Commit 684aa399 authored by Robert Lyon's avatar Robert Lyon Committed by Gerrit Code Review

Merge "Bug 1813098: Upgrade TinyMCE lib to 4.9.2"

parents 7d7e8be9 3b2f979c
......@@ -27,4 +27,6 @@ Changes:
plugins/imagebrowser (originally added in commit 36bc9f7d26076d74ebc6cd0672441eed8ed9cd2d)
plugins/mathslate (originally added in commit 325cdfac3dfba40efbbad8cd306dcfb385674709)
plugins/tooltoggle (originally added in commit 2c490a70bfff677c0b95c0565d39162c8c9bc10d)
skins/light (we use it but it's not included in new versions any more)
skins/light: not included in new versions of tinyMCE any more
download from https://github.com/instructure/tinymce-light-skin
v1.3.1
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
tinymce.addI18n('cy',{
"Cut": "Torri",
"Heading 5": "Pennawd 5",
"Header 2": "Pennawd 2",
"Your browser doesn't support direct access to the clipboard. Please use the Ctrl+X\/C\/V keyboard shortcuts instead.": "Dyw eich porwr ddim yn cynnal mynediad uniongyrchol i'r clipfwrdd. Defnyddiwch yr allweddau llwybr brys Ctrl+X\/C\/V yn lle 'ny.",
"Your browser doesn't support direct access to the clipboard. Please use the Ctrl+X\/C\/V keyboard shortcuts instead.": "Dyw eich porwr ddim yn cynnal mynediad uniongyrchol i'r clipfwrdd. Yn hytrach defnyddiwch y bysellau llwybrau byr Ctrl+X\/C\/V.",
"Heading 4": "Pennawd 4",
"Div": "Div",
"Heading 2": "Pennawd 2",
"Paste": "Gludo",
"Close": "Cau",
"Font Family": "Teulu Ffont",
"Pre": "Pre",
"Align right": "Aliniad dde",
"Align right": "Aliniad de",
"New document": "Dogfen newydd",
"Blockquote": "Dyfyniad bloc",
"Numbered list": "Rhestr rifol",
"Heading 1": "Pennawd 1",
"Headings": "Penawdau",
"Increase indent": "Cynyddu mewnoliad",
"Formats": "Fformatiau",
"Formats": "Fformatau",
"Headers": "Penawdau",
"Select all": "Dewis popeth",
"Header 3": "Pennawd 3",
......@@ -22,11 +27,11 @@ tinymce.addI18n('cy',{
"Bullet list": "Rhestr fwled",
"Header 1": "Pennawd 1",
"Superscript": "Uwchsgript",
"Clear formatting": "Clirio fformatio",
"Clear formatting": "Clirio pob fformat",
"Font Sizes": "Meintiau Ffont",
"Subscript": "Is-sgript",
"Header 6": "Pennawd 6",
"Redo": "AIlwneud",
"Redo": "Ailwneud",
"Paragraph": "Paragraff",
"Ok": "Iawn",
"Bold": "Bras",
......@@ -34,13 +39,15 @@ tinymce.addI18n('cy',{
"Italic": "Italig",
"Align center": "Aliniad canol",
"Header 5": "Pennawd 5",
"Decrease indent": "Lleinhau mewnoliad",
"Heading 6": "Pennawd 6",
"Heading 3": "Pennawd 3",
"Decrease indent": "Lleihau mewnoliad",
"Header 4": "Pennawd 4",
"Paste is now in plain text mode. Contents will now be pasted as plain text until you toggle this option off.": "Mae gludo o fewn modd testun plaen. Caiff y cynnwys ei ludo ar ffurf destun plaen tan gaiff yr opsiwn ei doglo bant.",
"Paste is now in plain text mode. Contents will now be pasted as plain text until you toggle this option off.": "Mae gludo nawr yn gweithio yn y modd testun plaen. Caiff testun plaen ei ludo nawr tan gaiff yr opsiwn ei doglo i'w ddiffodd.",
"Underline": "Tanlinellu",
"Cancel": "Canslo",
"Justify": "Unioni",
"Inline": "Mewn llinell",
"Inline": "Mewnlin",
"Copy": "Cop\u00efo",
"Align left": "Aliniad chwith",
"Visual aids": "Cymorth gweledol",
......@@ -53,13 +60,21 @@ tinymce.addI18n('cy',{
"Upper Alpha": "Alffa Uwch",
"Upper Roman": "Rhufeinig Uwch",
"Lower Roman": "Rhufeinig Is",
"Id should start with a letter, followed only by letters, numbers, dashes, dots, colons or underscores.": "Dylai Id gychwyn gyda llythyren ac yna dim ond llythrennau, rhifau, llinellau toriad,dotiau, colonau neu danlinellau.",
"Name": "Enw",
"Anchor": "Angor",
"Id": "Id",
"You have unsaved changes are you sure you want to navigate away?": "Mae newidiadau heb eu cadw - ydych chi wir am symud i ffwrdd?",
"Restore last draft": "Adfer y drafft olaf",
"Special character": "Nod arbennig",
"Source code": "Cod gwreiddiol",
"Right to left": "Dde i'r chwith",
"Language": "Iaith",
"Insert\/Edit code sample": "Mewnosod\/golygu sampl cod",
"B": "Gl",
"R": "C",
"G": "Gw",
"Color": "Lliw",
"Right to left": "De i'r chwith",
"Left to right": "Chwith i'r dde",
"Emoticons": "Gwenogluniau",
"Robots": "Robotiaid",
......@@ -76,30 +91,55 @@ tinymce.addI18n('cy',{
"General": "Cyffredinol",
"Advanced": "Uwch",
"Source": "Ffynhonnell",
"Border": "Ymyl",
"Border": "Border",
"Constrain proportions": "Gorfodi cyfrannedd",
"Vertical space": "Gofod fertigol",
"Image description": "Disgrifiad y ddelwedd",
"Style": "Arddull",
"Dimensions": "Dimensiynau",
"Insert image": "Mewnosod delwedd",
"Image": "Delwedd",
"Zoom in": "Chwyddo mewn",
"Contrast": "Cyferbynnedd",
"Back": "Nol",
"Gamma": "Gamma",
"Flip horizontally": "Fflipio llorweddol",
"Resize": "Ailfeintio",
"Sharpen": "Hogi",
"Zoom out": "Chwyddo allan",
"Image options": "Dewisiadau delwedd",
"Apply": "Rhoi ar waith",
"Brightness": "Disgleirdeb",
"Rotate clockwise": "Troi clocwedd",
"Rotate counterclockwise": "Troi gwrthgloc",
"Edit image": "Golygu delwedd",
"Color levels": "Lefelau Lliw",
"Crop": "Tocio",
"Orientation": "Cyfeiriadaeth",
"Flip vertically": "Fflipio fertigol",
"Invert": "Gwrthdroi",
"Date\/time": "Dyddiad\/amser",
"Insert date\/time": "Mewnosod dyddiad\/amser",
"Remove link": "Tynnu dolen",
"Url": "Url",
"Text to display": "Testun i'w ddangos",
"Anchors": "Angorau",
"Insert link": "Mewnosod dolen",
"Link": "Dolen",
"New window": "Ffenest newydd",
"None": "Dim",
"The URL you entered seems to be an external link. Do you want to add the required http:\/\/ prefix?": "The URL you entered seems to be an external link. Do you want to add the required http:\/\/ prefix?",
"The URL you entered seems to be an external link. Do you want to add the required http:\/\/ prefix?": "Mae'n debyg mai dolen allanol yw'r URL hwn. Ydych chi am ychwanegu'r rhagddodiad http:\/\/ ?",
"Paste or type a link": "Pastio neu deipio dolen",
"Target": "Targed",
"The URL you entered seems to be an email address. Do you want to add the required mailto: prefix?": "The URL you entered seems to be an email address. Do you want to add the required mailto: prefix?",
"The URL you entered seems to be an email address. Do you want to add the required mailto: prefix?": "Mae'n debyg mai cyfeiriad e-bost yw'r URL hwn. Ydych chi am ychwanegu'r rhagddoddiad mailto:?",
"Insert\/edit link": "Mewnosod\/golygu dolen",
"Insert\/edit video": "Mewnosod\/golygu fideo",
"Poster": "Poster",
"Media": "Cyfrwng",
"Alternative source": "Ffynhonnell amgen",
"Paste your embed code below:": "Gludwch eich cod mewnosod isod:",
"Insert video": "Mewnosod fideo",
"Poster": "Poster",
"Insert\/edit media": "Mewnosod\/golygu cyfrwng",
"Embed": "Mewnosod",
"Nonbreaking space": "Bwlch heb dorri",
"Page break": "Toriad tudalen",
......@@ -114,24 +154,26 @@ tinymce.addI18n('cy',{
"Find and replace": "Chwilio ac amnewid",
"Replace with": "Amnewid gyda",
"Find": "Chwilio",
"Replace all": "Amnewid pob",
"Match case": "Cydweddu'r un c\u00eas",
"Prev": "Cynt",
"Replace all": "Amnewid y cwbl",
"Match case": "Cas yn cyfateb",
"Prev": "Blaenorol",
"Spellcheck": "Sillafydd",
"Finish": "Gorffen",
"Ignore all": "Amwybyddu pob",
"Ignore": "Anwybyddu",
"Add to Dictionary": "Adio i'r Geiriadur",
"Insert row before": "Mewnosod rhes cyn",
"Rows": "Rhesi",
"Height": "Uchder",
"Paste row after": "Gludo rhes ar \u00f4l",
"Alignment": "Aliniad",
"Border color": "Lliw Border",
"Column group": "Gr\u0175p colofn",
"Row": "Rhes",
"Insert column before": "Mewnosod colofn cyn",
"Split cell": "Hollti celloedd",
"Cell padding": "Padio cell",
"Cell spacing": "Bylchiau cell",
"Cell padding": "Padio celloedd",
"Cell spacing": "Bylchiad celloedd",
"Row type": "Math y rhes",
"Insert table": "Mewnosod tabl",
"Body": "Corff",
......@@ -139,20 +181,25 @@ tinymce.addI18n('cy',{
"Footer": "Troedyn",
"Delete row": "Dileu rhes",
"Paste row before": "Gludo rhes cyn",
"Scope": "Sgop",
"Scope": "Cwmpas",
"Delete table": "Dileu'r tabl",
"H Align": "Aliniad Ll",
"Top": "Brig",
"Header cell": "Cell bennawd",
"Column": "Colofn",
"Row group": "Gr\u0175p rhes",
"Cell": "Cell",
"Header": "Pennyn",
"Middle": "Canol",
"Cell type": "Math y gell",
"Copy row": "Cop\u00efo rhes",
"Row properties": "Priodweddau rhes",
"Table properties": "Priodweddau tabl",
"Row group": "Gr\u0175p rhes",
"Right": "Dde",
"Bottom": "Gwaelod",
"V Align": "Aliniad F",
"Header": "Pennyn",
"Right": "De",
"Insert column after": "Mewnosod colofn ar \u00f4l",
"Cols": "Col'u",
"Cols": "Colofnau",
"Insert row after": "Mewnosod rhes ar \u00f4l",
"Width": "Lled",
"Cell properties": "Priodweddau'r gell",
......@@ -164,7 +211,11 @@ tinymce.addI18n('cy',{
"Insert template": "Mewnosod templed",
"Templates": "Templedi",
"Background color": "Lliw cefndir",
"Custom...": "Personol...",
"Custom color": "Lliw personol",
"No color": "Dim Lliw",
"Text color": "Lliw testun",
"Table of Contents": "Tabl Cynnwys",
"Show blocks": "Dangos blociau",
"Show invisible characters": "Dangos nodau anweledig",
"Words: {0}": "Geiriau: {0}",
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
tinymce.PluginManager.add("mathslate",function(t,e){function n(){var n,a=(t.dom,{output:null});n=t.windowManager.open({title:"Math Editor",spacing:10,padding:10,width:525,height:500,url:e+"/mathslate.html",buttons:[{text:"Insert Inline",onclick:function(){t.execCommand("mceInsertContent",!1,"\\("+a.output("tex")+"\\)"),n.close()}},{text:"Insert Display",onclick:function(){t.execCommand("mceInsertContent",!1,"\\["+a.output("tex")+"\\]"),n.close()}},{text:"Cancel",onclick:function(){n.close()}}]},a)}"object"==typeof M&&M.mathslateURL&&(e=M.mathslateURL),t.addButton("mathslate",{image:e+"/img/mathslate.png",tooltip:"Insert Math",onclick:n}),t.addMenuItem("mathslate",{image:e+"/img/mathslate.png",text:"Insert Math",onclick:n,context:"insert"})});
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
.mce-object{border:1px dotted #3A3A3A;background:#d5d5d5 url(img/object.gif) no-repeat center}.mce-pagebreak{cursor:default;display:block;border:0;width:100%;height:5px;border:1px dashed #666;margin-top:15px;page-break-before:always}@media print{.mce-pagebreak{border:0}}.mce-item-anchor{cursor:default;display:inline-block;-webkit-user-select:all;-webkit-user-modify:read-only;-moz-user-select:all;-moz-user-modify:read-only;user-select:all;user-modify:read-only;width:9px!important;height:9px!important;border:1px dotted #3A3A3A;background:#d5d5d5 url(img/anchor.gif) no-repeat center}.mce-nbsp{background:#AAA}hr{cursor:default}.mce-match-marker{background:#AAA;color:#fff}.mce-match-marker-selected{background:#39f;color:#fff}.mce-spellchecker-word{border-bottom:2px solid red;cursor:default}.mce-spellchecker-grammar{border-bottom:2px solid green;cursor:default}.mce-item-table,.mce-item-table td,.mce-item-table th,.mce-item-table caption{border:1px dashed #BBB}td.mce-item-selected,th.mce-item-selected{background-color:#39f!important}.mce-edit-focus{outline:1px dotted #333}
\ No newline at end of file
.mce-object{border:1px dotted #3A3A3A;background:#d5d5d5 url(img/object.gif) no-repeat center}.mce-pagebreak{cursor:default;display:block;border:0;width:100%;height:5px;border:1px dashed #666;margin-top:15px;page-break-before:always}@media print{.mce-pagebreak{border:0}}.mce-item-anchor{cursor:default;display:inline-block;-webkit-user-select:all;-webkit-user-modify:read-only;-moz-user-select:all;-moz-user-modify:read-only;user-select:all;user-modify:read-only;width:9px!important;height:9px!important;border:1px dotted #3A3A3A;background:#d5d5d5 url(img/anchor.gif) no-repeat center}.mce-nbsp,.mce-shy{background:#AAA}.mce-shy::after{content:'-'}hr{cursor:default}.mce-match-marker{background:#AAA;color:#fff}.mce-match-marker-selected{background:#39f;color:#fff}.mce-spellchecker-word{border-bottom:2px solid red;cursor:default}.mce-spellchecker-grammar{border-bottom:2px solid green;cursor:default}.mce-item-table,.mce-item-table td,.mce-item-table th,.mce-item-table caption{border:1px dashed #BBB}td.mce-item-selected,th.mce-item-selected{background-color:#39f!important}.mce-edit-focus{outline:1px dotted #333}
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
File mode changed from 100755 to 100644
File mode changed from 100755 to 100644
File mode changed from 100755 to 100644
File mode changed from 100755 to 100644
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment