Commit 4d49e92b authored by Koen Roggemans's avatar Koen Roggemans

initial commit

parents
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage blocktype-blockpost
* @author Catalyst IT Ltd
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd http://catalyst.net.nz
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['title'] = 'Blog';
$string['description'] = 'Weergave van een volledig blog';
$string['defaulttitledescription'] = 'Als je dit veld leeg laat zal de titel van de blog gebruikt worden';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage blocktype-blockpost
* @author Catalyst IT Ltd
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd http://catalyst.net.nz
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['title'] = 'Blog';
$string['description'] = 'Weergave van een volledig blog';
$string['defaulttitledescription'] = 'Als u dit veld leeg laat zal de titel van het blog gebruikt worden';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage blocktype-blockpost
* @author Catalyst IT Ltd
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd http://catalyst.net.nz
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['title'] = 'Blogbericht';
$string['description'] = 'Weergave van een blogbericht';
$string['defaulttitledescription'] = 'Als je dit veld leeg laat, zal de titel van het blogbericht gebruikt worden';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage blocktype-blockpost
* @author Catalyst IT Ltd
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd http://catalyst.net.nz
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['title'] = 'Blog Bericht';
$string['description'] = 'Weergave van een blog bericht';
$string['defaulttitledescription'] = 'Als u dit veld leeg laat zal de titel van het blog bericht gebruikt worden';
?>
\ No newline at end of file
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage blocktype-recentposts
* @author Catalyst IT Ltd
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd http://catalyst.net.nz
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['title'] = 'Recente blogberichten';
$string['description'] = 'De 10 meest recente blogberichten weergeven';
$string['postedin'] = 'in';
$string['postedon'] = 'op';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage blocktype-recentposts
* @author Catalyst IT Ltd
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd http://catalyst.net.nz
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['title'] = 'Recente Blog Berichten';
$string['description'] = 'De 10 meest recente blog berichten weergeven';
$string['postedin'] = 'in';
$string['postedon'] = 'op';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/nl.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd http://catalyst.net.nz
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['absolutebottom'] = 'Absolute onderkant';
$string['absolutemiddle'] = 'Absolute midden';
$string['addblog'] = 'Voeg blog toe';
$string['addpost'] = 'Voeg bericht toe';
$string['alignment'] = 'Uitlijning';
$string['attach'] = 'Bijlage';
$string['attachedfilelistloaded'] = 'Bijgevoegde bestandslijst geladen';
$string['attachedfiles'] = 'Bijgevoegde bestanden';
$string['attachments'] = 'Bijlagen';
$string['baseline'] = 'Basislijn';
$string['blog'] = 'Blog';
$string['blogcopiedfromanotherview'] = 'Opmerking: dit blok is gekopiëerd van een andere pagina. Je kunt het verplaatsen of verwijderen, maar je kunt niet wijzigen wat %s er in zit.';
$string['blogdeleted'] = 'Blog verwijderd';
$string['blogdesc'] = 'Omschrijving';
$string['blogdescdesc'] = 'bv., ‘Een verslag van Janine\'s ervaringen en bevindingen’.';
$string['blogdoesnotexist'] = 'Je probeert toegang te krijgen tot een blog die niet bestaat';
$string['blogfilesdirdescription'] = 'Bestanden geladen als bijlage bij een blogbericht';
$string['blogfilesdirname'] = 'blogbestanden';
