Commit 15853faf authored by unknown's avatar unknown
Browse files

Slovenian language pack for Mahara 1.2.6

parents
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage blocktype-blockpost
* @author Catalyst IT Ltd
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd http://catalyst.net.nz
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['title'] = 'Blog';
$string['description'] = 'Prikažite celoten blog';
$string['defaulttitledescription'] = 'Če pustite tole prazno, bo uporabljen naslov bloga';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage blocktype-blockpost
* @author Catalyst IT Ltd
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd http://catalyst.net.nz
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['title'] = 'Objava bloga';
$string['description'] = 'Prikažite eno objavo bloga';
$string['defaulttitledescription'] = 'Če pustite tole prazno, bo uporabljen naslov objave bloga';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage blocktype-recentposts
* @author Catalyst IT Ltd
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd http://catalyst.net.nz
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['title'] = 'Nedavne objave bloga';
$string['description'] = 'Prikažite 10 najnovejših objav bloga';
$string['postedin'] = 'v'; // kje
$string['postedon'] = 'v'; // kdaj
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/sl.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author Gregor Anelj <gregor.anzelj@gmail.com>
* @copyright (C) 2006-2010 Catalyst IT Ltd http://catalyst.net.nz
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['absolutebottom'] = 'Na absolutno dno';
$string['absolutemiddle'] = 'Na absolutno sredino';
$string['addblog'] = 'Dodaj blog';
$string['addpost'] = 'Dodaj objavo';
$string['alignment'] = 'Poravnava';
$string['attach'] = 'Pripni';
$string['attachedfilelistloaded'] = 'Seznam pripetih datotek naložen';
$string['attachedfiles'] = 'Pripete datoteke';
$string['attachments'] = 'Priponke';
$string['baseline'] = 'Na osnovnico';
$string['blog'] = 'Blog';
$string['blogcopiedfromanotherview'] = 'Pozor: Blog je kopiran iz drugega pogleda. Lahko ga premikate ali izbrišete, ne morete pa spremeniti %s, ki je v njem.';
$string['blogdeleted'] = 'Blog izbrisan';
$string['blogdesc'] = 'Opis';
$string['blogdescdesc'] = 'npr.: ‘Zapiski Julijinih doživetij in razmišljanj’.';
$string['blogdoesnotexist'] = 'Blog ne obstaja';
$string['blogfilesdirdescription'] = 'Datoteke naložene kot priponke objave bloga';
$string['blogfilesdirname'] = 'datoteke bloga';
$string['blogpost'] = 'Objava bloga';
$string['blogpostdeleted'] = 'Objava bloga izbrisana';
$string['blogpostdoesnotexist'] = 'Objava bloga ne obstaja';
$string['blogpostpublished'] = 'Objava bloga objavljena';
$string['blogpostsaved'] = 'Objava bloga shranjena';
$string['blogs'] = 'Blogi';
$string['blogsettings'] = 'Nastavitve bloga';
$string['blogtitle'] = 'Naslov';
$string['blogtitledesc'] = 'npr.: ‘Julijin dnevnik opravljanja prakse’.';
$string['border'] = 'Rob';
$string['bottom'] = 'Na dno';
$string['browsemyfiles'] = 'Prebrskaj moje datoteke';
$string['cancel'] = 'Prekliči';
$string['cannotdeleteblogpost'] = 'Pri odstranjevanju te objave bloga se je zgodila napaka.';
$string['commentsallowed'] = 'Komentarji';
$string['commentsallowedno'] = 'Ne dovoli komentiranja v tem blogu';
$string['commentsallowedyes'] = 'Dovoli prijavljenim uporabnikom komentiranje v tem blogu';
$string['commentsnotify'] = 'Obvestilo o komentarjih';
$string['commentsnotifydesc'] = 'Če želite, lahko prejmete obvestilo, kadarkoli kdo doda komentar k eni izmed objav bloga.';
$string['commentsnotifyno'] = 'Ne obveščaj me o komentarjih tega bloga';
$string['commentsnotifyyes'] = 'Obveščaj me o komentarjih tega bloga';
$string['copyfull'] = 'Drugi bodo dobili kopijo %s';
$string['copynocopy'] = 'Ko kopiraš pogled, preskoči ta blok v celoti';
$string['copyreference'] = 'Drugi lahko prikažejo %s v svojih pogledih';
$string['createandpublishdesc'] = 'To bo ustvarilo objavo bloga, ki bo dostopna drugim.';
$string['createasdraftdesc'] = 'To bo ustvarilo objavo bloga, ki ne bo dostopna drugim, dokler je ne boš objavil/a.';
$string['createblog'] = 'Ustvari blog';
$string['dataimportedfrom'] = 'Podatki uvoženi iz %s';
$string['defaultblogtitle'] = 'Blog osebe %s';
$string['delete'] = 'Izbriši';
$string['deleteblog?'] = 'Ali zares želite izbrisati ta blog?';
$string['deleteblogpost?'] = 'Ali zares želite izbrisati to objavo bloga?';
$string['description'] = 'Opis';
$string['dimensions'] = 'Dimenzije';
$string['draft'] = 'Osnutek';
$string['edit'] = 'Uredi';
$string['editblogpost'] = 'Uredi objavo bloga';
$string['entriesimportedfromleapexport'] = 'Vnosi uvoženi iz LEAP izvoza, ki jih ni bilo mogoče uvoziti drugje';
$string['erroraccessingblogfilesfolder'] = 'Napaka pri dostopanju do mape z datotekami bloga';
$string['errorsavingattachments'] = 'Napaka se je zgodila pri shranjevanju priponk objave bloga';
$string['horizontalspace'] = 'Vodoravni razmik';
$string['insert'] = 'Vstavi';
$string['insertimage'] = 'Vstavi sliko';
$string['left'] = 'Na levo';
$string['middle'] = 'Na sredino';
$string['moreoptions'] = 'Več možnosti';
$string['mustspecifycontent'] = 'Navesti morate vsebino objave bloga';
$string['mustspecifytitle'] = 'Navesti morate naslov objave bloga';
$string['myblogs'] = 'Moji blogi';
$string['name'] = 'Ime';
$string['newattachmentsexceedquota'] = 'Skupna velikost novih datotek, ki ste jih naložili s to objavo, bi presegla vašo kvoto. Objavo lahko vseeno shranite, če odstranite nekaj priponk, ki ste jih ravnokar dodali.';
$string['newblog'] = 'Nov blog';
$string['newblogpost'] = 'Nova objava v blogu "%s"';
$string['newerposts'] = 'Novejše objave';
$string['nofilesattachedtothispost'] = 'Ni pripetih datotek';
$string['noimageshavebeenattachedtothispost'] = 'Objava nima pripetih slik. Sliko morate naložiti ali pripeti k objavi, preden jo lahko vstavite.';
$string['nopostsaddone'] = 'Trenutno še brez objav. %sDodajte objavo%s!';
$string['noresults'] = 'Ne najdem nobene objave bloga';
$string['olderposts'] = 'Starejše objave';
$string['pluginname'] = 'Blogi';
$string['postbody'] = 'Telo';
$string['postedbyon'] = 'Objavil/a %s v %s';
$string['postedon'] = 'Objavljeno v';
$string['posts'] = 'objave';
$string['postscopiedfromview'] = 'Objave kopirane iz %s';
$string['posttitle'] = 'Naslov';
$string['publish'] = 'Objavi';
$string['publishblogpost?'] = 'Ali zares želite objaviti to objavo bloga?';
$string['published'] = 'Objavljeno';
$string['publishfailed'] = 'Zaradi napake objava bloga ni bila objavljena';
$string['remove'] = 'Ostrani';
$string['right'] = 'Na desno';
$string['save'] = 'Shrani';
$string['saveandpublish'] = 'Shrani in Objavi';
$string['saveasdraft'] = 'Shrani kot osnutek';
$string['savepost'] = 'Shrani objavo';
$string['savesettings'] = 'Shrani nastavitve';
$string['settings'] = 'Nastavitve';
$string['textbottom'] = 'Na dno besedila';
$string['texttop'] = 'Na vrh besedila';
$string['thisisdraft'] = 'Objava je osnutek';
$string['thisisdraftdesc'] = 'Ko je objava v stanju osnutka, je ne more videti nihče, razen vas.';
$string['title'] = 'Naslov';
$string['top'] = 'Na vrh';
$string['update'] = 'Posodobi';
$string['verticalspace'] = 'Navpični razmik';
$string['viewblog'] = 'Ogled bloga';
$string['viewposts'] = 'Kopirane objave (%s)';
$string['youarenottheownerofthisblog'] = 'Niste lastnik tega bloga';
$string['youarenottheownerofthisblogpost'] = 'Niste lastnik te objave bloga';
$string['youhaveblogs'] = 'Imate %s blogov.';
$string['youhavenoblogs'] = 'Nimate blogov.';
$string['youhaveoneblog'] = 'Imate 1 blog.';
?>
<h3>Shrani kot osnutek</h3>
<p>Če bi radi objavo bloga še dopolnjevali ali spreminjali, jo lahko objavite kasneje, sedaj pa jo shranite kot osnutek.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Ključne besede</h3>
<p>Izdelkom in pogledom, ki ste jih ustvarili v Mahari, lahko dodate ključne besede. Ključne besede vam omogočajo opisno označevanje izdelkov in pogledov ter ustvarjanje razvrstitvenega kazala ključnih besed.</p>
<p>Če želite z izdelkom ali pogledom povezati več ključnih besed, ločite posamezne ključne besede z vejicami. Na primer - "ocena, semester 2, naloga".</p>
<p>S klikom na <b>Prikaži moje ključne besede</b> boste ustvarili seznam tistih ključnih besed, ki ste jih že kdaj uporabili v vašem listovniku, in število vnosov posamezne ključne besede. S klikom na obstoječo ključno besedo, boste to ključno besedo dodali na seznam ključnih besed izdelka ali pogleda, ki ga trenutno ustvarjate ali urejate.</p>
<p>Z uporabo iskalnika <b>Preišči Moj listovnik</b> boste našli vse izdelke in poglede, ki so povezani s posamezno ključno besedo in tako ustvarili zbirko ali kazalo za svoj listovnik oz. portfelj.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Ključne besede</h3>
<p>Izdelkom in pogledom, ki ste jih ustvarili v Mahari, lahko dodate ključne besede. Ključne besede vam omogočajo opisno označevanje izdelkov in pogledov ter ustvarjanje razvrstitvenega kazala ključnih besed.</p>
<p>Če želite z izdelkom ali pogledom povezati več ključnih besed, ločite posamezne ključne besede z vejicami. Na primer - "ocena, semester 2, naloga".</p>
<p>S klikom na <b>Prikaži moje ključne besede</b> boste ustvarili seznam tistih ključnih besed, ki ste jih že kdaj uporabili v vašem listovniku, in število vnosov posamezne ključne besede. S klikom na obstoječo ključno besedo, boste to ključno besedo dodali na seznam ključnih besed izdelka ali pogleda, ki ga trenutno ustvarjate ali urejate.</p>
<p>Z uporabo iskalnika <b>Preišči Moj listovnik</b> boste našli vse izdelke in poglede, ki so povezani s posamezno ključno besedo in tako ustvarili zbirko ali kazalo za svoj listovnik oz. portfelj.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Ključne besede</h3>
<p>Izdelkom in pogledom, ki ste jih ustvarili v Mahari, lahko dodate ključne besede. Ključne besede vam omogočajo opisno označevanje izdelkov in pogledov ter ustvarjanje razvrstitvenega kazala ključnih besed.</p>
<p>Če želite z izdelkom ali pogledom povezati več ključnih besed, ločite posamezne ključne besede z vejicami. Na primer - "ocena, semester 2, naloga".</p>
<p>S klikom na <b>Prikaži moje ključne besede</b> boste ustvarili seznam tistih ključnih besed, ki ste jih že kdaj uporabili v vašem listovniku, in število vnosov posamezne ključne besede. S klikom na obstoječo ključno besedo, boste to ključno besedo dodali na seznam ključnih besed izdelka ali pogleda, ki ga trenutno ustvarjate ali urejate.</p>
<p>Z uporabo iskalnika <b>Preišči Moj listovnik</b> boste našli vse izdelke in poglede, ki so povezani s posamezno ključno besedo in tako ustvarili zbirko ali kazalo za svoj listovnik oz. portfelj.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Moji blogi</h3>
<p>Blog oz. spletnik je reviji podobno orodje, ki vam omogoča zapisovanje vaših misli, izkušenj, refleksij in podobno.</p>
<p>Privzeto si lahko svoje bloge ogledujete le vi. Z dodajanjem bloga v pogled omogočite ljudem, da ga berejo in komentirajo.</p>
<p>Najprej morate ustvariti blog, šele nato lahko objavljate v njem. Imate lahko toliko različnih blogov, kot želite.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Ogled bloga</h3>
<p>Ta stran prikazuje tako osnutke, kot tudi objavljene objave. Osnutki objav se pojavljajo nad objavljenimi objavami.</p>
<p>Osnutka objave ne morete dodati v pogled, da bi ga drugi lahko videli.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Prebrskaj Moje datoteke</h3>
<p>Če želite objavi bloga pripeti datoteke, ki so trenutno shranjene v območju vaših datotek, lahko prebrskate to območje in poiščete ustrezno/e datoteko/e.</p>
<p>Premaknite se v ustrezno mapo in nato pripnite ustrezno/e datoteko/e. Mapa "blogfiles" vsebuje tiste datoteke, ki so že priložene objavam bloga.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Objavi</H3>
<p>Z objavo osnutka bo le-ta postal objava bloga, ki bo preko pogleda, dostopna uporabnikom z ustreznimi dovoljenji.</p>
\ No newline at end of file
<h3>Naloži datoteko</H3>
<p>Objavi bloga lahko priložite poljubno število datotek. Datoteke, ki so dodane objavi bloga, se samodejno shranjujejo v mapo, imenovano "blogfiles" in se štejejo v kvoto, namenjeno shranjevanju.</p>
<p>Če naložite datoteke in nato prekličete objavo bloga ali zaprete blog, ne da bi ga shranili, potem bodo tudi naložene datoteke odstranjene iz območja vaših datotek.</p>
<p>Če k objavi bloga naložite sliko, lahko uporabite gumb Slika v HTML urejevalniku in sliko vključite v svojo objavo. V ustreznih poljih lahko nastavite velikost, poravnavo, rob in prostor okrog slike.</p>
<p>Vključite lahko tudi sliko iz druge spletne strani. Vpišite URL slike ali "povlecite in spustite" sliko s spletne strani v HTML urejevalnik. Prosimo, zagotovite, da imate ustrezna avtorska dovoljenja za uporabo slike.</p>
<p>Za najboljši prikaz naj velikost slike ne presega 400x400 pikslovm, slika pa naj ima manj kot 5 pik prostora na vsaki strani.</p>
\ No newline at end of file
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage blocktype-image
* @author Catalyst IT Ltd
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd http://catalyst.net.nz
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['title'] = 'Datoteke za prenos';
$string['description'] = 'Izberite datoteke za prenos';
$string['Files'] = 'Datoteke';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage blocktype-folder
* @author Catalyst IT Ltd
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd http://catalyst.net.nz
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['title'] = 'Mapa';
$string['description'] = 'Prikažite mapo z datotekami';
$string['defaulttitledescription'] = 'Če pustite tole prazno, bo uporabljeno ime mape';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage blocktype-image
* @author Catalyst IT Ltd
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd http://catalyst.net.nz
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['title'] = 'HTML';
$string['description'] = 'Prikažite HTML datoteko';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage blocktype-image
* @author Catalyst IT Ltd
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd http://catalyst.net.nz
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['title'] = 'Slika';
$string['description'] = 'Prikažite slikovno datoteko';
$string['showdescription'] = 'Prikažem opis?';
$string['width'] = 'Širina';
$string['widthdescription'] = 'Določite širino slike (v pikslih). Slika bo povečana/zmanjšana na to širino. Pustite prazno, če želite uporabiti privzeto velikost slike.';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage blocktype-internalmedia
* @author Catalyst IT Ltd
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd http://catalyst.net.nz
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['title'] = 'Vgrajena predstavnost';
$string['description'] = 'Izberite datoteko za vgrajen ogled';
$string['media'] = 'Predstavnost';
$string['flashanimation'] = 'Flash animacija';
$string['typeremoved'] = 'Blok prikazuje tipe predstavnosti, ki jih skrbnik ne dovoli';
$string['configdesc'] = 'Nastavite, katere tipe datotek lahko uporabniki vgradijo v ta blok. Če onemogočite tip datoteke, ki je v bloku že bil uporabljen, potem te datoteke ne bodo več vidne.';
?>
<?php
/**
* Mahara: Electronic portfolio, weblog, resume builder and social networking
* Copyright (C) 2006-2008 Catalyst IT Ltd (http://www.catalyst.net.nz)
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*
* @package mahara
* @subpackage lang/sl.utf8
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL
* @author Gregor Anželj <gregor.anzelj@gmail.com>
* @copyright (C) 2006-2010 Catalyst IT Ltd http://catalyst.net.nz
*
*/
defined('INTERNAL') || die();
$string['Contents'] = 'Vsebina';
$string['Continue'] = 'Nadaljuj';
$string['Created'] = 'Ustvarjeno';
$string['Date'] = 'Datum';
$string['Default'] = 'Privzeto';
$string['Description'] = 'Opis';
$string['Details'] = 'Podrobnosti';
$string['Download'] = 'Prenos';
$string['File'] = 'Datoteka';
$string['Files'] = 'Datoteke';
$string['Folder'] = 'Mapa';
$string['Folders'] = 'Mape';
$string['Name'] = 'Ime';
$string['Owner'] = 'Lastnik';
$string['Preview'] = 'Predogled';
$string['Size'] = 'Velikost';
$string['Title'] = 'Naslov';
$string['Type'] = 'Tip';
$string['Unzip'] = 'Razširi';
$string['addafile'] = 'Dodaj datoteko';
$string['ai'] = 'Adobe Illustrator vektorska risba';
$string['aiff'] = 'AIFF zvočna datoteka';
$string['application'] = 'datoteka neznanega programa';
$string['archive'] = 'Arhiv';
$string['au'] = 'AU zvočna datoteka';
$string['avi'] = 'AVI video datoteka';
$string['bmp'] = 'Bitmap slikovna datoteka';
$string['bytes'] = 'bajtov';
$string['bz2'] = 'Bzip2 stisnjena datoteka';
$string['cannoteditfolder'] = 'Nimate dovoljenj za dodajanje vsebine v to mapo';
$string['cantcreatetempprofileiconfile'] = 'Zapisovanje začasne slike za ikono profila v %s ni mogoče';
$string['changessaved'] = 'Spremembe shranjene';
$string['clickanddragtomovefile'] = 'Kliknite in %s odvlecite drugam';
$string['confirmdeletefile'] = 'Ali ste prepričani, da želite izbrisati datoteko?';
$string['confirmdeletefolder'] = 'Ali ste prepričani, da želite izbrisati mapo?';
$string['confirmdeletefolderandcontents'] = 'Ali ste prepričani, da želite izbrisati mapo in vso njeno vsebino?';
$string['contents'] = 'Vsebina';
$string['copyrightnotice'] = 'Obvestilo o avtorskih pravicah';
$string['create'] = 'Ustvari';
$string['createfolder'] = 'Ustvari mapo';
$string['customagreement'] = 'Lasten sporazum';
$string['defaultagreement'] = 'Privzeti sporazum';
$string['defaultquota'] = 'Privzeta kvota';
$string['defaultquotadescription'] = 'Tukaj lahko nastavite količino prosotra na disku, ki bo kot kvota, dodeljena novim uporabnikom. Kvote obstoječih uporabnikov se ne bodo spremenile.';
$string['deletefile?'] = 'Ali zares želite izbrisati to datoteko?';
$string['deletefolder?'] = 'Ali zares želite izbrisati to mapo?';
$string['deleteselectedicons'] = 'Izbriši izbrane ikone';
$string['destination'] = 'Ciljna mapa';
$string['doc'] = 'Microsoft Wordov dokument';
$string['downloadfile'] = 'Prenesi %s';
$string['downloadoriginalversion'] = 'Prenesi izvirno različico';
$string['dss'] = 'Digital Speech Standard zvočna datoteka';
$string['editfile'] = 'Uredi datoteko';
$string['editfolder'] = 'Uredi mapo';
$string['emptyfolder'] = 'Sprazni mapo';
$string['extractfilessuccess'] = 'Ustvarjenih %s map in %s datotek.';
$string['file'] = 'datoteka';
$string['filealreadyindestination'] = 'Datoteka, ki jo želite premakniti, je že v tej mapi';
$string['fileappearsinviews'] = 'Ta datoteka je del enega ali več vaših pogledov.';
$string['fileattached'] = 'Ta datoteka je pripeta k %s drugim item(s) v vašem listovniku.';
$string['fileexists'] = 'Datoteka že obstaja';
$string['fileexistsonserver'] = 'Datoteka z imenom %s že obstaja.';
$string['fileexistsoverwritecancel'] = 'Datoteka s tem imenom že obstaja. Poizkusite lahko z drugim imenom, ali prepišete obstoječo datoteko.';
$string['fileinstructions'] = 'Naložite slike, dokumente ali druge datoteke za vključitev v poglede. Če želite premakniti datoteko ali mapo, jo povlecite in spustite na drugo mapo.';
$string['filelistloaded'] = 'Seznam datotek naložen';
$string['filemoved'] = 'Datoteka uspešno premaknjena';
$string['filenamefieldisrequired'] = 'Polje datoteka je zahtevano';
$string['files'] = 'datoteke';
$string['filesextractedfromarchive'] = 'Datoteke, razširjene iz arhiva';
$string['filesextractedfromziparchive'] = 'Datoteke, razširjene iz zip arhiva';
$string['fileswillbeextractedintofolder'] = 'Datoteke bodo razširjene v %s';
$string['filethingdeleted'] = '%s izbrisano';
$string['fileuploadedas'] = '%s naloženo kot "%s"';
$string['fileuploadedtofolderas'] = '%s naloženo v %s kot "%s"';
$string['filewithnameexists'] = 'Datoteka ali mapa z imenom "%s" že obstaja.';
$string['flv'] = 'FLV Flash film';
$string['folder'] = 'Mapa';
$string['folderappearsinviews'] = 'Ta mapa se pojavlja v enem ali več vaših pogledov.';