Commit a4ac0ea1 authored by Richard Mansfield's avatar Richard Mansfield
Browse files

Add Tinymce Dutch language files

parent 2d27a5e9
// NL lang variables thanks to "Meint Post"
// Updates by (2.0) Mark van der Sanden
tinyMCE.addToLang('',{
bold_desc : 'Vet (Ctrl+B)',
italic_desc : 'Cursief (Ctrl+I)',
underline_desc : 'Onderstrepen (Ctrl+U)',
striketrough_desc : 'Doorhalen',
justifyleft_desc : 'Links uitlijnen',
justifycenter_desc : 'Centreren',
justifyright_desc : 'Rechts uitlijnen',
justifyfull_desc : 'Volledig uitlijnen',
bullist_desc : 'Opsommingstekens',
numlist_desc : 'Genummerde lijst',
outdent_desc : 'Inspringen verkleinen',
indent_desc : 'Inspringen vergroten',
undo_desc : 'Ongedaan maken (Ctrl+Z)',
redo_desc : 'Opnieuw (Ctrl+Y)',
link_desc : 'Hyperlink invoegen/bewerken',
unlink_desc : 'Hyperlink verwijderen',
image_desc : 'Afbeelding invoegen',
cleanup_desc : 'Code opschonen',
focus_alert : 'Klik op de tekst in de editor voor het uitvoeren van dit commando.',
edit_confirm : 'Wilt u de WYSIWYG modus voor deze textarea gebruiken?',
insert_link_title : 'Hyperlink invoegen/bewerken',
insert : 'OK',
update : 'Toepassen',
cancel : 'Annuleren',
insert_link_url : 'URL link',
insert_link_target : 'Bestemming',
insert_link_target_same : 'Open link in hetzelfde venster',
insert_link_target_blank : 'Open link in een nieuw venster',
insert_image_title : 'Afbeelding invoegen/bewerken',
insert_image_src : 'Afbeelding',
insert_image_alt : 'Beschrijving',
help_desc : 'Help',
bold_img : "bold.gif",
italic_img : "italic.gif",
underline_img : "underline.gif",
clipboard_msg : 'Kopiëren/knippen/plakken is niet beschikbaar in Mozilla en Firefox.\nWilt u meer informatie over deze kwestie?',
popup_blocked : 'Uw browser heeft zojuist geweigerd een popup-venster te tonen. Waarschijnlijk gebruikt u een poup-blocker die voor deze editor te streng omgaat met popups. Om het venster toch te tonen, zult u uw popup-blocker zo in moeten stellen dat het popups van deze website toestaat.'
});
// NL lang variables
tinyMCE.addToLang('',{
insert_advhr_desc : 'Horizontale lijn invoegen/bewerken',
insert_advhr_width : 'Breedte',
insert_advhr_size : 'Hoogte',
insert_advhr_noshade : 'Geen schaduw'
});
// NL lang variables
tinyMCE.addToLang('advimage',{
tab_general : 'Algemeen',
tab_appearance : 'Beeld',
tab_advanced : 'Geavanceerd',
general : 'Algemeen',
title : 'Titel',
preview : 'Voorbeeld',
constrain_proportions : 'Verhoudingen behouden',
langdir : 'Taalrichting',
langcode : 'Taalcode',
long_desc : 'Link naar lange omschrijving',
style : 'Stijl',
classes : 'Stijlen',
ltr : 'Links naar rechts',
rtl : 'Rechts naar links',
id : 'Id',
image_map : 'Afbeelding opdelen',
swap_image : 'Afbeelding wisselen',
alt_image : 'Alternatieve afbeelding',
mouseover : 'voor muis-over',
mouseout : 'voor muis-uit',
misc : 'Diversen',
example_img : 'Voorbeeld afbeelding',
missing_alt : 'Zonder een beschrijving van de afbeelding, zal de pagina voor mensen met een visuele handicap of met afbeeldingen uitgeschakeld niet toegankelijk zijn. Weet u zeker dat u wilt doorgaan zonder beschrijving?'
});
// NL lang variables
tinyMCE.addToLang('advlink',{
general_tab : 'Algemeen',
popup_tab : 'Popup',
events_tab : 'Gebeurtenissen',
advanced_tab : 'Geavanceerd',
general_props : 'Algemene eigenschappen',
popup_props : 'Popup eigenschappen',
event_props : 'Gebeurtenissen',
advanced_props : 'Geavanceerde eigenschappen',
popup_opts : 'Opties',
anchor_names : 'Bladwijzers',
target_same : 'Openen in dit venster/frame',
target_parent : 'Openen in hgerliggend frame',
target_top : 'Openen in bovenste frame (vervangt alle frames)',
target_blank : 'Openen in nieuw venster',
popup : 'Javascript popup',
popup_url : 'Popup URL',
popup_name : 'Vensternaam',
popup_return : 'Voeg \'return false\' toe',
popup_scrollbars : 'Toon scrollbalken',
popup_statusbar : 'Toon statusbalk',
popup_toolbar : 'Toon werkbalk',
popup_menubar : 'Toon menubalk',
popup_location : 'Toon adresbalk',
popup_resizable : 'Maak venster schaalbaar',
popup_dependent : 'Afhankelijk (Mozilla/Firefox only)',
popup_size : 'Afmetingen',
popup_position : 'Positie (x/y)',
id : 'Id',
style: 'Stijl',
classes : 'Stijlen',
target_name : 'Naam doelframe',
langdir : 'Taalrichting',
target_langcode : 'Taal van doel',
langcode : 'Taalcode',
encoding : 'Doel character encoding',
mime : 'Doel MIME type',
rel : 'Relatie van pagina tot doel',
rev : 'Relatie van doel tot pagina',
tabindex : 'Tabindex',
accesskey : 'Toegangstoets',
ltr : 'Links naar rechts',
rtl : 'Rechts naar links'
});
// NL lang variables
tinyMCE.addToLang('',{
autosave_unload_msg : 'De gemaakte veranderingen zullen verloren gaan als u naar een andere pagina navigeert.'
});
// NL lang variables
tinyMCE.addToLang('',{
directionality_ltr_desc : 'Richting links naar rechts',
directionality_rtl_desc : 'Richting rechts naar links'
});
// NL lang variables
tinyMCE.addToLang('emotions',{
title : 'Emoticon invoegen',
desc : 'Emoticons',
cool : 'Cool',
cry : 'Huilen',
embarassed : 'Verlegen', // embarrassed
foot_in_mouth : 'Eten in mond', // food in mouth?
frown : 'Fronsen',
innocent : 'Onschuldig',
kiss : 'Kus',
laughing : 'Lachend',
money_mouth : 'Geldgezicht',
sealed : 'Verzegeld',
smile : 'Smile',
surprised : 'Verbaasd',
tongue_out : 'Tong uitstekend',
undecided : 'Obepaald',
wink : 'Knipoog',
yell : 'Schreeuwen'
});
// NL lang variables
tinyMCE.addToLang('flash',{
title : 'Flash bestand invoegen/bewerken',
desc : 'Flash bestand invoegen/bewerken',
file : 'Flash bestand (.swf)',
size : 'Grootte',
list : 'Flash bestanden',
props : 'Flash eigenschappen',
general : 'Algemeen'
});
// UK lang variables
tinyMCE.addToLang('fullpage',{
title : 'Document properties',
desc : 'Document properties',
meta_tab : 'General',
appearance_tab : 'Appearance',
advanced_tab : 'Advanced',
meta_props : 'Meta information',
langprops : 'Language and encoding',
meta_title : 'Title',
meta_keywords : 'Keywords',
meta_description : 'Description',
meta_robots : 'Robots',
doctypes : 'Doctype',
langcode : 'Language code',
langdir : 'Language direction',
ltr : 'Left to right',
rtl : 'Right to left',
xml_pi : 'XML declaration',
encoding : 'Character encoding',
appearance_bgprops : 'Background properties',
appearance_marginprops : 'Body margins',
appearance_linkprops : 'Link colors',
appearance_textprops : 'Text properties',
bgcolor : 'Background color',
bgimage : 'Background image',
left_margin : 'Left margin',
right_margin : 'Right margin',
top_margin : 'Top margin',
bottom_margin : 'Bottom margin',
text_color : 'Text color',
font_size : 'Font size',
font_face : 'Font face',
link_color : 'Link color',
hover_color : 'Hover color',
visited_color : 'Visited color',
active_color : 'Active color',
textcolor : 'Color',
fontsize : 'Font size',
fontface : 'Font family',
meta_index_follow : 'Index and follow the links',
meta_index_nofollow : 'Index and don\'t follow the links',
meta_noindex_follow : 'Do not index but follow the links',
meta_noindex_nofollow : 'Do not index and don\'t follow the links',
appearance_style : 'Stylesheet and style properties',
stylesheet : 'Stylesheet',
style : 'Style',
author : 'Author',
copyright : 'Copyright',
add : 'Add new element',
remove : 'Remove selected element',
moveup : 'Move selected element up',
movedown : 'Move selected element down',
head_elements : 'Head elements',
info : 'Information',
info_text : '',
add_title : 'Title element',
add_meta : 'Meta element',
add_script : 'Script element',
add_style : 'Style element',
add_link : 'Link element',
add_base : 'Base element',
add_comment : 'Comment node',
title_element : 'Title element',
script_element : 'Script element',
style_element : 'Style element',
base_element : 'Base element',
link_element : 'Link element',
meta_element : 'Meta element',
comment_element : 'Comment',
src : 'Src',
language : 'Language',
href : 'Href',
target : 'Target',
rel : 'Rel',
type : 'Type',
charset : 'Charset',
defer : 'Defer',
media : 'Media',
properties : 'Properties',
name : 'Name',
value : 'Value',
content : 'Content',
rel : 'Rel',
rev : 'Rev',
hreflang : 'Href lang',
general_props : 'General',
advanced_props : 'Advanced',
delta_width : 0,
delta_height : 0
});
// NL lang variables
tinyMCE.addToLang('',{
fullscreen_title : 'Volledig scherm',
fullscreen_desc : 'Volledig scherm aan/uit'
});
// NL lang variables
tinyMCE.addToLang('',{
iespell_desc : 'Spellingscontrole',
iespell_download : "ieSpell niet gedetecteerd. Klik op OK om deze te downloaden."
});
// UK lang variables
tinyMCE.addToLang('',{
insertdate_def_fmt : '%d-%m-%Y',
inserttime_def_fmt : '%H:%M:%S',
insertdate_desc : 'Datum invoegen',
inserttime_desc : 'Tijd invoegen',
inserttime_months_long : new Array("januari", "februari", "maart", "april", "mei", "juni", "juli", "augustus", "september", "oktober", "november", "december"),
inserttime_months_short : new Array("jan", "feb", "mrt", "apr", "mei", "jun", "jul", "aug", "sep", "oct", "nov", "dec"),
inserttime_day_long : new Array("zondag", "maandag", "dinsdag", "woensdag", "donderdag", "vrijdag", "zaterdag", "zondag"),
inserttime_day_short : new Array("zo", "ma", "di", "wo", "do", "vr", "za", "zo")
});
// UK lang variables
tinyMCE.addToLang('layer',{
insertlayer_desc : 'Insert new layer',
forward_desc : 'Move forward',
backward_desc : 'Move backward',
absolute_desc : 'Toggle absolute positioning',
content : 'New layer...'
});
// NL lang variables
// Door Coen Warmer
tinyMCE.addToLang('media',{
title : 'Invoegen / bewerken video',
desc : 'Invoegen / bewerken video',
general : 'Algemeen',
advanced : 'Geavanceerd',
file : 'Bestand',
list : 'Lijst',
size : 'Verhoudingen',
preview : 'Voorbeeld',
constrain_proportions : 'Leg hoogte-breedte verhoudingen vast',
type : 'Type',
id : 'Id',
name : 'Naam',
class_name : 'Class',
vspace : 'Verticale ruimte',
hspace : 'Horizontale ruimte',
play : 'Automatisch Afspelen',
loop : 'Herhalen',
menu : 'Menu weergeven',
quality : 'Kwaliteit',
scale : 'Schaal',
align : 'Uitlijnen',
salign : 'Uitlijnen',
wmode : 'WMode',
bgcolor : 'Achtergrond kleur',
base : 'Base',
flashvars : 'Flashvars',
liveconnect : 'SWLiveConnect',
autohref : 'AutoHREF',
cache : 'Cache',
hidden : 'Verborgen',
controller : 'Controller',
kioskmode : 'Kiosk modus',
playeveryframe : 'Speel elk frame',
targetcache : 'Target cache',
correction : 'Geen correctie',
enablejavascript : 'JavaScript inschakelen',
starttime : 'Starttijd',
endtime : 'Eindtijd',
href : 'Href',
qtsrcchokespeed : 'Choke speed',
target : 'Doel',
volume : 'Volume',
autostart : 'Automatisch starten',
enabled : 'Ingeschakeld',
fullscreen : 'Volledig scherm',
invokeurls : 'Invoke URLs',
mute : 'Stil',
stretchtofit : 'Uitrekken tot maximale grootte',
windowlessvideo : 'Video zonder venster',
balance : 'Balance',
baseurl : 'Basis URL',
captioningid : 'Captioning id',
currentmarker : 'Huidige marker',
currentposition : 'Huidige positie',
defaultframe : 'Standaard frame',
playcount : 'Afspeel teller',
rate : 'Rate',
uimode : 'UI Modus',
flash_options : 'Flash options',
qt_options : 'Quicktime opties',
wmp_options : 'Windows media player opties',
rmp_options : 'Real media player opties',
shockwave_options : 'Shockwave opties',
autogotourl : 'Automatisch naar Goto-URL gaan',
center : 'Centreren',
imagestatus : 'Beeld status',
maintainaspect : 'Behoud verhoudingen',
nojava : 'Geen Java',
prefetch : 'Prefetch',
shuffle : 'Shuffle',
console : 'Console',
numloop : 'Hoeveel loops',
controls : 'Controls',
scriptcallbacks : 'Script callbacks',
swstretchstyle : 'Stretch stijl',
swstretchhalign : 'Stretch H-Align',
swstretchvalign : 'Stretch V-Align',
sound : 'Geluid',
progress : 'Voortgang',
qtsrc : 'Quicktime Bron',
qt_stream_warn : 'Gestreamde RTSP bronnen moeten toegevoegd worden aan het Quicktime Bron veld onder het tabblad Geavanceerd.\nHet wordt aangeraden ook een niet streamende versie toe te voegen aan het Bron veld.'
});
\ No newline at end of file
// NL lang variables
tinyMCE.addToLang('',{
paste_text_desc : 'Plakken als platte tekst',
paste_text_title : 'Gebruik CTRL+V op uw toetsenbord om de tekst in het venster te plakken.',
paste_text_linebreaks : 'Behoud regeleinden',
paste_word_desc : 'Plakken uit Word',
paste_word_title : 'Gebruik CTRL+V op uw toetsenbord om de tekst in het venster te plakken.',
selectall_desc : 'Alles selecteren'
});
// UK lang variables
tinyMCE.addToLang('',{
preview_desc : 'Voorbeeld'
});
// UK lang variables
tinyMCE.addToLang('',{
print_desc : 'Afdrukken'
});
// UK lang variables
tinyMCE.addToLang('',{
save_desc : 'Opslaan'
});
// NL lang variables
tinyMCE.addToLang('',{
searchreplace_search_desc : 'Zoeken',
searchreplace_searchnext_desc : 'Opnieuw zoeken',
searchreplace_replace_desc : 'Zoeken/Vervangen',
searchreplace_notfound : 'Het doorzoeken van document is voltooid. De gezochte tekst is niet gevonden.',
searchreplace_search_title : 'Zoeken',
searchreplace_replace_title : 'Zoeken/Vervangen',
searchreplace_allreplaced : 'Alle zoekargumenten werden vervangen.',
searchreplace_findwhat : 'Zoeken naar',
searchreplace_replacewith : 'Vervangen door',
searchreplace_direction : 'Richting',
searchreplace_up : 'Omhoog',
searchreplace_down : 'Omlaag',
searchreplace_case : 'Identieke hoofdletters/kleine letters',
searchreplace_findnext : 'Volgende zoeken',
searchreplace_replace : 'Vervangen',
searchreplace_replaceall : 'Alles vervangen',
searchreplace_cancel : 'Annuleren'
});
// UK lang variables
tinyMCE.addToLang('style',{
title : 'Edit CSS Style',
styleinfo_desc : 'Edit CSS Style',
apply : 'Apply',
text_tab : 'Text',
background_tab : 'Background',
block_tab : 'Block',
box_tab : 'Box',
border_tab : 'Border',
list_tab : 'List',
positioning_tab : 'Positioning',
text_props : 'Text',
text_font : 'Font',
text_size : 'Size',
text_weight : 'Weight',
text_style : 'Style',
text_variant : 'Variant',
text_lineheight : 'Line height',
text_case : 'Case',
text_color : 'Color',
text_decoration : 'Decoration',
text_overline : 'overline',
text_underline : 'underline',
text_striketrough : 'strikethrough',
text_blink : 'blink',
text_none : 'none',
background_color : 'Background color',
background_image : 'Background image',
background_repeat : 'Repeat',
background_attachment : 'Attachment',
background_hpos : 'Horizontal position',
background_vpos : 'Vertical position',
block_wordspacing : 'Word spacing',
block_letterspacing : 'Letter spacing',
block_vertical_alignment : 'Vertical alignment',
block_text_align : 'Text align',
block_text_indent : 'Text indent',
block_whitespace : 'Whitespace',
block_display : 'Display',
box_width : 'Width',
box_height : 'Height',
box_float : 'Float',
box_clear : 'Clear',
padding : 'Padding',
same : 'Same for all',
top : 'Top',
right : 'Right',
bottom : 'Bottom',
left : 'Left',
margin : 'Margin',
style : 'Style',
width : 'Width',
height : 'Height',
color : 'Color',
list_type : 'Type',
bullet_image : 'Bullet image',
position : 'Position',
positioning_type : 'Type',
visibility : 'Visibility',
zindex : 'Z-index',
overflow : 'Overflow',
placement : 'Placement',
clip : 'Clip'
});
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment