraje široké méně než 5 pixelů.</p>
<h3>Velikost ikony</h3>
<p>Velikost ikony určuje maximální výšku a šířku uživatelovy profilové ikony v pixelech. Všechny obrázky nahrané do složky Obrázky profilu budou upraveny na tuto velikost.</p>
<h3>Skupinové soubory</h3>
<p>Prostor skupinových souborů je úložištěm sdílených složek a souborů, které lze použít v pohledech vašich skupin.</p>
<p>Své soubory a složky můžete přesouvat myší.</p>
<p>Váš administrátor může z bezpečnostních důvodů zakázat nahrávání některých typů souborů do systému.</p>
<h3>Mé soubory</h3>
<p>Prostor pro vaše soubory je úložištěm složek a souborů, které můžete použit v rámci svého portfolia.</p>
<p>Množství souborů, které můžete nahrát do prostoru pro vaše soubory, zavisí na nastaveném limitu, který je zobrazen v políčku Kvóta na pravé straně obrazovky.</p>
<p>Své soubory a složky můžete přesouvat myší.</p>
<p>Váš administrátor může z bezpečnostních důvodů zakázat nahrávání některých typů souborů do systému.</p>
<h3>Obrázky profilu</h3>
<p>
Záložka Obrázky profilu vám umožňuje nahrát obrázky, které se budou
objevovat vedle vašeho jména na mnoha místech systému.
</p>
<p>
V prostoru pro obrázky profilu můžete mít najednou až 5 ikon. Obrázky,
které sem nahrajete musí mít rozměr alespoň 16x16 pixelů. Tyto obrázky se
započítávají do celkové kvóty vyšich souborů.
</p>
<p>
Váš výchozí obrázek uvidí ostatní lidé vedla vašeho jména. Ostatní obrázky
můžete použít v pohledech, které vytvoříte.
</p>
<p>
<strong>Upozornění:</strong> Všechny vaše obrázky profilu jsou dostupné
ostatním přihlášeným uživatelům, i když nejsou v dané chvíli nastavené jako
výchozí, takže nechcete-li, aby je ostatní viděli, odstraňte je.
</p>
<h3>Poučení o autorských právech</h3>
<p>Abyste mohli nahrát soubor do svého úložiště, musíte se seznámit s poučením o autorských právech a souhlasit s nimi..</p>
<h3>Kvóta</h3>
<p>Bylo vám přiděleno pevné množství úložného prostoru, kam můžete nahrávat své soubory. Jestliže se blížíte limitu své kvóty, obraťte se na administrátora s prosbou o jeho navýšení.</p>
<h3>Tags</h3>
<p>K výtvorům i Pohledům vytvořeným v Mahaře můžet přiřadit štítky. Štítky Vám umožní přidat k Výtvorům a Pohledům popisné nálepky a vytvořit si tak jejich tříděný seznam.</p>
<p>Chcete-li přiřadit k Výtvoru nebo Pohledu více Štítků, oddělte jednotlivé Štítky čárkami. Například - ‘hodnocení, druhé pololetí, výsledky’.</p>
<p>Kliknutím na <b>Ukaž mé štítky</b> zobrazíte seznam Štítků, které jste již ve svém portfoliu použili a jak často byly tyto štítky vloženy. Kliknutím na již existující Štítek ho přiřadíte k seznamu Štítků pro Výtvor nebo Pohled, který právě vytváříte nebo upravujete.</p>
<p>Pomocí <b>Prohledej mé portfolio</b> můžete najít všechny Výtvory a Pohledy, ke kterým jste přiřadili konkrétní Štítek, a můžete tak vytvořit systém složek nebo obsah svého portfolia.</p>
<h3>E-mailová adresa</h3>
<p>E-mailová adresa, kterou jste zadali během registrace je sice nastavena jako vaše hlavní kontaktní adresa, nicméně e-mailových adres můžete mít několik. V profilu můžete používat jakoukoliv platnou e-mailovou adresu.</p>
<p>Chcete-li přidat novou adresu, klikněte na <a onclick="email_new(); return false;" href="">Přidat e-mailovou adresu</a>. Jakmile svůj profil uložíte, na novou adresu vám bude odeslána zpráva. Klikněte na odkaz uvedený v této zprávě a vaše adresa bude potvrzena.</p>
<p><strong>Upozornění:</strong> Tento e-mailový odkaz má platnost 24 hodin. Poté budete muset proces zopakovat.</p>
<h3>Úvod</h3>
<p>Povězte o sobě všem! Tento text bude na vaší úvodní stránce a ostatní jej uvidí, když se jim objevíte ve výsledcích vyhledávání, tak ať to stojí za to!</p>
<h3>Oficiální webová stránka</h3>
<p>Vložte URL svých pracovních stránek, stránek vaší organizace nebo blogu.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Upřednostňované jméno</h3>
<p>Můžete si zvolit své upřednostňované jméno. Tím může být cokoliv chcete. Všem kromě administrátorů a správců se bude zobrazovat namísto vašeho celého jména.</p>
<h3>Upravit profil</h3>
<p>Každé z profilových políček je oddělená položka, kterou můžete vložit do svého pohledu nezávisle na ostatních. Některé z políček nemusí být upravitelné. Byly administrátorem uzamčeny a slouží k identifikaci uživatele.</p>
<p><strong>Varování:</strong> Než zveřejníte kontaktní iformace na veřejně přístupné místo, zvažte míru bezpečnosti svých osobních údajů.<p>
<h3>Plugin Administration</h3>
<p>Profilová pole označená jako povinná musí být zahrnuta v CSV souboru při tvorbě uživatelského účtu nebo doplněna uživatelem při registraci na stránku.</p>
<p>Profilová pole označená jako veřejná budou dostupná všem registrovaným uživatelům v rámci vyhledávání a zobrazí se ve veřejném profilu uživatele.</p>
<h3>Datum</h3>
<p>Datum můžete vložit v jakémkoliv formátu, například "2. dubna 2008" nebo "listopad 2005".</p>
<h3>Datum</h3>
<p>Datum můžete vložit v jakémkoliv formátu, například "2. dubna 2008" nebo "listopad 2005".</p>
<h3>Počáteční datum</h3>
<p>Datum můžete vložit v jakémkoliv formátu, například "2. dubna 2008" nebo "listopad 2005".</p>
<h3>Počáteční datum</h3>
<p>Datum můžete vložit v jakémkoliv formátu, například "2. dubna 2008" nebo "listopad 2005".</p>
<h3>Počáteční datum</h3>
<p>Datum můžete vložit v jakémkoliv formátu, například "2. dubna 2008" nebo "listopad 2005".</p>
<h3>Datum</h3>
<p>Datum můžete vložit v jakémkoliv formátu, například "2. dubna 2008" nebo "listopad 2005".</p>
<h3>Datum</h3>
<p>Datum můžete vložit v jakémkoliv formátu, například "2. dubna 2008" nebo "listopad 2005".</p>
<h3>Kontaktní údaje</h3>
<p>Vaše kontaktní údaje jsou převzaty přímo z vašeho <b>Profilu</b>, kde jsou uloženy a kde je také můžete upravovat. Chcete-li ke kontaktním údajům něco přidat nebo je upravit, klikněte na <b>Upravit profil</b>. Jakmile vložíte požadované informace, klikněte na <b>Můj životopis</b> a vrátíte se k úpravě svého životopisu.</p>
<p> Nezapomeňte, že chcete-li uchovat jakékoliv informace, které jste do životopisu vložili, musíte kliknout na <b>Uložit</b>, než se vrátíte do profilu.</p>
<h3>Úvodní dopis</h3>
<p>Úvodní dopis vám umožní vytvořit zprávu pro ty, kteří si budou chtít přečíst váš životopis. Pomocí HTML editoru můžete úvodní dopis dle livbosti upravit.</p>
<h3>Počáteční datum</h3>
<p>Jedná se o datum, kdy jste začali studovat na dané instituci nebo organizaci. Datum můžete vložit v jakémkoliv formátu, například "2. dubna 2008" nebo "listopad 2005".</p>
<h3>Počáteční datum</h3>
<p>Datum můžete vložit v jakémkoliv formátu, například "2. dubna 2008" nebo "listopad 2005".</p>
<h3>Zájmy</h3>
<p>V této položce můžete uvést své osobní i profesní zájmy. Může jít o vaše koníčky, sportovní činnost, doborvolnou práci, oblasti výzkumu a profesního zaměření apod. Tím, že tyto zájmy uvedete, pomůžete zaměstnavatelům udělat si lepší obrázek o tom, jací jste a čím můžete do jejich organizace přispět.</p>
<h3>Počáteční datum</h3>
<p>Datum můžete vložit v jakémkoliv formátu, například "2. dubna 2008" nebo "listopad 2005".</p>
<h3>Datum narození</h3>
<p>Požadované datum můžete vložit buď ve formátu RRRR/MM/DD (rok/měsíc/den) nebo ho vybrat z kalendáře.</p>
<h3>Vízum</h3>
<p>Jelikož pracovní zákony jsou v jednotlivých zemích odlišné, může být vhodné uvést typ vašeho víza (pracovní, cestovní) do životopisu.</p>
<h3>Mé cíle</h3>
<p>Záložka Mé cíle je rozdělena do tří sekcí:Osobní, Vzdělávací a Profesní. Pomocí HTML editoru můžete v jednotlivých kolonkách tyto cíle popsat. Poté je můžete vložit do svých pohledů.</p>
<p>Osobní nebo profesní cíle se často uvádí v životopisech, aby měli zaměstnavatelé představu, jaká role by mohla odpovídat vašim ambicím.</p>
<p>Ve vzdělávacích cílech můžete také popsat, jaké dovednosti hodláte získat v rámci svého studijního programu.</p>
<p><strong>Upozornění:</strong> Je důležité uložit každou novou informaci pomocí tlačítka na spodní části stránky.</p>
<h3>Můj životopis</h3>
<p>Tato záložka vám umožňuje vytvořit si online životopis nebo CV. Je rozdělena na dvě části - do jedné můžete vkládat obecné informace a do druhé podrobnosti o svých zkušenostech a kvalifikaci.</p>
<p>Chcete-li zobrazit nebo skrýt některou ze čtyř položek v obecných informacích, klikněte na název dané položky.</p>
<p><strong>Upozornění:</strong> Je důležité uložit každou novou informaci pomocí tlačítka na spodní části stránky.</p>
<h3>Mé dovednosti</h3>
<p>Záložka Mé dovednosti je rozdělena do tří sekcí: Osobnostní, Vzdělávací a Pracovní. Pomocí HTML editoru můžete v jednotlivých kolonkách tyto dovednosti popsat. Poté je můžete vložit do svých pohledů.</p>
<p>Zaměstnavatele vždy zajímá, jaké dovednosti do své nové pozice přinášíte. Také můžete v této sekci popsat, jaké schopnosti můžete přinést do pracovní skupiny nebo komunity.</p>
<p><strong>Upozornění:</strong> Je důležité uložit každou novou informaci pomocí tlačítka na spodní části stránky.</p>
<h3>Knihy a publikace</h3>
<p>Uveďte jakékoliv publikace, které jste napsali nebo k nimž jste přispěli například v roli redaktora nebo grafika. Záznamy se zobrazují v převráceném chronologickém pořadí. Chcete-li přidat, nový záznam, klikněte na Přidat. Nechcete-li svůj záznam ukládat, klikněte na Zrušit.</p>
<p><strong>Upozornění:</strong> Je důležité uložit každou novou informaci pomocí tlačítka na spodní části stránky.</p>
<p>Nové záznamy se v životopisu zobrazují formou tabulky. Záznam upravíte kliknutím na <span style="text-decoration:underline">Upravit</span>. Nezapomeňte změny Uložit, potom klikněte na <span style="text-decoration:underline">Můj životopis</span> a dostanete se na hlavní stránku. Kliknete-li na <span style="text-decoration:underline">Odstranit</span>, záznam odstraníte.</p>
<p>Jestliže jste u publikace uvedli popis, poklikáním na název publikace popis zobrazíte, příp. skryjete.</p>
<h3>Certifikáty, diplomy a ceny</h3>
<p>Uveďte jakékoliv certifikáty, diplomy a ceny, které jste obdrželi; např. Zdravotnické osvědčení, apod.</p>
<p>Záznamy se zobrazují v převráceném chronologickém pořadí. Chcete-li přidat, nový záznam, klikněte na Přidat. Nechcete-li svůj záznam ukládat, klikněte na Zrušit.</p>
<p><strong>Upozornění:</strong> Je důležité uložit každou novou informaci pomocí tlačítka na spodní části stránky.</p>
<p>Nové záznamy se v životopisu zobrazují formou tabulky. Záznam upravíte kliknutím na <span style="text-decoration:underline">Upravit</span>. Nezapomeňte změny Uložit, potom klikněte na <span style="text-decoration:underline">Můj životopis</span> a dostanete se na hlavní stránku. Kliknete-li na <span style="text-decoration:underline">Odstranit</span>, záznam odstraníte.</p>
<p>Jestliže jste u certifikátu uvedli popis, poklikáním na jeho jméno popis zobrazíte, příp. skryjete.</p>
<h3>Dosažené vzdělání</h3>
<p>Tato sekce vám umožní vytvořit záznam o vaší akademické kvalifikaci. Záznamy se zobrazují v převráceném chronologickém pořadí. Chcete-li přidat, nový záznam, klikněte na Přidat. Nechcete-li svůj záznam ukládat, klikněte na Zrušit.</p>
<p><strong>Upozornění:</strong> Je důležité uložit každou novou informaci pomocí tlačítka na spodní části stránky.</p>
<p>Nové záznamy se v životopisu zobrazují formou tabulky. Záznam upravíte kliknutím na <span style="text-decoration:underline">Upravit</span>. Nezapomeňte změny Uložit, potom klikněte na <span style="text-decoration:underline">Můj životopis</span> a dostanete se na hlavní stránku. Kliknete-li na <span style="text-decoration:underline">Odstranit</span>, záznam odstraníte.</p>
<p>Jestliže jste u vzdělání uvedli popis, poklikáním na uvedené vzdělání popis zobrazíte, příp. skryjete.</p>
<h3>Dosavadní zaměstnání</h3>
<p>Tato sekce vám umožní vytvořit záznam o vašich pracovních zkušenostech. Záznamy se zobrazují v převráceném chronologickém pořadí. Chcete-li přidat, nový záznam, klikněte na Přidat. Nechcete-li svůj záznam ukládat, klikněte na Zrušit.</p>
<p><strong>Upozornění:</strong> Je důležité uložit každou novou informaci pomocí tlačítka na spodní části stránky.</p>
<p>Nové záznamy se v životopisu zobrazují formou tabulky. Záznam upravíte kliknutím na <span style="text-decoration:underline">Upravit</span>. Nezapomeňte změny Uložit, potom klikněte na <span style="text-decoration:underline">Můj životopis</span> a dostanete se na hlavní stránku. Kliknete-li na <span style="text-decoration:underline">Odstranit</span>, záznam odstraníte.</p>
<p>Jestliže jste u zaměstnání uvedli popis, poklikáním na uvedené zaměstnání popis zobrazíte, příp. skryjete.</p>
<h3>Členství v profesních organizacích</h3>
<p>Tato sekce vám umožní vytvořit záznam o vašem členství v profesních organizacích; např: Registrovaný člen Pěveckého sboru pražských učitelů, apod. Záznamy se zobrazují v převráceném chronologickém pořadí. Chcete-li přidat, nový záznam, klikněte na Přidat. Nechcete-li svůj záznam ukládat, klikněte na Zrušit.</p>
<p><strong>Upozornění:</strong> Je důležité uložit každou novou informaci pomocí tlačítka na spodní části stránky.</p>
<p>Nové záznamy se v životopisu zobrazují formou tabulky. Záznam upravíte kliknutím na <span style="text-decoration:underline">Upravit</span>. Nezapomeňte změny Uložit, potom klikněte na <span style="text-decoration:underline">Můj životopis</span> a dostanete se na hlavní stránku. Kliknete-li na <span style="text-decoration:underline">Odstranit</span>, záznam odstraníte.</p>
<p>Jestliže jste u členství uvedli popis, poklikáním na uvedené členství popis zobrazíte, příp. skryjete.</p>
<h3>Distinguished name</h3>
<p>If you want to use bind-user to search users, specify it here.
Something like 'cn=ldapuser,ou=public,o=org'. Leave this blank
for anonymous bind</p>
<h3>Password</h3>
<p>The password for the Distinguished name</p>
<h3>Contexts</h3>
<p>List of contexts where users are located. Separate different
contexts with ';'. (e.g., 'ou=users,o=org;ou=other,o=org')</p>
<h3>LDAP field for email</h3>
<p>Enter the name of the field in the LDAP record
that contains the user's email address</p>
<h3>LDAP field for First Name</h3>
<p>Enter the name of the field in the LDAP record
that contain's the user's first name.</p>
<h3>Host UR:</h3>
<p>Specify hosts in URL form (e.g. ldap://ldap.myorg.com').
Separate multiple servers with ';' for failover support</p>
<h3>Search subcontexts</h3>
<p>Search for user in subcontexts</p>
<h3>LDAP field for Surname</h3>
<p>Enter the name of the field in the LDAP record that
contains the user's last name</p>
<h3>User attribute</h3>
<p>The attribute used to search for users (often 'cn')</p>
<h3>User type</h3>
<p>Select how users are stored in LDAP</p>
<h3>LDAP version</h3>
<p>The version of the LDAP protocol your server is using</p>
<h3>We auto-create users</h3>
<p>Users that successfully authenticate but are not currently Mahara users
will have an acount created automatically</p>
<h3>Application</h3>
<p>The application that is running at the remote site that you want to communicate with.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Login Error Message</h3>
<p>When there is no parent authority, users are only able to log in via SSO and are unable to use Mahara's login form.</p>
<p>Enter a message here to show to users who try to log in using Mahara's login form. This message should contain instructions on how a user can gain access to Mahara through SSO.</p>
<h3>Authority name</h3>
<p>A descriptive name to help you identify this authorisation provider.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Hostname or Address</h3>
<p>Hostname of the computer that will provide the authentication service. This can also be an IP address, like 192.168.0.1</p>
\ No newline at end of file
<h3>Site name</h3>
<p>The name to present to your users to identify the remote site. If you enable SSO, they may click on this name to start a session at the remote site.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Parent Authority</h3>
<p>If you set a parent authority, users will be able to log in using that authority as well as via SSO.</p>
<p>For example, you could set up LDAP authentication and have that be the parent of this authority. That means that users will be able to log in via Mahara's inbuilt login forms using their LDAP details, as well as via SSO from an external authentication.</p>
<p>You do not have to set a parent authority. If you do not, users using this authority will only be able to access Mahara by SSO.</p>
<h3>Port number</h3>
<p>The port number that the remote application is listening at. You probably won't need to change this unless you're connecting to a https service, or your remote app is running on a non-standard port.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Auto-create users</h3>
<p>If a user jumps over to the remote site, will that site automatically create a new user record for our user?</p>
\ No newline at end of file
<h3>They SSO in</h3>
<p>Enable this option to allow users from the remote site to roam to your Mahara site, without having to enter their username and password.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Update user info on login</h3>
<p>Enable this option to bring over user data from the remote site on login, and update your user record with any changes.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Auto-create users</h3>
<p>If a user we have no record of authenticates successfully, we can retrieve his details from the remote server, and create a record for him.</p>
\ No newline at end of file
<h3>We import content</h3>
<p>Not all network-enabled applications support this, but if they do, this will allow users of the remote site to import content here.</p>
<p>It depends on 'They SSO in' and it's sensible to also have 'We auto-create users' set as well</p>
<h3>We SSO out</h3>
<p>Enable this option to allow your users to roam from Mahara to the remote site, without having to re-sign on there.</p>
\ No newline at end of file
<h3>WWW Root</h3>
<p>The web address of the root of the remote application, e.g. http://www.example.com</p>
\ No newline at end of file
<h3>Name</h3>
<p>A name to identify your system to the remote administrator</p>
\ No newline at end of file
<h3>Shortname</h3>
<p>A short (1-word) name to identify your system to the remote administrator</p>
\ No newline at end of file
<h3>Update user info on login</h3>
<p>Retrieve user info from the remote server and update your local user record each time the user logs in.</p>
\ No newline at end of file
<h3>XML-RPC Server URL</h3>
<p>The URL of the webpage that will receive your XML-RPC requests, e.g. http://example.com/xmlrpc/server.php</p>
\ No newline at end of file
<h3>Network Servers</h3>
<p>Click on a link in this list to be automatically logged on at the other website.</p>
<p>If you log off at the other site, your session here will also end.</p>
<h3>Automatické přihlášení k odběru</h3>
<p>Chcete-li, aby byli uživatelé automaticky přihlášeni k odběru příspěvků tohoto fóra, jakmile se do něho přihlásín, zvolte možnost "ano".</p>
<p>Když jsou uživatelé přihlášeni k odběru, budou dostávat upozornění, kdykoliv se v daném fóru objeví nový příspěvek nebo odpověď.</p>
<p>Nechtějí-li být uživatelé nadále upozorňováni na nové příspěvky, mají možnost se odhlásit od odběru.</p>
<h3>Přihlásit se k odběru ve fóru</h3>
<p>Jestliže se přihlásíte k odběru, budete dostávat upozornění na příspěvky k tématům v tomto fóru.</p>
<p>Odhlásíte-li se, upozornění na příspěvky k tématům tohoto fóra vám již nadále chodit nebudou.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Přihlášení k odběru tématu</h3>
<p>Jestliže se přihlásíte k odběru, budete dostávat upozornění na příspěvky v tomto tématu.</p>
<p>Odhlásíte-li se, upozornění na příspěvky k tomuto tématu vám již nadále chodit nebudou.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Upravit</h3>
<p>Zaškrtnutím políčka nalevo od tématu zvolte daná témata a následně určete, jak mají být upravena.</p>
<p><strong>Odběr</strong>: budete dostávat upozornění na příspěvky k vybraným tématům.</p>
<p><strong>Zrušit odběr</strong>: nebudete dostávat upozornění na příspěvky k vybraným tématům.</p>
<h3>Upravit</h3>
<p>Zaškrtnutím políčka nalevo od tématu zvolte daná témata a následně určete, jak mají být upravena.</p>
<p><strong>Přihlásit k odběru</strong>: budete dostávat upozornění na příspěvky k vybraným tématům.</p>
<p><strong>Unsubscribe</strong>: nebudete dostávat upozornění na příspěvky k vybraným tématům.</p>
<p><strong>Trvalý</strong>: Trvalá témata diskuse jsou zobrazena vždy nahoře na stránce.</p>
<p><strong>Volný</strong>: Volná témata diskuze jsou řazena chronologicky.</p>
<p><strong>Otevřený</strong>: Na otevřená témata mohou odpovídat všichni členové skupiny.</p>
<p><strong>Uzavřený</strong>: Na uzavřená témata mohou odpovídat pouze moderátoři a správci skupiny.</p>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment