Commit f2f9cfbc authored by Viktor Fuglik's avatar Viktor Fuglik Committed by David Mudrák
Browse files

Update of Mahara 1.5 Czech language pack


Signed-off-by: default avatarDavid Mudrák <david.mudrak@gmail.com>
parent 4c6a54dd
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak, Viktor Fuglik
* @copyright (C) 2008-2012
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['blockheading'] = 'Zápisy blog označené';
$string['configerror'] = 'Chyba při konfiguraci bloku';
$string['defaulttitledescription'] = 'Necháte-li toto pole prázdné, bude použit název blogu';
$string['description'] = 'Zobrazit blog s konkrétním štítkem';
$string['itemstoshow'] = 'Položky ke zobrazení';
$string['notags'] = 'Žádné příspěvky označené štítkem "%s"';
$string['notagsavailable'] = 'Nevytvořili jste žádné štítky';
$string['postedin'] = 'z';
$string['postsperpage'] = 'Příspevky na stránku';
$string['taglist'] = 'Moje šítky';
$string['title'] = 'Příspěvky z blogu označené štítkem';
<?php <?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak, Viktor Fuglik
* @copyright (C) 2008-2012
*
*/
defined('INTERNAL') || die(); defined('INTERNAL') || die();
...@@ -69,6 +93,7 @@ $string['newattachmentsexceedquota'] = 'Souhrnná velikost souborů připojenýc ...@@ -69,6 +93,7 @@ $string['newattachmentsexceedquota'] = 'Souhrnná velikost souborů připojenýc
$string['newblog'] = 'Nový blog'; $string['newblog'] = 'Nový blog';
$string['newblogpost'] = 'Nový příspěvek v blogu "%s"'; $string['newblogpost'] = 'Nový příspěvek v blogu "%s"';
$string['newerposts'] = 'Novější příspěvky'; $string['newerposts'] = 'Novější příspěvky';
$string['nodefaultblogfound'] = 'Nenalezen výchozí blog. Jedná se o chybu v systému. Pro opravu je třeba povolit volbu více blogů na stránce s <a href="%saccount/">nastavením účtu</a>.';
$string['nofilesattachedtothispost'] = 'Bez příloh'; $string['nofilesattachedtothispost'] = 'Bez příloh';
$string['noimageshavebeenattachedtothispost'] = 'K příspěvku nebyly připojeny žádné obrázky. Před vložením obrázku jej musíte buď nahrát nebo připojit.'; $string['noimageshavebeenattachedtothispost'] = 'K příspěvku nebyly připojeny žádné obrázky. Před vložením obrázku jej musíte buď nahrát nebo připojit.';
$string['nopostsyet'] = 'Dosud žádné příspěvky.'; $string['nopostsyet'] = 'Dosud žádné příspěvky.';
...@@ -77,7 +102,6 @@ $string['olderposts'] = 'Starší příspěvky'; ...@@ -77,7 +102,6 @@ $string['olderposts'] = 'Starší příspěvky';
$string['pluginname'] = 'Blogy'; $string['pluginname'] = 'Blogy';
$string['post'] = 'příspěvek'; $string['post'] = 'příspěvek';
$string['postbody'] = 'Tělo příspěvku'; $string['postbody'] = 'Tělo příspěvku';
$string['postbodydesc'] = ' ';
$string['postedbyon'] = '%s, %s'; $string['postedbyon'] = '%s, %s';
$string['postedon'] = 'Publikováno'; $string['postedon'] = 'Publikováno';
$string['posts'] = 'příspěvků'; $string['posts'] = 'příspěvků';
......
<?php <?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak, Viktor Fuglik
* @copyright (C) 2008-2012
*
*/
defined('INTERNAL') || die(); defined('INTERNAL') || die();
...@@ -32,6 +56,7 @@ $string['editcommentdescription'] = 'Můžete upravit své komentáře, pokud ne ...@@ -32,6 +56,7 @@ $string['editcommentdescription'] = 'Můžete upravit své komentáře, pokud ne
$string['entriesimportedfromleapexport'] = 'Položky byly importovány z exportu LEAP, není tedy možné je importovat jinde.'; $string['entriesimportedfromleapexport'] = 'Položky byly importovány z exportu LEAP, není tedy možné je importovat jinde.';
$string['feedback'] = 'Zpětná vazba'; $string['feedback'] = 'Zpětná vazba';
$string['feedbackattachdirdesc'] = 'Soubory připojené ke komentáři ve vašem portfoliu'; $string['feedbackattachdirdesc'] = 'Soubory připojené ke komentáři ve vašem portfoliu';
$string['feedbackattachdirname'] = 'commentfiles';
$string['feedbackattachmessage'] = 'Připojený soubor (soubory) byly přidány do vaší složky %s'; $string['feedbackattachmessage'] = 'Připojený soubor (soubory) byly přidány do vaší složky %s';
$string['feedbackdeletedhtml'] = '<div style="padding: 0.5em 0; border-bottom: 1px solid #999;"><strong>Komentář na %s byl odstraněn.</strong><br />%s</div><div style="margin: 1em 0;">%s</div><div style="font-size: smaller; border-top: 1px solid #999;"><p><a href="%s">%s</a></p></div>'; $string['feedbackdeletedhtml'] = '<div style="padding: 0.5em 0; border-bottom: 1px solid #999;"><strong>Komentář na %s byl odstraněn.</strong><br />%s</div><div style="margin: 1em 0;">%s</div><div style="font-size: smaller; border-top: 1px solid #999;"><p><a href="%s">%s</a></p></div>';
$string['feedbackdeletedtext'] = 'Komentář k %s byl odstraněn uživatelem %s ------------------------------------------------------------------------ %s ------------------------------------------------------------------------ Pokud chcete vidět %s online, otevřete tento odkaz: %s'; $string['feedbackdeletedtext'] = 'Komentář k %s byl odstraněn uživatelem %s ------------------------------------------------------------------------ %s ------------------------------------------------------------------------ Pokud chcete vidět %s online, otevřete tento odkaz: %s';
......
<?php <?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak, Viktor Fuglik
* @copyright (C) 2008-2012
*
*/
defined('INTERNAL') || die(); defined('INTERNAL') || die();
$string['Photo'] = 'Fotografie';
$string['by'] = 'od';
$string['cannotdisplayslideshow'] = 'Promítání snímků nelze zobrazit.';
$string['description'] = 'Kolekce obrázků z mého datového úložiště'; $string['description'] = 'Kolekce obrázků z mého datového úložiště';
$string['externalgalleryurl'] = 'URL nebo RSS galerie';
$string['externalgalleryurldesc'] = 'Můžete vložit následující externí galerie:';
$string['externalnotsupported'] = 'Vložené externí URL není podporováno';
$string['flickrapikey'] = 'Klíč Flickr API';
$string['flickrapikeydesc'] = 'Chcete-li zobrazit soubory fotografií z Flickr, budete potřebovat platný klíč Flickr API. <a href="http://www.flickr.com/services/api/keys/apply/" target="_blank">Získejte klíč online.</ a>.';
$string['flickrsets'] = 'Soubory Flickr';
$string['flickrsettings'] = 'Nastavení Flickr';
$string['gallerysettings'] = 'Nastavení galerie';
$string['panoramiocopyright'] = 'Fotografie z Panoramio jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků.';
$string['panoramiouserphotos'] = 'Fotografie uživatelů Panoramio';
$string['pbapikey'] = 'Klíč Photobucket API';
$string['pbapikeydesc'] = 'Chcete-li zobrazit alba fotografií z Photobucket, budete potřebovat platný klíč nebo privátní klíč API. Navštivte <a href="http://www.flickr.com/services/api/keys/apply/" target="_blank">stránku vývojářů Photobucket</ a>, souhlaste s podmínkami služby, zaregistrujte se získejte klíče API.';
$string['pbapiprivatekey'] = 'Privátní klíč Photobucket API';
$string['pbsettings'] = 'Nastavení Photobucket';
$string['photobucketphotosandalbums'] = 'Fotografie a alba Photobucket';
$string['photoframe'] = 'Použít fotorámeček?';
$string['photoframedesc'] = 'Pokud je povoleno, rámeček bude vykreslen okolo náhledu každé fotografie v galerii.';
$string['picasaalbums'] = 'Alba Picasa';
$string['previewwidth'] = 'Maximální šířka fotografie';
$string['previewwidthdesc'] = 'Nastavit maximální šířku fotografií použitou při zobrazení se Slimbox 2.';
$string['select'] = 'Výběr obrázku'; $string['select'] = 'Výběr obrázku';
$string['selectexternal'] = 'Zobrazit snímky z externí galerie';
$string['selectfolder'] = 'Zobrazit všechny obrázky z jedné z mých složek (bude obsahovat i obrázky nahrané později)'; $string['selectfolder'] = 'Zobrazit všechny obrázky z jedné z mých složek (bude obsahovat i obrázky nahrané později)';
$string['selectimages'] = 'Budu si vybírat jednotlivé obrázky ke zobrazení.'; $string['selectimages'] = 'Budu si vybírat jednotlivé obrázky ke zobrazení.';
$string['style'] = 'Vzhled'; $string['style'] = 'Vzhled';
$string['styleslideshow'] = 'Promítání snímků'; $string['styleslideshow'] = 'Promítání snímků';
$string['stylesquares'] = 'Miniatury (čtvtercové)';
$string['stylethumbs'] = 'Miniatury'; $string['stylethumbs'] = 'Miniatury';
$string['title'] = 'Galerie obrázků'; $string['title'] = 'Galerie obrázků';
$string['useslimbox2'] = 'Použít Slimbox 2?';
$string['useslimbox2desc'] = 'Slimbox 2 (vizuální klon Lightbox 2) je jednoduchý, nenápadný skript používaný pro překrytí snímků na aktuální stránce.';
$string['width'] = 'Šířka'; $string['width'] = 'Šířka';
$string['widthdescription'] = 'Určete šířku pro vaše obrázky (v pixelech). Snímky budou na tuto šířku zmenšeny.'; $string['widthdescription'] = 'Určete šířku pro vaše obrázky (v pixelech). Snímky budou na tuto šířku zmenšeny.';
$string['windowslivephotoalbums'] = 'Alba Windows Live photo gallery';
<?php <?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak, Viktor Fuglik
* @copyright (C) 2008-2012
*
*/
defined('INTERNAL') || die(); defined('INTERNAL') || die();
...@@ -7,3 +31,4 @@ $string['showdescription'] = 'Ukázat popisek?'; ...@@ -7,3 +31,4 @@ $string['showdescription'] = 'Ukázat popisek?';
$string['title'] = 'Obrázek'; $string['title'] = 'Obrázek';
$string['width'] = 'Šířka'; $string['width'] = 'Šířka';
$string['widthdescription'] = 'Zadejte šířku obrázku v pixelech. Obrázek bude automaticky zmenšen na nastavenou velikost. Ponecháte-li pole prázdné, bude obrázek zobrazen v původní velikosti.'; $string['widthdescription'] = 'Zadejte šířku obrázku v pixelech. Obrázek bude automaticky zmenšen na nastavenou velikost. Ponecháte-li pole prázdné, bude obrázek zobrazen v původní velikosti.';
$string['widthdescription1'] = 'Určete šířku obrázku (v pixelech). Obrázek bude na tuto šířku zvětšen. Pro původní velikost obrázku ponechte prázdné. Pokud je původní velikost je příliš velká, obrázek bude upraven na šířku bloku.';
<?php <?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak, Viktor Fuglik
* @copyright (C) 2008-2012
*
*/
defined('INTERNAL') || die(); defined('INTERNAL') || die();
...@@ -28,6 +52,7 @@ $string['aiff'] = 'AIFF audio'; ...@@ -28,6 +52,7 @@ $string['aiff'] = 'AIFF audio';
$string['application'] = 'Neznámá aplikace'; $string['application'] = 'Neznámá aplikace';
$string['archive'] = 'Archív'; $string['archive'] = 'Archív';
$string['au'] = 'AU audio'; $string['au'] = 'AU audio';
$string['audio'] = 'Soubor s audiem';
$string['avi'] = 'AVI video'; $string['avi'] = 'AVI video';
$string['bmp'] = 'Rastrová grafika'; $string['bmp'] = 'Rastrová grafika';
$string['bytes'] = 'bajtů'; $string['bytes'] = 'bajtů';
...@@ -44,9 +69,13 @@ $string['confirmdeletefolderandcontents'] = 'Opravdu chcete odstranit tuto slož ...@@ -44,9 +69,13 @@ $string['confirmdeletefolderandcontents'] = 'Opravdu chcete odstranit tuto slož
$string['contents'] = 'Obsah'; $string['contents'] = 'Obsah';
$string['copyrightnotice'] = 'Prohlášení'; $string['copyrightnotice'] = 'Prohlášení';
$string['create'] = 'Vytvořit'; $string['create'] = 'Vytvořit';
$string['createdtwothings'] = 'Vytvořit %s a %s.';
$string['createfolder'] = 'Vytvořit složku'; $string['createfolder'] = 'Vytvořit složku';
$string['customagreement'] = 'Vlasní dohoda'; $string['customagreement'] = 'Vlasní dohoda';
$string['defaultagreement'] = 'Výchozí dohoda'; $string['defaultagreement'] = 'Výchozí dohoda';
$string['defaultgroupquota'] = 'Výchozí kvóta skupiny';
$string['defaultgroupquotadescription'] = 'Můžete nastavit množství diskového prostoru, které mohou využít nové skupiny pro své soubory.';
$string['defaultprofileicon'] = 'Toto je v současnosti nastaveno jako výchozí obrázek profilu.';
$string['defaultquota'] = 'Výchozí kvóta'; $string['defaultquota'] = 'Výchozí kvóta';
$string['defaultquotadescription'] = 'Výchozí hodnota velikosti prostoru na disku, který budou mít noví uživatelé k dispozici. Již nastavené kvóty nebudou změněny.'; $string['defaultquotadescription'] = 'Výchozí hodnota velikosti prostoru na disku, který budou mít noví uživatelé k dispozici. Již nastavené kvóty nebudou změněny.';
$string['deletefile?'] = 'Opravdu chcete odstranit tento soubor?'; $string['deletefile?'] = 'Opravdu chcete odstranit tento soubor?';
...@@ -68,6 +97,7 @@ $string['fileadded'] = 'Soubor vybrán'; ...@@ -68,6 +97,7 @@ $string['fileadded'] = 'Soubor vybrán';
$string['filealreadyindestination'] = 'Přesouvaný soubor v této složce již existuje'; $string['filealreadyindestination'] = 'Přesouvaný soubor v této složce již existuje';
$string['fileappearsinviews'] = 'Tento soubor se zobrazí v jednom nebo více z vašich pohledů.'; $string['fileappearsinviews'] = 'Tento soubor se zobrazí v jednom nebo více z vašich pohledů.';
$string['fileattached'] = 'Tento soubor je připojen k tomuto počtu dalších položek ve vašem portfoliu: %s'; $string['fileattached'] = 'Tento soubor je připojen k tomuto počtu dalších položek ve vašem portfoliu: %s';
$string['fileattachedtoportfolioitems'] = 'Pole';
$string['fileexists'] = 'Soubor existuje'; $string['fileexists'] = 'Soubor existuje';
$string['fileexistsoverwritecancel'] = 'Soubor s tímto názvem již existuje. Můžete buď zvolit jiný název nebo přepsat stávající soubor.'; $string['fileexistsoverwritecancel'] = 'Soubor s tímto názvem již existuje. Můžete buď zvolit jiný název nebo přepsat stávající soubor.';
$string['fileinstructions'] = 'Sem můžete nahrávat obrázky, dokumenty a další soubory, které budete chtít zveřejňovat v pohledech na vaše portfolio. K přesunutí souboru nebo složky na ně klikněte myší a přetáhněte na požadované místo.'; $string['fileinstructions'] = 'Sem můžete nahrávat obrázky, dokumenty a další soubory, které budete chtít zveřejňovat v pohledech na vaše portfolio. K přesunutí souboru nebo složky na ně klikněte myší a přetáhněte na požadované místo.';
...@@ -89,6 +119,7 @@ $string['filewithnameexists'] = 'Soubor nebo složka jména "%s" již existuje.' ...@@ -89,6 +119,7 @@ $string['filewithnameexists'] = 'Soubor nebo složka jména "%s" již existuje.'
$string['flv'] = 'Flash video'; $string['flv'] = 'Flash video';
$string['folder'] = 'Složka'; $string['folder'] = 'Složka';
$string['folderappearsinviews'] = 'Tato složka se zobrazí v jednom nebo více z vašich pohledů.'; $string['folderappearsinviews'] = 'Tato složka se zobrazí v jednom nebo více z vašich pohledů.';
$string['foldercontainsprofileicons'] = 'Tato složka obsahuje následující počet obrázků profilu: %s.';
$string['foldercreated'] = 'Složka vytvořena'; $string['foldercreated'] = 'Složka vytvořena';
$string['foldernamerequired'] = 'Prosím zadejte jméno nové složky.'; $string['foldernamerequired'] = 'Prosím zadejte jméno nové složky.';
$string['foldernotempty'] = 'Tato složka není prázdná.'; $string['foldernotempty'] = 'Tato složka není prázdná.';
...@@ -101,7 +132,11 @@ $string['html'] = 'HTML soubor'; ...@@ -101,7 +132,11 @@ $string['html'] = 'HTML soubor';
$string['htmlremovedmessage'] = 'Prohlížíte si <strong>%s</strong> od uživatele <a href="%s">%s</a>. Obsah níže zobrazeného souboru byl profiltrován, aby neobsahoval případný škodlivý obsah a nemusí zcela odpovídat původnímu originálu.'; $string['htmlremovedmessage'] = 'Prohlížíte si <strong>%s</strong> od uživatele <a href="%s">%s</a>. Obsah níže zobrazeného souboru byl profiltrován, aby neobsahoval případný škodlivý obsah a nemusí zcela odpovídat původnímu originálu.';
$string['htmlremovedmessagenoowner'] = 'Prohlížíte si <strong>%s</strong>. Obsah níže zobrazeného souboru byl profiltrován, aby neobsahoval případný škodlivý obsah a nemusí zcela odpovídat původnímu originálu.'; $string['htmlremovedmessagenoowner'] = 'Prohlížíte si <strong>%s</strong>. Obsah níže zobrazeného souboru byl profiltrován, aby neobsahoval případný škodlivý obsah a nemusí zcela odpovídat původnímu originálu.';
$string['image'] = 'Obrázek'; $string['image'] = 'Obrázek';
$string['imagesdir'] = 'Obrázky';
$string['imagesdirdesc'] = 'Soubory s obrázky';
$string['imagetitle'] = 'Popisek obrázku'; $string['imagetitle'] = 'Popisek obrázku';
$string['institutionoverride'] = 'Kvóta instituce';
$string['institutionoverridedescription'] = 'Můžete povolit správcům institucí, aby mohli nastavit kvóty pro soubory uživatelů a mít výchozí kvóty pro každou z institucí.';
$string['insufficientquotaforunzip'] = 'Vaše zbývající disková kvóta je příliš malá k rozbalení tohoto souboru.'; $string['insufficientquotaforunzip'] = 'Vaše zbývající disková kvóta je příliš malá k rozbalení tohoto souboru.';
$string['invalidarchive'] = 'Chyba při čtení archívu.'; $string['invalidarchive'] = 'Chyba při čtení archívu.';
$string['jpeg'] = 'JPEG obrázek'; $string['jpeg'] = 'JPEG obrázek';
...@@ -132,9 +167,12 @@ $string['mpg'] = 'MPEG video'; ...@@ -132,9 +167,12 @@ $string['mpg'] = 'MPEG video';
$string['myfiles'] = 'Moje soubory'; $string['myfiles'] = 'Moje soubory';
$string['namefieldisrequired'] = 'Musíte vyplnit pole s názvem'; $string['namefieldisrequired'] = 'Musíte vyplnit pole s názvem';
$string['nametoolong'] = 'Název je příliš dlouhý. Vyberte nějaký kratší.'; $string['nametoolong'] = 'Název je příliš dlouhý. Vyberte nějaký kratší.';
$string['nfiles'] = 'Pole';
$string['nfolders'] = 'Pole';
$string['nofilesfound'] = 'Nenalezeny žádné soubory'; $string['nofilesfound'] = 'Nenalezeny žádné soubory';
$string['noimagesfound'] = 'Nenalezeny žádné obrázky'; $string['noimagesfound'] = 'Nenalezeny žádné obrázky';
$string['notpublishable'] = 'Nemáte oprávnění ke zveřejnění tohoto souboru'; $string['notpublishable'] = 'Nemáte oprávnění ke zveřejnění tohoto souboru';
$string['nprofilepictures'] = 'Pole';
$string['odb'] = 'Databáze OpenOffice'; $string['odb'] = 'Databáze OpenOffice';
$string['odc'] = 'Tabulka OpenOffice'; $string['odc'] = 'Tabulka OpenOffice';
$string['odf'] = 'Vzorec OpenOffice'; $string['odf'] = 'Vzorec OpenOffice';
...@@ -156,6 +194,7 @@ $string['pluginname'] = 'Soubory'; ...@@ -156,6 +194,7 @@ $string['pluginname'] = 'Soubory';
$string['png'] = 'PNG obrázek'; $string['png'] = 'PNG obrázek';
$string['ppt'] = 'Prezentace Powerpoint'; $string['ppt'] = 'Prezentace Powerpoint';
$string['profileicon'] = 'Obrázek profilu'; $string['profileicon'] = 'Obrázek profilu';
$string['profileiconaddedtoimagesfolder'] = 'Váš obrázek profilu byl nahrán do složky %s.';
$string['profileiconimagetoobig'] = 'Vámi nahraný obrázek je příliš velký (%sx%s pixelů). Nesmí být větší než %sx%s pixelů'; $string['profileiconimagetoobig'] = 'Vámi nahraný obrázek je příliš velký (%sx%s pixelů). Nesmí být větší než %sx%s pixelů';
$string['profileicons'] = 'Obrázky profilu'; $string['profileicons'] = 'Obrázky profilu';
$string['profileiconsdefaultsetsuccessfully'] = 'Výchozí obrázek profilu úspěšně nastaven'; $string['profileiconsdefaultsetsuccessfully'] = 'Výchozí obrázek profilu úspěšně nastaven';
...@@ -189,9 +228,14 @@ $string['title'] = 'Název'; ...@@ -189,9 +228,14 @@ $string['title'] = 'Název';
$string['titlefieldisrequired'] = 'Pole s názvem je povinné'; $string['titlefieldisrequired'] = 'Pole s názvem je povinné';
$string['txt'] = 'Čistý text'; $string['txt'] = 'Čistý text';
$string['unzipprogress'] = '%s souborů/složek vytvořeno.'; $string['unzipprogress'] = '%s souborů/složek vytvořeno.';
$string['updategroupquotas'] = 'Aktualizovat kvótu skupiny';
$string['updategroupquotasdesc'] = 'Je-li zaškrtnuto, bude výše zvolená výchozí kvóta použita pro všechny existující skupiny.';
$string['updateuserquotas'] = 'Aktualizovat kvótu uživatele';
$string['updateuserquotasdesc'] = 'Je-li zaškrtnuto, bude výše zvolená výchozí kvóta použita pro všechny existující uživatele.';
$string['upload'] = 'Nahrát'; $string['upload'] = 'Nahrát';
$string['uploadagreement'] = 'Nahrát dohodu'; $string['uploadagreement'] = 'Nahrát dohodu';
$string['uploadagreementdescription'] = 'Povolte tuto volbu, pokud chcete přinutit uživatele, aby souhlasili s níže uvedenou dohodou, než budou moci nahrát soubor na web.'; $string['uploadagreementdescription'] = 'Povolte tuto volbu, pokud chcete přinutit uživatele, aby souhlasili s níže uvedenou dohodou, než budou moci nahrát soubor na web.';
$string['uploadedprofileicon'] = 'Nahraný profilový obrázek';
$string['uploadedprofileiconsuccessfully'] = 'Nové obrázky profilu úspěšně nahrány'; $string['uploadedprofileiconsuccessfully'] = 'Nové obrázky profilu úspěšně nahrány';
$string['uploadexceedsquota'] = 'Nahráním těchto souborů by byla překročena vám přidělená kvóta diskového prostoru. Zkuste odstranit nějaké nepotřebné soubory.'; $string['uploadexceedsquota'] = 'Nahráním těchto souborů by byla překročena vám přidělená kvóta diskového prostoru. Zkuste odstranit nějaké nepotřebné soubory.';
$string['uploadfile'] = 'Nahrát soubor'; $string['uploadfile'] = 'Nahrát soubor';
...@@ -206,6 +250,7 @@ $string['uploadprofileicon'] = 'Nahrát obrázek profilu'; ...@@ -206,6 +250,7 @@ $string['uploadprofileicon'] = 'Nahrát obrázek profilu';
$string['usecustomagreement'] = 'Použít vlastní dohodu'; $string['usecustomagreement'] = 'Použít vlastní dohodu';
$string['usenodefault'] = 'Nezobrazovat žádný'; $string['usenodefault'] = 'Nezobrazovat žádný';
$string['usingnodefaultprofileicon'] = 'Žádný obrázek nebude zobrazován'; $string['usingnodefaultprofileicon'] = 'Žádný obrázek nebude zobrazován';
$string['video'] = 'Soubor s videem';
$string['wav'] = 'WAV audio'; $string['wav'] = 'WAV audio';
$string['wmv'] = 'WMV video'; $string['wmv'] = 'WMV video';
$string['wrongfiletypeforblock'] = 'Vámi nahraný soubor nekoresponduje s vybraným typem bloku.'; $string['wrongfiletypeforblock'] = 'Vámi nahraný soubor nekoresponduje s vybraným typem bloku.';
......
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak, Viktor Fuglik
* @copyright (C) 2008-2012
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['blockcontent'] = 'Obsah bloku';
$string['description'] = 'Přidat poznámky do pohledu';
$string['makeacopy'] = 'Vytvořit kopii';
$string['managealltextboxcontent'] = 'Spravovat obsah všech textových polí';
$string['readonlymessage'] = 'Vybraný text na této stránce nelze upravovat.';
$string['textusedinotherblocks'] = 'Pokud upravíte text tohoto bloku, dojde ke změněně obsahu %s dalších bloků.';
$string['title'] = 'Textové pole';
$string['usecontentfromanothertextbox'] = 'Použít obsah z jiného textového pole';
<?php <?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/cs.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author David Mudrak, Viktor Fuglik
* @copyright (C) 2008-2012
*
*/
defined('INTERNAL') || die(); defined('INTERNAL') || die();
$string['Created'] = 'Vytvořeno'; $string['Created'] = 'Vytvořeno';
$string['Description'] = 'Popis'; $string['Description'] = 'Popis';
$string['Download'] = 'Stáhnout'; $string['Download'] = 'Stáhnout';
$string['Note'] = 'Poznámka';
$string['Notes'] = 'Poznámky';
$string['Owner'] = 'Vlastník'; $string['Owner'] = 'Vlastník';
$string['Preview'] = 'Náhled'; $string['Preview'] = 'Náhled';
$string['Size'] = 'Velikost'; $string['Size'] = 'Velikost';
...@@ -18,8 +44,11 @@ $string['aimscreenname'] = 'AIM účet'; ...@@ -18,8 +44,11 @@ $string['aimscreenname'] = 'AIM účet';
$string['blogaddress'] = 'Adresa blogu'; $string['blogaddress'] = 'Adresa blogu';
$string['businessnumber'] = 'Pracovní telefon'; $string['businessnumber'] = 'Pracovní telefon';
$string['city'] = 'Město'; $string['city'] = 'Město';
$string['confirmdeletenote'] = 'Tato poznámka je použita v %s blocích a %pohledech. Pokud ji odstraníte, všechny stávající bloky, které ji obsahují, budou prázdné.';
$string['contact'] = 'Kontaktní údaje'; $string['contact'] = 'Kontaktní údaje';
$string['containedin'] = 'Obsažená v:';
$string['country'] = 'Země'; $string['country'] = 'Země';
$string['editnote'] = 'Upravit poznámku';
$string['email'] = 'E-mailová adresa'; $string['email'] = 'E-mailová adresa';
$string['emailactivation'] = 'Aktivace e-mailu'; $string['emailactivation'] = 'Aktivace e-mailu';
$string['emailactivationdeclined'] = 'Aktitace e-mailu byla úspěšně odmítnuta.'; $string['emailactivationdeclined'] = 'Aktitace e-mailu byla úspěšně odmítnuta.';
...@@ -32,6 +61,7 @@ $string['emailvalidation_body'] = 'Toto je automaticky generovaná zpráva pro: ...@@ -32,6 +61,7 @@ $string['emailvalidation_body'] = 'Toto je automaticky generovaná zpráva pro:
K vašemu uživatelskému účtu byla přiřazena další emailová adresa %s. Tuto novou adresu je ještě třeba aktivovat na adrese: K vašemu uživatelskému účtu byla přiřazena další emailová adresa %s. Tuto novou adresu je ještě třeba aktivovat na adrese:
%s'; %s';
$string['emailvalidation_body1'] = 'Dobrý den %s, do vašeho uživatelského účtu jste přidali e-mailovou adresu %s. Prosím, klikněte na odkaz níže pro její aktivaci.%s Pokud tento e-mail patří na vás, ale jste nepožádali o přidání do vašeho účtu %s, klikněte na následující odkaz, kterým tuto aktivaci odmítnete. %s';
$string['emailvalidation_subject'] = 'Ověření funkčnosti e-mailové adresy'; $string['emailvalidation_subject'] = 'Ověření funkčnosti e-mailové adresy';
$string['faxnumber'] = 'Fax'; $string['faxnumber'] = 'Fax';
$string['firstname'] = 'Křestní jméno'; $string['firstname'] = 'Křestní jméno';
...@@ -50,10 +80,17 @@ $string['lastname'] = 'Příjmení'; ...@@ -50,10 +80,17 @@ $string['lastname'] = 'Příjmení';
$string['loseyourchanges'] = 'Zahodit změny?'; $string['loseyourchanges'] = 'Zahodit změny?';
$string['maildisabled'] = 'E-mail zakázán'; $string['maildisabled'] = 'E-mail zakázán';
$string['mandatory'] = 'Povinné'; $string['mandatory'] = 'Povinné';
$string['mandatoryfields'] = 'Povinná pole';
$string['mandatoryfieldsdescription'] = 'Pole v profilu, která musí být vyplněna v';
$string['messaging'] = 'Zasílání zpráv'; $string['messaging'] = 'Zasílání zpráv';
$string['mobilenumber'] = 'Mobil'; $string['mobilenumber'] = 'Mobil';
$string['msnnumber'] = 'MSN'; $string['msnnumber'] = 'MSN';
$string['mynotes'] = 'Moje poznámky';
$string['name'] = 'Jméno'; $string['name'] = 'Jméno';
$string['notedeleted'] = 'Poznámka odstraněna';
$string['notesdescription'] = 'Toto jsou html poznámky, které jste vytvořili uvnitř bloků textového pole ve vašich pohledech.';
$string['notesfor'] = 'Poznámky pro %s';
$string['noteupdated'] = 'Poznámka aktualizována';
$string['occupation'] = 'Pracovní pozice'; $string['occupation'] = 'Pracovní pozice';
$string['officialwebsite'] = 'Oficiální webová stránka'; $string['officialwebsite'] = 'Oficiální webová stránka';
$string['personalwebsite'] = 'Osobní webová stránka'; $string['personalwebsite'] = 'Osobní webová stránka';
...@@ -67,6 +104,8 @@ $string['profilepage'] = 'Profilová stránka'; ...@@ -67,6 +104,8 @@ $string['profilepage'] = 'Profilová stránka';
$string['profilesaved'] = 'profil úspešně uložen'; $string['profilesaved'] = 'profil úspešně uložen';
$string['public'] = 'Veřejné'; $string['public'] = 'Veřejné';
$string['saveprofile'] = 'Uložit profil'; $string['saveprofile'] = 'Uložit profil';
$string['searchablefields'] = 'Prohledávatelná pole';
$string['searchablefieldsdescription'] = 'Pole v profilu, která lze prohledávat ostatními';
$string['skypeusername'] = 'Skype'; $string['skypeusername'] = 'Skype';
$string['studentid'] = 'Studentské ID'; $string['studentid'] = 'Studentské ID';