$string['blogpost'] = 'Blogbericht';
$string['blogpostdeleted'] = 'Blogbericht verwijderd';
$string['blogpostdoesnotexist'] = 'Je probeert toegang te krijgen tot een blogbericht dat niet bestaat';
$string['blogpostpublished'] = 'Blogbericht gepost';
$string['blogpostsaved'] = 'Blogbericht opgeslagen';
$string['blogs'] = 'Blogs';
$string['blogsettings'] = 'Blog instellingen';
$string['blogtitle'] = 'Titel';
$string['blogtitledesc'] = 'bv., ‘Janine\'s verpleging praktijkhandboek’.';
$string['border'] = 'Randen';
$string['bottom'] = 'Onder';
$string['browsemyfiles'] = 'Blader doorheen mijn bestanden';
$string['cancel'] = 'Annuleren';
$string['cannotdeleteblogpost'] = 'Er is een fout opgetreden bij het verwijderen van dit blogbericht.';
$string['commentsallowed'] = 'Commentaar';
$string['commentsallowedno'] = 'Laat geen commentaar toe op deze blog';
$string['commentsallowedyes'] = 'Laat gebruikers die ingelogd zijn toe commentaar te geven op deze blog';
$string['commentsnotify'] = 'Er is commentaar geplaatst';
$string['commentsnotifydesc'] = 'Optioneel kun je een bericht ontvangen wanneer iemand een commentaar toevoegt aan één van je blog berichten.';
$string['commentsnotifyno'] = 'Breng me niet op de hoogte van commentaar op deze blog';
$string['commentsnotifyyes'] = 'Breng me op de hoogte van commentaar op deze blog';
$string['copyfull'] = 'Anderen zullen hun eigen kopie krijgen van jouw %s';
$string['copynocopy'] = 'Dit blok volledig overslaan wanneer de pagina gekopieëerd wordt';
$string['copyreference'] = 'Anderen kunnen jouw %s tonen op hun pagina';
$string['createandpublishdesc'] = 'Hiermee maakt je een blogbericht beschikbaar voor anderen.';
$string['createasdraftdesc'] = 'Hiermee maak je een blogbericht aan, maar het wordt pas beschikbaar voor anderen wanneer je het publiseert';
$string['createblog'] = 'Maak Blog';
$string['delete'] = 'Verwijderen';
$string['deleteblog?'] = 'Bent je er zeker van dat je deze blog wil verwijderen?';
$string['deleteblogpost?'] = 'Bent je er zeker van dat je dit blogbericht wil verwijderen?';
$string['description'] = 'Beschrijving';
$string['dimensions'] = 'Afmetingen';
$string['draft'] = 'Concept';
$string['edit'] = 'Bewerken';
$string['editblogpost'] = 'Bewerk blogbericht';
$string['erroraccessingblogfilesfolder'] = 'Er is een fout opgetreden bij het benaderen van de map met blogbestanden';
$string['errorsavingattachments'] = 'Er is een fout opgetreden tijdens het opslaan van de bijlage van het blogbericht';
$string['horizontalspace'] = 'Horizontale marge';
$string['insert'] = 'Invoegen';
$string['insertimage'] = 'Afbeelding invoegen';
$string['left'] = 'Links';
$string['middle'] = 'Midden';
$string['moreoptions'] = 'Meer opties';
$string['mustspecifycontent'] = 'Je moet iets van inhoud bepalen voor uw bericht';
$string['mustspecifytitle'] = 'Je moet een titel voor uw bericht bepalen';
$string['myblogs'] = 'Mijn Blogs';
$string['name'] = 'Naam';
$string['newattachmentsexceedquota'] = 'De totale grootte van de nieuwe bestanden die u geladen heeft voor dit bericht zal je quotum overschrijden. Je kan je bericht opslaan als je sommige van de bijlagen die je zojuist hebt toegevoegd verwijderd.';
$string['newblog'] = 'Nieuw Blog';
$string['newblogpost'] = 'Nieuw Blogbericht in Blog "%s"';
$string['nofilesattachedtothispost'] = 'Geen bestanden bijgevoegd';
$string['noimageshavebeenattachedtothispost'] = 'Er zijn geen afbeeldingen bij dit bericht gevoegd. Je zal een afbeelding moeten laden of bijvoegen aan dit bericht voor je het kan invoegen.';
$string['nopostsaddone'] = 'Er zijn nog geen berichten. %sVoeg er een toe%s!';
$string['noresults'] = 'Geen blogberichten gevonden';
$string['pluginname'] = 'Blogs';
$string['postbody'] = 'Berichttekst';
$string['postedbyon'] = 'Gepost door %s op %s';
$string['postedon'] = 'Gepost op';
$string['posts'] = 'berichten';
$string['postscopiedfromview'] = 'Berichten gekopiëerd van %s';
$string['posttitle'] = 'Titel';
$string['publish'] = 'Publiceer';
$string['publishblogpost?'] = 'Ben je er zeker van dat je dit bericht wil publiceren?';
$string['published'] = 'Gepubliceerd';
$string['publishfailed'] = 'Er is een fout opgetreden. Je bericht is niet gepubliceerd';
$string['remove'] = 'Verwijderen';
$string['right'] = 'Rechts';
$string['save'] = 'Opslaan';
$string['saveandpublish'] = 'Opslaan en publiceren';
$string['saveasdraft'] = 'Opslaan als concept';
$string['savepost'] = 'Bericht opslaan';
$string['savesettings'] = 'Instellingen opslaan';
$string['settings'] = 'Instellingen';
$string['texttop'] = 'Tekst bovenkant';
$string['thisisdraft'] = 'Dit bericht is een concept';
$string['thisisdraftdesc'] = 'Als je bericht een concept is kan niemand behalve jij het zien.';
$string['title'] = 'Titel';
$string['top'] = 'Boven';
$string['update'] = 'Bijwerken';
$string['verticalspace'] = 'Verticale marge';
$string['viewblog'] = 'Bekijk blog';
$string['viewposts'] = 'Gekopiëerde berichten (%s)';
$string['youarenottheownerofthisblog'] = 'Je bent niet de eigenaar van deze blog';
$string['youarenottheownerofthisblogpost'] = 'Je bent niet de eigenaar van dit blogbericht';
?>
<h3>Bewaar als klad</h3>
<p>Als je later verder wil werken aan je blogbericht om zaken toe te voegen of te wijzigen, dan kun je wachten met het te publiceren door het te bewaren als klad.</p>
<h3>Tags</h3>
<p>Je kunt tags toevoegen aan artefacten en pagina's die je binnen Mahara maakt. Met tags kun je beschrijvende labels toevoegen aan artefacten en pagina's en zo een index maken gebaseerd op tags.</p>
<p>Om meerdere tags te associëren met een artefact of een pagina kun je een komma gescheiden lijst invoeren. Bijvoorbeeld - 'Opdracht,Semester 2,Economie'.</p>
<p>Klikken op <b>Toon mijn tags</b> zal een lijst genereren met alle tags die je vroeger al hebt gebruikt in je portfolio en het aantal keer je ze al hebt gebruikt. Het klikken op een bestaande tag zal die toevoegen aan de taglijst voor het artefact of pagina die je aan het maken of bewerken bent.</p>
<p>Als je <b>Doorzoek mijn portfolio</b> gebruikt, dan kun je alle artefacten en pagina's vinden waar je ooit een bepaalde tag gebruikt hebt. Zo kun je de artefacten in je portfolio indexeren</p>
<h3>Tags</h3>
<p>Je kunt tags toevoegen aan artefacten en pagina's die je binnen Mahara maakt. Met tags kun je beschrijvende labels toevoegen aan artefacten en pagina's en zo een index maken gebaseerd op tags.</p>
<p>Om meerdere tags te associëren met een artefact of een pagina kun je een komma gescheiden lijst invoeren. Bijvoorbeeld - 'Opdracht,Semester 2,Economie'.</p>
<p>Klikken op <b>Toon mijn tags</b> zal een lijst genereren met alle tags die je vroeger al hebt gebruikt in je portfolio en het aantal keer je ze al hebt gebruikt. Het klikken op een bestaande tag zal die toevoegen aan de taglijst voor het artefact of pagina die je aan het maken of bewerken bent.</p>
<p>Als je <b>Doorzoek mijn portfolio</b> gebruikt, dan kun je alle artefacten en pagina's vinden waar je ooit een bepaalde tag gebruikt hebt. Zo kun je de artefacten in je portfolio indexeren</p>
<h3>Tags</h3>
<p>Je kunt tags toevoegen aan artefacten en pagina's die je binnen Mahara maakt. Met tags kun je beschrijvende labels toevoegen aan artefacten en pagina's en zo een index maken gebaseerd op tags.</p>
<p>Om meerdere tags te associëren met een artefact of een pagina kun je een komma gescheiden lijst invoeren. Bijvoorbeeld - 'Opdracht,Semester 2,Economie'.</p>
<p>Klikken op <b>Toon mijn tags</b> zal een lijst genereren met alle tags die je vroeger al hebt gebruikt in je portfolio en het aantal keer je ze al hebt gebruikt. Het klikken op een bestaande tag zal die toevoegen aan de taglijst voor het artefact of pagina die je aan het maken of bewerken bent.</p>
<p>Als je <b>Doorzoek mijn portfolio</b> gebruikt, dan kun je alle artefacten en pagina's vinden waar je ooit een bepaalde tag gebruikt hebt. Zo kun je de artefacten in je portfolio indexeren</p>
<h3>Mijn Blogs</h3>
<p>Een blog is logboek-achtige pagina waarmee je je gedachten en ervaringen kunt bijhouden.</p>
<p>Standaard kunnen je blogs enkel door jou gezien worden. Als je een blog aan een pagina toevoegd, dan kan je anderen het recht geven die te lezen en commentaar te posten.</p>
<p>Je moet een blog eerst aanmaken voor je er berichten kunt in posten. Je kunt zoveel verschillende blogs aanmaken als je maar wil.</p>
<h3>Blog bekijken</h3>
<p>Op deze pagina zie je zowel klad als gepubliceerde berichten. De kladberichten verschijnen boven de gepubliceerde.</p>
<p>Een kladbericht kan niet aan een pagina toegevoegd worden. Je kunt het met andere woorden niet zichtbaar maken voor anderen.</p>
<h3>Blader in mijn bestanden</h3>
<p>Als je een bestand uit je lijst met geüploade bestanden als bijlage bij een blogbericht wil voegen, dan kun je door je opslagruimte bladeren op zoek naar het juiste bestand.</p>
<p>Navigeer door je bestandsmappen en voeg het juiste bestand als bijlage toe. De map &#8216;blogfiles&#8217; bevat alle bestanden die al aan een bericht toegevoegd zijn.</p>
<h3>Publiceer</h3>
<p>Door een klad te publiceren, wordt het leesbaar voor gebruikers die er via een pagina toegang tot hebben.</p>
<h3>Upload bestand</h3>
<p>Je kunt een willekeurig aantal bestanden als bijlage bij een bericht toevoegen. Bestanden die bij een bericht als bijlage gevoegd worden, worden automatisch bewaard in je opslagruimte in een map die &#8216;blogfiles&#8217; heet en zal je gebruikte hoeveelheid schijfruimte verhogen.</p>
<p>Alls je een bestand uploadt en dan het bericht annuleert of je sluit de blogpagina zonder bewaren, dan zullen deze bestanden uit je opslagruimte verwijderd worden.</p>
<p>Als je een afbeelding upload naar je blogbericht, dan kun je de Afbeeldingsknop van je HTML-editor gebruiken om de afbeelding in te bedden in je bericht. Je zult dan de grootte, uitlijning, rand en ruimte rond de afbeelding kunnen instellen via de instellingsvelden.</p>
<p>Je kunt ook afbeeldingen inbedden vanuit andere websites. Geef dan de URL van de afbeelding in of &#8216;sleep&#8217; de afbeelding van de website in de HTML-editor. Zorg er wel voor dat je over het kopiëerrecht van de afbeelding beschikt.</p>
<p>Voor het beste resultaat zijn afbeeldingen best niet groter dan 400x400 pixels en hebben minder dan 5 pixels vrije ruimte aan elke kant.</p>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage blocktype-image
* @author Catalyst IT Ltd
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd http://catalyst.net.nz
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['title'] = 'Download bestand(en)';
$string['description'] = 'Selecteer de bestanden die je wil laten downloaden.';
$string['Files'] = 'Bestanden';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage blocktype-image
* @author Catalyst IT Ltd
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd http://catalyst.net.nz
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['title'] = 'Download Bestand(en)';
$string['description'] = 'Selecteer de bestanden voor mensen om te downloaden.';
$string['Files'] = 'Bestanden';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage blocktype-folder
* @author Catalyst IT Ltd
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd http://catalyst.net.nz
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['title'] = 'Een map';
$string['description'] = 'Een map uit je bestandenlijst';
$string['defaulttitledescription'] = 'Laat dit veld leeg om hier de titel van de map te gebruiken.';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage blocktype-folder
* @author Catalyst IT Ltd
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL