phpmailer.lang-da.php 1.57 KB
Newer Older
Aaron Wells's avatar
Aaron Wells committed
1
2
<?php
/**
3
4
5
6
 * Danish PHPMailer language file: refer to English translation for definitive list
 * @package PHPMailer
 * @author Mikael Stokkebro <info@stokkebro.dk>
 */
Aaron Wells's avatar
Aaron Wells committed
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

$PHPMAILER_LANG['authenticate']     = 'SMTP fejl: Kunne ikke logge på.';
$PHPMAILER_LANG['connect_host']     = 'SMTP fejl: Kunne ikke tilslutte SMTP serveren.';
$PHPMAILER_LANG['data_not_accepted']  = 'SMTP fejl: Data kunne ikke accepteres.';
//$PHPMAILER_LANG['empty_message']    = 'Message body empty';
$PHPMAILER_LANG['encoding']       = 'Ukendt encode-format: ';
$PHPMAILER_LANG['execute']       = 'Kunne ikke køre: ';
$PHPMAILER_LANG['file_access']     = 'Ingen adgang til fil: ';
$PHPMAILER_LANG['file_open']      = 'Fil fejl: Kunne ikke åbne filen: ';
$PHPMAILER_LANG['from_failed']     = 'Følgende afsenderadresse er forkert: ';
$PHPMAILER_LANG['instantiate']     = 'Kunne ikke initialisere email funktionen.';
18
//$PHPMAILER_LANG['invalid_address']    = 'Invalid address: ';
Aaron Wells's avatar
Aaron Wells committed
19
20
21
22
23
24
25
$PHPMAILER_LANG['mailer_not_supported'] = ' mailer understøttes ikke.';
$PHPMAILER_LANG['provide_address']   = 'Du skal indtaste mindst en modtagers emailadresse.';
$PHPMAILER_LANG['recipients_failed']  = 'SMTP fejl: Følgende modtagere er forkerte: ';
//$PHPMAILER_LANG['signing']       = 'Signing Error: ';
//$PHPMAILER_LANG['smtp_connect_failed'] = 'SMTP Connect() failed.';
//$PHPMAILER_LANG['smtp_error']      = 'SMTP server error: ';
//$PHPMAILER_LANG['variable_set']     = 'Cannot set or reset variable: ';
26
//$PHPMAILER_LANG['extension_missing']  = 'Extension missing: ';